FINALEHELG - Seier til Norway Juniors (korrigert)

For meg som satt oppe og fulgte tennisfinalen i Australian Open til klokken halv fire i natt (NZ tid) – en thriller av en match som vil ha en gylden plass i historiebøkene til evig tid – ble det etterpå litt strevsomt og også få med seg bridgefinalen i Iceland Open Lag. Men må man så må man, og det var verd litt mangel på søvn.

I denne lagturneringen ble det som tidligere nevnt norsk finale med nordmenn på alle stoler unntatt Simon Gillis (England).

Finalen ble spilt over 56 spill og med disse to lagene:

Det ble en jevn og svært spennende finale. 

I det første spillet jeg tar med her ble det fyrverkeri. Noe av det som da skjedde var avhengig av hvilken avtale man har mot motpartens kløverføringer.

Giver øst, Ø/V i sonen

         ØST

Det startet med 1 kløver fra syd, og 1 spar fra nord. Nords melding 1 spar viste ikke sparfarge, men enten normalt et vanlig 1NT-svar (uten firekorts major), eller ruterfarge. Hva bruker du og din makker for diverse meldinger i den situasjonen?

Nicolai Heiberg-Evenstad har nylig fylt 14 år. Han har imdlertid allerede gjort det meget skarpt i mange åpne turneringer, som oftest sammen med pappa Stian Evenstad som han også spilte denne turneringen med. Unge Nicolai ble i denne finalen involvert i flere spennede spill som ga store utslag, og som regel kom han godt ut av det.

I dette spillet ble altså en avtale ganske avgjørende. Noen bruker dobler som sparfarge hvis man dobler det kinstige svaret 1 spar (dobler viser altså at han ville meldt inn 1 spar over et annet svar), andre bruker dobler som opplysende dobling.

Stian Evenstad (øst) doblet for å vise sparfarge. Syd passet, og det gjorde Nicolai (Vest) også. Nord meldte 2 kløver, og det gikk pass-pass til vest. Unggutten doblet og mente det som straffedobling. Pappa Stian stolte på sin sønn og passet. Syd passet også, kontrakt: 2 kløver doblet.

Fra vest kom liten trumf i utspill, og slik så hele spillet ut:

N/S vil sikkert diskutere senere hva som gikk galt her. Burde syd sagt 1NT i stedet for å passe idet øst doblet nords 1 spar? Hva innebar syds pass på østs dobling? Burde nord sagt 1NT i stedet for 2 kløver? Eller burde nord kanskje meldt 2 ruter?

Den doblede delkontrakten på 3-3 tilpasningen var ikke særlig hyggelig å spille, men det går vel an å skrape samme til fem stikk, kanskje seks om motspillet ikke klaffer helt.

Etter liten trumf ut vunnet hos nord ble det spilt ruter til kongen og esset. Vest tok for A-K i trumf som tok ut spilleførers trumf (!) før han skiftet til spar. Spillefører kunne nok fortsatt berget litt billigere enn han gjorde, men da han ikke unaturlig satset på at hjerterfinessen ville gå gikk det veldig galt. Han lå unna en gang med spar ess, stakk den neste sparen og satset på hjerter konge hos øst. Da ble det et blodbad. Han måtte spille seg over på ruter dame for å forsøke hjerterfinessen, men da den finessen røk og øst nå hadde fått inntak til sparstikkene sine med ruter knekt ble hele fem doblede bet, +1100 til Norway Juniors.

Kontrakten 1NT ble spilt ved det andre bordet (N/S) idet øst passet over 1 spar etter samme start på meldingene (Ø/V ved de bordet bruker antagelig dobling som opplysende). Den kontrakten gikk en bet, -50 og 14 IMP til Norway Juniors.

Før siste sett ledet Norway Juniors med 7 IMP og økte tidlig ledelsen til 19 IMP, fortsatt ingen umulighet for The Crazies å hente inn med tolv spill igjen å spille. Og de kom tilbake.

I 5-6 spill var marginen slik at ett enkelt spill kunne snu det hele, for Norway Juniors ledet kun med et ensifret antall IMP. Så vant Stian Evenstad en utgang som gikk bet ved det andre bordet da det kom et annet utspill, 12 IMP. Ledelsen var da på rundt 20 IMP.

Begge lags Ø/V-par (Evenstad/Heiberg-Evenstad og Brogeland-Gillis) meldte en vakker 6 kløver med disse kortene:

Merk at det må spilles med 4-4 tilpasningen i kløver som trumf her. Siden kløveren sitter 3-2 gir hjerterfargen de nødvendige avkast, og det blir ikke mer enn en spartaper. Uten ruter ut står 6 kløver selv med 4-1 i trumf (kløver). Da kan man gi bort et sparstikk og stjele en spar og få totalt sett 1+5+1+4 samt et ekstra stikk for en stjeling hos vest. I hjerterkontrakt er det ikke mer enn elleve stikk.

Pluss 920 ved begge bord, uavgjort spill - glimrende bridge!

