Trening før bridgefestival (Motspill)

Lørdag starter New Zealand Bridge Congress, en lignende festival som den norske. Det blir spilling i åtte dager, og bridgefolket gleder seg veldig etter at den årlige NZ Congress med face-to-face bridge ble avlyst både i 2019, 2020 og 2021 pga. pandemien. 

Denne uken spilte en gruppe en treningsturnering før festivalen. Da kom det et interessant motspill. 

Vest sin gjenmelding 1NT viste 12-14 balanserte.

Du spiller ut hjerter 2 til liten fra bordet (øst), tieren fra makker og spilleførers knekt.

Å innhenting av informasjon bør skje allerede under meldingsforløpet, og enda mer idet du får se tretten kort i tillegg til dine egne (blindemanns) og første stikk er spilt.

Hva vet du så langt?

En god vane: På en måte, fortell deg selv den informasjonen du får så husker du den bedre senere. Du bygger bit for bit av bildet av kortene rundt bordet og får dermed en bedre mulighet til å finne riktig motspill. Du kan alltid se to hender, to hender skjult, og det handler selvsagt om å danne seg et bra bilde av de to skjulte hendene, her: makkers hånd og spilleførers.

Tips (og dette er vel opplagt, men): Når du vet noe om en farge hos en skjult hånd vet du samtidig hva den andre skjulte hånden har i fargen!

Så hva vet vi så langt, etter første stikk?

I dette tilfellet vet vi at makker ikke har hjerter konge, for med K-10-x eller noe sånt ville han lagt kongen, ikke tieren. Altså har spillefører både kongen og knekten i hjerter fra start, 4 av de 12-14 poengene han sitter med.

Spillet fortsetter med at spillefører tar for ess-konge i ruter. Makker følger med tieren, så kaster han hjerter 3 i andre ruterrunde (fordeling fra gjenværende).

Hva vet du nå?

Vi vet at spilleførter startet med fem ruter, makker kun en. Men enda viktigere i dette tilfellet er at vi vet at spillefører hadde A-K-J i ruter fra start, og det er 8 poeng. Sammen med de 4 poengene vi allerede vet om i hjerter er det 12 poeng hos vest. Så da blir svaret på tusenkroners spørsmålet "hvem har kløver ess ?" ikke så vanskelig?

Vest kan ikke ha kløver ess! For har han det kortet ville han hatt 16 poeng og åpnet med 1NT, ikke 1 i farge og så gjenmeldt 1NT med de 16 poengene! Vest kan ha kløver knekt, og i så fall er det ikke mye å gjøre i dette motspillet, men syd kan jo ha både kløver ess og knekt. Da har vi en sjanse!

Det er ikke alltid så fristende å skifte unna en konge når man ser damen på bordet. Hvis spillefører har esset gir du han ekstra stikk. Men her vet du hvem som har kløver ess, det er makker!

Spill en kløver, og kanskje like gjerne, skift til kløver konge!

Bingo!

Med det logiske kløverskiftet fra nord idet han er inne på ruter dame tar N/S fire kjappe kløverstikk som sammen med det ruterstikket nord allerede har fått gir en bet. Hvis ikke nord finner kløverskiftet får spillefører 2+3+4+0 = 9 stikk.

Vellykket NM for par 2022

Da er en vellykket parfinale over. Arrangøren NBF Vestfold stod for et veldig bra arrangement i Larvik og en dyktig og rutinert stab hadde kontroll. Veldig mange har bidratt, og rapportene tilsier at spillerne også bidro til at dette ble et mesterskap med god stemining.

En må nesten nevne de gode og fyldige bulletinene som Vegar Næss og Elisabeth Groseth stod for med hjelp fra flere bridragsytere. Der er det masse godt bridgestoff og litt sånn mer type underholdning også. Alle bulletinene finner du her. 

Det var også en egen NM side på interenett som arrangøren stod for, og den finner du her.

Vi sakser noen bilder fra den siste bulletinen, fra like etter mesterskapet var avgjort.

