Påskenøtt (2) - Spilleprøve

Vi tar med en spilleprøve til, igjen med en nokså ofte forekommenede problemstilling.

Giver syd. Alle i sonen.

Som syd åpnet du med 1 kløver. Vest gikk innpå med 1 ruter, og nord meldte 2 ruter krav (som regel med kløverfarge og gode kort), pass fra øst og 2NT fra deg som nord løfter til 3NT. Vest spiller ut ruter 5 (fjerde høyeste). Spilleplan?

Et lite sidepoeng først; jeg tror ikke at å be om knekten i første stikk tjener til noe her. Hvis vest har A-Q står knekten, men om du blir sittende med K10 mot singel 2 eller K-7 mot singel knekt etter å ha vunnet første stikk er det uansett en skummel kombo, gjennomspill av ruteren blir fælt. Hvis du har kongen tynt tredje mot knekten dobbel bør knekten prøves, men med denne kombinasjonen er det nok bedre å legge liten. Kanskje har øst damen tynt dobbel eller tredje og legger på damen idet du legger liten fra bordet, og i så fall har du fått dobbelstopper i fargen. Men i dette tilfellet har ikke øst damen og legger ruter 8 idet du vinner stikket med tieren (eller knekten). 

Hva nå?

Du må leve av kløveren. La oss si du la ruter knekt (feilaktig) i første stikk og den vant stikket. Legger du ned kløver ess nå?

I så fall går du bet hvis vest er på høyden. Hele spillet ser slik ut:

Problemet i dette spillet er å identifisere hvem som er den "farlige motspilleren". Da dette spillet forekom i en treningskamp og jeg spurte det spørsmålet sa de ferske spilleren ganske kjapt "vest er den farlige". Ja, det er vest som kan ta mange stikk, fem ruterstikk faktisk om ruteren blir gjennomspilt. Men det er øst som er den "farlige motspilleren", den motspilleren du ikke kan slippe inn. Kan det unngås og likevel få godspilt kløveren som du må leve av?

Ja og det sitter som du ønsker. Men da må du ikke legge ned en kløverhonnør først. Hvis du gjør det kan vest kvitte seg med kløver dame under esset eller kongen som om det kortet er smitttet med en farlig sykdom. I så fall må øst få komme inn på kløver knekt, og da blir det ikke moro for spillefører med ruter gjennom syd. 

Riktig spill er hvis du vant med ruter knekt å spille hjerter til hånden og kløver opp. (Hvis du vant første stik med ruter 10 spilles liten kløver mot nord i andre stikk) Hvis vest slenger på kløver dame med det samme legger du elegant liten fra nord og øst får ikke komme inn. Hvis vest legger liten i første kløverrunde spilt fra syd stikkes med esset, hjerter til hånden en gang til og kløver opp mot nord en andre gang. Da kommer kløverdamen på, og du lar vest beholde det stikket. Nå er det safe, ruter konge dobbel er beskyttet med vest inne, og du vinner 1+3+1+4 = 9 stikk, utgang til bokføring. Hvis øst får komme inn i kløver blir det to bet.

Denne varianten kalles for "avoidance play", dvs. du forsøker å unngå at den motspilleren som er farlig å slippe inn får komme inn.

Merk at om ikke kløver dame kommer på i første eller andre kløverrunde spilt fra syd må du ta den andre kløverhonnøren også, for legger du liten andre gang er det meget stor fare for at øst kommer inn på høyere kløver. Så hvis vest følger med to små, eller liten og så knekten tar du den andre kløverhonnøren og spiller en tredje runde kløver. Da er håpet at vest er den som har tre kløvere og kommer inn tredje gang. Men så lenge damen kommer på første eller andre gang er det "enkelt", du gir vest det stikket. Ø/V må jo få ett kløverstikk uansett. Så det spiller ingen rolle i hvilken kløverrunde de får det stikket så lenge det er vest som får det.    

Påskebridge i London

I London er det hvert år en stor bridgefestival i påsken med par- lag- og imp-parturnering. Først var det parturnering, og det så lovende ut halvveis med norsk på første og andreplass. Lasse Aaseng-Thor Erik Hoftaniska ledet, og på andreplass lå Svein Aril Naas Olsen i par med engelske Richard Hillman.

For Lasse og Thor Erik gikk det så tungt en peride og de ramlet nedover på listen, men med en kanonsterk siste sesjon som de vant med 68,67% ble det 5.plass til slutt. Naas Olsen fulgte godt opp med 9.plass i det 74 par store feltet.

Da jeg i går spurte Aaseng om et spill fra den gode perioden i første halvdel av turneringen kom det vanlige selv om de hadde scoret over 60% i en kjempestor turnering: «Kan ikke huske noen gode spill, men her er en kontrakt jeg spilte bort».

Javel.

Spilte bort er kanskje å ta litt hardt i, men du kan jo prøve deg selv som syd i 4 spar med hjerter 3 i utspill til damen fra øst, og syd vinner stikket med honnør.

Spilleplan?

Det er neppe noen hundre prosents vinnervariant her, men en tanke er å få trumfet begge de små hjerterne. I fjerde runde hjerter vil en av de kunne trumfe og vinne det stikket, men det kan jo godt være han må trumfe med trumflengden. I så fall blir det kun en trumftaper siden fargen så er fordelt 2-2. Og skulle det bli to trumftapere på den måten har du ruterfinessen i reserve.

Det ble vel omtrent slik Aaseng tenkte, men slik så hele spillet ut:

I fjerde runde hjerter kunne vest stjele inn med knekten. Og da trumfen etterpå ble toppet ble det ett trumfstikk til begge motspillerne samt en kløver- og en rutertaper – en bet.

Aaseng sa i går kveld: «Når en går bet i slike kontrakter så vet man at den kontrakten burde jeg fått hjem».

Det er flere måter å vinne 4 spar på, men akkurat hva som gir størst vinnersjanse er ikke så lett å beregne. En mulighet er å ta en tidlig ruterfinesse. Går den bra er det enkelt, men da er det også en sjanse for at ruteren kan sitte 3-3 så den fjerde ruteren etterhvert gir avkast for den fjerde hjerteren. I så fall behøves kun en hjerterstjeling og det blir en trumftaper og en taper i hver av minorfargene.

Enda bedre er det kanskje å spille kløver først, i andre stikk? Da kan du få hjelp. Vest som ikke ser syd sine kort kan fyke opp med kløver konge. I så fall kan det stjeles to kløvere på hånden og esset kommer på. Da blir kløver dame godtspilt, det tiende stikket. Det kan imidlertid gå galt om trumfen sitter 4-1, og gjør den det kan 4 spar stå likevel om ruterfargen er medgjørlig.

La oss si du vinner hjerterutspillet og spiller kløver. Vest må legge liten, og øst stikker tieren med esset. Derfra kommer antageligvis trumf. Syd stikker og spiller den andre hjerterhonnøren fulgt av hjerter til stjeling. Så spar til esset og den fjerde hjerteren. Nå trumfer vest med knekten og spiller ruter 10. Leses sitsen korrekt kan det vinnes på en vakker måte selv om spillefører ikke tipper trumfsitsen. Opp med ruter konge, nok en kløverstjeling som tar bort østs siste kløver, så den andre trumfhonnøren. Om vest stjeling hadde vært fra trekorts trumf ville alt vært i orden, men siden øst etter dette har krav på trumfstikk kan han puttes inn på det trumfstikket idet han kun har igjen ruter Q-8 og må spille ruter til spilleførers kombinerte saks, A-7 på hånden mot J-6 på bordet. Men dette blir litt vel artistisk, kanskje?

Selv tror jeg en ruterfinesse i stikk to er en grei start. Da går det bra ved å stjele kun en hjerter og satse på ruteren.

Konlusjon: Spilte bort kontrakten er kanskje ikke helt riktig. Det er vel heller slik at om kontakten hadde blitt vunnet ville det vært grunn til å si bra spilt?

Påsekenøtt (1) - Spilleprøve

I dag kan du teste deg selv med en spilleprøve som forhåpentligvis ikke er av de vanskeligste for erfarne spillere. Spillet inneholder et ganske vanlig poeng som kommer i forskjellige forkledninger. 

Lagkamp. Syd giver, alle i sonen

Du åpnet med 1 kløver og melder 1NT over nords svar 1 hjerter for å vise 12-14 balanserte. Nord løfter til 3NT, og mot den kontrakten kommer spar 5 i utspill fra vest til østs knekt. 

Spilleplan?

Først teller vi sikre stikk. Det er 1+3+1+1, kun seks sikre, men kløverfargen kan jo gi tre eller fire stikk og hjerteren kan sitte 3-3 og/eller ruter konge i saks. Hvis kløver konge sitter i saksen er det ni sikre, men om vest har det kortet i første omgang kun åtte stikk.

Det første poenget er om man skal lasjere første spar, for med KQx mot tre små kan det være tingen i noen spill. Men her er det helt klart feil å lasjere, for da kommer jo spar tilbake og de setter opp fargen med det samme. Å lasjere med en sånn spar er hvis du vet den typisk sitter 5-2, og du har en sjanse for å få inn den motspilleren som har dobbelton spar idet du skal godspille dine stikk. I dette tilfellet må du innom kløveren for å komme til ni stikk, og om du lasjerer spar er det den som har sparlengden som eventuelt kommer inn i kløver, og da har jo vest fått godspilt sparen sin. Om du lasjerer første spar og fargen sitter 5-2 og kløverfinessen ryker går du i så fall bet uansett hvordan resten av kortene sitter. Så du stikker med en honnør i første stikk.

