FINALEHELG - Seier til Norway Juniors (korrigert)

For meg som satt oppe og fulgte tennisfinalen i Australian Open til klokken halv fire i natt (NZ tid) – en thriller av en match som vil ha en gylden plass i historiebøkene til evig tid – ble det etterpå litt strevsomt og også få med seg bridgefinalen i Iceland Open Lag. Men må man så må man, og det var verd litt mangel på søvn.

I denne lagturneringen ble det som tidligere nevnt norsk finale med nordmenn på alle stoler unntatt Simon Gillis (England).

Finalen ble spilt over 56 spill og med disse to lagene:

Det ble en jevn og svært spennende finale. 

I det første spillet jeg tar med her ble det fyrverkeri. Noe av det som da skjedde var avhengig av hvilken avtale man har mot motpartens kløverføringer.

Giver øst, Ø/V i sonen

         ØST

Det startet med 1 kløver fra syd, og 1 spar fra nord. Nords melding 1 spar viste ikke sparfarge, men enten normalt et vanlig 1NT-svar (uten firekorts major), eller ruterfarge. Hva bruker du og din makker for diverse meldinger i den situasjonen?

Nicolai Heiberg-Evenstad har nylig fylt 14 år. Han har imdlertid allerede gjort det meget skarpt i mange åpne turneringer, som oftest sammen med pappa Stian Evenstad som han også spilte denne turneringen med. Unge Nicolai ble i denne finalen involvert i flere spennede spill som ga store utslag, og som regel kom han godt ut av det.

I dette spillet ble altså en avtale ganske avgjørende. Noen bruker dobler som sparfarge hvis man dobler det kinstige svaret 1 spar (dobler viser altså at han ville meldt inn 1 spar over et annet svar), andre bruker dobler som opplysende dobling.

Stian Evenstad (øst) doblet for å vise sparfarge. Syd passet, og det gjorde Nicolai (Vest) også. Nord meldte 2 kløver, og det gikk pass-pass til vest. Unggutten doblet og mente det som straffedobling. Pappa Stian stolte på sin sønn og passet. Syd passet også, kontrakt: 2 kløver doblet.

Fra vest kom liten trumf i utspill, og slik så hele spillet ut:

N/S vil sikkert diskutere senere hva som gikk galt her. Burde syd sagt 1NT i stedet for å passe idet øst doblet nords 1 spar? Hva innebar syds pass på østs dobling? Burde nord sagt 1NT i stedet for 2 kløver? Eller burde nord kanskje meldt 2 ruter?

Den doblede delkontrakten på 3-3 tilpasningen var ikke særlig hyggelig å spille, men det går vel an å skrape samme til fem stikk, kanskje seks om motspillet ikke klaffer helt.

Etter liten trumf ut vunnet hos nord ble det spilt ruter til kongen og esset. Vest tok for A-K i trumf som tok ut spilleførers trumf (!) før han skiftet til spar. Spillefører kunne nok fortsatt berget litt billigere enn han gjorde, men da han ikke unaturlig satset på at hjerterfinessen ville gå gikk det veldig galt. Han lå unna en gang med spar ess, stakk den neste sparen og satset på hjerter konge hos øst. Da ble det et blodbad. Han måtte spille seg over på ruter dame for å forsøke hjerterfinessen, men da den finessen røk og øst nå hadde fått inntak til sparstikkene sine med ruter knekt ble hele fem doblede bet, +1100 til Norway Juniors.

Kontrakten 1NT ble spilt ved det andre bordet (N/S) idet øst passet over 1 spar etter samme start på meldingene (Ø/V ved de bordet bruker antagelig dobling som opplysende). Den kontrakten gikk en bet, -50 og 14 IMP til Norway Juniors.

Før siste sett ledet Norway Juniors med 7 IMP og økte tidlig ledelsen til 19 IMP, fortsatt ingen umulighet for The Crazies å hente inn med tolv spill igjen å spille. Og de kom tilbake.

I 5-6 spill var marginen slik at ett enkelt spill kunne snu det hele, for Norway Juniors ledet kun med et ensifret antall IMP. Så vant Stian Evenstad en utgang som gikk bet ved det andre bordet da det kom et annet utspill, 12 IMP. Ledelsen var da på rundt 20 IMP.

Begge lags Ø/V-par (Evenstad/Heiberg-Evenstad og Brogeland-Gillis) meldte en vakker 6 kløver med disse kortene:

Merk at det må spilles med 4-4 tilpasningen i kløver som trumf her. Siden kløveren sitter 3-2 gir hjerterfargen de nødvendige avkast, og det blir ikke mer enn en spartaper. Uten ruter ut står 6 kløver selv med 4-1 i trumf (kløver). Da kan man gi bort et sparstikk og stjele en spar og få totalt sett 1+5+1+4 samt et ekstra stikk for en stjeling hos vest. I hjerterkontrakt er det ikke mer enn elleve stikk.

Pluss 920 ved begge bord, uavgjort spill - glimrende bridge!

Med noen få spill igjen ledet Norway Juniors fortsatt med litt over 20 IMP, og selv om Marianne Harding-Odin Svendsen fant en hard og god slem i det siste aller spillet og vant 11 IMP for det (utgang ved det andre bordet) holdt Norway Juniors unna.

Sluttresultatet ble 119-106

Vinnerlagets lagnavn er altså Norway Juniors. Og lagets spillere har en lav snittalder selv om Stian drar snittalderen kraftig opp (sorry Stian, men det er bare facts...). Men navnet lyver litt selv om de tre andre er unge spillere. For både Christain Bakke (nettopp fylt 26) og Tor Eivnd kan ikke kalle seg juniorer lenger. Men det kan Nicolai som vil være juniorspiller i 11 år til!

Glade vinnere av ICELAND OPEN ONLINE LAG etter at finalen var vunnet

Norsk suksess i ISLAND OPEN (RealBridge)

Årets Reykjavik Bridgefestival ble flyttet til RealBridge og fikk navnet Island Online Bridge Open 2022.

I lagturneringen har det gått veldig bra for de norske og idet kun finalen gjenstår er det klart at det blir norsk seier.

Lørdag var tre av de fire lagene norskpregede i semifinalene.

Et lag med tre norske + Simon Gillis (England) møtte et islandsk lag. Det «norske» laget som kalte seg the Crazies så slik ut:

De lå noe under i starten, men i spill 13 som jeg skal fortelle om litt snudde det og momentum var plutselig norsk. Til slutt slo de de islandske laget med 70-64.

Den andre semifinalen var helnorsk med disse to lagene:

Norway Juniors ledet klart i første halvdel av kampen. Det ble litt jevnere mot slutten, men det blir Norway Juniors som skal møte The Crazies i finalen på søndag da de til slutt vant kampen med 81-64.

Det nevnte spill 13 var interessant og ga stort utslag i begge kampene.

La oss si du er i 6 hjerter som nord og får ruter 9 i utspill.

Giver nord. Alle i sonen

Spilleplan?

Det utspillet fikk både Christian Bakke (Norway Juniors) og den islandske spilleføreren i kampen mot The Crazies. Lag Helmax stoppet i 3NT.

Marianne Harding fikk spar ut mot 6 hjerter. Hun la tieren som vant stikket. Så spilte hun kløver til esset og lot deretter hjerter knekt seile. Vest stakk med damen og spilte kløver til nords konge. Den tredje kløveren ble stjålet med hjerter konge. Nå måtte hun velge om hun skulle stikke over syds siste trumf for å få tatt en tredje runde trumf, men da gjør hun seg avhengig av 3-2 i trumf, eller ta for den siste trumfen hos syd og spille spar til kongen. Det er trygt om spar ikke sitter 6-1, og da blir hun ikke avhengig av trumfen 3-2.

Hun tok for den siste trumfen hos syd og stakk ikke over. Da likte hun kanskje ikke helt at begge fulgte slik at trumfen satt 3-2, for nå måtte hun altså spille seg hjem i spar. Og sparen satt 6-1! Men heldigvis hadde ikke vest som hadde singel spar fra start den siste trumfen. Så inne på spar konge fikk hun tatt ut østs tredje trumf og kunne kaste to ruter på spar etterpå, +1430.

Slik så hele spillet ut:

Ved det andre bordet kom ruter 9 ut som setter litt mer press på spillefører. Islendingen tok finessen, men vest stakk med kongen. Kontrakten står nå om spillefører gjetter trumfen. Men det var visstnok ikke helt den spillerens dag, for han fant en mystisk spilleplan. Da han stjal sin tredje kløver kastet øst sin siste ruter. Så prøvde spillefører spar før han gikk på trumfen, men vest sjal andre gangen - en bet. Så fikk øst ruterstjeling, den andre beten. Som om det ikke var nok (to bet) tok han en merkelig trumfinsse med nieren etterpå slik at vest fikk for den singel damen og kunne gi øst enda en ruterstjeling! Vel, når det rakner så rakner det av og til skikkelig. Det ble altså hele fire bet -400! Spillett ga The Crazies en hyggelig 18 IMP’er.

Lag Helmax spilte altså 3NT og fikk tretten stikk.

