Kan du stole på motpartens signaler?

I dette spillet fra en online-turnering ble det en kamp mellom spillefører og motspillerne om å få satt opp sine stikk først.

Du skal spille 3NT etter selv å ha vist ruterfarge og åpningshånd mens makker har vist hjerter, så spar. Vest spiller ut kløver 2 til esset, og øst fortsetter med kløver 7.

Hvordan spiller du?

Det mangler kanskje litt informasjon her?

Ja, du bør som spillefører alltid undersøke hva slags utspill de bruker de.

Kan du stole på motpartens signaler?

Nei, ikke alltid.

Ofte er det greit og fornuftig å være ganske nøyaktig med å vise fordeling og slikt, for i motspill trenger makker informasjon. Men dyktige spillere ser om det er et slikt spill hvor makker ikke behøver slik informasjon, og da er det ikke sikkert de legger korrekt fordeling.

Det er imidlertid sjeldnere de «faker» når det gjelder første utspill hva enten de bruker fjerde høyeste eller fordelingsutspill. Å være for «lur» i utspillet og vise en annen lengde enn det man har kan lure makker og.

La oss si at utspillet i dette tilfellet er fjerde høyeste. Når det kommer en toer ut og de bruker fjerde høyeste er det nesten alltid fire-korts farge. Selvsagt er det ingen garanti for at utspillet forteller sannheten, men du kan som regel gå ut fra at kløveren sitter 4-4 i en sånn situasjon som dette.

Kan kløver dame sitte hos øst?

Ja, det er mulig, men mest sannsynlig har vest kløver dame fjerde fra start.

Hvis hjerteren sitter 3-3 står antagelig denne kontrakten ganske enkelt. Men hvis øst har spar konge kan det hende det er riktig å gi bort det andre kløverstikket slik at vest ikke har noe hurtig inntak til godspilt kløver hvis han mot formodning har fem fra start og øst har tre kløver.

Er det noen fare forbundet med å legge kløver knekt som sannsynligvis taper til knekten?

Ja, det er det.

Det som ser ut som en god ruterfarge er et svakt punkt for spillefører siden nord har tieren singel. Hvis en ruterhonnør fra forsvaret slår vekk esset og tar med seg den single tieren blir syds gjenværende ruterbeholdning sårbar med kun knekten og småkort under.

Ved bordet la spillefører kløver knekt i andre stikk. Den ble stukket med damen, og nå kunne ikke kontrakten vinnes lenger hvis det korrekte motspillet ble funnet! Slik så hele spillet ut fra start:

Vest stikker med kløver dame i andre stikk og spiller ruter konge. Det er et temmelig opplagt motspill, for tieren ligger jo singel hos nord, og vest ser at selv om syd har A-J blir han selv sittende med en fin saks med Q-9 bak syds knekt. Så etter ruter konge, 10, liten og esset er det nok at øst har ett inntak i hjerter så vil ruter gjennom syds knekt gi to ruterstikk for Q-9, og en bet.

Hvis spillefører lasjerer ruter konge bør vest klare å skifte tilbake til kløver og sette opp ett ekstra motspillstikk i den fargen. Og øst legger svakhet på ruter konge, og da vet vest at spillefører har A-J. Etter at forsvaret har vunnet de tre første stikkene (hvis ruter konge altså får beholde stikket) og vest skifter tilbake til kløver i neste stikk får Ø/V to stikk ti; øst kommer inn i hjerter og spiller sin fjerde kløver - en bet.

Spillefører la altså liten i andre stikk, og vest stakk med damen og skiftet til ruter konge. Da stakk spillefører med ruter ess og tok sparfinessen. Så hjerter til esset og nok en sparfinesse. K-Q i hjerter avslørte at øst hadde stopper. Øst måtte få komme inn i hjerter, for spillefører har ikke nok stikk uten godspilte hjerterstikk. Øst spilte ruter, og to ruterstikk til Ø/V sammen med de to i kløver i starten og ett hjerterstikk ga en bet.

Hvis spillefører hadde stolt på at kløveren satt 4-4 kunne han stukket opp med kløver konge i andre stikk. Da er han ett steg foran motspillerne.

Sparfinessen tas, så hjerter til esset og nok en sparfinesse. To store hjerter følges av hjerter til øst. Ø/V kan ta to kløverstikk, men det blir kun ett hjerterstikk og tre kløverstikk på dem.

Både 4 hjerter og 3NT står, eller kan/bør vinnes, og i hjerterkontrakt er det nesten enklere. Siden sparfinessen lykkes, tåler normalt spillefører til og med å bomme kløveren. I turneringen spillet forekom var de fleste i 3NT, og av de atten lagene gikk kun noen veldig få bet.