Vanlig Stayman, repetert Stayman, Puppet Stayman - eller hva?

Det er utallige måter å legge opp sitt grandapparat. De aller fleste bygger systemet etter grandåpning med en eller annen versjon som inneholder Stayman og overføringer. Hensikten er å kunne finne ut om vi har majortilpasning og melde majorutgang hvis vi antageligvis spiller bedre i majorkontrakt enn i grand.

I moderne bridge er et nokså standard at grandåpninger kan inneholde femkorts majorfarge. Det betyr at det er en del svarhender hvor det kan være best i majortilpasning på 5-3 tilpasning hvis svarhånden har tre-korts majorfarge. Det er typisk om svarhånden har 1-3/3-1 i major, men også med 3-2/2-3, spesielt hvis det er en dårlig dobbelton. Dette betyr at det kan være grunn til å undersøke mer om grandåpnerens hånd også med slike svarhender.

Mange bryr seg ikke så mye om dette "problemet" og sier 3NT så lenge hånden ellers er ganske balansert. Det vil gå bra ganske ofte, men ikke alltid.

De vanligste søkemeldingene over grandåpninger er:

- Standard Stayman

- Stayman med en gjentatt søkemelding for å finne ut mer (typisk 3 kløver som det gjentatte søket)

- Puppet Stayman (1NT-3C) som først og fremst er vanlig brukt over åpning 2NT

Hvor ofte bør det søkes med hender hvor det først føles naturlig ut å bare si 3NT?

Hva er beste metode?

Det handler litt om hvor mye man bør undersøke sett opp imot at å undersøke også gir informasjon til motparten, de får vite mer om grandåpnerens hånd. Det kan være nyttig for dem både når det gjelder utspill og det senere motspillet.

Om svarhånden har 4333 fordeling er anbefalingen å gå for grandkontrakt. Til og med om man har en firekorts majorfarge gjør mange eksperter ofte det (sier 3NT). De svarhendene har jo heller ingen stjeleverdi i trumfkontrakt.

En sjelden gang kan det dog vise seg at en 5-3 kontrakt (eller 4-4) i major ville vært bedre selv om svarhånden har 4333, for eksempel hvis det var en tynn stopper et sted, eller ingen stopper i en farge hvor grandåpneren har dobbelton. Men det er sjelden, og det lille faremomentet for å komme i en litt dårlig 3NT noen ganger oppveies antagelig av sjansen for at det er like mange stikk i grand, og kanskje også lettere å skrape sammen ni stikk i grand en ti stikk i en eventuell trumfkontrakt.

Så med helt jevne svarhender, gå for grandkontrakt!

Dessuten er det altså slik at om man spør og graver etter informasjon så kan det hende man havner i 3NT likevel, og da er det kun motspillerne som drar nytte av informasjonen dine undersøkelser gir dem.

Det er altså med svarhender hvor det åpenbart kan være mye bedre i majorkontrakt at svarhånden bør undersøke mer.

I Norge er det ganske populært med såkalt repetert Stayman, dvs. at Stayman fulgt av 3 kløver i neste melderunde spør mer om grandåpnerens fordeling. Da får man vite om femkorts majorfarge hvis det er det man er ute etter, og konvensjonen kan og være nyttig for å finne en mulig minortilpasning for slem.

Ulempen med repetert Stayman er at hvis man ikke får den informasjonen man ønsket seg så gjør undersøkelsene at man idet grandåpneren skal spille 3NT likevel, så har vi tegnet et bilde av hånden hans som motspillerne kan dra nytte av.

Ved hjelp av Puppet Stayman har man den fordelen at noe mindre informasjon blir forært motspillerne.

Vi tar med et eksempel på en hånd mange sikkert ville meldt 3NT direkte med, og det ville nok ofte gått bra. Da spillet forekom var det imidlertid feil å ikke undersøke.

Grandåpningen viser 15-17 HP.

Her er et trolig mange som bare sier 3NT. Og for all del, det vil ofte gå bra. Men det er ikke utenkelig at makker har femkorts spar, og i så fall kan sparkontrakt være tryggere, og øst har som oftest en stjeleverdi i hjerter også. Ett trumfstikk på den korteste trumfhånden gir jo ett ekstra stikk. Dessuten kan hjerteren være sårbar i grandkontrakt.

Det er ikke urimelig med disse svarkortene å undersøke om det er sånn at vi har 5-3 i spar, og det ville vært enda mer opplagt om øst hadde hatt singelton hjerter.

Hvis man spiller med enkel Stayman og ingen muligheter senere for å sjekke om makkeren faktisk har femkorts spar blir svarmeldingen 3NT direkte over 1NT.