Bakke var i 6 hjerter og fikk det utspillet som satte mest press på han, ruter 9. Han stakk opp med esset som nok som oftest er riktig selv om en listig øst kan ha ruter konge noen ganger. Det er imdilertid mer sannsynlig at ruter 9 er singelton, og i så fall blir det raskt bet om damen prøves.

Inne på ruter ess valgte Bakke å spille ess-konge i hjerter. Det er fargen isolert sett litt mindre sjanse å toppe en slik farge i håp om damen dobbel enn å ta finesse, men i den konteksten det var her er det en bra spilleplan. Han tåler jo ikke slippe dem inn som skjer hvis han bommer hjertervalget (de har ett ruterstikk), og om hjerter dame ikke faller er det fortsatt ikke over. Sparfargen kan jo gi to avkast for ruter.

Idet trumfdamen ble toppet ut var det ingen problemer, +1430 og 12 IMP til Norway Juniors.

Hvem vil gi seg?

Dagens spill er av typen "sprekt". Det er hentet fra en simultanturnering denne uken.

Av og til er det slik at begge sider har god tilpasning i en farge (eller flere farger), og da blir det kamp om kontrakten. Ingen har lyst til å gi seg, men ingen vet heller ikke hva som er riktig idet meldingene raskt kommer høyt.

Først en meldesituasjon som gir et valg, løsningen sikkert noe avhengig av hva slags system og avtaler man har:

Det er vel to alternativer her, enten si 2 hjerter eller doble negativt. Å si 2 hjerter betyr normalt minst 10 HP slik de fleste spiller. Å doble er som regel muligheten du har med færre poeng og 4+ kort i hjerter. Og med lang farge kan man da melde en gang til senere som ikke krav (konkurrerende). Hva er best med disse kortene?

Jeg synes 2 hjerter er riktig. Glem de manglende poengene, fordelingen er kjempefin. Og hjerterfargen har også noen fine mellomkort som gjør at det er stikkpotensiale. Men hvis ikke makker har tilpasning noe sted og minimumshånd kan det muligens bli feil å melde 2 hjerter som rundekrav.

La oss si du melder 2 hjerter, og nestemann sier 4 spar. Da kommer makker med 5 hjerter! Hva gjør du nå? 

Kortene dine har vokst enormt etter denne starten, og nå kan det godt stå slem. Men det er i slike spill det blir veldig mye gjetting. Husk makker meldte på femtrinnet basert i din melding, i ugunstig sone, så han må være sterk.  

Spiller det noen rolle for ditt valg om motparten er med til 5 spar?

Vel, i dette spillet ble det mange forskjellige scorer i similutanturneringen på torsdag. Slik så hele spillet ut:

N/S kan vinne 6 hjerter siden hjerterfinessen går. I hjerterkontrakt kan spillefører trumfe to kløver underveis, og da blir den femte kløveren godspilt. Ø/V får kun for ruter ess. En bør i spilleføringen forsøke å kombinere med å godspille ruteren i tilfelle kløver sitter 5-2.

Men er det bra å være i slem? 

Det er noe mindre enn 50% sjanse, men hvor stor sjanse det er blir det umlig å vite sikkert i slike meldingsforløp.

Det er i alle fall ikke dumt å havne i 6 hjerter når det er umulig å finne ut veldig mye pga. at motpartens meldinger forstyrrer. Hvis N/S får funnet ut at det mangler to nøkkelkort (ruter ess og hjerter konge) er det i teorien riktig å stoppe i utgang.

Maksimalresultatet med N/S sine kort er +1430 slik det sitter.

Det betyr at Ø/V med ti spar til sammen må kunne ha en stamp i gunstig sone. Og det har de. Det er åtte stikk i sparkontrakt om N/S finner beste motspill. Dermed er "PAR" på spillet, det best tenkelige resultat hvis alle gjør det riktige (på en måte med åpne kort) +800 til N/S for å spille mot 6 spar doblet.

Med andre ord var det et spill hvor det i stor grad handlet om hvem som var villig til å gi seg først.

PAR-resultatet (N/S +800) skjedde imidlertid ingen steder på torsdag. Derimot spilte to par 6 hjerter doblet og vant den så de noterte hyggelige +1660 - todelt topp. Tre par til var i 6 hjerter, men udoblet, og de også vant den, +1430.

For å få tolv stikk i hjerterkpontrakt må hjerterfinessen tas. Noe lurer kanskje på om det er best å ta finesse eller toppe med ti trumf til sammen med slik farge hvor du mangler kongen. Det er kun med spesifikt kongen singel bak det er riktig å toppe. Å ta finesse lykkes med kongen dobbel foran (to kombinasjoner, her K-9 og K-6)), samt om han foran har kongen tredje også. Det er dermed klart større sjanse å ta finessen. 

Kun to Ø/V-par fikk scoren på sin side. Ett av dem fikk spille 2 spar med +110! Ett annet var i 4 spar da N/S lot dem spille der etterfulgt av å ikke treffe motspillet, Ø/V +420!

 

 

 

 

Det er alltid Tom...

Familien Jacob er en ekte bridgefamilie her i New Zealand, kanskje noe lignende som Høyland i Norge, og Rimstedt i Sverige. 

Tom og Steph Jacob har begge representert New Zealand en rekke ganger. Sønnen Nick som er min makker har også gjort det både i juniorklassen og Bermuda Bowl. Også hans ektefelle Ella som er fra Australia har internasjonal representasjon på CV'en. 

Fordi de er så mange bridgespillere har det ikke sjelden hendt at de forsveksles i omtale av spill i bulletiner. Så også under det ausrtalske mesterskapet forleden. Med bilde og full navn fikk Tom æren av et fint spill. Komisk, og det har altså skjedd flere ganger, både med gode og dårlig spill, det er alltid Tom.

Men det var Nick denne gangen. Makker Nick er en glimrende spiller. Kreativ, så det gir noen resultater begge veier, men som spillefører er han helt i toppklasse. Dette spillet kom i semifinalen da det var ganske kritisk.

Nick (syd) havnet 4 spar etter at vest hadde doblet en kunstig kløvermelding så vi trodde vi ikke hadde stopper i den fargen. Det hadde vi slik det satt, men 4 spar ble altså kontakten. 

Vest tok to store kløver før han skiftet til liten ruter. Siden det er en spartaper ser det nokså vanskelig ut, for det er jo også en rutertaper og tilsynelatende fire uungåelige tapere.

Men Nick visste råd.

Han stakk med ruter ess, tok for hjerter ess-konge (vest la damen som falsecarding), så kløver. Øst kastet en ruter og syd stjal . Så ruter til kongen og nok en kløver. Øst kunne ikke gjøre noe fra eller til og kastet en hjerter. Deretter fridde spillefører seg med en ruter til vests dame, og disse kortene var igjen:

Vest er inne og har ingen vinnende variant her. Spiller han trumf får den løpe til syds tier, så trumfes den trettende ruteren som altså står (!) med trumfesset, og de to siste stikkene går til syds K-J i trumf. Hvis vest spiller kløver eller hjerter (som han aktuelt spilte) trumfes på hånden idet øst må sette i liten trumf, så trumfes ruterstikket med esset og syds K-J i spar tar de to siste. 

Fire tapere var blitt til tre, og et fint pluss-spill i boks siden motparten ved det andre bordet spilte delkontrakt.

Well done Tom, eehh...Nick, mener jeg.

 

  

Glimrende video-opplegg for opplæring/trening!

NBF kjører nå et opplegg med turneringer på RealBridge hvor spillerne får tilsendt en video med gjennomgang av spillene. 

Sven-Olai Høyland er kjent som en toppspiller, men i mange år nå har han også brukt mye tid og gjort mye arbeid for utvikling av unge spillere. Han har gjort mye for spillere på juniorlandslagsnivå, bla. det kjempeflinke jentespillerne våre, men også for ferskere spillere.

Sven-Olai forklarer på en god måte

I morgen tirsdag spilles den tredje turneringen i en serie på tre hvor spillene gjennomgås av Høyland. Han har en fin og enkel, instruktiv stil, så det er nokså greit for de som ser på å få med seg de viktigste poengene. I videoen spillerne får går han gjennom både ting i meldinger og spilleføringen/motspillet. Disse videoene kan være nyttige for mange, men er mest ment for urutinerte/middels klubbspillere. 

Dette er kjempebra. Å lese om bridge, og/eller rett og slett bare spille mye gir også fremgang. Men å følge et slikt opplegg hvor ting forklares gir etter min mening enda bedre forståelse og dermed en god utvikling.  

Mer om dette opplegget kan du finne her.

 

Sølv er nederlag

"Sølv er nederlag" sa i sin tid den legendariske skjøyteløperen Knut "Kuppern" Johansen.

Er det riktig også i bridge?

Noen andreplasser føles som tap, fordi seieren glapp. Andre ganger er det helt greit å bli nr. 2, spesielt hvis det er serieturnering for lag og et lag er langt foran til slutt, eller parturerning hvor det også er et sprang opp til førsteplassen. Kanskje er det helt jevnt fra nr. 2 og nedover. Da er det som om man vant hovedfeltet, eller vant køen om man vil. 