Her er det sikkert at vest har spar ess, for med esset må øst stikke opp og spille en spar til. Øst vet jo ikke hva slags sparbeholdning vest har, og det kan jo - om øst har esset - være KJxx(x) eller lignende. Med andre ord, vest har spar ess. Så vi stikker altså med sparhonnør i stikk en, men vi vet sparen er vidåpen hvis øst får komme inn for å spille spar gjennom.

Hva nå?

Kløverfinessen må selvsagt prøves. Kanskje er dette et mama-papa spill, ni sikre med fire kløverstikk? Er det mer å tenke på her?

Ja, men la oss først si du spiller deg over på hjerter dame og drar kløver knekt som får seile, en start på spillet som skjedde flere steder da spillet forekom i en turnering. Hvis finessen lykkes er alt vel og bra, men vest stikker med kløver konge og skifter til en liten ruter.

Hva nå?

Du har kanskje sett den riktige spilleplanen allerede, men hvis det ble spilt som skissert har du med kun tre kløverstikk kun åtte sikre stikk på dette tidspunktet, 1+3+1+3 = 8. Det er nå to sjanser for det niende, enten hjerteren 3-3, eller ruterfinessen. Men du må velge, og hva velger du?

En finesse gir 50% sjanse, en farge med syv kort til sammen fordelt 3-3 hos motparten er kun en 36% sjanse. Så sånn sett bør du kanskje ta ruterfinessen? Men da risikeres at øst har ruter konge og spiller spar gjennom med bet som resultat, og så viser det kanskje seg at hjerteren satt 3-3. La oss si du tar ruterfinessen, men så ser hele spillet slik ut:

Øst vinner med ruter konge og spiller spar gjennom din gjenværende honnør dobbel, en bet.

Uflaks?

Nei, dette burde vært unngått. Poenget handler om å kombinere sjansene sine. Ofte har man muligheten til det uten å måtte velge når det er to muligheter, for eksempel at en farge som kan sitte snilt som prøves først, og om den fargen ikke gir full uttelling prøves en finesse som siste sjanse. Det som ble feil her er at det måtte gjettes idet vest kom inn og spilte ruter. 

Å unngå slikt handler om å tenke fremover, og i dette tilfellet se for seg hva som kommer til å skje om kløverfinessen ryker. Om en ser for seg problemet som oppstår idet vest skifter til ruter bør det vel gå an å se at hjerteren bør testes først?

Altså, du vinner første spar og spiller tre runder hjerter, den siste vunnet hos nord. I dette tilfellet viser det seg at den fjerde hjerteren er en vinner, og da er det helt safe. Den usikre sparbeholdningen din er beskyttet, du behøver ikke slippe inn øst. Du tar kløverfinessen, nå for et mulig overstikk. Idet kløverfinessen ryker og vest spiller ruter sier du "ruter ess" og tar dine ni stikk, 1+3+1+3 = 9.

GOD PÅSKE!

 

 

 

 

Parturnering

I påskebridgen på Hamar var det et bra deltakerantall i lagturneringen, men etter helgens lagspilling var det skuffende få som ble værende på Hamar for å spille parturneringen. Det deltok kun 18 par. Resultatlisten var imidlertid toppsterk, og de øverste plassene var besatt av makkerpar som gjorde at den delen av listen godt kunne være fra en NM-finale for par. Helt til topps gikk Terje Lie - Espen C. Fasting (TopBridge/Holmestrand). Hele resultatlisten finner du her. 

Det spillet du får presentert i dag er fra en av parturneringene under US Spring Nationals forleden hvor Nicolai Heiberg-Evenstad lurte til seg en ren topp.

Vest giver, ingen i sonen

Etter to passer åpnet øst med 1 kløver. Nicolai (syd) gikk innpå med 1 hjerter. Vest doblet, og det ble forklart som eksakt firekorts spar. Hoftaniska høynet til 2 hjerter, og det gikk pass-pass før vest doblet en gang til, opplysende dobling. Da gikk det pass rundt idet øst gjorde om vests dobling til straff, og vest spilte ut trumftieren. Den fikk seile til syds dame. Hvordan ville du syntes utsiktene var ved bordet hvor du selvsagt ikke ville sett alle kortene, men raskt innsett at hjerteren nok sitter akkurat som i diagrammet?

Det er tre trumftapere, en rutertaper og en kløvertaper. Og i spar må det også bli en taper. totalt seks tapere - en doblet bet. Men sekunder senere hadde unge Nicolai +470 på bok etter en skikkelig frekkas! I andre stikk spilte han spar 5. Husk at motspillerne ikke ser syd sine kort. Da vest la liten spar fikk Nicolai lurt til seg stikk for spar 9! Dermed ble det ikke spartaper med ess fjerde gjenværende mot syds Q-J dobbel, og kongen i saks. Åtte stikk i doblet delkontrakt, rent kassespill.

Hvis du sier det er opplagt å legge i spar 10 så er det det hvis man ser alle kortene. Å legge lavt i andre hånd er dog hovedregelen, men det var veldig feil i dette tilfellet. Likevel var det vel en menneskelig feil vest gjorde?  

 

Meldesituasjon - Hva betyr hva?

Det amerikanske vårmesterskapet ble avsluttet søndag (amerikansk tid). I den avsluttende Jacoby Swiss Teams ble det 10.plass til Helgemo, Brogeland og C. Bakke sitt lag Rosenthal. I damens Swiss Teams var Sofie Sjødal på laget som ble nr. 4. 

Alt i alt var det vel resultatene i dette vårmesterskapet på det jevne for de norske spilerne som deltok i Louisville, Kentucky. Neste mesterkskap i USA er Summer Nationals som foregår i Toronto i juni.

Vanderbilt regnes vel som hovedmesterskapet i Spring Nationals. Der ble det som mange ganger før lag NICKELL som vant etter å ha slått et annet amerikansk lag (BATHURST) i finalen.

Markus Lund tipset meg om et spill fra finalen hvor vinnerlagets Ø/V-par ikke imponerte. De tråkket feil i en meldesituasjon som et så sterkt og samspilt makkerpar ikke burde problemer med. 

Meldingene startet med 1 ruter fra syd, 1 hjerter innmelding, 2 hjerter fra nord som viste sparfarge (det paret har byttet til at 2 hjerter viser spar, og 2 spar er såkalt cue raise med ruterstøtte). Så var det han som hadde gode kort og støtte til makkerens som hadde meldt inn 1 hjerter. Hva skulle/kunne han gjøre annet enn det han gjorde, han sa 4 hjerter direkte.

Ved det andre bordet åpnet syd med 3 ruter, og hele spillet så slik ut:

 

Tretten toppstikk. BATHURST sitt Ø/V-par kom seg i alle fall i 6 hjerter.

Creco-Hampson (Nickell) stoppet i 4 hjerter. Det må det være lov å si er svakt av et par som regnes som et av verdens beste. Det er jo "claim" tretten stikk i hjerterkontrakt med det samme blindemann blir lagt på bordet!

Å havne i utgang skjedde altså etter 1 ruter fra syd og 1 hjerter innpå. Øst må simpelthen gi litt mer lyd fra seg enn bare 4 hjerter hvor det selvsagt gikk pass rundt. 

Wei-Lie fikk det egentlig verre da syd som du ser åpnet med 3 ruter mot dem. Spørsmålet blir hva de forskjellige meldingene fra øst betyr i denne situasjonen hvor makkeren har meldt inn 3 hjerter. De fleste bruker vel 3 spar og 4 kløver som naturlige meldinger over innmelding 3 hjerter. Å si 4 ruter må bety en god 4 hjertermelding, slem er mulig. Men lover den meldingen ruterkontroll?

Nei, man må ha en melding under utgangsnivået som sleminvitt også om øst mangler kontroll i ruter, men ellers har veldig sterke kort og god støtte til makkerens farge. En tenkelig mulighet er å si fra seg muligheten for å melde kløver naturlig og dermed ha både 4 kløver og 4 ruter for å vise hjerterstøtte og slemivnitt i en slik situasjon, med og uten kontroll i ruter. Da får en differensiert bedre, mer nøyaktige slemforsøk, men mister altså muligheten for å melde inn 4 kløver.

Øst meldte 5 hjerter. Dette handler det om makkerskapsavtaler. Mange jeg har spurt mener et slikt hopp er sleminvitt og en sterk sleminvitt, og noen mener det bør bety "jeg har omtrent alt, men ikke ruterkontroll".

Spørsmålet blir så hva vest bør gjøre over østs 5 hjerter. Kan han kanskje si 5 spar, og hva bør det innebære? 

Vi lar alle disse muligheten ligger og overlater til det enkelte makkerpar å diskutere denne og lignende meldesitasjoner.