NBF Vestfolds kretsleder Heide Berre Skjæran og nestleder Elisabeth Groseth gjør klar for premieutdelingen

Og her er pallen, fra venstre:. Sigurd Evjen og Vidar Smith (sølv), Kåre Bogø og Geir Helgemo (gull) og Sam Inge Høyland og Jo-Arne Ovesen (bronse).

Alle resultatene, spilldiagrammer osv. finner du her.

 

Favorittseier i parfinalen

Da parfinalen ble avsluttet på Quality Hotel Larvik søndag var det ingen overraskelse at lederparet etter to dager - Geir Helgemo og Kåre Bogø (Heimdal/Studentenes) - holdt greit unna og vant klart. De var til slutt 160 poeng foran nr. 2 (en topp-bunn sving var 52 poeng). Vinnerparet vant som tidligere nevnt også NM Monrad Par tidligere i år.

Vidar Smith - Sigurd Evjen hadde en stårlende dag to og kjempet seg opp på 2.plass. Den holdt de avslutningsdagen, sølv til paret fra Vikersund BK. Det var imidlertid ikke mye foran en rekke par.

Hele resultatlisten og alle spill finner du her.

En av gullfavorittene på forhånd var Sam Inge Høyland - Jo-Arne Ovesen (Topbridge BC). De klatret jevnt og trutt på listene og avsluttet godt til bronsemedalje like foran Berset Ekren. Også Labraaten Hogstad-Øberg og Evenstand-Larsen var veldig nære pallen, mindre enn en topp-bunn sving unna. 

To par-titler til Kåre Bogø i 2022!

Geir Helgemo har antagelig kommet ut av tellingen på hvor mange NM-titler han har...

Å gjøre det godt i en parfinale handler selvsagt mest om å spille godt. Men det blir alltid noen tilfeldigheter og. I helgens mesterskap ble det spilt hele 159 spill. Da vil som regel det med flaks og uflaks jevne seg ut. Så det blir litt feil å dra frem enkeltspill som kunne endret plasseringene i toppen, men det gjør vi bridgejournalister likevel. Vi skal se på et par spill som svingte litt tilfeldig mot slutten, alt etter hvilken retning man satt.  

Det som var mest spennende mot slutten var ikke om hvem som skulle vinne, men hvem som skulle kapre sølv- og bronsemedalje og hvem som skulle havne like utenfor pallen. Å dra frem disse spillene er på ingen måte å frata sølv- og bronsevinnerne noe av æren for deres plassering, de medaljene ble vunnet fullt fortjent. Og en kunne sikkert dratt frem mange spill fra tidligere i turneringen hvor tilfeldighetene gjorde at poengene gikk motsatt vei.

Det var altså til slutt fattige 5 poeng mellom nr. 2 og 3, og paret på 4.plass var kun 10 poeng unna bronse, 15 poeng bak paret på 2.plass.

Her handlet det om slem. Sånn som kortene var er det ingen grunn til ikke å spille 6NT hvis man skal i slem, det er ingen ekstra sjanse i trumfkontrakten 6 kløver. Og grandkontrakt gir jo som kjent det lille ekstra.

Slem avhenger av kløvervalget. Det var vel ved de fleste bord ingen informasjon som skulle tilsi at det ikke skulle spilles den matematiske beste varianten med en slik farge som er å toppe. Det er dog ikke så stor forskjell på å toppe og å spille kongen fulgt av finesse hvis nord følger med liten andre gangen. Og det gjorde han, men de fleste toppet likevel:

Og ved å toppe kløveren var det tolv stikk, tretten om ikke N/S tok for spar ess med det samme. Ved kun tre av 27 bord ble det spilt kun utgang. Slem ble vunnet av 2/3 av slemmelderne.

Evjen-Smith spilte 6 kløver med tolv stikk og fikk -1 for det.

Høyland-Ovesen fant frem til 6NT og fikk alle stikkene da N/S ikke fikk med seg for spar ess. Pluss 1020 ga hele +20.

Berset-Ekren var ikke heldige her, de satt N/S mot 6NT. Nord fant spar ut som var det beste de kunne gjøre, men å holde kontrakten på kun tolv stikk og -990 ga likevel -10 til N/S.

Turneringens siste spill ser kjedelig ut, men sånne spill svinger mange poeng likevel i parturnering. 