I lagturnering med sluttspillskamper (Knock-out) er det nesten aldri at det er noen god følelse å ha tapt finalen. Da har man kjempet for å nå sluttspillet, så vunnet noen KO-kamper inkludert en ofte tøff semifinale, får så å tryne til slutt. Det svir. 

Men egentlig har man gjort det bra, blitt nr. 2, eller vunnet 2.plassen om man vil.

Sånn var det for mitt lag i går da det australske NATIONAL OPEN CHAMPIONSHIP ble avsluttet i går etter seks dagers spilling.

Vi var langt i fra trygge i kvaliken, men kjempet oss inn i Round of 16. Også noen sluttspillskamper lå litt og vippet, men stort sett gikk det greit frem til finalen. 

For meg og makker startet finalen glimrende i første sett (av fire). Dessverre kom da det paret som kanskje hadde spilt best av oss så langt tilbake med en valdig svak liste. Likevel var kampen jevn. Paret som følte de skuffet i første sett satte seg selv ut i det andre selv om de egentlig skulle spille, og makker og jeg som etter planen skulle sitte over for å konsentrere oss om sett 3 og 4 måtte inn igjen. I andre sett gikk det ikke så bra for oss som par mot meget velspillende Sartaj Jans og Peter Gill, antagelig Australias beste par. Men det ble ikke helt fælt, så kampen var fortsatt helt jevn da vi var halvveis. Dessverre gikk det dårlig i det tredje settet, og vi lå under med 40 med ett sett til å spille. Kampen i realiteten tapt fordi motparten spilte skarpt i det siste settet, og vi måtte "jobbe" litt ekstra. Det gikk ikke bra. Vi tapte ytterligere 6 IMP og kampen med 46. Vi hadde tapt, og vi følte vi hadde tapt, ikke vunnet 2.plass. Sølv er nederlag...

I det tredje settet begynte det å balle på seg idet det kom et motspillsproblem.

La oss si du sitter vest og ser dette meldingsforløpet:

                                                         

                                                          NORD, BLINDMANN

 

   VEST, MOTSPILLER

Du spiller som vest ut en ruterhonnør som vinner stikket. Det ser naturlig ut å skifte til hjerter knekt.

Makker legger ruter 4 i første stikk. Dere bruker såkalte up-side-down signals, dvs. lavt som styrke og svensk fordeling. Men her er det singelton hos blindemann. Er det ikke da Lavinthal (fargeskiftsignal) mot fargekontrakt? Det synes jeg de er...

Det er i alle fall mange som definerer denne situasjonen som Lavinthal-situasjon. I så fall må ruter 4 bety at han har kontroll på kløveren. Da kan det kanskje hende det er best å skifte til trumf for å forhindre spillefører fra å trumfe to ganger hos nord. Men hvis han trumfer to ganger hos nord må han trumfe med spar dame, så da vil jo din spar knekt gi stikk.

Jeg tror ikke trumfskift kan være riktig her, uansett signaler. Det er også ufyselig å spille trumf fra slike kombinasjoner med knekten, og kanskje kostbart om makker har en honnør.

Likvel, med vår spiller på vests plass skitet han til trumf som jeg altså mener å kunne påstå ofte vil være feil motspill. Og da var spillet ødelagt:

Med trumfskift kunne spillefører raskt få kastet to røde tapere på kløver, og det ble ti enkle stikk, -420 for våre gutter.

Dette var ikke bra av vest, men etter min mening ble en større feil gjort av øst som burde lagt hjerter 10 som Lavinthal for hjerter. Vest som kanskje burde spilt hjerter uansett skifter i alle fall da helt sikkert til hjerter. Øst tar to hjerterstikk og spiller en tredje runde hjerter. Da er spillefører ferdig, utgangen kan ikke vinnes.

Ved det andre bordet satt Gill-Hans Ø/V, og de viste hvordan det bør spilles i mot. Førstnevnte spilte også ut stor ruter mot 4 spar. Øst la ruter 10, åpenbart et Lavinthal-signal for hjerter. De tok to hjerterstikk før øst spilte en tredje av sorten.

Merk at selv om spillefører stjeler høyt og gjetter på å spille spar til nieren blir det bet. For idet syd stjeler høyt kaster vest en kløver! Så om det stjeles og vest kaster kløver, så spar til nieren fulgt av damen, må spillefører ta kløverstikkene (han er inne hos nord for siste gang) og håpe han blir kvitt to ruter. Da kan vest stjele i tredje kløverrunde, og det er betestikket.

Siden det betende motspillet ble funnet ble det +100 til motpartens lag, og det ga dem fortjent nok 10 IMP som bidrag til opparbeidelsen av ledelsen de forsvarte helt til slutt. 

Til finale

Det blir finale for mitt lag bestående av tre spillere fra Australia og tre fra New Zealand i the Australske mesterskapet, NATIONAL OPEN TEAMS. Motstandere blir laget som vant forrige gang dette mesterskapet ble spilt, da på vanlig måte Face-to-Face i Canberra januar 2020 like før covid-kaoset var i gang. 

Dette mesterskapet som er hovedturneringen i SUMMER NATIONALS er en ganske langvarig affære. Først kvalifisering, så fire lange utslagskamper (4 x 12 spill) som avsluttes med finale. I første KO-kamp (Round of 16) gikk ble det veldig komfortabelt for oss selv om laget vårt hadde fire-fem boskudd i slemavgjørelser, to av dem av meg og makker. Men dette spillet var jeg fornøyd med selv om vi her kanskje tråkket litt hardt på gasspedalen. 

Vi kom som Ø/V høyt nok, i 4 hjerter. Som du ser er det veldig få tapere, men med kun 5-3 tilpasning er det ikke så mange stikk likevel. Som du ser sitter ikke kløverfargen 3-3, og det blir i teorien ikke mulig å vinne ti stikk. N/S kan på forskjellig måter bete 4 hjerter, de fleste inkluderer å få spilt trumf tidlig. Men i praksis er det alltid mulig med litt hjelp fra motparten. 

Syd hadde åpnet med 1 kløver som ikke lovte kløver (en slags Polsk kløver) og hadde også meldt 1 spar underveis. Nord hadde sagt 1 ruter. Syd spilte ut ruter til avkast av en kløver hos vest, kongen hos nord og esset. Jeg kastet kløver fra bordet, for å godspille kløverfargen og få hentet den så ut som et slitsomt prosjekt selv om det kan hende en sånn spilleplan kan være den beste, og kanskje føre frem. Å beholde alle sparene hos vest så bedre ut da det så ut som et kryss-stjelings prosjekt, og å ha spar til å stjele på hånden så fornuftig ut siden syd hadde vist fire spar bak øst. 

I andre stikk spar knekt. Om syd har bare esset legger han kanskje liten. Da tas kongen fulgt av A-K i kløver med sparavkast, og det ville sett lysere ut. Men syd stakk med spar ess, og nord la spar 9 (svensk fordeling). Syd spilte så liten spar. Den kunne jeg latt løpe til tieren, men turte ikke det, og tenkte nok også på at om syd har spar dame burde han vel ha klart å spille den siden han visste jeg hadde en spar igjen. Spar konge vant det stikket. Så spar til stjeling, ruter til stjeling, A-K i kløver og enda en spar fra  bordet. Nord kastet en ruter, og den fjerde sparen ble stjålet. Så enda en ruter til stjeling, og dette var igjen med åtte stikk i lomma:

Nå fulgte kløver til stjeling med hjerter knekt. Syd kunne stjele over med damen, og han spilte nå trumf til det single esset. Med kun to kort igjen og singel hjerter 10 hos øst kom det tiende stikket "en passant" som de theter. Idet kløver spilles fra vest kan ikke nord forhindre at øst får for den nå single hjerter 10, og det er det tiende stikket. Det ga en fet +420 til notering, og ved det andre bordet spilte Ø/V delkontrakt i kløver med en bet,  10 IMP. 

Det er kanskje andre spilleplaner som kan ha noe for seg her, og kanskje er bedre også. Flere ting kan muligens føre frem hvis ikke motspillet er perfekt. Jeg kan for eksemel se for meg at å få stjålet enda en ruter hos vest, med trumfesset, ville vært bra hvis sluttposisjonen blir riktig. Da ville det ved å spille et kort fra vest med J-10-8 i hjerter gjenværende i trumf vært helt sikkert at det ble et tidende stikk for den kombinasjonen. Men akkurat timingen for å få til noe sånt er litt uklar. 

Finalen spilles søndag. 

 

LOGIKK I MOTSPILL

Torsdag spilte vi den første utslagskampen (Round of 16) i den australske lagturneringen NOT (National Open Teams). Da kom en klassisk motspillsituasjon hvor mange sov et øyeblikk, og derfor bommet. Det handler mest om logikk.

Hva har den skjulte hånden?

Giver Nord. Nord/Syd i sonen

                                              Motspiller

Etter pass fra nord og 1 ruter fra øst svarte vest 1 hjerter. Øst hoppet til 3NT. Det betyr selvsagt for de fleste en sterk hånd. Men med for eksempel 18-19 balanserte sies 2NT. Så det er en vanlig definisjon at 3NT gjenmelding innebærer en meget sterk hånd med en god, lang farge (her ruter).

