Vanskelig valg, kanskje?

Vi tar med et spill fra en kamp denne uken i av de internasjonale onlineturneringene, E-OPEN February. Der deltar bl.a. lag JANET (De Botton) med flere nordmenn på laget, og de leder turneringen før kveldens kamp (lørdag).

I noen spill er det ganske greit å se hva so mer vinnersjansen. Andre ganger er det et valg mellom flere muligheter, og det kan også være slik at det er en ekstra mulighet som kun gode spillere ser. Og viser det seg at blir feil å spille på den muligheten kan en toppspiller gå bet, mens mere ordinære klubbspillere vinner kontrakten.

Sånn kunne det vært her i kontrakten 4 spar, hvor en ekspert vil se muligheten for en skvis, mens mange vil kun se den åpenbare muligheten, kløverfinessen. Å være i 4 spar er ganske knallhard, men sånn som kortene er har utgangen nesten 50 sjanse, kløver dame hos nord. I så fall er det normalt kun to rutertapere og en hjertertaper. Jeg sier nesten 50%, for trumfen kan sitte 4-0, og det kan også komme tre ganger ruter til stjeling med knekten hos nord hvis ruteren sitter 6-2. Det betesjansene er dog små, og de fleste vil vel ikke ha noe imot å være i soneutgang med dette i lagkamp.

Syd spiller ut ruter konge og tar også for ruter dame før han skifter til trumf. Som sagt ser det ut til at dette vil avhenge av kløver dames plassering. Men det haster ikke med å ta den kløverfinessen. Du tar ut trumfen i tre runder. Nord startet med knekten tredje, og syd kastet i trumfrundene to ruter. Skvissjansen er at den med fire hjerter også har kløver dame. Hvis det er nord som har det har det ikke noen betydning, finessen vil jo lykkes. Det er hvis du velger å plassere syd med kløver dame at det blir interessant hvis han også har fire hjerter.

Altså, etter å ha tatt ut trumfen i tre runder dukkes en hjerter. Nord kommer inn og spiller kløver 10. Nå er det at du har kommet til det kritiske punktet i spillet og må velge i kløver. Du kan la kløver 10 gå til kongen og ta finessen. Du kan også prøve knekten akkurat nå. Men hvis du spiller på at syd har kløver dame må du gå opp med esset. Så trumfes den tredje ruteren før hjerter ess og hjerter spilles til stjeling. Hvis syd har fire (eller flere) hjerter fra start er han den eneste som holder hjerter nå vil han nå bli utsatt for presset idet den siste trumfen tas.

Det så slik ut fra start:

Hvis du spiller på skvisen har du kommet deg ned i denne posisjonen:

Merk at du måtte gå opp med kløver ess idet nord spilte kløver 10, fordi du behøver overgang til vest etter at skviskortet er tatt.

Nå tas spar 6, og syd er ferdig. Kaster han en kløver forsvinner hjerter 7 fra bordet og du tar to kløverstikk til slutt siden damen plutselig sitter singel. Hvis syd kaster hjerter konge legger du kløver 7 fra vest, og bordet står.

Hvis du hadde spilt slik i forrige runde av denne turneringen ville du vunnet 4 spar. Men om nord hadde hatt kløver dame ville dette blitt skikkelig lang nese og du ville gått bet i en utgang hvor det bare var å ta en enkel kløverfinesse!

Ved halvparten av de 18 bordene var kontrakten 4 spar. Kun tre steder ble det notert +620. Ved de andre bordene var resultatet +140 eller +170 til Ø/V.