Evjen-Smith fikk som Ø/V være i fred i 2 spar og gikk to bet, +100. Det kan synes bra, N/S har jo 2 hjerter i kortene. Men det var ikke bra, for ganske få N/S par fikk pluss-score her da de ble presset opp i 3 hjerter med bet. Buskerud-paret mistet nesten sølvmedaljen i dette siste spillet der de fikk -14, og de var ikke langt unna at de gikk fra sølv til 4.plass på grunn av det! Men det holdt altså akkurat for dem.

Høyland-Ovesen satt også Ø/V, men de var heldigere da N/S gikk på til 3 hjerter. Der var det fem tapere, en bet, selv om noen få Ø/V-par dyttet på 3 hjerter. Det gjorde ikke bronsevinnerne, de tok en bet. Det ga +10 som kom godt med i kampen mot Berset-Ekren som satt N/S i siste runde.

Paret som fikk den litt triste 4,plassen var med til 3 hjerter. Motspillerne feilet ikke ved det bordet, og med en bet og -10 på spillet, altså 20 poeng i sving mot bronsevinnerne ble det ikke medalje denne gangen på paret fra Sunnalsøra BK selv om de var på topp-3 store deler av turneringen.

 

Mer fra Parfinalen - en underlig konklusjon

Her er et spill fra lørdagens spilling i parfinalen som fikk en underlig konklusjon. Men igjen er det dette med teori og praksis, så å finne "beste kontrakt" her er i praksis umulig, og i praksis heller ikke poengivende.

I dette spillet avhenger mye av hvordan meldingene går. Hvis Ø/V bruker svake grander (12-14) kan det bli trist denne gangen, for da vil nord få muligheten til å melde inn med ruterfargen sin. Også hvis vest etter sterk 1NT fra øst "roter litt rundt", dvs. for eksempel overfører til kløver først, vil nord kunne melde. Om det derimot går rett frem, 1NT fra øst og svaret 3NT fra vest som vel er en grei melding, er nord utmeldt. Og da skal syd finne ut utspill mot 3NT. Etter spillet oppdages at ruter ut er tingen, men det er det ikke mange som finner på. 

Hva annet enn å være i 3NT kan Ø/V gjøre?

Vi tar en titt på fasiten igjen (computeranalysen), og den ser slik ut:

4 hjerter!

Konklusjonen er atlså at maksimalresultatet på dette spillet - i teorien - er +620 for utgang på 4-2 tilpasning!

Ø/V kan vinne ti stikk i 4 hjerter med denne 4-2 tilpasningen og denne sitsen, mens det er kun syv stikk i grand! De kan også vinne 5 kløver, en kontrakt som ikke er så populær i parturnering, spesielt ikke om man har relativt balanserte hender. 

I den obskure hjerterkontrakten hjelper det ikke forsvaret å ta seg en kløverstjeling. Kløver ess og en kløver til stjeling er to stikk, og mer enn for ruter ess får de ikke siden hjerteren sitter så brillefint. 

Det var selvsagt ingen Ø/V-par i 4 hjerter. Det ble heller ikke spilt 5 kløver ved noen bord.

To par må ha fått rutermelding inn vil jeg tro, og gjorde ikke noe veldig galt da de endte i kløverkontrakt og unngikk 3NT som i teorien er håpløst. De stoppet i 4 kløver med elleve stikk. Det ga imidlertid ikke særlig med poeng (-21 av 26 mulige). Den scoren (Ø/V +150) var bedre enn kun to Ø/V resultater hvor østs 3NT gikk to bet etter ruterutspill. Jeg antar nord hadde meldt ruter og at syd ikke fant ruterutspillet blindt, men det har jeg ikke fått bekreftet. 

Resten av Ø/V-parene vant 3NT. Noen tok ti stikk som kanskje føltes bra da de etter spillet raskt så at 3NT ville gått to bet med ruter ut, men ett overstikk i et spill der fasiten sier det er kun syv stikk var ikke godt nok. Pluss 630 til Ø/V ga nemlig hele -16!

Det betyr at om Ø/V hadde gjort det som er absolutt maksimalbridge i teorien og spilt 4 hjerter med ti stikk, ville de fått -18 på spillet!

