Slik melder en KNIGHT (ridder)

Engelske Andy Robson er en fantastisk bridgespiller som også har bidratt mye for bridgen som skribent og bridgelærer. For sin innsats for bridgen ble han i 2013 av dronningen tildelt tittlen Knight, eller OBE (Officer of the Order of the Bridish Empire).

Andy Robson har en uvanlig tittel, og i dagens spill meldte han uvanlig og...

I en av de internasjonale onlineturneringene fikk Robson et meldeproblem mot Johansen-Aasen (lag SKEIDAR). 

Vest åpner med 3 ruter og det er din tur med nord sine kort. Hva melder du?

Noen vil sikkert ganske automatisk doble opplysende, men det er ikke korrekt melding, og en farlig melding med en dobbelton i umeldt majorfarge. Hvis du dobler og makker melder spar kan dere være ute å kjøre.

Å melde inn 4 kløver er et alternativ, men da er man kanskje forbi det som kan være toppkontakten, 3NT. Å passe blir for tamt. Det kan selvsagt være farlig å melde også, hvis syd har absolutt ingenting, men å passe kan godt gjøre at egen side mister en utgang. Alt er farlig, det er farlig å stå opp om morran og...

Er det noen flere muligheter enn dobler, 4 kløver og pass?

Tom Johansen fortalte meg spillet, og her siterer jeg hans kommentar:

Tom: 

//Andrew Robson fikk en meldeutfordring mot oss (SKEIDAR) i ALT Invitational i går. Måten det ble løst på synes jeg illustrerer godt forskjellen mellom en toppspiller og andre. Det faller unaturlig for en vanlig spiller å melde 3NT direkte uten hold i sperreåpningen. Vissheten om at øst og syd bare har 3 ruter til sammen gjorde at Robson regnet seg fram til at det nok er godt over 50 % sjanse for at det ikke lar seg gjøre å ta 7 ruterstikk i utspillet. Denne gangen gjør jo også 4kl jobben på vei til 5kl, mens 3NT ville vært helt genialt om syd skulle ha Jx i ru istedenfor Ax. Da har øst mest sannsynlig honnør singel, 3NT står og det er bet i 5kl.//

3NT!

Bingo!

Med tieren tredje i vest sin farge!

Men resonnementet er godt. Det kan selvsagt bli nokså dumt om vest har AQJ-sjette eller syvende og de tar seks-syv ruterstikk fra start, og hvor kanskje 3NT av syd ville fungert (la oss si han har kongen dobbel. Men pga. at nord har tieren tredje er det som Tom var inne på en haug med kombinasjoner hvor øst har for eksempel singen honnør, og syd knekten, damen eller kongen som gjør at tieren vil vokse opp til stopper, eller gjøre at de ikke kan få tatt ruterstikkene, for eks. vest. AQxxxxx, nord 10xx, Øst K og syd Jx.

Her var 3NT enkle ting, ni stikk fra taket uten noen finesse.

Ved det andre bordet fant ikke N/S 3NT og det engelske laget vant 7 IMP.

At utgangen ikke ble meldt av det norske paret som satt N/S skjedde etter åpning 1 ruter fra vest. Nord meldte korrekt inn 2 kløver, og etter pass fra øst sa syd 3 kløver. Den meldingen vil vel gå bra med slike kort ganske ofte, men syd er i overkant sterk for bare en sånn enkel høyning som ofte gjøres med en god del mindre. Nord ser ikke særlig sjanse for utgang etter den starten. Syd burde antagelig sagt 2 ruter (god løft av kløvermeldingen), eller 2NT. Da vil nord tatt dem til 3NT, enten ved å løfte 2NT til 3NT, eller spørre om stopper med 3 ruter over "god-løften" 2 ruter hvis syd velger den meldingen.