Syd spiller ut en liten kløver mot 3NT. Det spiller egentlig liten rolle hva slags utspill dere bruker. Spillefører legger kløver 7. Hva nå?

Tieren kan jo være et godt kort å legge om makker har spilt ut fra en lang farge med knekten, vi fisker opp damen. Er det noe poeng i å legge kongen?

Hvis makker har spilt ut fra A-J i kløver spiller det ingen rolle om du legger tieren eller kongen. Men det er en annen logisk grunn til at kongen er det riktige kortet!

Løsningen på problemet er å ikke tenke bare på hva makker han ha, men hva spillefører kan ha som gjør at han legger liten fra blindemann. Det finnes ingen spillere som ikke vil forsøke damen i en sånn situasjon (damen dobbel på bordet) om de har for eksempel esset tynt dobbel, eller esset tynt tredje på hånden. Følgelig har ikke øst esset!

Hvis spillefører har knekten tredje på hånden legges liten fra bordet for å sikre seg en stopper. I så fall spiller det ingen rolle om du legger tieren eller kongen. Men han kan jo ha knekten dobbel noen ganger!

Derfor må du hoppe på med kongen for å unngå et grusomt resultat på spillet om det sitter som det gjorde i går:

Ved mange bord sov nord i timen og la kløver 10. Da vant øst for kløver knekt og tok raskt elleve stikk.

Det som tenkte logisk, og/eller har lært/sett denne varianten tidligere la kongen. Da ble det raskt fem kløverstikk til forsvaret, pluss tre hjerterstikk og hele fire bet i stedet for at spillefører vinner to overstikk!

Litt nostalgi

Dette motspillspoenget har selvsagt dukket opp i ulike forkledninger ganger opp gjennom årene. Og det ville vært pinlig om jeg hadde bommet på dette, for denne varianten fikk jeg lært meg «the hard way» ved å gjøre feil med akkurat samme fargekombinasjon for nesten femti år siden.

På 70-tallet begynte jeg sammen med Bjørn Aa å spille turneringbridge. Bjørns bror Terje er kanskje for mange mer kjent med mange internasjonale og nasjonale titler. Bjørn var imidlertid i mange år også en av de absolutte toppspillerne i Norge og er bla. gullvinner i NM for lag.

Da Bjørn og jeg deltok i en av våre aller første turneringer spilte vi i en runde mot en av de virkelige gode kortspillerne i Trondheim på den tiden, luringen Harry Torp. Da kom akkurat denne fargekombinasjonen. Bjørn spilte ut liten mot 3NT, og Harry la liten fra damen dobbel hos blindemann. Vi hadde på det tidspunktet lært bitte litt bridge, og forstått det med finesser. Også at det går an å ta en finesse i motspill hadde vi fått med oss. Så her så det fint ut å legge tieren, tenkte jeg, vi tar finessen over blindemanns dame. Men Harry vant med knekten over min tier. Å gå opp med kongen ville ført til fem raske motspillstikk og en bet, men da Harry vant med knekten og tok en haug med stikk stod kontrakten. Vi forsaket oss sikkert også så han endte opp med mange overstikk og en bunn for oss.

Vi forstod at noe hadde gått galt, men var ikke helt sikre på hvordan eller hvorfor jeg skulle klart det motspillet. Bjørn kunne jo ha hatt bare knekten slik at tieren er riktig kort?

Etter runden kom Harry bort til meg og forklarte: «I motspill bør du ofte spørre deg: HVA HAR SPILLERFØRER, den skjulte hånden? Og i dette tilfellet, hvis spillefører har for eksempel Ax, eller Axx, hva tror du han da ville lagt fra bordet i stikk en?».

Jepp, helt logisk. Og dette er en nyttig måte å tenke på i mange motspill.

Utspillsproblem - brutalt svingspill

Her på den sydlige halvkule spilles nå en stor bridgefestival som normalt foregår i Australias hovedstad Canberra hvert år. Covid tvang arrangøren til å kjøre turneringene på RealBridge denne gangen. 

South West Pacific Teams (SWPT) er et mesterskap med 90 lag. Det er en egen turnering, men hovedturneringen er egentlig den som følger etterpå som er for de 16 beste lagene i SWPT. De spiller et sluttspill med lange utslagskamper, egen tittel og medaljer i turneringen som kalles NOT (det australske National Open Teams). Så SWPT er på en måte en kvalifisering. 

Kvalifisingen startet tirsdag. Da kom et spill av typen jeg hater, men heldigvis spilte ikke makker og jeg den kampen og var ikke involvert. Det er sånne slemspill hvor ofte enten eget lag eller motparten er i slem ved det ene bordet, og motsatt ved det andre. Da koster det  ofte IMP i bøtter og spann (dobbelsving), og i jevne kamper over kun 12 spill betyr det en haug med VP hvis et valg, eller utspill avgjør det hele. Brutalt. 

Prøv deg selv med syd sine kort:

         SYD

 

Meldingsforløpet:

Østs 3 ruter blir forklart som kortfarge (singelton eller renons) og kløvertilpasning. Vests 3 hjerter viste sekundærstøtte i hjerter. Da smalt etter hvert øst til med slem, og merk deg, uten å spørre om antall ess/nøkkelkort. Kontrakten er 6 hjerter, og det er din tur. Hva gjør du?

Du har to ess mot en slem, ofte en gunstig situasjon. Men mye tyder vel på at øst er renons i ruter, for hvis ikke ville han trolig ha brukt Key Card Blackwood?

Det er mye som tyder på at øst har sparkontroll (kongen), men det er et annet faremoment her, vests kløverfarge. Den kan godt gi flere avkast. Og kanskje har øst gamblet uten spar konge, men med noe kløvertilpasning og renons i ruter?

Min lagkamerat tenkte vel omtrent sånn og spilte ut spar ess. Det kom to små spar hos blindemann, en god kløverfarge, hjerter dame og ruter konge fjerde. Dessverre var makkerenss kort i stikk en spar 9, svakhet. Så øst har spar konge. Da prøvde simpelthen syd ruter ess. Men øst stjal (som ventet). Det var uansett for sent etter utspillet:

6 hjerter er ikke noen dårlig slem, men uten hjelp fra syd avhenger den av spar ess foran.

For å bete 6 hjerter må syd unngå å røre essene sine i utspill. Hvis han i stedet for spar ess spiller ut ruter ess stjeler øst, og ruter konge er godspilt. Da gir den femte kløveren og ruter konge to avkast for to spar hos øst.

Merk at slemmen som vinnes er 6 kløver, men spilt av øst! Da er spar konge beskyttet. I kløverkontrakt gir østs hjerter mer enn nok avkast. Spilt av vest er 6 kløver avhengig av at nord ikke finner spar i utspill.

Det ble altså +1430 til Ø/V, et nitrist resultat for oss.

Ved det andre bordet stoppet vårt lag i 4 hjerter, spilt av vest pga. en spesiell systemvariant. De noterte +650 etter spar ut fra nord, og de var nok på en måte fornøyde med å ha stoppet i utgang siden spar ess satt bak. Men det var ingen grunn til å være fornøyd, spillet kostet 13 IMP.

Hvis syd unngår å løfte på et av essene blir det 13 IMP inn i stedet, 26 IMP i sving. Kampen ble likevel vunnet med 6 IMP (12.01 VP), men om slemmen hadde blitt betet ville det blitt en hyggelig seier med 17,71 VP.

 

 

Beste spilleplan og prosentsjanser

Ikke sjelden er det lett å se minst et par muligheter for å få tak i de nødvendige stikkene som skal til for å vinne sin kontrakt. I noen spill er det dog slik at det ikke går an å få prøvd alt, en må velge hva det skal satses på. Da er det best om man vet noe om hva som gir best sjanse, for å spille med oddsen vil i det lange løp gi flest poeng. Det er dog ingen garanti i enkeltspill, en 30% sjanse kan være den som fungerer, mens 70% sjansen går galt. 

I dagens spill som er fra en australsk turnering i helgen er det veldig gode sjanser, og det handler om å få med seg mest mulig av dem.

Du er i 6 spar som syd uten at motparten har meldt noe. Vest spiller ut ruter konge og fortsetter med liten ruter i stikk 2 som du stjeler hos nord. 

Spilleplan?

Det ser lovende ut, en veldig fin slem.

Kløverfargen kan gi full uttelling. Hvis ikke kan hjerterfinessen gå. Dessuten kan den femte kløveren godspilles med en stjeling hos syd om knekten sitter fjerde. Det forutsetter dog at det er inntak til å hente den femte kløveren etterpå. Å godspille den gir fire stikk i den fargen. Vi har fem sparstikk på hånden og har allerede ett trumfstikk fra da vi stjal ruter. En ruter til kan trumfes hos nord, og det gir i så fall syv trumfstikk i alt. Så du kan få 7+1+0+4 = 12.

Det er dog en liten hake ved det prosjektet. Hvis en ruter til trumfes hos nord blir det kun to trumf igjen der, og om sparen sitter 3-1 går det ikke å hente godspilt kløver med trumf som inntak. En får i så fall ikke tatt ut forsvarets tredje trumf idet nord er inne (kun tro trumf der). Hvis det ikke stjeles en ruter til er spar ess et mulig inntak i tredje trumfrunde, men med kun en ruterstjeling hos nord blir det kun seks trumfstikk totalt, altså 6+1+0+4 = 11. Så i så fall blir du avhengig av hjerterfinessen.