Veldig mange Ø/V-par noterte +660 for to overstikk som ga strø over middels. Fire par i 3NT fikk +19 for tolv stikk og +690. 

To par delte toppen Ø/V for 3NT doblet med elleve stikk, +1150.

 

 

 

 

Leser du fasiten? (Spill fra parfinalen)

På spillstensiler og i resultatservicen får vi som regel en computeranalyse som forteller hvor mange stikk som kan vinnes i alle kontrakter. Det er en "double-dummy" analyse, alle kort er kjent. Analysen er alltid 100% korrekt.

Mange spillere har en tendens til å tenke at dette har noe med hva man burde gjort, eller ikke gjort. En hører ofte spillere som i pausen sitter og glaner på spillstensilene si ting som "Å, vi burde ha vært i slem her" og lignende ting. De spilte kanskje delkontrakt. Og så var det kanskje en helt normal delkontrakt og. 

Sitsen kan være gullkantet, det er en ting, men enda verre er det at den spilleplanen som aktuelt sett gir maks antall stikk kan være helt tullerusk. Det kan dreie seg om å toppe ut single konger helt uten grunn, eller andre obskure fargebehandlinger som er helt mot oddsen. Ikke sjelden kan den vinnende spilleplanen med åpne kort gi en mikroskopisk vinnersjanse, mens en normal, god spilleplan som ikke funker i akkurat det spillet hadde skyhøy prosentsjanse. Så ikke ta disse analysene for noe som tilsier hva vi skulle meldt og hvordan vi skulle spilt.

Det må dog innrømmes at jeg ser på disse analysene selv. Men det mest som et puslespill, en "brain teaser", for det kan være interessant å forsøke å finne ut selv hvordan i all verden det går an å få alle de stikkene, eller hvordan i alle dager det går an å bete den kontrakten, osv.. 

Vi tar med et par spill fra parfinalen som illustrerer dette.

Dette ser jo ut som en sparkontrakt Ø/V, eller kanskje kløverkontrakt N/S.

Her er "fasiten":

Ja, det står at Ø/V kan vinne ti stikk i sparkontakt, og det jo riktig. Det er hvis N/S får med seg kløverstikket med det samme. Hvis ikke kan en vellykket ruterfinesse tas og kløver dame forsvinne på ruter. Da blir det elleve stikk i spar.

N/S kan kun vinne ti stikk i kløverkontrakt, står det. Ved første øyekast ser det ut som de taper kun to ruterstikk. Og i praksis gjør de det også, i alle fall hvis syd er spillefører.

Det som står rett under "Double Dummy" er såkalt "par" på spillet som er det som er maks om begge par gjør alt "riktig" både i meldingene og spillet. Altså, riktig slik det sitter. "Par" her er 5 kløver doblet spilt av N/S med ti stikk. 

Hvorfor blir det kun ti stikk i den kontrakten? 

Det er klart at om nord er spillefører kan singel ruter komme ut, og vest tar to stikk i den fargen og gir makkeren en ruterstjeling. 

Men hva om syd er spillefører?

Da må vest for å bete 5 kløver spille ut ruter ess fulgt av liten ruter til stjeling! En spiller som finner det utspillet og motspillet tror jeg man skal lete lenge etter! Det finurlige er at om vest gjør det så får han uansett senere ett ruterstikk til for damen dobbel bak K-x mot J-10. Spesielt...

I praksis vil en eventuell 5 kløver-kontrakt spilt av syd fyke hjem etter sparutspill.

I parfinalen ble det ikke spilt 5 kløver doblet med en bet ved et eneste bord.

To N/S-par spilte 5 kløver doblet med elleve stikk, +550. To par spilte 5 kløver udoblet med elleve stikk. Ett par spilte 6 kløver doblet og gikk en bet.

Ved resten av bordene ble det spilt sparkontrakter på ulikt nivå. Det varerte fra 5 spar doblet med en bet (N/S +200) til 4 spar doblet med elleve stikk (Ø/V +990).

Her er et kanskje enda bedre eksempel på at fasiten kan være litt på jordet.

 

Hva synes du dette ser ut som?