Vel, for oss etterpåkloke er det altså så lett å se at her burde det blitt meldt en storeslem som er nedlegg. Men idet motparten åpner meldingene på tre-trinnet eller høyere, eller de sperrer brutalt på en annen måte underveis bør man kanskje ikke være så misfornøyd om man brenner en storeslem. Kanskje er det grunn til å være happy med å komme seg i lilleslem når en blir presset i meldingene. Og her viste det seg å være nok med lilleslem, i Vanderbilt-finalen! Og holder det med lilleslem der, så holder det som oftest med lilleslem de fleste steder! 

Påskebridge: Scandic Hamar Lag

Et lag som kalte seg Lett Blanding som gikk til topps i lagturneringen på Hamar i helgen. På vinnerlaget spilte Harald Eide, Kristian Barstad Ellingsen, Lars Eide og Odd Frydenberg.

Seieren kom etter en sterk sluttspurt og nesten full pott i siste kamp. Laget som ble nr. 2 var kun 3,7VP fra seier etter at de gikk seg på et klart tap i siste runde. På 2.plass kom ECF Holding, og nr. 3 ble JAVEL som ledet etter første dag. Hele resultatlisten, butler og alle spillene finner du her. 

I turneringens siste runde kom dette meldeproblemet. 

Syd giver, alle i sonen.

Først skal vest finne en åpningsmelding etter pass fra syd. Nok ett av de der valgene hvor man må vurdere åpning med 1 i farge, eller 2 kløver, eller kanskje en litt skjevfordelt, sterk 2NT variant. I dette tilfellet tror jeg nok det vil være bred enighet blant eksperter at vest bør åpne med 1 ruter. Da blir det to mulige scenarier: 

1. Nord hopper inn med 2 spar, svakt innhopp. Hvordan melde videre?

2. Nord passer og Ø/V får melde i fred. Hvordan bør det meldes?

Det står ofte i 7 ruter med disse kortene. Men storeslem er litt for hardt. Trumfen må sitte 3-2 (68%) og i tillegg må det finnes parkering for en spar hos vest (en kan kastes på den andre hjerterhonnøren). Det er ikke så langt unna at 7 ruter er bra, men å spille lilleslem er nok. Slik så hele spillet ut:

Ruteren satt altså 4-1, så 7 ruter hadde ingen vinnersjanse.

Dette er nok et tilfelle hvor det er slik at hvis man melder knallhardt til 7 ruter som altså ikke er så aller verst, så blir det bet, bare for kanskje å finne ut at motpartens Ø/V-par ved det andre bordet spilte utgang! Tapt spill, og å melde "kun" lilleslem ville vært nok til å vinne spillet stort

Å spille 6 ruter går bra nesten samme hva man gjør, men det er god grunn til å være litt forsiktig. Spar dame kommer ut til honnør hos vest. Så to runder trumf. Idet det oppdages at syd har trumfstikk må spillefører ordne med den ene sparen som ikke kastes på den andre hjerterhonnøren. Å spille andre runde spar fra bordet mens det er igjen en liten trumf hos øst er bra spilt. Hvis syd trumfer er det "på luft", dvs. vest følger med liten spar. Stjelestikket er jo med syds originalstikk i trumf, og vest blir i det stikket kvitt en av de små sparene sine. Hvis syd ikke trumfer vinner vest med den andre sparhonnøren og kan spille en tredje runde spar til stjeling. Syd kan trumfe over, men det gjør ingen ting da det er med originalstikket i trumf. Senere tas syds siste trumf ut, og A-K i hjerter gir avkast for den siste, lille sparen. 

Hvis spillefører etter to runder trumf er inne hos vest og spiller stor spar kan syd stjele og spille en tredje runde trumf. Da har vest fortsatt to små spar og blir plutselig avhengig av hjerteren 3-3 (eller to store hjertere dobbel og honnør fjerede tynt på den andre siden) slik at den kan godspilles. Men det går bra det også, i så fall vunnet slem etter en nokså svak spilleføring.

Vinnerlagets Ø/V-par spilte 6 ruter og vant den. Ved det andre bordet var Ø/V i 6NT. Der ville det vært tolv toppstikk hvis ruteren hadde vært fordelt 3-2. Men idet ruteren testes oppdages at den ikke gir mer enn fire stikk, og da er det tid for opptelling. Det blir 2+2+4+3= 11 stikk ved å godspille ruteren. Altså må en annen sjanse prøves i 6NT, hjerterfargen. Spillefører bør altså skifte fot etter to runder ruter og satse på at hjerteren sitter ordner seg, i hovedsak 3-3 sjanse. Det går bra og tolv stikk vinnes. Men mot vinnerlaget så ikke spillefører vinnervarianten og gikk bet i 6NT, og +1370 sammen med +100 ga hele 16 IMP.

Tre Ø/V-par var i 7 ruter og gikk bet. To spilleførere gikk seg bet i 6NT som burde blitt vunnet. To par vant 6NT, og det var ett par i den enda heldigere lilleslemmen 6 hjerter som stod fordi trumffargen satt 3-3. Fem par var i den gode slemmen 6 ruter. Resten, over halvparten av Ø/V-parene (15 par) spilte utgang.  

 

Over til HAMAR!

Idet US Spring Nationals er i ferd med å avsluttes startet den tradisjonsrike påskebridgen, SCANDIC HAMAR 2024.

I USA er finalen i Vanderbilt i ferd med å bli avsluttet akkurat nå. Det er også en annen lagturnering til slutt, Jacoby Swiss Teams. Du får en oppsummering av det siste som skjedde der borte i neste innlegg her i bloggen. Men du finner også alle resultatene, bulletiner osv. på mesterskapssiden, her.

Spillingen på Hamar foregår i flotte spillelokaler på Scandic Hotel. Nå i helgen er de lagturnering med 28 lag på startstreken. Etter 8 runder leder lag JAVEL bestående av Smith, Ovesen, Thoresen og E.Eide foran lag UNDERDOGS som ikke har vært akkurat underdogs så langt. På det laget spiller Henriksen, Rian, Helle og Ovesen. Like bak dem ligger flere sterke lag som nok har ambisjoner om å klatre helt til topps andre dag. Resultater, spill og butler finner du her.

Vi tar med denne spilleprøven fra første dag av lagturneringen på Hamar: 

Du har havnet i 4 hjerter som nord, og øst spiller ut ruter knekt. Spilleplan?

Du må regne med en hjertertaper. Det kan jo bli to også, men i så fall går denne utgangen bet.

Med en hjertertaper handler det om kløveren. Nords tredje ruter kan stjeles hos syd, så det vinnes ti stikk om trumfen sitter 3-2 og du unngår tre kløvertapere. Det er vel ikke opplagt hvordan fargen bør spilles, men med alle mellomkortene er det en variant å forsøke å ta finesser over vest. Da må inntakene brukes godt, og inntakene til syd er ruter konge og en stjeling.

Noen la simpelthen ned ess-konge i trumf, stjal så en ruter og spilte kløver ess og mer kløver. Da ble det bet i 4 hjerter siden hele spillet så slik ut:

De som gikk bet fikk altså tre kløvertapere. 

En bra spilleplan er som nevnt å ta i bruk inntakene som ruterfargen gir. For eksempel, vinn første stikk med ruter konge. Så kløver for å friste vest til å dekke. Og legger han en stor kløver blir det enkelt. For eksempel kløver 9, knekt, ess, så A-K i trumf, ruter ess og ruter til stjeling og mer kløver. Ø/V får kun to kløverstikk og for trumfknekten. 

La oss si vest ikke dekker kløver 9. Da får det kortet seile til østs dame. Spiller han mer kløver blir det enkelt, du får på en honnør under esset. La oss si øst fortsetter med ruter til nords ess idet han vinner stikk for kløver dame. Så ned med A-K i trumf, ruter til stjeling og kløver mot A-10-8. Hvis vest legger i honnør blir det også nå helenkelt, og om vest legger liten kan du ta finessen med åtteren og det blir kun to kløvertapere. 

Det er ikke helt sikkert det er riktig å spille kløveren sånn. Øst kan jo ha startet med K-Q eller Q-J dobbel kløver. Den andre finessen ryker i så fall til øst og det sitter slik, og senere må det avgis enda ett kløverstikk til vest.

Omtrent en tredel av N/S-parene meldte og vant 4 hjerter. En spilleførerr fikk hele elleve stikk. Det var også en rekke delkontrakter. Det skjedde vel helst der syd passet på nords åpning 1 hjerter. Det er greit i forhold til systemets krav til en høyning til 2 hjerter (ca. 6-9), men jeg tror det er et bra valg å løfte til 2 hjerter med de syd-kortene. Hva som er rett i det enkelte spill er dog ikke så sikkert.

Fire par fikk kun ni stikk i hjerterutgang, og ett par hadde forvillet seg opp i 6 hjerter. Den som spilte slemmen var den andre spilleren som fikk elleve stikk, men det hjalp ikke siden de var for høyt.

 

 

 

 

 

US Spring Nationals - parturneringer for de norske

I Louisville, Kentucky har de kommet frem til semifinalen i lagturneringen VANDERBILT. Der er SVEITS i ferd med å bli slått ut. Lag BATHURST har en soleklar ledelse idet 20 spill til skal spilles. I den andre semifinalen er det helt jevnt mellom NICKELL og GOODMAN.