Med noen få spill igjen ledet Norway Juniors fortsatt med litt over 20 IMP, og selv om Marianne Harding-Odin Svendsen fant en hard og god slem i det siste aller spillet og vant 11 IMP for det (utgang ved det andre bordet) holdt Norway Juniors unna.

Sluttresultatet ble 119-106

Vinnerlagets lagnavn er altså Norway Juniors. Og lagets spillere har en lav snittalder selv om Stian drar snittalderen kraftig opp (sorry Stian, men det er bare facts...). Men navnet lyver litt selv om de tre andre er unge spillere. For både Christain Bakke (nettopp fylt 26) og Tor Eivnd kan ikke kalle seg juniorer lenger. Men det kan Nicolai som vil være juniorspiller i 11 år til!

Glade vinnere av ICELAND OPEN ONLINE LAG etter at finalen var vunnet

Norsk suksess i ISLAND OPEN (RealBridge)

Årets Reykjavik Bridgefestival ble flyttet til RealBridge og fikk navnet Island Online Bridge Open 2022.

I lagturneringen har det gått veldig bra for de norske og idet kun finalen gjenstår er det klart at det blir norsk seier.

Lørdag var tre av de fire lagene norskpregede i semifinalene.

Et lag med tre norske + Simon Gillis (England) møtte et islandsk lag. Det «norske» laget som kalte seg the Crazies så slik ut:

De lå noe under i starten, men i spill 13 som jeg skal fortelle om litt snudde det og momentum var plutselig norsk. Til slutt slo de de islandske laget med 70-64.

Den andre semifinalen var helnorsk med disse to lagene:

Norway Juniors ledet klart i første halvdel av kampen. Det ble litt jevnere mot slutten, men det blir Norway Juniors som skal møte The Crazies i finalen på søndag da de til slutt vant kampen med 81-64.

Det nevnte spill 13 var interessant og ga stort utslag i begge kampene.

La oss si du er i 6 hjerter som nord og får ruter 9 i utspill.

Giver nord. Alle i sonen

Spilleplan?

Det utspillet fikk både Christian Bakke (Norway Juniors) og den islandske spilleføreren i kampen mot The Crazies. Lag Helmax stoppet i 3NT.

Marianne Harding fikk spar ut mot 6 hjerter. Hun la tieren som vant stikket. Så spilte hun kløver til esset og lot deretter hjerter knekt seile. Vest stakk med damen og spilte kløver til nords konge. Den tredje kløveren ble stjålet med hjerter konge. Nå måtte hun velge om hun skulle stikke over syds siste trumf for å få tatt en tredje runde trumf, men da gjør hun seg avhengig av 3-2 i trumf, eller ta for den siste trumfen hos syd og spille spar til kongen. Det er trygt om spar ikke sitter 6-1, og da blir hun ikke avhengig av trumfen 3-2.

Hun tok for den siste trumfen hos syd og stakk ikke over. Da likte hun kanskje ikke helt at begge fulgte slik at trumfen satt 3-2, for nå måtte hun altså spille seg hjem i spar. Og sparen satt 6-1! Men heldigvis hadde ikke vest som hadde singel spar fra start den siste trumfen. Så inne på spar konge fikk hun tatt ut østs tredje trumf og kunne kaste to ruter på spar etterpå, +1430.

Slik så hele spillet ut:

Ved det andre bordet kom ruter 9 ut som setter litt mer press på spillefører. Islendingen tok finessen, men vest stakk med kongen. Kontrakten står nå om spillefører gjetter trumfen. Men det var visstnok ikke helt den spillerens dag, for han fant en mystisk spilleplan. Da han stjal sin tredje kløver kastet øst sin siste ruter. Så prøvde spillefører spar før han gikk på trumfen, men vest sjal andre gangen - en bet. Så fikk øst ruterstjeling, den andre beten. Som om det ikke var nok (to bet) tok han en merkelig trumfinsse med nieren etterpå slik at vest fikk for den singel damen og kunne gi øst enda en ruterstjeling! Vel, når det rakner så rakner det av og til skikkelig. Det ble altså hele fire bet -400! Spillett ga The Crazies en hyggelig 18 IMP’er.

Lag Helmax spilte altså 3NT og fikk tretten stikk.

Bakke var i 6 hjerter og fikk det utspillet som satte mest press på han, ruter 9. Han stakk opp med esset som nok som oftest er riktig selv om en listig øst kan ha ruter konge noen ganger. Det er imdilertid mer sannsynlig at ruter 9 er singelton, og i så fall blir det raskt bet om damen prøves.

Inne på ruter ess valgte Bakke å spille ess-konge i hjerter. Det er fargen isolert sett litt mindre sjanse å toppe en slik farge i håp om damen dobbel enn å ta finesse, men i den konteksten det var her er det en bra spilleplan. Han tåler jo ikke slippe dem inn som skjer hvis han bommer hjertervalget (de har ett ruterstikk), og om hjerter dame ikke faller er det fortsatt ikke over. Sparfargen kan jo gi to avkast for ruter.

Idet trumfdamen ble toppet ut var det ingen problemer, +1430 og 12 IMP til Norway Juniors.