N/S har 25 HP til sammen og stoppere over alt. Det er en normal 3NT, spør du meg. Det blir imidlertid bet med normalutspillet spar fra øst. Spillefører må innom ruter ess, men har fortsatt ikke nok stikk. Så kløverfinessen prøves, men siden vest har kløver konge blir det to bet idet det tapes tre sparstikk samt at Ø/V får stikk for ruter ess, hjerter ess og kløver konge. Etter spar ut går det an å legge seg på en bet, men da gir man opp kontrakten og prøver ikke kløverfinessen. 

Hva sier "fasiten"?

4 ruter doblet av syd med en bet?

Hva er dette?

At man havner i 3NT og går bet(er) betyr på ingen måte ikke at man har gjort noe galt!

Så hva er dette med 4 ruter doblet spilt av syd?

N/S kan vinne ni stikk i ruterkontrakt.

Vel, som du ser er det Ø/V som har høyeste kontrakt da de kan få ni stikk i sparkontrakt siden alt sitter perfekt for dem. I praksis er det imidlertid nokså umulig for Ø/V å komme med i meldingene i det hele tatt. Så hva fasiten egentlig sier her er at, joda, Ø/V melder (kan melde) 3 spar de, og N/S som har 25 HP til sammen gjør best i å stampe (!) i 4 ruter.

Hva skjedde på dette spillet i parfinalen?

Ingen N/S par spilte 4 ruter (selvsagt?). Jeg tviler på at det var noen som var med i det hele tatt i meldingene som Ø/V så den sparkontrakten var de langt unna. 

Det ble grandkontrakt ved samtlige bord bortsett fra ved det bordet der de spilte 4 hjerter, en kontrakt som kollapset, fire bet og ren bunn til N/S. Det var noen få i delkontrakt i grand, men de aller fleste spilte 3NT. Fire steder ble utgangen vunnet, og i ett tilfelle ble det ti stikk. Resten gikk bet(er) i 3 grand. En bet ga omtrent middels. Det ble to bet i 3NT ved fire bord.   

Parfinalen: Gullkampen er ikke avgjort!

Parfinalens største forhåndsfavoritter Geir Helgemo-Kåre Bogø ledet lenge klart andre dag i Larvik, men ledelsen skrumpet litt mot slutten.

Er det hele avgjort?

Nei, mener jeg, men mange trodde åpenbart utover lørdagen at det er ganske sikkert det går mot gull for lederparet. Det blir selvsagt ingen overraskelse om de to spillerne som vant årets NM Monrad Par overlegent er norgesmestre igjen i morgen idet mesterskapet avsluttes rundt lunsj-tid. Det er imidlertid 27 spill igjen, og med en topp-bunn sving på 52 poeng kan ledelsen på 98 poeng forsvinne skulle lederparet stoppe litt opp, og en av utfordrerne kommer i flytsonen.

På 2.plass ligger et par som har kjempet i toppen i parfinaler i en årrekke, Sigurd Evjen- Vidar Smith.

Ole Berset-Bjørn Olav Ekren. Bak der er det en rekke sterke par som heller ikke er så langt unna. Om lederparet stikker i fra, eller i alle fall holder greit unna, vil det uansett bli en spennende kamp om medaljene.

Stian André Evenstad ble nr. 2 i fjorårets parfinale med sin sønn Nicolai Heiberg Evenstad. I årets finale spiller Stian med Espen Larsen. Utover lørdagen var de i perioder på topp-3, men falt litt av mot slutten lørdag. I det spillet vi tar med ga de lederparet et minus-spill.

Først, hvordan bør denne fargen spilles isolert sett?

Med "spilles best fargen isolert sett" menes spille den uten annen informasjon, og for å maksimere sjansene for maks antall stikk.

"Eight ever" er hovedregelen, dvs. når man har åtte kort til sammen i en farge bør det tas finesse etter damen heller enn å ta ess-konge og håpe damen faller. Men i dette tilfellet, hvilken vei bør finessen tas?

Jeg kan love deg at det valget koster en haug med poeng i spillet du skal få se om litt fra lørdagens spilling i Larvik.