For de norske blir det å spille parturnering de siste dagene i vårmesterskapet. I går var det kvailfisering i SILODOR PAIRS hvor 250 par sto på startstreken. Flere norske par gikk videre (130 par i finalen) og best av de nroske var Espen Erichsen-Martin Andresen med 3.plass. Ann Karin og Ole Fuglestad fulgte godt opp med 20.plas i kvaliken. Den unge dansken Christian Lahrmann vant kvaliken sammen med Zhuo Wang (USA).

Vi tar med en meldeprøve fra kvartifnalen mellom SVEITS og AMOILS i VANDERBILT. (Spillet ble rapportert i bulletinen av Mark Horton)

Gjør dine vurderinger med disse kortene som nord:

Du sitter altså nord og hører 4 hjerter fra vest. Du har ikke nok til å melde på så høyt trinn, og etter pass fra deg og øst dobler makker. De fleste bruker dobling som opplysende også etter motpartens åpning på firetrinnet. Hva vile du meldt nå?

For SVEITS meldte nord 4 spar og ble spillende der. Nord har gode kort og ser selvsagt at det kan stå slem, men har også litt lyst til å beskytte syd som har doblet opplysende i en presset situasjon og følgelig ikke behøver å være så sterk at slem er bra. Men denne gangen var det slem i kortene.

I sparkontrakt var det bare å vinne hjerterutspillet og trumfe en hjerter hos syd. Etter å ha tatt ut trumfen kan den tredje hjerteren hos nord kastes på den femte kløveren, tolv stikk, +680.

Ved det andre bordet fant nord en bra melding, men selvsagt med en viss fare for at de var for høyt allerede. Som svar på syds opplysende dobling av 4 hjerter hoppet nord til 5 spar, simpelthen en naturlig sleminvitt. Da meldte syd 5NT, "pick a slam", og nord foreslo 6 kløver. Slik gikk altså meldingene ved det bordet:

Dermed fant N/S den glimrende lilleslemmen 6 kløver som var lett å spille, det var bare en rutertaper. Det ga N/S +1370 og 12 IMP til AMOILS. Men Zimmermann vant kampen og avanserte til semifinalen hvor de altså i skrivende stund har store problemer og sannsynlivis ryker ut. . 

 

 

Vanderbilt i USA - Ingen nordmenn til kvarfinale

Lag Rosenthal med tre nordmenn på laget ble slått ut etter en jevn kamp i Round of 16 ot lag Rombaut. Dermed er ingen nordmenn med lenger i det mest prestisjetunge mesterskapet i US Spring National i Louisville. Også det andre laget undertegnede fulgte spesielt med på, lag HANS (Australia /NZ) er ute av turneringen. De ledet mot Sveits (Zimmermann), men i siste halvdel av kampen ble Sveits for sterke. 

I Rockwell Mixed Pairs kom to par med norske spillere til finalen. Ann Karin Fuglestad-Thor Erik Hoftaniska tok en fin 8.plass, og Sofie Sjødal-Todd Werby (USA) fulgte opp med 14.plass. 

I skrivende stund pågår kvartfinalene i Vandebilt. I kampen mellom Sveits og Lebowitz (USA) er det jevnt mot slutten av andre sett (av fire). Her er et spill som handlet mest om åpningsmeldingen, enten nord eller øst sitt valg av åpning.

Ved det ene bordet passet nord og det var østs sin tur. Noen hevder slike knallsterke to-setere best meldes ved å åpne med 1 i farge. Argumentet er at det kan bli vanskelig å få meldt tofargede hender etter åpningen 2 kløver. Dette følges ofte opp med et argument til: "det går ikke pass rundt på 1 i farge likevel", noe som ofte stemmer, men ikke alltid.

Jeg er uenig med tilhengerne av 1 i farge når kortene rett og slett er for sterke for en åpning på ett-trinnet. Spesielt med majorfarge pluss minorfarge, eller begge majorfargene går det som regel helt greit å åpne med 2 kløver, utgangskrav. 

Her blir det med et ganske enkelt og logisk system fint etter 2 kløver fra øst. Vest svarer 2 hjerter (eller 2 ruter) og 2 kløveråpneren begynner sitt prosjekt med å få vist hånden sin med 2 spar. Da har vest perfekte kort til å støtte med. Enten sier vest 3 spar som i denne konteksten er sterkere enn 4 spar (utgangskravet er etablert), eller det går an å hoppe til 4 ruter også - Splinter (kortfarge). Sier vest 3 spar vil øst kontrollmelde kløver, og vest viser ruterkontroll. Da bør øst gå på mot slem. Om vest velger Splintermeldingen 4 ruter over 2 spar blir det helenkelt. Da ser øst at det er perfekte kort mot hverandre. De bør ende i 6 spar som er en superfin kontrakt - kun en rutertaper.

Det amerikanske Ø/V-paret meldte seg greit opp i 6 spar etter østs 2 kløveråpning. Spillet bør ikke på noen problem, +1430.

Ved det andre bordet kom imidlertid en litt gammeldags, men etter min mening fortsatt god konvensjon i bruk, svake 2 ruter! Det var en periode på mange år hvor svært få brukte svake 2 ruter og heller sverget til Multi, Ekren eller noe annet for den åpningsmeldingen. Men svake 2 ruter har de siste årene blitt tatt i bruk igjen av ganske mange, inkludert meg selv.

Amerikaneren på norsd plass åpnet med 2 ruter. Øst meldte inn 4 kløver. Det antas at det viste en sterk hånd med minst fem kløver og en majorfarge på minst fem kort, såkalt Leaping Michaels. Jeg liker ikke så godt at slike Leaping-Michaels meldinger har ukjent majorfarge som noen bruker etter motpartens svake 2 ruter og over Multi 2 ruter. Hvis ikke makkeren vet hvilken majorfarge det er kan det bli vanskelig å melde for makkeren om nestemann også melder. Og det skjedde her, syd sa 5 ruter. Etter denne starten, drømmestarten for oss som spiller med svake 2 ruter ble det ikke så lett for Ø/V. Det doblet sluttkontrakten og noterte seg for tre bet og +800. Det var alt for lite, 12 IMP til det amerikanske laget. 

 

 

Vanderbilt - Blir det en sensasjon i Round of 16?

Nå onsdag kveld norsk tid spilles Round of 16 i lagturneringen Vanderbilt (US Spring Nationals). 

ROSENTHAL med C.Bakke, Brogeland og Helgemo sammen med amerikanske Rosenthal, Silverstein og Willenken leder med 21 IMP mot ROMBAUT etter halvspilt kamp. ROMBAUT består av 2 x franske Rombaut og Welland-Auken. 

Det er i en annen kamp man nå ser for seg en mulig "upset". SVEITS (Zimmermann) som er andreseedet ligger nemlig under i sin kamp. De spiller mot HANS fra Australia/NZ (tre australiere og en fra NZ) som var 15.seedet før turneringen startet. Etter to sett (30 spill) av fire ganger 15 spill leder HANS med 10 IMP. 

Begge de to kampene ha så langt blitt overført på BBO. Jeg antar de følger opp med overføring av resten av de kampene også. Så her er det mulig å logge seg på BBO og få med seg mye spenning utover kvelden. 

Idet HANS var i ferd med å feste et lite grep i kampen mot SVEITS kom dette spillet hvor du først kan melde øst sine kort. 

        ØST

Nord er giver og Ø/V er i ugunstig sone. Nord åpner med 2 spar som viser femkorts spar og en minorfarge. Ville du vurdert å melde noe nå? 

Nei, er mitt soleklare svar selv om jeg nok ville tenkt tanken om å doble. Og det tror jeg nok de aller fleste er enige med meg i.

Å doble opplysende med slikt kan godt gå bra, men det er etter min mening alt for sprekt, spesielt i disse soneforholdene. Å doble med for lite honnørpoeng pga. meget god fordeling og sånn sett ideelle kort for en opplysende dobling går fort galt om makker melder 3NT som han må gjøre med en liten åpningshånd og sparstopper. Det kan selvsagt gå bra, og det kan selvsagt gå bra også om makkeren straffepasser. Men du føler deg vel ikke så høy i hatten hvis det går pass rundt på 2 spar doblet?

Hva om nord i stedet åpner med 1 spar som for det paret du spiller mot kan være med mindre enn de vanligvis foreskrevne 11-12 poengene? Det australske paret som satt N/S spiller med en slik aggressiv åpningsstil spesielt i første hånd i gunstig. Dober du over 1 spar? 

På ett-trinnet er det litt mer fristende å doble. Det går sjeldnere pass rundt så lavt. Å doble både 1 spar og 2 spar går fint om makker melder en farge, for østs kort er verd mye mer enn de poengene en teller opp om de har en grei trumftilpasning.

Kalita for Sveits passet med østs kort over nords åpning med 1 spar. 

Whibley (NZ) doblet imidlertid Zimmermanns 2 sparåpning ved det andre bordet, og for en gangs skyld er jeg uenig med den normalt meget gode spilleren. Selvsagt er jeg påvirket av det som skjedde videre. Selv om han visste doblingen kan gå bra selv om makkeren straffepasser er det skummelt, og jeg tipper at Whibley bet seg litt i leppen da akkurat det skjedde. Han spilte ut ruter konge mot 2 spar doblet, og hele spillet så slik ut:

Se på vests kort idet han hører makkeren doble opplysende i ugunstig sone over nords 2 spar-melding!