Her er et par aktuelle spilleplaner, men det er sikkert noen variasjoner av dette som er like bra.

1.

Jeg tror en bra spilleplan er å spille K-Q i spar. Hvis fargen sitter 2-2 kan spar ess få ligge der borte en stund til, og det spilles kløver A-K-Q. Om knekten sitter dobbel er det fire kløverstikk, og en ruterstjeling til hos nord gir det tolvte stikket. Om kløveren sitter 4-3 godspilles den femte med en stjeling, og den andre ruterstjelingen gir inntak til kløverstikket (trumfen er tatt ut hvis det satt 2-2 i spar) samt at den ekstra ruterstjelingen gir ett ekstra stikk, det tolvte. 

Hvis derimot sparen sitter 3-1 går det ikke å godspille kløverstikk og også få tatt en andre ruterstjeling. Så hvis det oppdages i andre trumfrunde at spar sitter 3-2 tror jeg den tredje trumfen bør tas, så forsøkes kløveren. På de to siste store kløverne kastes syds siste ruter og en hjerter. Hvis kløveren går (knekten tredje) er det tolv stikk fra topp. Hvis ikke kløveren går må hjerterfinessen prøves. Alt i alt meget bra sjanser. 

2.

En annen variant er å spille på at om kløveren ikke går så kan kløverstopperen sitte sammen med hjerter konge.

Etter denne spilleplanen trumfes den tredje ruteren. For eksempel, i stikk tre spar til kongen. Begge følger. Så trumfes den tredje ruteren med spar ess (spar sitter jo ikke verre enn 3-1). Deretter trumfen til bunns. Du kan nå velge på at vest har blitt skviset mot slutten, eller du kan ombestemme deg og ta hjerterfinessen hvis kløveren ikke går.

Du kan også trumfe den tredje ruteren lavt, så ta for trumfesset og spille hjerter til hånden. Da bør du i så fall spille hjerter dame, for om øst har kongen er det ganske sannsynlig han vil dekke siden har ser Q-10-x hos nord. Men om han ikke dekker bør du spillle esset, for her er det mange flere sjanser enn at hjertersaksen går. For du du har altså oppdaget skvissjansen. Og kløveren kan jo gå fra start. Etter å ha trumfet to ruter behøver du kun fire kløverstikk.

Etter å ha fulgt denne spilleplanen ser det slik ut før den siste trumfen tas fra syd (N/S):

Spar 8 spilles med avkast av hjerter 10. Som du ser blir det kun fire kløver igjen hos nord. Hvis en av motstanderne var utstyrt med kløver knekt minst fjerde sammen med hjerter konge fra start er han ferdig. Ingen kan ikke holde fire kløver og hjerter konge med kun fire kort igjen.

Da spillet forekom så jeg på en spiller som måtte ha talt opp stikkene sine feil. Hun fulgte på en måte den siste planen, men tok ikke de to siste trumfene. Så den mulige skvisen var ikke gjennomført. I stedet ble det sagt "claim" (forlangte resten), men det er jo feil for på det tispunktet var det kun elleve sikre stikk! Så da (etter misclaim) får man ikke gjennomføre noen skvis lenger og må spille kløveren fra topp. Den eneste sjansen i et spill med så mange sjanser ble pluteslig at kløver knekt faller. Og bridgegudene var velvillige:

Slik det satt ville enhver spilleplan ført frem. Men bytt kløver knekt over til øst og et annet lite kort derfra tilbake til vest. Da vil øst bli skviset i sluttposisjonen. Men da går jo hjerterfinessen, sier du? Ja, det er riktig, men med denne spilleplanen vinnes det også om det er vest som har hjerter konge sammen med kløver knekt minst fjerde.

Claimeren som ble avhengig av kløver knekt tredje (!) fikk altså også tolv stikk. Og når regnskapet skal gjøres opp er +980 verd akkurat det samme om du har spilt på en 15-20% sjanse som om du har spilt perfekt å fått med alt, la oss si 80% vinnersjanse.

Det er ikke prosentsjansen som teller, det er antall stikk.... 

 

En spesiell TV-kveld? (førstkommende søndag)

Søndag kveld bør alle bridgeinteresserte finne sin plass i godstolen foran TV'en. En serie i tre deler blir vist, og det handler om jukseskandalen som utviklet seg fra 2015.

Det var klart for alle oss som har holdt på noen år at juks forekom i stor stil i internasjonal bridge lenge før 2015, men det var vanskelig å gjøre noe med det. Det var i 2015 det smalt, og med Boye Brogeland i hovederollen som den som presset på for å få gjøre bridgen ren.

Med tillatelse fra Lund Media. Stort og smått fra Lund kommune sakses fra et innlegg de har lagt ut på Facebook som forhåndsomtale av denne spesielle TV-kvelden, søndag 16.januar.

BOYE BROGELAND, MED I SPENNENDE TV-SERIE:

Søndag kommer det et program i tre deler, hvor Boye Brogeland fra Moi er med.

Boye er som kjent en av verdens fremste bridge spillere. Men de tre episodene skal ikke handle primært om Boye. Det er en dokumentar, som viser hvordan Boye avslørte en av verdens fremste bridge-spillere for juks.

En knakende spennende dokumentar, og alle tre episodene blir vist i NRK1 førstkommende søndag.

Du trenger ikke kunne spille bridge for å følge med. Serien viser spenningen, som fulgte da Boye avslørte juksmakerne.

Programmene går søndag kveld, fra klokka 21.50, og til og med klokka 23.50. Kun avbrutt av kveldsnytt.

Etter Boyes avsløringer av juks, fikk han en ennå større stjerne i bridge miljøer over hele verden!!

Boye vokste som kjent opp på Moi, og han har ennå mye slekt boende i Lund.

Serien er ikke norsk produsert.

Det var i 2015, at Boye avslørte flere av verdens fremste bridge spillere for juks!!

NM for klubblag - farlig å tenke?

I NM for klubblag 3.runde ble det en sensasjon må det vel være lov å si, da Heimdals storlag med Austberg, Rasmussen, Grøtheim og Tøndel røk ut mot Verdal BK.

Heimdalingene vil alltid være blant favorittene i en eventuell NM-finale. Mot nord-trønderne ble det imidlertid stopp allerede i 3 runde, dog med liten margin (66-55).

For all del, Verdal sitt lag har gode spillere. Likevel ville nok denne seieren gitt gode penger på de som satset på nord-trøndersk triumf om kampen hadde vært mulig å spille på. På vinnerlaget i denne kampen spilte Bjørn-Harald Jensen, Astrid Grønnesby og Knut J Tuseth-Geir Enge.

Astrid Grønnesby sa det på sin karakteristiske måte etter kampen: 

"Æ va først og fræmst gla de ikke vart nå sånt stortap å at æ følt æ spælt grei bridge".

Og grei bridge må både både hun og lagkameratene ha spilt.

Kampen ble spilt på Realbridge, og jeg fikk tak i filen for å se på spillene.

Det skjedde selvsagt flere interssante ting hele kampen gjennom, men det ble ikke så veldig store utbetalinger. Laget fra Trondheim ledet 26-23 etter 16 av 32 spill.

Mot slutten var det fortsatt det jevnt etter stort sett små utbetalinger også i andre havlrunde, bortsett fra ett spill hvor Verdal meldte en ganske hard 6 hjerter på 5-2 tilpasning. Da den føk hjem og Heimdal var i utgang ga det 11 IMP. Idet kun tre spill gjenstod var stillingen 55-55!

Da kom dette spillet som kunne vært helt avgjørende.

Hvem sa at småspill, overstikk og slikt ikke betyr noe i lagkamp?

Merk at det står faktisk i 4 spar Ø/V om hjerteren tippes. Både Verdal og Heimdal som N/S hadde system og avtaler så de kunne åpne på to-trinnet med N/S sine kort, og da ble det ikke så lett for Ø/V. Og ved begge bort ble kontrakten 3 ruter spilt av syd. Spar kom ut begge steder, og spar i fortsettelse til stjeling fulgt av en tredje runde spar idet øst kom inn på trumfkongen i tredje stikk.

Syd stjal igjen og var da nede på 2-2 i trumf. Begge spilleførerne fortsatte med trumf og var rimelig fornøyde da de oppdaget at trumffargen satt 3-2 fra start idet vest stakk opp med esset og øst fulgte farge. Spillefører hadde kontroll med 1-1 gjenværende i trumf selv om motparten hadde igen en liten trumf.

Det er som du kan se ni stikk nå, 0+1+3+5 = 9 siden kløveren går. Hvis kløveren går, ja...

Nå kom enda en spar fra begge vestspillerne, kanskje et litt desperat motspill i et forsøk på å bete 3 ruter? Det motspillet tråkker egentlig på ett overstikk. Spillefører kan trumfe hos nord, spille kløver til esset og ta ut den siste trumfen med avkast av hjerter 10. Siden kløveren går står resten. De ti stikkene tok Verdal sin spillefører, +130.

