Årets største svingspill?

I det siste har jeg her i bloggen hatt en liten serie med "Svingspill" fra lagkamper, altså slike spill som gir enormt utslag om kontrakten vinnes eller ikke fordi paret ved det andre bordet er i en annen kontrakt. Her skal du få se et spill som ga så stort utslag at de forrige spillene i "serien" blir småtterier.

I en av de internasjonale lagturneringene på BBO kom forleden et spill hvor kløver og rutersitsen avgjorde omtrent 40 IMP i et enkelt spill, tilsvarende ca. fire utgangssvinger!

Det ekstreme svingspillet forekom i en av lag SKEIDAR sine mange kamper, og før vi ser på hva som skjedde kan du ta stilling til en hånd hvor det er nødt til å bli noen valg i meldingene. Du sitter som øst i første hånd med Ø/V i sonen.

Slik de fleste spiller er dette for sterke kort for 3NT i åpning da "Gambling 3NT" vanligvis er definert som gående farge uten noe ess eller konger ved siden av. Den tradisjonelle 3NT i åpningen - Gambiling 3NT - er i praksis på et vis en sperreåpning hvor det ofte må spilles 4 i minor, men med så god farge at kortene er litt for sterke for sperreåpning med 3 i minor. Det er noen ulemper med meldingen, bla. at 3NT kan bli spilt fra feil side hvis makkeren har gode kort og for eksempel K-x eller lignende som stopper i en farge hvor den som blir spilllende 3NT har to-tre små.

Dette er imidlertid en 1 kløveråpning for de fleste. Da melder - ikke overraskende - makkeren spar.

Hva sier du i andre melderunde?

Å melde 2 kløver er en undermelding, du har tross åtte sannsynlige stikk.

Hopp til 3 kløver viser normalt litt flere HP, men med god syvkorts farge kan man lempe litt på det vanlige kravet til ca. 16-18 HP for den meldingen. Så 3 kløver er etter min mening en bedre gjenmleding enn 2 kløver.

Hva med 3NT?

Noen spiller med gjenmelding 3NT (etter 1-over-1) som en ekstra sterk 19 poenger. Det er ikke bra slik jeg ser det. Med 18 eller 19 hoppes til 2NT. Hvis det er så veldig gode 19 du har, kanskje med en god femkorts farge kan du vurdere oppjustering til 20-21 NT.

Det er ganske vanlig for mange å bruke hopp til 3NT i andre runde over 1-over-1 svar som gående farge og en meget god hånd, typisk for mange STIKK til at det føles komfortabelt å hoppe til 3 i minorfargen, en melding som viser sterke kort, men ikke krav.

Tom Johansen hoppet til 3NT over 1 spar var vest. Det er ikke helt ideell hånd for den meldingen, men nesten, og det er i alle fall en praktisk melding som ofte vil fungere greit. Han har jo ofte åtte stikk, men det kan bli nitrist i 3NT om hjerter ess blir slått vekk og kløveren ikke er gående. Da har han fire stikk... Og det ville vært litt bedre om han hadde hatt noe småtteri i ruter også.

Over 3NT satte Aaseng (vest) trumfen med 4 kløver. Ja, som du skal få se "støttet" han på et vis makkerens kløver med renons! Selvsagt planla ikke vest å spille kløverkontrakt nødvendigvis, men å si 4 kløver ville gjøre det enklere i de videre meldingene.

Og da tok det litt av, og de havnet i 7NT!

Siden kløverfargen satt behagelig 3-3 var ikke 7NT til å rokke med 2+1+3+7=13 stikk. SKEIDAR +2220, ganske heldig må de være lov å si. (En kuriositet, syd spilte ut kløver 6...og om nord hadde hatt nieren fjerde ville det kostet N/S sin kløverstopper")

Ved det andre bordet gikk meldingen mer sofistikert, og det var vel en 7-8 meldinger som ble alertert. De fant ut veldig mye og havnet i den klart bedre storeslemmen 7 ruter. Der må imidlertid ruteren sitte 3-2, og da den satt skjevt var det ingen sjanse, +100 til SKEIDAR, og dobbeltscoren 2320 er verd 20 IMP!

Hvis ruter hadde vært fordelt 3-2 og 7 ruter føket hjem, og kløveren 4-2 slik at 7NT går bet ville det blitt 19 eller 20 IMP til det andre laget (alt etter om det hadde blitt en eller to bet i 7 NT). Altså gir sitsen i minorfargene ca. 40 IMP i sving i dette spillet!

Jeg påstår dette blir det største svingspillet (IMP) i 2021. Hvis du er med på noe enkeltspill som slår ut enda mer, eller hører om det får du sende meg noen ord.

Nesten for lag GILLIS

I OCBL February Cup var lag GILLIS (Simon Gillis sammen med norske Boye Brogeland, Espen Lindqvist, Christian Bakke, Odin Svendsen og Erik Sælensminde) helt med der oppe. De kvalifiserte seg for kvartfinalen og vant den komfortabelt.

Lag DE BOTTON kvalifiserte seg ogs[ til kvarfinalen, men da ble det tap. 

I lag GILLIS sin semifinale mot laget som til slutt vant turneringen ble det en merkelig kamp. I første halvrunde ble GILLIS nokså utspilt og lå under hele 1-42 IMP. I andre halvrunde var det helt motsatt, og det "norske" laget var omtrent like overlegne som motparten hadde vært i runden før, men bare nesten. GILLIS vant runden 41-3, men bare for å tape koampen med 3 IMP. 

I dette spillet i andre halvrunde var Brogeland-Lindqvist det eneste av de fire N/S-parene i semifinalen som meldte slem:

 

Kortene passet bra for det norske parets system. Svaret 2 ruter var utgangskrav, og over 2 hjerter kunne syd si 3 hjerter som var krav. Nord sa 4 kløver som viser kortfarge. Hvis han har en god hånd uten kortfarge kan han si 3NT, og hvis han har en helt minimums åpning kan han løfte til 4 hjerter. Godt kontroll!

Da syd kontrollmeldte ruter gikk nord i 4NT - Key Card Blackwood, og syd viste to nøkkelkort (ruter ess og hjerter konge. Det eneste som fra nords synspunkt kunne vært et problem og ført til at slem ikke var god var hvis syd hadde tre små spar. Hvis er slem sannsynligvis avhengig av sparfinessen, men syd kan også noen ganger ha singel spar, eller spar konge. 

Lindqvist meldte slemmen. Sjelden ser man en mer typisk 50-50 slem.

I dette spillet var det riktig å være (litt) optimistisk. Spar konge satt som du ser hos vest, og da Ø/V ikke tok kløverstikket sitt ble det tretten stikk (syds kløver forsvant på spar). Utgang ved det andre bordet, 11 IMP inn.

Heroisk innsats i siste del av semifinalen, men det ble likevel den irriterende varianten CLOSE BUT NO CIGAR.