Edgtton (vest) trodde nok dette skulle bli et solid beteplukk doblet, men nei.

Ruter ess vant første stikk. Så kløver til esset og hjerter knekt fikk seile. Nå ville beste motspill vært å lasjere med hjerter konge fordi spillefører i så fall får kun ett inntak til syd senere. Men vest stakk og spilte hjerter tilbake til syds dame. En kløver ble trumfet, hjerter ble spilt til den siste honnøren, og enda en kløver til ble trumfet hos nord. Spillefører hadde allerede fått to stjelinger med småtrumf hos nord, to hjerterstikk og to minor ess = seks stikk. Zimmermann hadde igjen K-J-x i trumf og fridde seg med ruter. Vest måtte i det stikket trumfe makkerens ruterstikk siden han kun hadde igjen trumf! Så måtte han spille spar. Spilles liten spar vinnes med knekten, så mer ruter som igjen vest må trumfe bare for å måtte gi nord det åttende stikket for trumfkongen. Vest la like godt ned spar ess da han var inne og nord fikk deretter sitt syvende og åttende stikk for de to sparhonnørene, SVEITS + 470. Ø/V fikk altså fem motspillstikk, men øst som hadde doblet opplysende fikk ingen av dem!

Ved det andre bordet kom Ø/V med etter nords sparåpning, og SVEITS vant delkontrakt Ø/V ved det bordet, 11 IMP som kom godt med for å minske HANS sin ledelse.   

 

 

Vanderbilt (USA): Helgemo, Brogeland og C.Bakke greit videre

Laget med de tre nordmennene C.Bakke, Brogeland og Helgemo (Rosenthal) gikk videre til Round of 16 i lagturneringen Vanderbilt etter å ha slått ut lag Mc Allister i dagens kamp i Louisville, USA. I morgen, onsdag kveld norsk tid spilles Round of 16 hvor laget med de norske spillerne skal opp mot 20-seedede lag Rombaut.

Det var i dagens kamp jevnt før de siste 15 spillene, men da var Rosenthal sterkest i et sett hvor det ikke ble en eneste tosifret imp-sving i de tolv første spillene. Rosenthal plukket imidlertid små imps hele veien og bygde opp en ledelse på 26 IMP. Så kom dette, kampens tredje siste spill:

Merk Bakkes høyning til 3NT med 8 poeng, en melding mange vil synes er ganske knallhard. Normalt er 8 «flate» en pass mot 15-17 NT, men dette er en innmelding 1NT som kan innebære 18 noen ganger, og det er dessuten innmelding etter at begge motstanderne har meldt. I slike situasjoner er det grunn til å være litt forsiktig med 15 usle poeng, så nord vet at de er i nærheten av nok til utgang. Dessuten er det ofte lettere å spille slike kontrakter etter at en motspiller har åpnet. Mellomkortene, nierne og tierne spiller ofte en rolle i slike spill, og det gjorde de her.

Vest spilte ut en liten ruter og allerede i første stikk ga en nier stikk da Brogeland forlangte ruter 9 fra bordet. Derfra hadde han bra kontroll, og det var ikke lett å spille motspill mot denne utgangen heller. Det endte med hele ti stikk, N/S + 630.

Ved det andre bordet spilte Helgemo-Willenken mot 1NT hvor det ble ni stikk, N/S +150. Dermed ga spillet 10 IMP til Rosenthal, settets eneste tosifrede sving.

De siste 15 spillene endte med hele 44-1 i favør Rosenthal som dermed gikk relativt komfortabelt videre til Round of 16. Men det var egentlig en jevn og spennende kamp ganske lenge.

VANDERBILT, Round of 32

I skrivende stund har lagene kommet frem til Round of 32 i lagturneringen Vanderbilt i USA. Norske lag Erichsen er ute, men fjerdeseedede Rosenthal med nordmennene C.Bakke, Brogeland og Helgemo er fortsatt med. I skrivende stund spiller de mot lag Mc Allister (seedet som nr. 29) som bl.a. har med kiwien Matt Brown som vil være med på New Zealand sitt landslag i Buenos Aires (bridge OL) i oktober. Kampen blir overført på BBO.

Halveis ledet Mc Allister med 2 IMP. Så fikk Rosenthal opp en ledelse på 20 IMP, bl.a. på grunn av et spill hvor Bakke satt øst med disse kortene:

Nord var giver og N/S i sonen. Nord åpnet med 4 hjerter. Ville du meldt inn 5 kløver med dette?

Det tror jeg mange ville gjort, men Bakke passet. Syd passet også, og Brogeland (vest) meldte i siste hånd 4 spar. Bakke har veldig god kort nå i sparkontrakt, har han ikke? Kan det stå slem?

Selvsagt kan det stå slem, men det er også et viktig og godt prinsipp å beskytte makker litt når han er med i siste hånd i slike meldingsforløp.Når vi er veldig presset pga. høye sperremeldinger kan det være lurt å gi makker litt beskyttelse. Det burde kanskje vest ved det andre bordet tenkt på også selv pm makkeren hans gikk inn direkte i andre hånd med 5 kløver. Bakke passet på 4 spar, og hele spillet så slik ut:

Ved det andre bordet gikk altså øst innpå med 5 kløver. Vest mente han hadde nok til at slem måtte ha sjanser, og ved det bordet ble 6 kløver kontrakten. 

Slemmen var på ingen måte ikke grusom. Om nord hadde hatt kløver konge ville det som oftest blitt slem til notering. Men det ble en bet, ROSENTHAL +50.

Brogeland hadd ingen problemer med å vinne 4 spar, tosifret svingspill i Rosenthals favør. 

Det jevnet seg litt ut, og så kom to raske pluss-spill til for Mc Allister, og det var uavgjort 65-65 idet det gjenstod noen få spill av 3.sett (av fire 15 spills sett).

Helt mot slutten av det tredje settet kom et ganske ulekkert spill:

 

Brogeland-Bakke sine lagkamerater som satt N/S ved det andre bordet trodde nok de hadde et stort tapsspill på listen sin da Ø/V vant 2 spar doblet, Ø/V +670. Men Mc Allister-Brown var ikke heldige med sine avgjørelser i dette meldingsforløpet og ble ubønnhørlig straffet da Brogeland doblet den grusomme kontrakten 5 ruter. Der ble det tre doblede, +800 til Ø/V og 4 IMP. Det var nok en veldig positiv overraskelse for Rosenthals N/S-par.

Før de siste 15 spillene leder det "norske" laget med 4 IMP.

USA: Klart for VANDERBILT!

I US Spring Nationals i Louisville (Kentucky) har de kommet frem til hovedturneringen, den prestisjetunge lagturneringen Vanderbilt. Det er en ren utslagsturnering. Ett av favorittlagene er lag ROSENTHAL hvor vi som tidligere finner Christian Bakke, Boye Brogeland og Geir Helgemo. Alle de tre har jo vunnet flere store mesterskap i USA, og Bakke-Brogeland var på Rosenthals vinnerlag i akkurat dette mesterskapet i 2022. De er i år seedet som nr. 4. '

Lag ERICHSEN med Espen Erichsen, Martin Andresen, Thor Erik Hoftaniska og Nicolai Heiberg-Evenstad er seeded som nr. 40. Alle lagoppstillingene og seedingen finner du her. 

VANDERBILT startet mandag morgen amerikansk tid.  

I parturneringen vi nevnte i forrige innlegg hadde Brogeland-Bakke kvalifisert seg til finalen og lå godt an før siste sesjon. Det gikk litt trått mot slutten og endte med 15.plass. Hoftaniska - Heiberg-Evenstad ble nr. 20 i finalen. 

I tillegg til de mest prestisjetunge turneringene spilles det en rekke andre mesterskap hvor det selvsagt også deltar mange gode spillere. Sofie Sjødal var i helgen på et lag i en turnering for spillere med max 10000 amerikanske mesterpoeng, og det endte med en fin andreplass. 

God innsats av Sofie (t.v.) og hennes lagkamerater (foto: mesterskapsbulletinen)

Mens vi venter på resultater og spill fra VANDERBILT sakses fra bulletinen et spill fra en imp-parturnering i helgen. Artikkelen ble skrevet av Barry Rigal som selv satt syd i dette spillet.

Mot 4 hjerter spilte Rigals makker ut sin single ruter. Spillefører la knekten, og syd lot være å dekke. Så kom spar 7 til åtteren, nieren og nords tier. Nord skiftet til trumf som ble vunnet hos blindemann fulgt av mer spar til nords dame og enda en trumf kom derfra. Nå vant vest stikket, så spar konge for å presse ut esset. Men nord lot korrekt være å dekke. Hvis det kastes et kort fra øst trumfer syd, men i så fall er han innspilt. Spillefører visste dog ikke sikkert at syd satt med kløver ess, og heller ikke med 100% sikkerhet hvordan ruteren satt fordelt. Så spillefører valgte å trumfe høyt med østs siste trumf. Så ble en kløver trumfet på hånden og syds tredje trumf tatt ut. Dette var blitt posisjonen:

I diagramsituasjonen ble det spilt ruter fra vest. Da kunne ikke kontrakten ikke vinnes, det ble en rutertaper og fire tapere totalt. Men se hva som skjer om den siste trumfen spilles med avkast av kløver 9 fra øst.