Det blir et spørsmål om å være optimitisk eller mer pessimistisk og lure på hvorfor vest spilte til dobbeltrenons? Det er jo en god sjanse for at en sånn kløverfarge ordner seg, men sitter kløveren fint, eller ikke?

Hvis kløveren er fordelt 4-2 med knekten fjerde i mot er det kun tre kløverstikk. Hvis det etter denne utviklingen kastes hjerter fra nord idet den tredje runden trumf spilles, og øst har knekten fjerde i kløver i stedet for fire små, blir det kun 0+1+4 (tre trumfstikk på hånden + stjelingen de fikk hos nord) + 3 = 8 stikk.

Om øst har kløverstopper og hjerter konge har imidlertid spillefører mulighet for et fint innspill mot øst, og det er i så fall nødvendig for å vinne kontrakten. Å spille på det (kaste en kløver fra nord i stedet for en hjerter) gjør at det ikke kan bli overstikk, men kontrakten vinnes i alle fall akkurat om kløveren går.

Etter at begge spilleførerne spilte seg over til syd på kløver ess for å ta ut den siste trumfen så det slik ut (men i dette diagrammet har kløver knekt byttet plass med kløver 3):

Trumftieren tar ut vests siste trumf. I det stikket må spillefører velge idet det kastes fra nord, går kløveren eller ikke?

Heimdals spillefører kastet en kløver som altså ville vært riktig om det så slik ut som i mitt sluttposs-diagrammet. Øst kastet hjerter 3 på den siste trumfen, han måtte jo holde kløveren. Nå spilles kløver K-Q, og siden øst med slik sits har igjen knekten får spillefører hjem kontrakten ved å spille inn øst på det kortet. Avslutningen ville blitt hjerter unna kongen til såkalt kombinert saks.

Vakkert?

Ja, det ville det vært, og i så fall ville det blitt en bet i 3 ruter ved det andre bordet, men +110 for innspillet.

I dette tilfellet kostet det imidlertid ett stikk å tenke sånn - det kan være farlig å tenke for mye... For i 3.runde NM for klubblag gikk nemlig kløveren, og Verdal noterte +130 mens Heimdal fikk kun +110 som egentlig også er et godt resultat på dette spillet.

Det ga 1 IMP, og Verdal ledet kampen med det ene IMP'et, 56-55 med to spill igjen! Hvis de to spillene hadde endt uavgjort ville dette lille spillet vært en dramatisk måte å tape en jevn kamp på.

Men i aller siste spill som var en ganske normal 3NT var Verdals nord kreativ og doblet en kunstig melding med A-Q-10-x. Verken vest eller øst hadde kløverstopper, og derfor stoppet de i 3 ruter som ville vært det beste om N/S hadde hatt fem kløverstikk å hente, men med kun 4-3 i den fargen kunne ikke N/S få mer enn fire kløverstikk mot grandkontrakt. Ved det andre bordet var Verdal i 3NT med ni stikk, +600.

Dermed fikk egentlig ikke det «søte» tredje siste spillet noen betydning, Verdal vant 10 IMP til i siste spill, og seiersmarginen ble til slutt 11 IMP.

BRIDGE FOR ALLE - Tenerife

Ja, det er fortsatt pandemi, men stadig flere kommer seg ut på tur likevel. Og det er jo kjempbra!

I perioden 10.-29. januar arrangerer BRIDGE FOR ALLE sin (en av to slike arrangement i året) populære bridgeferie på Tenerife. Det er massevis av aktiviteter, quiz, hjernetrim, golf, undervisning og andre ting. Men først og fremst bridge hver dag i to puljer. For å delta i B er det visse kriterier med hensyn til antall mesterpoeng og slikt for paret.

De første dagene har det vært med rundt 60 par totalt, og onsdag startet en hovedturnering hvor det deltar 54 par i A og 19 par i B.

Resultater fra bridgen på Tenerife kan du finne på Bridge for Alle sin hjemmeside under resultater, her. 

Som vanlig er det på Paradise Park Fun Lifestyle Hotel deltakerne koser seg

Vi tar med et spill fra onsdagens spilling.

Her var det ikke lett å finne frem til toppkontrakten som er 7 kløver Ø/V.

Spilleføringen bør være en formalitet i kløverkontrakt, tretten nokså opplagte stikk. Men noen fikk tolv.

Enkleste måte å se på det (analysere) i slike trumfkontrakter med mange trumf på hver hånd er å se på en hånd som hovedhånd - den hånden du forsøker å godspille. En behøver jo ikke godspille begge hendene! Her er det vests hånd som har færrest "hull", tapere som må dekkes opp. Det spiller ingen rolle hvem som er spillefører!

Eneste bekymring er vests andre ruter. Men etter å ha trumfet to runder spilles hjerter, og det kastes ruter fra øst ned til singelton ess. Deretter er det bare å trumfe en ruter, og vests hånd står. 

Det var bra nok å melde lilleslem. De som spilte det og fikk de opplagte tretten stikkene noterte hele +18 av 26 oppnåelige.

Noen steder åpnet sikkert nord med 2 spar - Tartan - spar og en minor. Da vil syd sperre videre. Vest melder seg på med en eller annen melding, men det blir ikke enkelt å få kontroll på det etter en slik start. Likevel kan agresssive meldinger fra N/S føre til at Ø/V på en måte snubler seg ut i slem.

Slem bør imidlertid Ø/V melde kontrollert om de får melde i fred. Å melde storeslem er imidlertid ikke enkelt med slike kort.

Kanskje kan de gå an om Ø/V får etablert et utgangskrav/sleminvitt med kløverstøtte, og vest kan få brukt Exclusion Blackwood i spar. Hvis han får vite om de to essene øst har, og kanskje også hjerter konge ved hjelp av et konge spørsmål kan vest se stikkene de har til sammen. Men dette vil være forbeholdt et særdeles samspilt makkerpar med et særdeles godt system. Så lilleslem er absolutt greit nok meldt det.

Selv i et VM ville det vært veldig få som fant frem til storeslem med disse kortene.

GUNSTIG SONE - da er det vel det meste nokså ufarlig?

Spiller du med Ekrens 2 ruter?

Det er en konvensjon som ble oppfunnet på 90-tallet, og Bjørn Olav Ekren fikk den versjonen av 2 ruteråpning oppkalt etter seg. Ekrens 2 ruter viser begge major og under åpnings styrke.

Da Ekrens 2 ruter kom var den veldig effektiv for oss som brukte den. Det med å få åpnet på to-trinnet med svake kort setter press på motparten. Raskt å få vist begge major (de høyeste rangerte fargene) er veldig gunstig, og det er som regel også ok for egen side om svarhånden er sterk. Men årsaken til suksessen den første tiden var nok først og fremst at motparten ikke visste hvordan de skulle gjøre det når motparten åpnet med 2 ruter.

Senere fant mange ut av hvordan de best kunne takle Ekrens. De (vi) som brukte Ekrens fikk noe oftere dårlige spill, og noen katastrofespill også. Konvensjonen mistet etter hvert noe av populariteten. Mange begynte å stille litt mer trygge krav til hva man åpnet med 2 ruter med, spesielt i sonen, og noen stilte mer krav til fargelengde som i begynnelsen var minst 4-4 i spar og hjerter. Men da falt frekvensen for åpningen.

Det som er helt klart er at Ekrens 2 ruter skaper sving. En del par, også internasjonalt bruker fortsatt «Ekrens», men mange av dem begrenser seg til å bruke konvensjonen utenfor sonen, eller i gunstig sone. Og de som bruker den i alle soneforhold stiller større krav til fordeling (for eksempel minst 5-5) hvis de er i sonen.

Hvor farlig er det å bruke Ekrens?

Det kan bli kostbart om motparten vet hva de driver med og makkeren til den som sier 2 ruter ikke har tilpasning. Men utenfor sonen er det ganske sjelden kostbare spill oppstår.

Under OBSERVASJONSTURNERINGEN for damer i helgen oppstod «Ekrens» noen ganger for paret som scoret best i turneringen, Ann Karin Fuglestad og Marianne Harding.

Her er den første hånden som vel er bortimot perfekt for Ekrens 2 ruter, og de var i gunstig sone. Da kan det vel ikke være særlig farlig?

Giver nord. Ø/V i sonen

      NORD

Med dette må man så klart åpne med 2 ruter hvis det er hva 2 ruter betyr i parets system. Hvis en ikke gjør det er det meningsløst å ha konvensjonen på systemkortet. Og idet du melder 2 ruter føler du deg vel ganske trygg på at dette ikke kan bli så galt, det er tross alt gunstig sone for deg og makker?

Ø/V var det yngste paret i dametroppen, Sofie G. Sjødal-Agnethe Kjensli. De spilte bra i helgen og noterte en hyggelig pluss-score totalt. Dette paret vil nok snart være svært aktuelt for det norske damelandslaget og de kan bli et fint par for Norge Damer i flere tiår fremover!

Nord åpnet altså med 2 ruter. Øst doblet, og syd sa pass som normalt betyr at hun ikke har tilpasning til noen majorfarge og har egen, lang ruterfarge. Dermed gikk det lynraskt pass rundt. Slik så hele spillet ut, og kontrakten ble altså 2 ruter doblet spilt av nord (!):

Nitrist kontrakt.

