Litt bedre system?

Å hoppe i andre melderunde for å vise ekstra styrke er hva alle bridgespillere lærer tidlig i karrieren. Det er selvsagt viktig å få vist styrken, men av og til tar hoppet bort veldig mye rom for videre meldinger og gjør det vanskelig å finne riktig kontrakt.  Alternativet er dog å ikke hoppe, men da risikeres at den unøyaktige informasjonen makker får gjør at konklusjonen blir feil.

Må man (hoppe) så må man?

Vel, kanskje kan systemet endres og forbedres litt noen steder.

En ukomfortabel meldesituasjon er når man har fått utlevert en balansert hånd med mer enn 24 poeng. Det kribler jo litt når man får så fine kort, men hvordan melde dem på en god måte?

Etter et vanlig system åpnes med sterk kunstig 2 kløver, og svært ofte kommer svaret 2 ruter. Da må det etter vanlige metoder hoppes til 3NT, for 2NT viser 22-23(24). Meldes kun 2NT risikeres at makker passer med 1-2 poeng, og vi kommer ikke i utgang med 25 eller flere poeng til sammen.

Så uten andre avtaler går det 2 kløver-2 ruter, 3NT og ofte blir det kontrakten. Det kan jo gå bra, men det er ikke umulig vi skulle spilt en annen kontrakt, i dette tilfellet typisk 4 spar hvis makker har firekorts farge der. Og om han har det kan han ikke godt/trygt melde noe over 3NT med svake kort, for hva om han ikke treffer deg med spar? Da kan vi fort komme for høyt.

Her er hele spillet som er fra en parturnering:

Meldingene gikk slik flere steder.

Mot 3NT valgte nord å spille ut kløver konge ved noen bord, liten kløver andre steder. Der liten kløver ble utspillet vant spillefører heldig med knekten. Da var det åtte sikre, og det niende kunne komme ved å bruke bordets eneste inntak – spar knekt – til å ta hjerterfinessen, eller spille ruter og gjette riktig. Enklere og bedre er det å simpelthen legge ned ess-konge i hjerter og spille hjerter 10, så bruke spar knekt som inntak senere til godspilt hjerter knekt. Da blir det 4-3-0-2=9 stikk.

Med kløver konge i utspill blir det bet. Spillefører kan ikke få mer enn for de fire sparstikkene, eventuelt tre i hjerter ved hjelp av en finesse og ett stikk i kløver før N/S får tak i kløverstikkene og dermed beten.

Som du ser var det 4-4 tilpasning i spar, og 4 spar kan vinnes slik det sitter med en taper i kløver og to i ruter.

Hvordan komme dit?

Det var hoppet i andre melderunde som ødela mulighetene for øst til å kunne finne ut at det var 4-4 i spar, for å passe på 3NT slik det gikk er helt normalt.

En liten justering i meldesystemet kan gjøre at slike hender kan meldes bedre. Det er å innføre såkalt «Kokish».

Kanadieren Eric Kokish er en respektert spiller, og kanskje enda mer respektert coach, bridgeskribent og teoretiker. Han har æren for konvensjonen «Kokish», eller «Kokish relay» som det også kalles.

Det er forskjellige varianter av "Kokish". En grei versjon som tar seg av disse oversterke NT-hendnen fungerer slik at etter 2 kløver og svaret 2 ruter er åpnerens 2 hjerter tvetydig, enten vanlig hjertermelding eller 25-27 NT. Over den meldingen sier svareren (normalt) 2 spar som er «avventende», og åpneren får avklart om han har en hånd med hjerterfarge, eller den oversterke grandhånden som i den situasjonen vises med 2NT. Andre meldinger enn 2NT etter starten 2K-2R, 2H-2S viser at åpneren hadde minst femkorts hjerter.

Meldingen 2 hjerter er altså tvetydig, og østs 2 spar bare avventende for at åpneren skulle avklare. Fordelen er selvsagt at åpneren får vist styrken sin uten å hoppe, og det blir mer plass i de videre meldinger for svareren.

Hvis dette er starten på meldingsforløpet, er det mye mer komfortabelt. Svarhånden vet om minst 25 balanserte HP og kan bruke det vanlige 2NT-systemet, for eksempel Stayman (eller Puppet Stayman) og overføring om han har femkorts majorfarge.

I dette tilfellet ville Ø/V funnet 4 spar enkelt om «Kokish» var på repertoaret idet øst kan undersøke om det er spartilpasning.

Da spillet forekom ga 4 spar med ti stikk 85%. 3NT med en bet ga 13%, og de som heldig fikk hjem 3NT fikk omtrent middels.