Syd må idet hjerter knekt spilles med avkast av kløver 9 holde trekorts ruter, hvis ikke går fargen for spillefører. Så syd kaster kløver 10. Da spilles ruter til kongen og den rutersitsen som vel var ganske sannsynlig allerede etter utspillet åpenbares. Så elegant kløver konge med avkast av spar 5. Syd vinner med det single esset, forsvarets tredje stikk. Avslutningen blir ruter fra syds Q-9 til kombinert saks, A-8 hos vest og 10-6 hos øst. Ti stikk.

 

 

 

 

Vårmesterskap i USA

I Louisville, Kentucky spilles nå US Spring Nationals. I skrivende stund (søndag kveld norsk tid) starter siste sesjon i finalen av Kay Platinum Pairs.

Både Thor Erik Hoftaniska - Nicolai Heiberg-Evenstad og Christian Bakke - Boye Brogeland kom seg til finalen som består av 28 par. Og begge parene ligger bra an. Bakke-Brogeland er på 6.plass før den siste sesjonen og Hoftaniska - Heiberg-Evenstad er nr. 11. Bakke-Brogelands plassering kunne godt vært enda høyere om de ikke hadde fått en i fleisen av Madala - Rimstedt i dette spillet:

 

Hvordan ville du og din makker meldt med N/S sine kort?

Det starter vel med 1 kløver fra nord som er giver, og syd melder ruter. Nå har ikke nord helt til å hoppe til 3 kløver da det viser flere HP, men med meget god syvkorts farge behøves ikke nødvendigvis de foreskrevne ca. 16-17 poengene for den meldingen. 13-14 gode poeng med en meget god syvkortsfarge bør holde til et hopp. Men her er det kun 11 poeng, så å melde 3 kløver andre gangen vel i overkant. Og om nord melder 2 kløver som vel er normalt å gjøre, og så 3 kløver idet syd for eksempel melder 2 hjerter vil syd på ingen måte syd tenke alvorlig på at 6 kløver er riktig. Det er med andre ord ikke lett å finne toppkontrakten 6 kløver her.

I praksis vil nok vest melde inn 1 spar, i alle fall om det starter med 1 kløver - 1 ruter etter standard metoder. Da vil øst også være med og støtter sparen. Hvordan meldingene bør gå videre er ikke så lett å si.  

Kun to par meldte slemmen, så Bakke-Brogeland måtte ta til takke med 4% på spillet uten å kunne løfte ein finger.

Lilleslem i kløver er bra, men den tåler ikke veldig skjev sits i minorfargene.

Spillefører i 6 kløver vinner med beste spilleplan tolv stikk nokså automatisk slik det sitter selv etter majorfarge i utspill. Kommer hjerter eller spar i utspill kan ikke spillefører ta sjansen på kløverfinesse som under andre omstendinger kan være riktig fargebehandling. Etter for eksempel spar ut er det jo en spartaper om Ø/V får klomme inn, og derfor bør spillefører ta for A-K i trumf. Om damen faller blir det tretten stikk. I dette tilfellet kommer ikke kløver dame på, men neste sjanse er at den med trumfstikket følger to runder ruter. Etter A-K i trumf rekker spillefører å ta to stikk i ruter fulgt av en tredje ruter med sparavkast. Her følger øst tre runder ruter, og en fjerde runde ruter spilles med hjerteravkast. Kun ett trumfstikk til forsvaret. Men selv om øst kunne trumfet i tredje ruterrunde ville det gått greit, for senere kastes simpelthen taperen i den andre majorfargen på ruter.  

NM for klubblag: Klart for 6.runde

Da er det nesten klart hvilke lag som skal spille 6.runde i NM for klubblag. Trekningen for den siste utslagsrunden er foretatt (gjenstår noen 5.rundekamper), og kampoppsettet finner du her.

Som tidligere meldt har Heimdal BK to lag videre til 6.runde og det kan også Bergen Akademiske BK oppnå.

Bergen AK 1 (C.Bakke) slo søndag ut Stavanger BK 2 med klare sifre med et lag som ser veldig sterkt ut på papiret: Chrstian Bakke, Thomas Charlsen, Tor Evind Grude og Geir Helgemo - gullkandidater i finalen om de kommer seg gjennom 6.runde mot et annet sterkt lag, Sunndalsøra BK.

Fra kampen Stavanger BK 2 mot Bergen AK 1 tar vi med dette spillet hvor østs valg av utspill skulle vise seg å være avgjørende. Øst satt med:

          ØST

Meldingene gikk slik:

Hva ville du spilt ut?

Et utspill er et utspill, heter det. Og med det menes at ofte er det temmelig tilfeldig hva som er det beste valget. Å spille ut makkers farge er ofte fornuftig, men her har ikke vest akkurat vist kløver så alt kan nok være riktig. Det skal vel lite til før hjerter ut finner noe i fargen hos makker som har åpnet?

Stavangers øst spilte ut hjerter 10. Slik så hele spillet ut:

Utspillet var maks uheldig, vest som hadde åpningshånd hadde absolutt ikke noe å hjelpe til med i utspillsfargen.

For spillefører Christian Bakke var det flere hull her, så for å vinne denne utgangen måtte han ta den sjansen utspillet ga ham og slapp hjerter 10 til håndens knekt.

Fortsatt var det mulig å tape fire stikk i minorfargene. Merk at om spillefører går på ruteren selv er det tre tapere med denne kombinasjonen. Hvis for eksempel tieren spilles dekker ikke øst den første, og vest vinner med en topphonnør. Hvis han har frikort må spillefører etterpå løse 9-x i ruter mot Q-x, og det går ikke. Spilles nieren dekker øst og ruter 8 blir en vinner i fargens tredje runde. Og spilles liten fra nord med 2-2 gjenværende rutere legger øst åtteren. Da blir også tre rutertapere samt en uungåelig kløvertaper – fire stikk til forsvaret.

Men dette mønsteret kjente Bakke igjen. Han tok ut trumfen i to runder, innkasserte kløver ess og elimienerte hjerteren med to stikk til i fargen. Så kløver fra bordet.

Aktuelt vant vest det stikket med kløver dame, og da var han innspilt. Enten måtte han gi syd stikk for ruter dame – kun to rutertapere - eller spille til dobbeltrenons som gir stjeling på ene siden og ruteravkast fra den andre. Det blir på dermed bare to rutertapere og en kløvertaper – ti stikk.

Og om vest klarer å legge liten kløver slik at øst vinner kløverstikekt må øst spille ruter. Om forsvaret åpner ruteren med liten fra øst legges liten fra syd og vest må bruke esset og er innspilt - ti stikk.

Ved det andre bordet spilte Grude ut kløver 7. Uten favøren hjerterutspillet hadde ikke Stavanger sin spillefører noen sjanse, det ble en taper i hjerter, to i ruter og en i kløver. Spillet ga 10 IMP i favør Bergen AK på veien mot klar seier i kampen.

NM for dame- og veteranlag

I helgen ble det spilt NM for damelag og NM for veteranlag. Det var også et NM damelag rekruttpulje.

I dameklassen (32 lag) bestod vinnerlaget av de fire landslagsspillerne Gunn Tove Vist, Torild Heskje, Ann Karin Fuglestad og Marianne Harding. Resultatlisten for damkelassen samt butler og alle spill finner du her. 

Veteranklassen ble vunnet av Tor Bakke, Peter Marstrander, Arne Thomassen og Helge Hantveit. Resutatene for de tolv veteranlagene finner du her.

NM Damelag rekruttpulje bestod av 15 lag. Vinnerlaget bestod av Hilde Kristine Jansen, Wenche Bøe Hansen, Janicke Ringlund og Kari Degrum. Resultater for rekruttpuljen finnes her. 

I dette spillet var det svært få som fant kløvertilpasningen. Det er kanskje ikke så lett når nord åpner med 1 ruter som naturlig melding. De fleste spilte 5 eller 6 ruter, og de som var i lilleslem i ruter gikk stort sett bet etter singelton kløver ut til esset og kløver tilbake til stjeling.

Lilleslem i kløver står, men hvordan finne frem dit?

Tor Bakke åpnet med 1 grand. Det er ikke noen dårlig strategi med mange hender hvor man har 5-4 i minorfargene og ellers type grandhånd og helst bra dobbeltoner. Da unngås meldeproblemet man som regel får i andre melderunde etter å ha åpnet med 1 i minor og er litt for sterk til bare å melde så lavt som mulig, og litt for svak for revers eller en hoppmelding. Det eneste jeg synes er en liten innvending mot 1NT i dette tilfellet er at hånden er helt supermaks, og med to bra farger er disse kortene klart sterkere enn de fleste vanlige hender som åpnes med en 15-17NT. Men det er vel heller ikke så galt å ha litt ekstra av og til.

Over grandåpningen meldte syd (Peter Marstrander) 2 spar som var minorsøk. 2 grand fra nord viste best ruterfarge. Syd meldte da 3 hjerter som fortalte om kortfarge i hjerter og normalt trekorts spar og begge minorfargene. Meldingen er i første omgang utgangskrav og tar sikte på å finne beste utgang, men den som melder slik kan også være sleminteressert.

