SVINGSPILL (2)

I New Zealand er vi så heldige at det er så godt som covid-fritt hvis en ser bort fra de som er i karantene på flyplassen etter å ha kommet til landet nylig. Derfor er alle slags arrangement lovlige, og det spilles vanlig face-to-face bridge. I helgen (langhelg med helligdag på mandag) ble det spilt en tredagers "Bridge Congress" i vakre Tauranga på østkysten mot Stillehavet.

Tauranga, New Zealand

Å komme seg bort fra pc-tastaturet og spille "ordentlig" bridge er velkomment for mange. I helgen deltok 72 par i parturneringen på lørdag. I lagturneringen lørdag startet 76 par (38 lag), og idet fianlerundene i lag gikk for åtte lag på mandag ble det spilt consolation-par for 54 par, så også siste spilledag var 70 par i aksjon.

Makker og jeg hadde to av de kanskje sterkeste spillerne i Oceania som lagkamerater, og selv om de ikke er et fast makkerpar var vi blant favorittlagene. Det gikk greit å komme seg til finalerundene, men så buttet det i mot en stund. En bra avslutning ga til slutt andreplass, 4 VP bak vinnerlaget.

Andreplass er ikke så verst, kanskje, men enkelte ganger kommer den legandariske skøyteløperen "Kupper'n" (Knut Johanessen) sine ord inn i hodet: "sølv er nederlag"

De ordene var i hodet mitt resten av mandag kveld, og litt nå i morges også. For under den lange bilturen tilbake til Auckland viste gjennomgangen av spillene at det var veldig mange spill (8-9) som hver av dem enkeltvis kunne vært nok til å vinne hvis vi hadde gjort det riktige. Alle fire på laget hadde muligheter som kunne, eller burde blitt tatt.

Selv hadde jeg noen muligheter som ikke ble grepet, og det verste spillet var nok dette ekstreme svingspillet:

Du har som nord havnet i 4 spar redoblet! Vest har meldt inn ruter og øst støttet den fargen, og vest doblet til slutt 4 spar. Makker mente 4 spar måtte han sjanser, og redoblet altså.

Øst spilte ut ruter ess til trumf hos syd.

Det er jo ikke tapere her, men det er ikke så enkelt for det. Med 4-4 i trumf er det et spill hvor det er fare for å miste kontrollen. For vests dobling må bety at han har AK-fjerde i trumf. Jeg trodde også det var sannsynlig han var renons i kløver.

Hvordan vil du legge opp dette?

Det skumle er at altså at det går an å miste kontrollen fullstendig. Om du for eksempel går over til nord på hjerter dame og trumfer enda en ruter før du forsøker kløver kan det bli fryktelig. Hvis vest stjeler og tar AK i trumf har ikke syd flere trumf og det blir det helt krise, de får to ruterstikk og det blir -1000 for to redoblede bet!

Hvis det spilles trumf i andre stikk har vest sannsynligvis full kontroll på beten da han kan spille ruter og senere få trumfmattet nord.

Slik så hele spillet ut, og som du ser sier dataanalysen står 4 spar. Men spilleføringen må times helt perfekt.

Jeg trumfet ruterutspillet og spilte hjerter til damen og ruter til stjeling. Nå er det som nevnt livsfarlig å spille kløver, for da risikeres at vest trumfer hvis han er renongs, og da tar han ut syd sine to siste trumf og spillefører er helt blottlagt med rutertaperene sine. 

Så for ikke å bli hengende med flere rutertapere tok jeg for A-K i hjerter og kastet en ruter. Nå forsøkte jeg kløver til kongen som vant stikket, og den siste ruteren ble trumfet.

Spilles trumf nå vinner bare sikker vest og trumfmatter nord med mer ruter (syd er fri for trumf), og det blir bet. Så nå var jeg blitt avhenigig av å få ett kløverstikk til. Men øst trumfet den andre kløveren, tok en stor trumf så syd var uten trumf, og spilte ruter som trumfmattet nord. Dermed fikk vest fire trumfstikk, en nitrist bet og -400. 

Mot slutten av spillet bet jeg meg i leppa (bokstavelig talt), for da - for sent - innså jeg "timingen" som ville gjort at at kontrakten vinnes greit.

I andre stikk kløver mot kongen. Hvis vest er renons i kløver trumfer han og det blir nok også en bet etter hvert fordi han kan spille ruter og få kontroll på det hele. Men det er ingen fare for kollaps og flere bet om det spilles kløver og det sitter sånn.

Hva forskjellen er fra å ta det ene kløverstikket nå i stedet for senere ser du om litt.

Inne på kløver konge spilles ruter til trumf, hjerter til damen og den tredje ruteren til trumf. Så tas A-K i hjerter, men fra hånden kastes ikke ruter, men en kløver. Dette er igjen:

Spillefører har fått ett stikk i kløver, tre ruterstjelinger hos syd og tre hjerterstikk. Det er syv stikk, og timingen har vært perfekt. For nå spilles hjerter 3 fra syd, og vest kan ingenting gjøre. Nord trumfer hjerter 3 og får det åttende stikket - så ruter knekt til stjeling hos syd - det niende stikket. Fortsatt har nord knekten tredje i trumf som vil gi det tiende stikket.