I utgangspunktet er det 50-50 hvem av dem som har spar dame. Om det sitter 3-2 er det dermed hipp-som-happ hvilken vei finessen tas, men det kan jo sitte 4-1. Vests mellomkort i spar gjør at - uten annen informasjon - esset bør spilles først fulgt av tieren. Da får man med seg Q-9 fjerde hos syd også.

Å løse fargen uten taper om nord har damen fjerde kan gå an, men da må det spilles spar knekt fra vest og la den løpe i fargens første runde. Siden den planen innebærer at man ikke tar en honnør først kan finessen ryke til singel dame hos syd. Og tas kongen først får man ikke løst fargen med null taper om nord har damen fjerde.

Altså, esset først. Så tieren som får løpe - det er best i teorien.

Så spørs det da om teorien passer med den informasjonen man har.

Det er ikke unaturlig å havne i 6 spar eller 6 hjerter her. Det er en god slem, og siden jeg kan fortelle at hjerterfargen sitter greit handler det om tolv eller tretten stikk. Og det er valget i spar som her avgjør mange parturneringspoeng.

Kun to Ø/V-par stoppet i utgang. Ett par meldte 7 spar og kunne fått seg en ren topp om sparfargen hadde blitt løst, men siden det gikk galt ble det en ren bunn på dem i stedet. De andre var i lilleslem i et spill som normalt ville blitt forbigått i stillhet i svært mange lagkamper, slem meldt og vunnet ved begge bord, kanskje 1 imp til det ene laget for overstikket som de andre ikke fikk tak i.

I parturnering derimot var det ikke nok å melde slem og vinne den i dette spillet, overstikket var gullkantet.

Er det noen grunn til å fravike teorien om beste fargebehandling som vi nettopp gjennomgikk?

Nei.

Ved enkelte bord var nord innpå med en sperremelding i ruter. Det gjør det enda mer sannsynlig at å spille sparen gjennom syd er best, for med en haug med ruter hos nord, og dermed kun noen få ruter hos syd kommer det med "vacant spaces" inn i bildet. Om en vet en motspiller har noen få kort i en farge, den andre en halvmeter, så er det selvsagt flest ledige plasser for mange kort (i andre farger) hos han med få kort i den fargen det ble sperret. Den spilleren som ikke sperret har mest sannsynlig lengden i den fargen du må løse.

Noen ganger stemmer kartet med terrenget:

Å spille sparfargen for null taper med esset fulgt av tieren gir tretten enkle stikk i spar, hjerter eller grand. Det er selvsagt korrekt å spille majorkontrakt, og på seks-trinnet.

Pluss 1010 til Ø/V ga +12 (73%). Det var imidlertid en ganske lang rekke med +980, og det fikk Ø/V -12 for (kun 27 %), en sving på 24 poeng.

Lederparet måtte tåle -10 på dette spillet da Evenstad-Larsen spilte 6 spar med tretten stikk.

Favorittene i tet i parfinalen

I Larvik er PARFINALEN i gang, og den første av tre spilledager er avsluttet. De 54 parene har spilt 22 runder. Det skal spilles 53 runder, en runde mot hvert av de andre parene, tre spill i hver runde.

Etter 66 spill har Kåre Bogø-Geir Helgemo, ett av de største favorittparene gått i tet med ca. 62%. Sondre Labraaten Hogstad-Andre Øberg ligger på 2.plass med litt over 60%. På 3.plass følger Ole Berset-Bjørn Olav Ekren (59,4%).

Kun to av parene jeg regnet med blant de 10-11 som jeg personlig mener kan vinne mesterskapet ligger lavere plassert enn nr. 15. Så mange med gull- eller medaljeambisjoner er på skuddhold!

Sa jeg kan vinne?

Det kan selvsagt flere enn jeg har på blokka som gullkandidater! 

Det blir en lang dag i morgen så her kan det skje store forandringer. Selv på den kortere avslutningsdagen søndag er det mange nok poeng til fordeling til at det kan blir råspennende.

Resultatene så langt finner du her.

I parturnering teller som mange ganger nevnt tidligere småspillene like mye som de store. Her er det imidlertid et spennende spill hvor det var snakk om slem eller utgang, kanskje til og med storeslem?  At det skulle være et stort spill i dette tilfellet trodde ikke nord umiddelbart da han plukket opp denne hånden:

Men så åpnet syd med 2 kløver. La oss si du svarer 2 ruter, og hvis motparten forholder seg tause sier makker 2 hjerter. Hva blir din melding nå?