Syds 3 hjerter ble doblet av vest. Nord redoblet for å vise førstekontroll. Øst hoppet da til 5 hjerter som syd doblet. Nord tenkte at sannsynligheten var stor for at syd hadde to ess siden han ikke kunne ha så mange HP i minorfargene. Så Bakke tok sjansen på å melde 6 kløver med nords kort. Siden han allerede hadde vist bedre ruter enn kløver kunne syd med lik lengde i minorfargene korrigert til 6 ruter. Men her var nords forslag perfekt for syd som passet, og dermed var de i toppkontrakten, N/S +1370.

En litt heldig topp i begge puljene samlet gikk til Per Bryde Sundseth og Knut Kjærnsrød som spilte 6 ruter doblet. Da øst uvisst av hvilken grunn ikke spilte ut sin single kløver føk den doblede slemmen hjem, N/S +1540.

Ett par til spilte 6 ruter med hjemgang, og det var noen få andre par i 6 kløver som enkelt ble vunnet. Men så kom en rekke med utgangskontrakter før det var nok en rekke nederst på listen med bet i 6 ruter.

NM for klubblag: Heimdal BK med to lag til 6.runde

I NM for klubblag tikker det stadig inn resultater fra 5.rundekampene. I helgen spilte Heimdal BK 4 (Ovesen) mot de erfarne veteranene på Mo BK 1 (Selfors).

Det ble en knokkelkamp. Heimdal tok raskt ledelsen og var oppe i 56-9 IMP etter 13 av 40 spill. Så kom 48 ubesvarte IMP i favør av Mo som plutselig ledet kampen med 1 IMP før kampen var halvspilt. Heimdal tok imidlertid over igjen og vant til slutt med 44 IMP. 

På Heimdal sitt lag spilte Villiam Ovesen - John Vegard Aa og Lars Frøland - Steinar Aa.

Dermed har Heimdal BK to lag i 6. runde, og det er nå de to eneste lagene som er igjen fra Trøndelag. Også Bergen Akademiske BK kan få med to lag til 6.runde da ett av klubbens lag allerede har gått videre, og ett lag til skal spille 5. runde. 

Her er et spill fra Heimdal 4 mot Mo 1. Det handler kanskje mest om meldestil?

       VEST

Syd er giver og alle i sonen. Syd åpner med 1 ruter. Melder du inn 1 spar med dette?

Det er tynne saker, men med 5-4 fordeling og bra farge er jeg tilhenger av å melde ganske ofte på ett-trinnet uten å påstå at det alltid blir rett. Det er ingen fasit på dette, og som sagt har det mest med stil å gjøre. 

Vest for Mo BK passet, og nord sa 2 ruter - omvendt minor - minst invitt til utgang og ruterstøtte. Øst passet også, og syd meldte 3 ruter, utbalansert minimumshånd. Der endte det, og slik så kortene ut:

Nord hadde strukket seg litt for sin 2 ruter-melding. Syd var kanskje litt passiv som sa kun 3 ruter med så god sekskorts farge og ett ess ved siden av? Vel, Heimdal hadde i alle fall misset en perfekt utgang siden kortene passet så glimrende mot hverandre. Heimdal +150 for elleve stikk i 3 ruter. 

Men se på Ø/V sine kort. Det står fort i 4 spar den veien med en taper i hver av fargene spar, hjerter og ruter. Og om vest hadde meldt inn ville neppe øst vært til å stoppe under 4 spar, men kanskje kunne det presset N/S ut i 5 ruter? Det går dessuten an å bete 4 spar. Da må det spilles ut kløver. Så, inne på trumfesset må syd underspille AQJ10-sjette i ruter til nords konge fulgt av kløver til stjeling. Det blir fortsatt en hjertertaper etterpå, betestikket i 4 spar. 

Burde øst vært med og doblet etter 1 ruter - 2 ruter? 

Det er vanskelig for øst å tenke på at det skal kunne stå utgang deres vei siden makkeren altså passet på ett-trinnet. Men en dobling kan vel kanskje også føre til at Ø/V finner en bra delkontrakt? 

Alt dette er lett å si med fasit i hånd. Vi blir farget av at vi vet alle kortene. Men Ø/V som er solide og gode spillere er antagelig enige i at det ble litt passivt? Ved bordet var de imidlertid sikkert ikke så misforhøyde med noe som i alle fall i teorien er et godt resultat, N/S hadde tross alt misset en utgang som står og selv har de (i teorien) kun ni stikk i sparkontrakt. 

Ved det andre bordet satt Lars Frøland med vests sine kort. Han er vel ikke kjent for å være en super aggresiv melder, men her meldte han inn 1 spar over syds 1 ruter. Nord meldte 2 kløver. Jeg er ikke sikker på N/S sitt system, men tror kanskje de spiller Presisjon så 1 ruter ikke lovte lengde i fargen. I så fall var kanskje 2 kløver naturlig og ikke krav siden meldingen ble alertert. Mange som spiller Presisjon spiller slik. Nå kunne ikke N/S finne 5 ruter, og da Steinar Aa på østs plass hoppet direkte til 4 spar ble det kontrakten. Nord spilte ut ruter, og da var det for sent for forsvaret selv om syd skiftet til kløver i andre stikk, ingen overgang til nord for å gi syd kløverstjeling. Utgangen ble vunnet med ti stikk, Heimdal +620 og 13 IMP. 

Et lite paradoks kan man si, Heimdal BK vant egentlig feil utgang i dette spillet da det var N/S som hadde 11 stikk i ruterkontrakt, men Ø/V som meldte og vant utgang.

 

 

 

Merkelig konklusjon

I det spillet du får presentert i dag skal du som i forrige innlegg gjette på hva som er konklusjonen forutsatt starten på spillet.

Giver nord. Ingen i sonen

Nord åpner med 4 ruter og øst sier 4 spar før det går pass rundt. Syd har ikke noe enkelt utspill og velger hjerter ess fulgt av en hjerter til som går til damen og kongen. Hvilke tre tapere tror du spillefører får hvis den vinnende spilleplanen finnes?

Utspillet var uheldig for forsvaret, men det ser unektelig ut til å måtte bli to rutertapere og en kløvertaper og dermed en bet likevel. Om syd spiller kløver ut er det også favør da det ikke blir noen kløvertaper (den tredje kløveren kan stjeles). Men da blir det normalt to hjertertapere og to rutertapere etterpå, også en bet.

Spillefører ser ikke alle kortene sånn som oss, men kan tenke omtrent slik: Det er klart syd er renons i ruter siden det ikke kom ruter i utspill. Hvis trumffargen ikke gir en taper er det håp. Nå handler det litt om hvem som har kløver konge, men det kortet er sannsynligvis plassert hos syd. For med AQJ-åttende i ruter og kløver konge er vel nord for sterk for åpningen 4 ruter?

La oss si det startes med A-K i trumf etter å ha kommet inn på hjerter konge i andre stikk. Hvis det etter tro runder trumf spilles kløver tar syd det stikket og fortsetter fargen. Da går det ikke an å unngå to tapere til - en bet.

Løsningen er så uvanlig at det på en måte strider mot alt vi har lært om bridge. For å vinne ti stikk må spillefører påføre seg to hjertertapere til - tre hjertertapere totalt - etter at fargen altså ble løst med kun en taper pga. utspillet!

Det må spilles en tredje runde trumf til knekten. Så hjerter fra bordet som generøst foræres til syds nier mens en ruter forsvinner fra øst - taper på taper som bare er bytting av stikk. Hjerter 9 er forsvarets andre stikk.

Hvis syd nå spiller kløver stikkes med knekten fulgt av en fjerde runde hjerter som igjen foræres til syd mens østs siste ruter forsvinner. N/S har tre stikk, men syd er innspilt og må spille kløver til østs A-Q.

Om syd inne på hjerter 9 i stedet spiller hjerter knekt som ser greit ut da det ikke er inntak til vest kaster bare øst sin siste ruter. Da må det komme kløver fra syd som vinnes med knekten, og kløver dame forsvinner på den femte hjerteren som nå er godspilt.

Konklusjon: det blir altså på denne måten ingen trumftaper, TRE hjertertapere (!), ingen rutertaper og ingen kløvertaper - utgang til bokføring!

Spillet er konstruert, men bare litt. Det forekom i helgen med nesten samme sits. Da det ble spilt satt syd med Q-10-x i trumf  så det handlet om å unngå å gå to bet.

For å få ni stikk med den sitsen må også spillefører gi bort hjerterstikk og kaste ruter. Det spilles A-K i trumf fulgt av en tredje runde trumf til syds dame. Syd blir innspilt og må spille kløver eller hjerter. Spiller han kløver vinnes med knekten fulgt av hjerter til avkast av en ruter og syds nier vinner stikk. Syd blir innspilt på samme måte som om trumfen sitter 2-2, men med en trumftaper gir den elegante spilleføringen ni stikk i stedet for kun åtte om det spilles annerledes. Å gå en bet slik det satt i virkeligheten (en trumftaper) ga 60% score da -50 slo en rekke spilleførere som gikk to bet, men det var også noen nordspillere som meldte 5 ruter og gikk bet.