Kontrakten var altså bortspilt, og - 400 ga 11 IMP-ut da N/S ved det andre bordet spilte 3 spar med ni stikk (140). Å vinne 4 spar redoblet gir den uvanlige scoren +1080, og det ville i så fallt gitt 14 IMP-inn i stedet for 11-ut, ikke mindre enn "søte" 25 IMP i sving. I kampen vår utgjorde det 6,6 VP som ville kommet godt med når det er litt mindre enn 4VP opp til førsteplassen.

"Ja ja, sånn går no dagan!"

 

 

 

SVINGSPILL (1)

I helgens runde i en av OCBL turneringene kom det et fantastisk spill hvor det ble stor sving i veldig mange kamper. Først og fremst var det et meldeproblem for syd noen steder, spesielt der hvor Ø/V var skikkelig aggressive i meldingene.

Du sitter syd i andre hånd med dette og meldingene starter:

Hva melder du nå?

Her er det viktig med noen avtaler. Det kan virke naturlig å si 5 spar. Et alternativ med ingen i sonen er å doble. De må vel bli minst 300, kanskje mer. Det er kanskje ikke så sannsynlig vi har slem i kortene?

Hva betyr pass?

Dette er en meldesituasjon hvor mange har avtalt at pass er kravmelding. Det sier: «jeg er ikke sikker på om vi skal spille motspill (i så fall doblet), eller om vi skal melde mer. Det er altså krav, og makkeren vil vurdere om han tror vi kan spille kontrakt, eller hvis han ikke tror det må han doble.

Hvorfor er passen krav?

Det er fordi 4 ruter var sperremelding, og øst har en passet hånd. Nå er det klart at Ø/V ikke har meldt utgang (5 ruter) fordi de tror det er de som har utgang i kortene, nei de stamper mot vår utgang.

Slike kravpass-situasjoner må være tydelig avklart, for i mange meldingsforløp er det mer uklart om hvem som har kortene. Da er dobling straff, og pass betyr bare at man ikke har mer å si. Hvis det er en kravpass-situasjon er dobler fra førstemann som må melde av oss en  advarsel, mens pass er inviterende.

En klarere kravpass-situasjon er hvis egen side allerede har krevd til utgang (for eksempel med Stenberg 2NT) og motarten melder over vår utgang. Her har ikke det skjedd. Nord har riktignok meldt utgang, men det betyr ikke at vi vet vi har utgang i kortene. Men vest har vist en svak hånd, og øst har en passet hånd, og i slike tilfeller er det gode argumenter for å bruke kravpass når de melder over vår utgang.

Min lagkamerat på syds plass som spilte mot svenskene Mikael og Ola Rimstedt sa imidlertid 5 spar, ikke en urimelig melding. Da foreslo nord 6 kløver, øst passet og det var syds tur igjen.

Ville du passet 6 kløver, eller korrigert til 6 spar?

Syd sa 6 spar. Da doblet fra vest. Doblingen gjorde at det ble et fantastisk avslutning på spillet som så slik ut i sin helhet:

Vest sin dobling var LIGHTNERDOBLING som ber om et unaturlig utspill. Siden N/S hadde vært i 6 kløver et lite øyeblikk forstod øst at doblingen måtte være fordi vest var renons i kløver, og han spilte ut den fargen. Vest kunne stjele i første stikk, og senere måtte øst få for kløver konge – en doblet bet!

Hvis ikke kløver kommer ut må sparen tippes for å vinne 6 spar. Og merk at 6 kløver står alltid hvis sparen tippes. I kløverkontrakt er det lettere å gjette riktig i spar siden spillefører oppdager at øst har tre kløver og vest er renons. Da er det ingen god variant å spille på sparfinesse gjennom øst da finessen kun er riktig om vest har renons i kløver og singel spar, dvs. tolv kort i rødfargene!

La oss se litt på hva som skjedde rundt omkring i salen hvor norske spillere var involvert.

Lag SKEIDAR sitt N/S-par var etter at Ø/V stampet i 6 ruter i 6 spar udoblet etter at de først hadde vært i 6 kløver. Mot 6 spar fant øst kløver ut uten Lightnerdobling - en bet. Ved det andre bordet fikk N/S spille 6 kløver og noterte +920, 14 IMP ut for SKEIDAR.

Lag FASTING sitt N/S-par gikk bet i 6 spar doblet etter kløverutspill, og 6 kløver ble vunnet ved det andre bordet, -14 IMP for de norske i den kampen også.

NORWEGIAN AMAZONES sitt Ø/V-par (Vist-Heskje) gjorde det teoretisk riktige da de «tok pengene» idet Ø/V var i 6 ruter. De doblet og fikk +500 hvor det altså er fare for bet i 6 spar om de melder det. N/S ved det andre bordet var Jessica Larsson og Jørgen Molberg som spiller for et svensk lag. De stoppet i 5 kløver, +420. Dermed ble det kun en liten sving i den kampen, 2 IMP i favør NORGEWGIAN AMAZONES.

I DE BOTTON sin kamp slapp deres Ø/V par unna med -300 i 5 ruter, mens Hoftaniska- T.Helness fikk hjem 6 kløver, 12 IMP til DE BOTTON.

I lag SELIGMAN (Brogeland-Lindsqvist) sin kamp ble slem vunnet ved begge bord.