Siste mulighet for bet

John Helge Herland ga meg i morges (norsk kveld) et motspillsproblem fra den norske vinterserien for lag. Det handler om en kontrakt som kan vinnes, men spillefører vet jo ikke hvordan det sitter og kan godt tråkke feil uten at han/hun egentlig har spilt feil. Så blir det motspillernes sjanse til å tråkke feil, og det kan av og til bli en slags ping-pong kamp som avgjøres med hvem som gjør den siste "feilen".

Dere spiller med standard norske og små i motspill. Du sitter nord og er motspiller (vest blindemann), og har hørt dette meldingsforløpet:

Makker spiller ut ruter konge til spilleførers (øst) ess. Han spiller spar konge og spar til esset, makker legger trumfineren og kaster i andre trumfrunde ruter 5. Så kommer kløver 10 som får seile til makkers konge (du legger syveren). Syd tar for ruter dame og spiller hjerter 3 til vests ess, spillefører følger med toeren. Det blir spilt kløver til esset og ruter 10 som syd dekker med knekten, og vest får stjele med knekten. Så følger spar 8 fra vest i denne posisjonen med de kortene du ser, dine egne og blindemann (vest):

Du er kanskje litt irritert over at makker ikke lot være å ta for ruter dame tidligere. Hadde han ventet med det kortet og i stedet spilt kløver tilbake ville dere hatt overgang mellom nord og syd idet du kommer inn på trumfdamen, og syd kunne blitt satt inn for å gi deg en kløverstjeling for den lille trumfen. Det er i slike situasjoner man kan gjør unødvendige feil selv pga. litt irritasjon over at makker ikke har gjort det beste så langt. Så da er det viktig å tenke seg om, kanskje er det en siste sjanse til å bete? 

Det er klart at spillefører har fire spar og to hjerter (makker spilte hjerter 3, norske). Og han startet med tre ruter. Kløveren ser veldig ut til å ha vært AQJx hos øst fra start. Du må stikke med spar dame, men frir du deg da med trumf tar spilleføer resten.

Du må spille hjerter rett opp i saksen!

Hvilen hjerter?

Hvis du spiller en liten hjerter kan det hende spilleførers ene gjenværende hjerter er tieren. I så fall vinner den stikket og tar ut trumfen, resten står.

Her må det et vakkert dronningoffer til. Du må i diagramsituasjonen stikke med spar dame og spille hjerter dame tilbake! Det blir særdeles effektivt motspill hvis sluttposisjonen ganske sikkert er akkurat slik du ser for deg:

Idet nord stikker spar 8 med damen og spiller hjerter dame er spillefører ferdig. Han stikker hos vest, men er låst i bordet. Hvis han spiller kløver fra bordet trumfer du, betestikket. Hvis han tar for hjerter knekt blir nieren din stor, og fortsetter han så med hjerter trumfmatter han seg selv og du får ett sparstikk til for syveren og to trumfstikk totalt.

Slik så hele spillet ut fra start:

 

Hvis spillet går sånn som beskrevet fremt til sluttposisjonen er motspillet med "dronningoffer" veldig vakkert, men det er ganske logisk hvis en tenker seg godt om og "visualiserer" hvordan det sitter.

Det er klart at kontrakten kunne vært vunnet, men spillefører vet jo som sagt ikke hvordan det sitter fra start. Det er også klart at syd kunne betet kontrakten etter den starten som skjedde, men siden han ikke gjorde det fikk nord sjansen til å briljere.