De fleste spiller 2 kløver som utgangskrav. Dermed er det "Principle of fast arrival" som gjelder, dvs. å støtte til 3 er sterkere enn 4. Bør syd si 3 hjerter her og dermed vise bra kort?

Mange har den regelen at å høyne 2 kløveråpnerens majorfarge til 3 lover minst en konge eller ett ess i sidefargene. Det har ikke nord, men trumfstøtten er bra, hun har en singelton, og QJ-femte i en farge kan godt være verdifulle kort mot en sterk 2 kløveråpner.

Kan 4 ruter - Splinter - være en mulighet?

Da må i så fall avtalen være at det er ganske svake kort, men bra trumfstøtte og singelton.

Hva nord valgte som sin andre melding fikk noen steder betydning for syds videre meldinger. Hvis nord viste svake kort (4 hjerter) måtte syd være veldig omtimist for å gå videre. Men det var også slik flere steder at øst meldte inn 2 spar etter 2 kløver-2ruter, og da ble det et helt annet meldingsforløp.

Noen åpnet kanskje med 1 hjerter. Selv synes jeg dette er 2 kløveråpning, men jeg er ikke kvalifisert for parfinalen...

La oss si du spiller 6 hjerter og får ruter konge i utspill. Spilleplan?

Uten trumfutspill kan det være tretten enkle ved å stjele tre ruter hos nord, hvis ruteren sitter 4-3. Det er vel naturlig å prøve på det. Men ruter sitter i dette spillet  5-2 (fem hos vest), og da blir det tolv stikk etter den planen. Det var imidlertid en mulighet for tretten stikk her etter ruter konge i utspill, men om det bør spilles på det kan diskuteres. Slik så hele spillet ut:

Det er vel greit å melde inn 2 spar som øst etter 2 kløver-2ruter, og da må syd si 3 hjerter. Idet nord løfter kun til 4 hjerter er det litt usikkert, nord kan ha ingenting og kanskje et par små hjertere.

Enkelte par havnet i slem, og oppgaven er altså å vinne 6 hjerter etter ruter konge i utspill.

Som du ser går det ikke an å stjele god ruteren slik den sitter. Men med tre stjelinger hos nord blir det kun igjen en ruter, og det blir den eneste taperen.

Hva om det kommer trumf ut?

Da fås kun to ruterstjelinger hos nord, og kontrakten er litt i fare. Men som du ser, det går an å spille god ett kløverstikk ved å legge ned esset i den fargen, stjele en ruter og dra kløver dame. Kongen blir fisket opp mot trumf og gir avkast for en ruter. Så det kan vinnes tolv stikk selv med trumf i utspill.

Uten trumfutspill ut kan spillefører få tretten stikk ved å stjele tre rutere og også presse ut kløver konge mot trumf.

Ved ti bord ble det meldt slem, to av dem storeslem! Ett av parene som kanskje hadde drukket litt for mye Møllers tran til frokost og var i 7 hjerter gikk bet. Det andre optimist-paret vant 7 hjerter. Ruter konge kom i utspill. Er det opplagt å vinne tretten stikk da?

Det må altså settes opp ett ekstra kløverstikk. Det er litt skummelt, for vest kan jo ha kløver konge og så sitter ruteren 4-3 og ekstra kløverstikk er i så fall ikke nødvendig. Men at det er nødvendig med kløverstikk oppdages.

Ruter konge kommer altså ut til esset, så ruter til stjeling med sekseren. Planen er å satse på ruter 4-3. Det spilles kløver til esset, så nok en ruterstjeling med trumftieren. Da kaster øst ett kort - men hvilket?

Spillefører oppdaget at planen som baserte seg i 4-3 i ruter må forkastes. Da spilles kløver dame. Hvis øst dekker stjeles, så ruter til stjeling med den siste trumfen og kløver knekt gir avkast for den siste ruteren hos syd.

