Hvem vil gi seg?

Dagens spill er av typen "sprekt". Det er hentet fra en simultanturnering denne uken.

Av og til er det slik at begge sider har god tilpasning i en farge (eller flere farger), og da blir det kamp om kontrakten. Ingen har lyst til å gi seg, men ingen vet heller ikke hva som er riktig idet meldingene raskt kommer høyt.

Først en meldesituasjon som gir et valg, løsningen sikkert noe avhengig av hva slags system og avtaler man har:

Det er vel to alternativer her, enten si 2 hjerter eller doble negativt. Å si 2 hjerter betyr normalt minst 10 HP slik de fleste spiller. Å doble er som regel muligheten du har med færre poeng og 4+ kort i hjerter. Og med lang farge kan man da melde en gang til senere som ikke krav (konkurrerende). Hva er best med disse kortene?

Jeg synes 2 hjerter er riktig. Glem de manglende poengene, fordelingen er kjempefin. Og hjerterfargen har også noen fine mellomkort som gjør at det er stikkpotensiale. Men hvis ikke makker har tilpasning noe sted og minimumshånd kan det muligens bli feil å melde 2 hjerter som rundekrav.

La oss si du melder 2 hjerter, og nestemann sier 4 spar. Da kommer makker med 5 hjerter! Hva gjør du nå? 

Kortene dine har vokst enormt etter denne starten, og nå kan det godt stå slem. Men det er i slike spill det blir veldig mye gjetting. Husk makker meldte på femtrinnet basert i din melding, i ugunstig sone, så han må være sterk.  

Spiller det noen rolle for ditt valg om motparten er med til 5 spar?

Vel, i dette spillet ble det mange forskjellige scorer i similutanturneringen på torsdag. Slik så hele spillet ut:

N/S kan vinne 6 hjerter siden hjerterfinessen går. I hjerterkontrakt kan spillefører trumfe to kløver underveis, og da blir den femte kløveren godspilt. Ø/V får kun for ruter ess. En bør i spilleføringen forsøke å kombinere med å godspille ruteren i tilfelle kløver sitter 5-2.

Men er det bra å være i slem? 

Det er noe mindre enn 50% sjanse, men hvor stor sjanse det er blir det umlig å vite sikkert i slike meldingsforløp.

Det er i alle fall ikke dumt å havne i 6 hjerter når det er umulig å finne ut veldig mye pga. at motpartens meldinger forstyrrer. Hvis N/S får funnet ut at det mangler to nøkkelkort (ruter ess og hjerter konge) er det i teorien riktig å stoppe i utgang.

Maksimalresultatet med N/S sine kort er +1430 slik det sitter.

Det betyr at Ø/V med ti spar til sammen må kunne ha en stamp i gunstig sone. Og det har de. Det er åtte stikk i sparkontrakt om N/S finner beste motspill. Dermed er "PAR" på spillet, det best tenkelige resultat hvis alle gjør det riktige (på en måte med åpne kort) +800 til N/S for å spille mot 6 spar doblet.

Med andre ord var det et spill hvor det i stor grad handlet om hvem som var villig til å gi seg først.

PAR-resultatet (N/S +800) skjedde imidlertid ingen steder på torsdag. Derimot spilte to par 6 hjerter doblet og vant den så de noterte hyggelige +1660 - todelt topp. Tre par til var i 6 hjerter, men udoblet, og de også vant den, +1430.

For å få tolv stikk i hjerterkpontrakt må hjerterfinessen tas. Noe lurer kanskje på om det er best å ta finesse eller toppe med ti trumf til sammen med slik farge hvor du mangler kongen. Det er kun med spesifikt kongen singel bak det er riktig å toppe. Å ta finesse lykkes med kongen dobbel foran (to kombinasjoner, her K-9 og K-6)), samt om han foran har kongen tredje også. Det er dermed klart større sjanse å ta finessen. 

Kun to Ø/V-par fikk scoren på sin side. Ett av dem fikk spille 2 spar med +110! Ett annet var i 4 spar da N/S lot dem spille der etterfulgt av å ikke treffe motspillet, Ø/V +420!