Hva er det viktigste kortet?

I dag skal vi se på et spill fra PRO AM turneringen som ble arrangert til inntekt for rekruttering og juniorbridge.

Denne historien får en litt snedig konklusjon, men artikkelen er kanskje litt lang og knotete. Så de som ikke liker slikt kan vel bare "bla" videre til soiale medier eller hva de måtte like å følge med på når de er på nettet. 

 

Kontrakten ble 3NT. Selv spilte jeg bort, eller om man er snill misset en sjanse for ett ekstra stikk. Det ble av forskjellige grunner god score likevel.

Hvis du raskt ser hva som er nøkkelkortet (slik spillet gikk) har du meget god fantasi!

Syd åpnet med 1 kløver, og nord hoppet til 2 spar – svakt med sekskorts farge. Det satte press på Ø/V, men kontrakten ble likevel 3NT med øst som spillefører. Husk denne turneringen ble spilt som parturnering hvor ekstra stikk som oftest er gullkantet.

Syd spiller ut kløver konge, liten fra bordet og tieren fra nord. Hva tenker du og hvordan spiller du om du forsøker å se bare på Ø/V sine kort?

Om meldingene gikk slik ved de andre bordene jeg skal fortelle om er jeg ikke sikker på, men mange lasjerte kløverutspillet, og flere toppspillere la kløver 5 – en litt automatisk falsecarding, kanskje. Det gjorde jeg også (kløver 5), og syd fortsatte med kløver 9 som jeg også lasjerte, uten å egentlig vite hvorfor. Det er av og til slik at man lasjerer litt for automatisk.

Nord la kløver 7 i andre stikk. Så kom en tredje runde kløver til esset. Hva bør gjøres nå, igjen uten å vite N/S sine kort?

En kan tenke slik: Hvis kløver sitter 4-4 kan ruteren godspilles, syd er storfavoritt til å ha kongen. I så fall blir det kun tre kløverstikk og ett ruterstikk til N/S. Men kløveren så unektelig ut som den satt 5-3, og da blir det automatisk bet om de får komme inn.

Jeg satset derfor på å få tak i stikkene som trengtes i majorfargene og tok hjerterfinesse med nieren som holdt. Så sparfinesse, nords eventuelle 3-4 HP var trolig i den fargen. Og da sparfinessen holdt var det ni stikk med tre i spar, fire i hjerter og to minor ess.

Mot slutten så jeg at syd var under press, og etter spillet sa jeg «Sorry partner, I think I could have made ten tricks».

Og det kunne jeg tatt om ikke jeg hadde skuslet bort det viktigste kortet i første stikk - kløver 5!

Å vinne 3NT akkurat ga en veldig god score selv om det som du snart skal få se kunne/burde (?) blitt ti stikk. Ingen fikk ti stikk i 3NT i Superfinalen. Scoren for +600 ble bra fordi flere par var kun i delkontrakt. I B-finalen fikk imidlertid noen tak i det tiende stikket i 3NT, kanskje mest pga. av at nord ikke hjalp makkeren og syd gjettet feil på hvordan kløveren så ut. Stor kløver kom i utspill, men nord la syveren, og et par norske toppspillere la som meg kløver 5 fra øst i første stikk. Syd fortsatte med stor kløver, nord la kløver 4, og øst lasjerte igjen. Nå trodde syd at nord hadde 7-4 dobbel i kløver og følgelig øst A-10 fjerde. I så fall blir en tredje runde kløver rett inn i A-10 og gir spillefører ekstra stikk. Så syd visste ikke at han faktisk kunne fortsette med kløver og skiftet farge. Dermed fikk N/S kun to kløverstikk og for ruter konge.

Slik kløveren ble spilt ved mitt bord burde jeg stukket andre gangen og beholdt kløver 5 i stedet for treeren! Å lasjere to ganger tjener ikke til noe så lenge fortsettelsen ikke er å slippe inn den med kun tre kløvere. Så kløver 3 legges i første stikk, og esset i det andre. Deretter majorstikkene via finessene på samme måte som skjedde ved bordet, og etter en stund ser det slik ut:

Idet spar ess spilles er syd ferdig. Hvis han kaster ruter 8 spilles esset og resten står, tolv (!) stikk og «room-top». Så syd må kaste en kløver. Med fire kort igjen spilles kløver til syd som får to kløverstikk og dermed har forsvaret fått tre stikk. Men så må syd spille unna ruter konge, og det blir to ruterstikk til spillefører, først for damen og så esset i siste stikk – ti stikk.

Hva har dette med kløver 5 å gjøre?

Selv om nord kvittet seg med kløver 10 og 7 for å klargjøre kløveren kan nord fortsatt ha igjen kløver 4 mot slutten. Så siden øst kun har kløver 3 mot slutten (skuslet bort femmeren), kan syd på spar ess i diagramsituasjonen kaste en stor kløver og beholde kløver 2! Spilles så kløver 3 følger syd med toeren og nord får komme inn på kløver 4 og tar resten – en bet!

Syd må dog finne dette motspillet mot slutten hvis øst altså har igjen kløver 3, ikke femmeren, og nord må ha tviholdt på kløver 4. Det er likevel på en måte rett å si at det viktigste kortet – kløver 5 – ble rotet bort i første stikk!

Fra NM FOR KLUBBLAG

I NM for klubblag foregår det for tiden 5.rundekamper, og etter alle de kampene er ferdige er det som vanlig siste nåløyet - 6.runden - før finalelagene er klare.

I tillegg til de resultatene vi allerede har rapport om her i bloggen gikk forleden Kristiandsand BK og Sunndalsøra BK videre til 6.runde. Laget fra Kristiansand slo ut naboene fra Flekkefjord BK. Vi tar med et spill fra kampen hvor Sunndalsøra BK møtte Bergen Akaemiske BK 5, et rent damelag med tidligere landslagsspillere.

Sunndalsøra startet best, økte litt etter hvert og holdt ledelsen kampen ut. De avanserte til 6. runde med 39 IMPs margin.

Giver syd. Ø/V i sonen

I dette spillet meldte Sunndalsøra sitt Ø/V par Bjørn Olav Ekren - Ole Berset litt i hardeste laget da de endte i 7 hjerter. Det er imidlertid en ganske bra sjanse, ruterfinessen må gå og det må ikke være en svært uheldig trumftaper (J-9 fjerde hos nord).

Ekren (vest) var spillefører og fikk spar dame i utspill fra nord. Det ser unektelig ut som om ruterfinessen må gå. Men med det utspillet han fikk kunne det kanskje være fire sparstikk (Q-J-9 tredje hos nord)? I så fall forsvinner to rutere på spar og en på det tredje kløverstikket.

Ekren stakk med spar ess og tok ut trumfen i tre runder, syd hadde tre trumf fra start. Så innkasserte han de tre toppstikkene i kløver og kastet en ruter. Siden det var tre sparstikk via en markert finesse behøvdes ikke østs fjerde trumf, resten blir på en måte grandspill. En ruter til kan jo kastes i tredje runde spar etter å ha tatt finessen med tieren. Det blir igjen kun A-Q i ruter hos vest, og om ruterfinessen går så går den helt til slutt også.

Ekren så dette og spilte de to siste trumfene sine. Nord kastet aldri spar. Om hun hadde minst fire spar fra start møtte hun holde tre for ikke å gi spillefører full uttelling i fargen, fire sparstikk og tretten sikre. Følgelig ble det kun en ruter på henne. Så kom spar til tieren og spar konge med avkast av en ruter – det var kun to kort igjen. I det to sparstikkene fulgte nord med sekseren og nieren og satt derfor igjen med spar knekt. Altså hadde hun kun en ruter!

Dette er et ekkelt problem for en god spiller som får med seg slikt, og det er jo som kjent Bjørn Olav Ekren. Hvis syd har ruter konge må finessen tas, men hvis nord har det kortet har hun på dette tidspunktet singel ruter konge fordi hun nettopp ble skviset i spar og ruter!

Ekren spilte i tokortsposisjonen ruter til damen. Og slik så hele spillet ut fra start:

Joda, det er mama-papa å ta tretten stikk med åpne kort, ruterfinessen går jo. Men for en tenkende spiller som får det sparutspillet og leser fordelingen mot slutten er det gjettverk. Nord ble jo skviset ned til singel ruter, så det handlet om hvor ruter konge var plassert.

Idet nord gikk ned på singel ruter kastet hun ruter 6 fra 9-6 dobbel gjenværende. Kanskje kunne hun kastet nieren og holdt igjen sekseren for dermed å se ut som en person som nettopp blanket kongen fra de to gjenværende kortene K-9? Det blir dog egentlig det samme, nord kunne jo like gjerne hatt igjen K-6 dobbel på det tidspunktet hun gikk ned på singel ruter.

Ved det andre bordet ble det spilt 6 hjerter med tretten stikk, +1460. Sunndalsøra noterte +2210 og vant 13 IMP. Spillet kom da det gjenstod seks spill. Om ruter konge hadde vært plassert hos nord ville det blitt 13 IMP andre veien, 26 IMP i sving. Sunndalsøra ville likevel vunnet kampen, men da ville det vært farlig jevnt mot slutten!