Ø/V fant ikke det helt perfekte motspillet selv om de startet med å ta ut trumfen (!). Spillefører fikk til slutt ett stikk som hun ikke skulle hatt, likevel syv doblede bet, Ø/V +1700.

Merk at Ø/V kan ta alle stikkene i egen kontrakt, i grand-, hjerter- eller ruterkontrakt). Hadde de gjort det i motspill mot 2 ruter doblet ville det altså blitt null stikk og Ø/V +2000 – en sjeldenhet.

Det er ikke slik at Ø/V egentlig har noen slem som kan meldes i dette spillet, det har de ikke ressurser til. Merk at både spar- og kløverfinessen går bra, og i egen kontrakt må hjerter dame lokaliseres for å få alle stikkene. Normalt er dette en vanlig utgang, mest sannsynlig 3NT.

Marianne Harding fortalte meg at hun selvsagt ser komikken i spillet, men mener dette burde vært unngått. Hun (syd) sier hun burde nok hatt mer ruter for å passe på østs dobling, og med disse kortene kunne hun sagt 2 hjerter. Hvis den ikke blir doblet er det greit, ikke farlig å gå en god del bet udoblet bet utenfor sonen. Hvis motparten dobler 2 hjerter kan hun forsøke seg med 2NT for å vise begge minor. Da kan de buklande i 3 kløver (eventuelt doblet) i dette tilfellet. Det ville heller ikke blitt noen fest, men billigere, om da ikke Ø/V rett og slett melder utgangen sin.

Dette var kanskje ingen god reklame for Ekrens 2 ruter, men det er som sagt en konvensjon som gir sving i begge retninger. Her er et annet eksempel med Ann Karin og Marianne som Ø/V. Du kan forsøke deg på meldeproblemet syd fikk.

Giver nord. Ingen i sonen.

     SYD

Nord passet, og øst åpnet med 2 ruter. Hva ville du meldt nå? Pass ser vel nokså normalt ut, men faremomentet når en spiller mot denne konvensjonen Ø/V her bruker er at du kan bli utmeldt selv om makker ikke hadde til åpning.

Alternativene til pass er ikke mange og gode med disse kortene. Noen bruker at dobler simpelthen viser en god åpningshånd, og at 2NT viser en sterk grandhånd med majorstoppere. Selv liker jeg å bruke at å melde 2 hjerter eller 2 spar mot en slik åpning er naturlig selv om åpneren har vist begge major. Det gjør at man kommer seg med i meldingene (ikke blir utmeldt), og det kan være slik at egen side har majorkontrakt selv om åpneren har vist minst fire kort i den fargen. Men sparfargen er ikke akkurat så sterk, spesielt når du vet øst har minst fire spar. Og å melde i andre hånd er dog ikke uten fare. Hvis makker har null og nada og/eller vi ikke har tilpasning i noen farge, og nestemann har «alt» kan det bli kostbart. Det er det som er slike åpningers fortrinn, usikkerheten det skaper for motparten.

Å melde inn 2 spar som naturlig melding har kanksje noe for seg, men du skulle som sagt gjerne hatt noe bedre spar for å gjøre det.

Syd passet. Da gikk det lynraskt pass rundt på 2 ruter. Du har en litt ekkel følelse nå, ikke sant?

Og ja, N/S var utmeldt. Å si at syd burde meldt er nok lettere med fasit i hånd, og det blir bare dumt å hevde at nord kunne gjort noe som helst. 

Fuglestad-Harding spilte 2 ruter og vant den akkurat, Ø/V +90.

N/S har en bra utgang i 4 spar. Slik det sitter går det ganske greit å få minst ti stikk, og det er elleve mulige stikk i sparkontrakt.

Ved de andre bordene ble 4 spar meldt og vunnet etter pass fra øst og åpning fra syd.

Ekrens 2 ruter - Annen mer "standard" bridge: 1-1

OBSERVASJONSTURNERING

I helgen ble det spilt en OBSERVASJONSTURNERING for spillere på damelandslaget og andre aktuelle par for internasjonal representasjon. Seks par deltok.

Dette var et interessant spill, spesielt i meldingene.

Giver vest, N/S i sonen 

Torild Heskje åpnet med 1 spar som vest, og Gunn Tove Vist sa 2 hjerter, naturlig utgangskrav. Vest sa 2 spar som her ikke viser seks spar i deres system, men kan være diverse minimumshender med fem spar. Øst kunne nå løfte 3 spar som krav (sterkere enn 4 spar) fordi utgangskravet allerede var etablert. Vest meldte 3NT som såkalt «non-serious» (i forhold til en eventuell slem), dvs. hun annonserer en grei hånd, men for å kontrollmelde direkte over makkerens støttemelding i denne situasjonen må hun ha sterkere kort. Med absolutt minimum ville hun løftet til 4 spar.

Det kom et par kontrollmeldinger før øst spurte med 4NT, Key Card Blackwood. Vest viste 0 eller 3 nøkkelkort (det måtte være 3) med 5 ruter, og øst spurte om trumfdamen med 5 hjerter. Vest sa 5 spar: «nei, jeg har ikke trumf dame». Hvordan bør øst tenke nå?

Gunn Tove Vist meldte 6 hjerter som et forslag. Det synes jeg har mye for seg da hun vet makkeren har spar konge, kanskje femte (og hun behøvde ikke ha knekten) og altså helt sikker ikke har spar dame. Øst kan se at kløver ess vil gi avkast for en spar på hennes egen hånd i hjerterkontrakt, så det kan godt være 6 hjerter er en bedre kontrakt enn 6 spar hvis sparfargen sitter skjevt fordelt.

Hva vest kan forvente med hensyn til hvor god hjerter øst må ha for det forslaget, og med hvilke kort vest bør passe på 6 hjerter og når hun skal plukke ut i 6 spar er kanskje litt mer uklart?

Heskje passet på 6 hjerter, og hele meldingsforløpet ble altså slik:

Slik hele spillet så ut var både 6 hjerter og 6 spar bra kontrakter:

Vist fikk ruter 2 i utspill fra syd til nords dame og esset mot 6 hjerter. Da er antagelig beste spilleplan å gi bort ett stikk i ruter, så stjele en ruter hos vest og etterpå ta ut trumfen. Det kan vel bli feil om det er en trumftaper (hjerter) siden å gi bort ruterstikket i så fall fører til en sikker bet (i så fall en trumftaper, men her satt jo trumfen greit). Og kanskje sitter det slik at hun kunne blitt kvitt to ruter og tapt kun ett hjerterstikk.

Vist spilte imidlertid på at hjerteren var uten taper (en veldig bra sjanse) og trumfet en ruter hos vest. En spar kan kastes på kløver ess senere, to «prove a point». Men her faller jo spar dame og det er ingen problemer verken i 6 spar eller 6 hjerter.

Ved et annet bord var Bodil Nyheim Øigarden-Liv Marit Grude i 6 spar. Førstnevnte tok alle tretten stikkene da spar dame falt under esset, og da kunne syds sparbeholding fiskes opp.

En kan finne ut det meste om resultatene og spillene som har blitt spilt på RealBridge, men etter denne turneringen var det litt vanskelig å finne sammenlagtresultater. Vi har imidlertid funnet ut at Ann Karin Fuglestad-Marianne Harding hadde best IMP-snitt over hele helgen.

I neste innlegg skal du få se en av det parets konvensjoner i bruk i to spill hvor det en var stor suksess, det andre fiasko.

BK MISSKLIKK med initiativ

MATCHE JUNIORER/UNGDOM MED TOPPSPILLERE

Mange fant det inspirerende å få spille med internasjonale proffer, eller andre toppspillere i PRO-AM turneringen som ble spilt rett over nyttår.

Nå kommer BK Missklikk med et initiativ for å matche ungdom/juniorspillere med elitespillere.

Den nye klubben har skapt en arena på RealBridge hvor det spilles Monradturneringer fem kvelder i uken. I høst var det mellom 25 og 50 par. Nå i omikrontider er det mellom 60 og 100 par!

Initiativtakerne melder om utrolig mange hyggelige tilbakemeldinger, og klubben har allerede fått mer enn 100 medlemmer. De som leder klubben spør seg nå: «Hva kan vi bruke dette til utover det å ha et kjærkomment sted å spille bridge?»

De tenker nå på å forsøke og matche juniorer/ungdom med toppspillere. Det forutsetter at elitespillere er med på et slikt opplegg.

Selv kan jeg underskrive på hvor inspirerende det er for en ung spiller å få spille med etablerte toppspillere. Da jeg var tenåring, var jeg så heldig å få spille med noen av de aller beste spillerne i Trondheim. Det ga en rask utvikling i starten.

For spillere som ønsker utvikling er det svært gunstig å spille både mot og med gode spillere. Derfor synes jeg dette er et meget interessant initiativ.

Så godt som alle er jo enige i at det bør satses på barn/ungdom/juniorer. Noen gjør utrolig mye, og det jobbes veldig både fra NBF sin side og andre idealister. Det ville det vært flott om flere toppspillere bidrar også. Gjennom dette initiativet kan de gjøre det ved å sette av (litt) tid og spille med en ung spiller. Det behøver ikke å være så ofte, men å bidra i alle fall av og til med sin erfaring vil være supert for unge spillere.

