Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Påsekenøtt (1) - Spilleprøve

I dag kan du teste deg selv med en spilleprøve som forhåpentligvis ikke er av de vanskeligste for erfarne spillere. Spillet inneholder et ganske vanlig poeng som kommer i forskjellige forkledninger. 

Lagkamp. Syd giver, alle i sonen

Du åpnet med 1 kløver og melder 1NT over nords svar 1 hjerter for å vise 12-14 balanserte. Nord løfter til 3NT, og mot den kontrakten kommer spar 5 i utspill fra vest til østs knekt. 

Spilleplan?

Først teller vi sikre stikk. Det er 1+3+1+1, kun seks sikre, men kløverfargen kan jo gi tre eller fire stikk og hjerteren kan sitte 3-3 og/eller ruter konge i saks. Hvis kløver konge sitter i saksen er det ni sikre, men om vest har det kortet i første omgang kun åtte stikk.

Det første poenget er om man skal lasjere første spar, for med KQx mot tre små kan det være tingen i noen spill. Men her er det helt klart feil å lasjere, for da kommer jo spar tilbake og de setter opp fargen med det samme. Å lasjere med en sånn spar er hvis du vet den typisk sitter 5-2, og du har en sjanse for å få inn den motspilleren som har dobbelton spar idet du skal godspille dine stikk. I dette tilfellet må du innom kløveren for å komme til ni stikk, og om du lasjerer spar er det den som har sparlengden som eventuelt kommer inn i kløver, og da har jo vest fått godspilt sparen sin. Om du lasjerer første spar og fargen sitter 5-2 og kløverfinessen ryker går du i så fall bet uansett hvordan resten av kortene sitter. Så du stikker med en honnør i første stikk.

Her er det sikkert at vest har spar ess, for med esset må øst stikke opp og spille en spar til. Øst vet jo ikke hva slags sparbeholdning vest har, og det kan jo - om øst har esset - være KJxx(x) eller lignende. Med andre ord, vest har spar ess. Så vi stikker altså med sparhonnør i stikk en, men vi vet sparen er vidåpen hvis øst får komme inn for å spille spar gjennom.

Hva nå?

Kløverfinessen må selvsagt prøves. Kanskje er dette et mama-papa spill, ni sikre med fire kløverstikk? Er det mer å tenke på her?

Ja, men la oss først si du spiller deg over på hjerter dame og drar kløver knekt som får seile, en start på spillet som skjedde flere steder da spillet forekom i en turnering. Hvis finessen lykkes er alt vel og bra, men vest stikker med kløver konge og skifter til en liten ruter.

Hva nå?

Du har kanskje sett den riktige spilleplanen allerede, men hvis det ble spilt som skissert har du med kun tre kløverstikk kun åtte sikre stikk på dette tidspunktet, 1+3+1+3 = 8. Det er nå to sjanser for det niende, enten hjerteren 3-3, eller ruterfinessen. Men du må velge, og hva velger du?

En finesse gir 50% sjanse, en farge med syv kort til sammen fordelt 3-3 hos motparten er kun en 36% sjanse. Så sånn sett bør du kanskje ta ruterfinessen? Men da risikeres at øst har ruter konge og spiller spar gjennom med bet som resultat, og så viser det kanskje seg at hjerteren satt 3-3. La oss si du tar ruterfinessen, men så ser hele spillet slik ut:

Øst vinner med ruter konge og spiller spar gjennom din gjenværende honnør dobbel, en bet.

Uflaks?

Nei, dette burde vært unngått. Poenget handler om å kombinere sjansene sine. Ofte har man muligheten til det uten å måtte velge når det er to muligheter, for eksempel at en farge som kan sitte snilt som prøves først, og om den fargen ikke gir full uttelling prøves en finesse som siste sjanse. Det som ble feil her er at det måtte gjettes idet vest kom inn og spilte ruter. 

Å unngå slikt handler om å tenke fremover, og i dette tilfellet se for seg hva som kommer til å skje om kløverfinessen ryker. Om en ser for seg problemet som oppstår idet vest skifter til ruter bør det vel gå an å se at hjerteren bør testes først?

Altså, du vinner første spar og spiller tre runder hjerter, den siste vunnet hos nord. I dette tilfellet viser det seg at den fjerde hjerteren er en vinner, og da er det helt safe. Den usikre sparbeholdningen din er beskyttet, du behøver ikke slippe inn øst. Du tar kløverfinessen, nå for et mulig overstikk. Idet kløverfinessen ryker og vest spiller ruter sier du "ruter ess" og tar dine ni stikk, 1+3+1+3 = 9.

GOD PÅSKE!

 

 

 

 

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.