Hvis Puppet eller repetert Stayman er på repertoaret kan det ha mye for seg å sjekke om åpneren har femkorts spar.

La oss si du bruker Stayman og har muligheten for 3 kløver som repetert/gjentatt søk hvis grandåpneren viser sparfarge:

Hvis svaret på 2kløver er 2 ruter (ingen major), eller 2 hjerter meldes simpelthen 3NT.

Idet vest viste fire eller fem spar kan øst spørre på nytt med 3 kløver. Idet du eventuelt gjør det skjer dette:

 

Hvis vest melder 3 spar (= fem spar) over 3 kløver er alt brillefint, øst sier 4 spar og har trolig funnet beste utgang.

Men om vest sier noe annet og benekter fem spar vil meldingen hans gi unødvendig informasjon om grandåpnerens fordeling til motspillerne (og slik mange spiller repetert Stayman ganske eksakt informajon også) som kan føre til at de lettere finner beste motspill/utspill. I så fall – makker har ikke femkorts spar – ville det vært klart bedre å si 3NT direkte.

Hvordan blir dette om du og makker spiller med Puppet Stayman?

Østs 3 kløver spør etter majorfarge, og etter «gammeldags» Puppet er da 3NT = ingen fire- eller femkorts major, 3 ruter = en eller begge firekorts major, mens 3 hjerter og 3 spar viser femkorts farge.

Hvis han sier 3NT passer du, og om han sier 3 ruter sier du 3NT, for vi kan ikke ha 5-3 i spar lenger. Du har nå gitt dem noe informasjon, men ikke så mye som det andre svaret etter repetert Stayman ville gitt. For eksempel, om makker viser en firekorts major over 3 kløver - Puppet (3 ru) - og du sier 3NT vet de ikke hvilken major grandåpneren har.

Og når du etter en slik sekvens havner i 3NT så har du i alle fall forsikret deg om at vi ikke har misset en fin 4 spar kontrakt på 5-3.

Hvis svaret på 3 kløver er 3 spar sier du 4 spar og er trygg på at det må være en god utgang, og kanskje mye bedre enn 3NT. Slik så Ø/V sine kort ut da spillet forekom i en turnering forleden:

Over 40% av Ø/V parene var i 3NT og gikk bet siden det kom hjerter ut, og det var bare åtte toppstikk utenom kløveren.

Kontrakten 4 spar var enkel å vinne,og med snill sits ble det elleve stikk.

Det er imidlertid klart at en må finne en balanse i dette med å melde «teoretisk» korrekt for å forsøke å finne beste kontrakt og å melde praktisk. Hvis man er for "paranoid" og ser for seg at det er galt å si 3NT hele tiden vil vi spre rundt oss med så mye informasjon at vi aldri får hjem en litt shaky 3NT!

Her er et eksempel på det jeg vil kalle litt slik overtenking fra Bermuda Bowl 2018:

Nord var giver og åpnet med 1NT (15-17).

Min makker og jeg var for så vidt enige om en stil hvor man generelt sett bare går for grandkontrakt med 4333 på svarhånden. Makker tenkte imidlertid slik: Vi har så sterke kort til sammen at det vil være dumt å gå bet i 3NT om vi ikke har ruterstopper, men har en majortilpasning.

Det er jo på en måte riktig, men det skal jo litt til for at det er slik.

Vel, det viste seg at han hadde rett i at ruteren var sårbar, men da det ikke var noen majortilpasning ble 3NT kontrakten likevel, etter at han hadde fortalt motparten at jeg hadde spar og han selv trolig satt med hjerter.

Utspilleren (øst) satt med femkorts hjerter, og ved flertallet av bordene ble hjerter utspillet med elleve stikk og +460 som resultat. Etter vår sladring i kortene spilte øst ut liten ruter fra esset tredje (!) og traff makkeren med K-Q femte. De tok fem ruterstikk, en bet i 3NT med nesten 30 HP til sammen. Den bunnen delte vi med kun noen få par av ialt 24, og spillet kostet 11 IMP da resultatet ved det andre bordet var 3NT spilt av nord med elleve stikk. 

I det norske bronselagets kamp kom syd i 3NT, og da var ruterutspillet var lettere å finne fra vests femkorts farge. Uheldigvis gikk Norges nord også bet i 3NT da øst fant ruterutspillet (jeg kjenner ikke meldingsforløpet ved det bordet) - uavgjort spill.

Det er som du forstår et vell av forslag til hvordan legge opp grandapparatet sitt. Det viktigste er kanskje ikke akkurat valget av konvensjoner og detaljer, men at begge i makkerparet kjenner avtalene godt. Dessuten er det viktig å finne en balanse i når og med hvilke kort redskapene bør brukes.