Veiviseren

 

    «Genier fostrer store tanker, men bare
arbeid kan føre dem ut i livet!»


Forord

De fleste av oss har nok erfart at det er solid håndverk og dugandes arbeid som fører til fremgang. Slik er det også med en bridgeklubb. Skal klubben vokse, medlemmene trives med godt organiserte spillekvelder og klubben ha en sunn økonomi – ja, så er det noen som må ta tak!

BridgeNorge samler nærmere 11 000 medlemmer som er organiserte i 450 klubber. Dermed har til enhver tid mange NBF-medlemmer sagt ja takk til en utfordring og bidrar til at folket kan hygge seg og ha stor glede av kveldene rundt de grønne bord.

Formålet med Veiviseren er å gi deg som tillitsvalgt i en bridgeklubb en enklere hverdag. Veiviseren skal være ett praktisk redskap hvor du kan finne gode eksempler og praktiske råd. Veiviseren er en innføring i Styrets hovedoppgaver og arbeidsform og du vil forhåpentligvis finne inspirasjon til å videreutvikle din lokale klubb.

En håndbok som Veiviseren blir aldri ferdig og det er NBFs intensjon kontinuerlig å forbedre og videreutvikle klubbhåndboken. Fremover vil den nettbaserte versjonen bli viktig – for her vil du finne linker direkte til ulike tema. Vårt siktemål er at nettutgaven av Veiviseren er på plass høsten 2008. Sammen vil Veiviseren og SparTi være nettbaserte hjelpemidler som radikalt vil forenkle klubbdriften og føre til enklere og bedre kommunikasjon.

Per Watz fra Nesodden har en stor del av æren for at Nesodden BK har utviklet seg til landets største bridgeklubb samtidig som NBF Østfold og Follo er vår største bridgekrets. Per Watz er hovedarkitekten bak arbeidet med denne håndboken som er bygget på praktisk erfaring gjennom flere år. Erfaringer som har gitt gode resultat og som nå forhåpentligvis vil være til glede for mange.

Norsk Bridgeforbund er en tradisjonsrik organisasjon som i 2007 feiret 75-årsjubileum i stor stil. Vi er regjerende verdensmestere for nasjonslag, det er stor aktivitet på en rekke fronter og sammen skal vi skape en enda bedre og triveligere virksomhet til glede for våre medlemmer.

Takk til dere som bidrar til å drive og videreutvikle bridgeklubber rundt i landet – vi er avhengige av dere og setter stor pris på deres innsats! Med Veiviseren håper vi at dere får et arbeidsverktøy som gjør jobben enklere!

Rune Handal, Generalsekretær
Oslo, juni 2008

Her kan du laste ned veiviseren i PDF- format