Kommende uke vil BK Missklikk hevende seg til en rekke landslagspillere, stormestere og noen andre for å se om eliten er villig til å gå foran og vise vei. Å være med vil for de forespurte være helt uforpliktende og BK Missklikk vil ta seg av alt det praktiske.

BRIDGENS DAG - 3.september

NBF legger opp til en STOR dag for å promotere bridge, BRIDGENS DAG som vil bli arrangert til høsten.

Det legges ned mye arbeid i dette, og HELE bridge Norge bør og vil delta. Du kan lese mer om dette i et innlegg på NBF sin side, her, og også oppdateringer om hva som skjer med dette i innlegg på Facebook, både på Facebridge og Norsk Bridgeforbunds facebookside. 

Vi kommer selvsagt mer tilbake til dette også her i bloggen.

 

Downperioder

I noen perioder virker det helt håpløst å spille bridge. Det har alltid vært sånn, perioder hvor det meste går på skinner blir avløst av turneringer hvor nesten alt går galt. Det skyldes nok rett og slett at man spiller svakt i de periodene, men det føles ikke alltid sånn. Man får uglid, som de sier. Det virker som om når det gjøres mange feil blir de spillene avløst av spill hvor man har uflaks. Det er ingen logisk grunn til at det er slik. Om du har en 70-80% sjanse så er det da samme sjanse selv om du har spilt dårlig i forrige spill? Likevel, når du er inne i downperioden så går det galt selv om oddsen var på din side. Sånn er det bare...

Etter å ha fått grisebank i auskjonsturneringen rett etter nyttår prøvde vi oss i en treningskamp forleden. Den miserable glien fortsatte, og joda, det innrømmes at mange feil ble gjort. Så kom dette spillet hvor vi nok klønet det litt til i meldingene, men sluttkontrakten var ikke dårlig. 

Jeg åpnet med 1NT. Hva ville du meldt som syd? 

Jeg tror bestemt at å smelle til med 3NT er en bra sats med dette. Det kan gå galt, men veldig ofte blir det greit. Og hvis 3NT direkte er meldingen slipper du ikke innpå motparten, for eksempel om øst vil melde seg på for å indikere et utspill.

Min makker valgte uvisst av hvilken grunn å si 2 spar, såkalt "Rangefinder" (invitthånd). Det viser enten en vanlig invitthånd (som andre vil løfte til 2NT med), eller kløverfarge, svakt eller sterkt. Åpneren sier 2NT med minimum, 3 kløver med maks. Og svareren kan si 3 kløver over 2NT (Eller passe på 3K) for å spille der, eller melde en høyere melding enn 3 kløver med sterke kort og kløverfarge. 

Vel og bra med system, men hånden er for god til å invitere til utgang. Og 2 spar gir for eksempel vest sjansen til å doble for sparutspill om han har god sparfarge. Den får han i så fall ikke fortalt om hvis syd melder 3NT direkte. 

Her hadde ikke vest spar, og jeg ville ha sagt 2NT - mimimum - om vest hadde passet. Hva syd ville gjort da vet jeg ikke.

Men vest meldte inn 3 hjerter, ganske friskt vil jeg si. Jeg tenkte på å doble, men behøver det være riktig om makker har ingenting og seks-syv små kløver?

Jeg passet.

Da det kom tilbake til makker sa hun 4 kløver. Diskusjonen etterpå (alle fire ved bordet spiller samme system) endte med at vi ble enige om at dobler fra syd viser invitthånden, og at det overlates til åpneren å gjøre hva han vil. I så fall ville jeg passet ut doblingen. 

Over 4 kløver var jeg helt rådvill, visste ikke engang om syd var sterk eller bare konkurrerte med 4 kløver. Jeg turde ikke annet enn å si 4NT, forslag til å spille der. Det gikk pass rundt.

Det var foråsvidt blink, selv om 3Nt selvsagt er bedre. Hjerter knekt gjør at det er to stoppere i fargen etter østs utspill hjerter 8. Om kløverfargen gir full uttelling er det bare å godspille stikk i ruter/hjerter, og Ø/V kan ikke få mer enn tre stikk. 

Hvordan spilles kløverfargen?

Ja, jeg var ikke i tvil. Men seks hjerter hos vest og kun en hos øst er det skyhøy prosentsjanse for at øst har kløverlengde. Så jeg spilte kløver ess (begge fulgte med småkort) og fortsatte med kløver 10 som fikk løpe da øst fulgte med liten en gang til. Men nei, i downperioder går ting galt:

Vest vant for kløver dame, og kontrakten kunne ikke lenger vinnes. En bet og -50.

Ved det andre bordet var de i 3NT. Øst spilte ut liten spar. Spar 9 ville vært bedre.

Nå er det ikke unaturlig å prøve tieren som er gull om utspillet er fra A-J, men spillefører la merkelig nok liten. Vest kom på med knekten, og spillefører hadde ingen problemer lenger, nå med nok en sparstopper. Hvis det hadde gått liten i utspill, tieren fra syd og knekten fra vest er det verre. Da må spillefører lasjere i første sparrunde, og det går også bra siden spar sitter 6-2, og øst ikke har noe inntak. Etter den fine starten fikk spillefører ti stikk, +430. 

"Sånn går no dagan"

Rundspilt

I auksjonsturneringen møtte man i nesten hver runde en nasjonal eller internasjonal toppspiller. Auksjonsobjektene spilte riktignok i de fleste tilfellene med for dem ukjente makkere, men mange av dem som hadde kjøpt seg en toppspiller i auksjonen var også meget gode spillere. Derfor ble det (for meg og makker i alle fall) mange dårlige spill. De rundspilte oss gang etter gang, og om en ikke får med seg alle stikkene sine i egne kontrakter og motspill heller blir det brutalt. 

Her er et eksempel på en av våre nitriste scorer denne kvelden (midt på natten for meg), en turnering det var hyggelig å spille likevel. Alt gikk til et meget godt formål, og det var moro å treffe mange kjente i den formen for online bridge (RealBridge) som er nærmest det å spille "face to face".

Dette er en normal utgang i hjerter, og ikke en helt håpløs lilleslem heller, men da må det sitte snilt. Omtrent en tredjedel av parene var i slem, men kun to par noterte +980.

Mot oss spilte de 4 hjerter. Der er det nokså greit å vinne elleve stikk, men det er en måte å få tolv stikk på også. I alle fall med kløver i utspill fra øst som jeg spilte. 

Det vinnes med kløver ess i første stikk. Fortsettelsen som gir tolv stikk er hjerter til esset som feller damen, hjerter til knekten, en ubesværet finesse med hjerter 9 før vests fjerde trumf tas ut. Hvis øst kaster en ruter underveis blir det kun en rutertaper.

Nå er det en mulighet å spille på ruter konge hos øst da knekten i så fall blir et vitalt inntak til syd slik at kløveren kan utnyttes. Og at øst har endel å passe på får nok spillefører en klar følelse av idet øst må kaste på de tre siste trumfrundene.

Med kun en trumf igjen må spillefører være nøyaktig. Etter fire runder trumf må han spille liten ruter mot knekten. Det blir selvsagt veldig feil om vest har ruter konge singel eller dobbel, men bullseye når øst har K-10-x-x. 

Idet det spilles liten ruter fra nord blir øst utsatt for en såkalt "Mortons Fork". Det betyr at hvis han tar ruterstikket med kongen forærer han spillefører hele rutererboka. Hvis han ikke tar stikket får han ikke for kongen, for spillefører skifter fot.

Altså:

Hvis øst går opp med ruter konge står resten av ruteren, tolv stikk.

Så øst må legge liten ruter. Da vinnes stikket for ruter knekt og det spilles stor kløver. Vest legger en honnør, og nord stjeler. Så spar til kongen og stor kløver som foræres til vest (nord har ikke flere trumf) mens en ruter forsvinner fra nord. To kløverstikk står nå hos syd. Dette gir totalt to sparstikk, fem hjerterstikk, to (!) ruterstikk og tre kløverstikk = 12. 

GIB analysen (åpne kort) sier det kun skal være mulig å vinne elleve stikk. Det tror jeg er om øst spiller ut spar. Da blir det et slags tempo/overgangsproblem som gjør at spillefører ikke får det til. Men med hjerter, kløver eller ruter ut er det mulig å få tolv stikk.

Å notere +480 ga +54 av 80 mulige plusspoeng (i utregningen overall), og det er over 80%. De som fikk elleve stikk og +450 fikk seg et middelsspill.

 

 

 

Rettelse: Feil navn på vinner

I forrige innlegg her i bloggen ble vinnerne i Auksjonsturneringen (overall) nevnt, og da snek det seg inn en trykkfeil. Jan Aril Olsen heter den ene spilleren i vinnerparet, ikke Jørn. Beklager.

Det er rettet i innlegget "Flott auksjonsturnering", og det riktige er altså:

Til topps "overall" gikk Jan Aril Olsen-Tor Birkeland (Arendal/Grimstad), og de vant overlegent med 8% mer enn neste par. Meget sterkt.