Det er imidlertid et motspill som forpurrer dette om spillet går slik. Idet spillefører stjeler ruter for andre gang kan øst kaste en kløver. Så kan han dekke kløver dame, og idet spillefører stjeler ruter for tredje gang kaster øst nok en kløver, sin siste! Dermed får ikke spillefører tak i stikk for kløver knekt, for øst kan sette i en trumf på det kortet.

For å vinne storeslem må det kløverstikket godspilles tidlig slik at øst ikke kan få kvittet seg med to kløvere og kløverstikket hos nord ikke kan tas idet spillefører er inne hos nord siste gang (og øst har trumf igjen). Og å spille tidlig på kløverfinesse mot trumf er ikke opplagt da som nevnt vest kunne hatt ha kløver konge, og ruteren kunne jo ha vært fordelt 4-3.

Det som øsnker masse lesestoff om parfinalen kan få det! De fyldige og gode bulletinene kommer på løpende bånd, og de kan du finne her.

 

 

PARFINALEN: Et "to-hesters løp"?

Er det så enkelt at årets parfinale som starter fredag vil handle om kun to par?

Forhåndstips hentet inn av Vegar Næss tyder på det. Les hans «Forhåndssnakk» her. 

Næss har forøvrig lagt ut en tippekonkurranse hvor du skal tippe pall-vinnerne i prioritert rekkefølge. Listen over kvalifiserte par finner du litt lenger ned i dette innlegget. Dine tips kan du sende til: 

bulletinredaksjonen@bridgeklubb.no

Størst favorittstempel får Geir Helgemo-Kåre Bogø som vant årets NM Monrad Par med klar margin. På 3.plass i den turneringen kom Ole Berset-Bjørn Olav Ekren som jeg tror kan bli blant de største outsiderne som kan blande seg inn og kanskje gjøre at turneringen ikke blir et «to-hesters løp». 

Det vil imidlertid stå mellom nevnte Helgemo-Bogø og Tor Eivind Grude-Christian Bakke skal man tro forhåndstipsene.

Bakke-Grude vant fjorårets parfinale. Flere medaljevinnere fra fjorårets parfinale, årets NM Monrad par og tidligere finaler er kvalifisert. Derfor tror jeg ikke det behøver være så opplagt at ett av de to største favorittparene vinner som mange ser ut til å tro.

Det er dog ikke slik at jeg blir overrasket om forhåndstipsene slår til, men i parfinaler kommer det ofte noen overraskelser. Gode par som har turneringen sin blir med i medaljekampen, og kan godt vinne. På listen over kvalifiserte par (som du kan se her) er det minst 8-10 par i tillegg til de nevnte som ikke vil være noen direkte overraskelse om vinner slik jeg ser det.

Etter ikke så heldige forhåndstips her i bloggen tidligere, og fortjent sjikane fra noen av dem som ble utsatt for noen hårreisende tips, tør jeg ikke nevne min liste over gull-favoritter. Men det går vel akkurat denne gangen an å si med ganske stor grad av sikkerhet at ikke Erik Berg vinner? (tror ikke han er med…)

Den prestisjetunge mesterskapet starter altså fredag morgen på Quality Hotel Larvik. Det skal spilles to lange og veldig krevende dager før det blir en kortere, men hektisk og sannsynligvis spennende spilledag søndag. Du kan følge mesterskapet på NBF sine sider, og mine rapporter vil selvsagt bli publisert her i bloggen.

For de ferske (2)

Her er det andre spilleproblemet du kan prøve deg på.

Disse spillene som blir presentert i dag er vel mest for de som ikke er så veldig erfarne spillere, men det er en fare for en type feil som skjer også blant solide, eller til og med antatt sterke spillere. Derfor spørsmåltegnet i artikkelens tittel. Ofte skjer denne type feil fordi man ikke tenker seg om, kanskje noen sekunder er nok!

Så, planlegging er viktig! Ikke bare sett i gang og start å tenke etter en fire-fem stikk!

Giver syd. Ø/V i sonen. Lagkamp.

Første spørsmål gjelder meldingene, eller valg av åpningsmelding i et vanlig, naturlig system med sterke grander.

Her er det mange som åpner med 1 ruter. De fleste eksperte vil dog åpne med 1NT. Hvis det åpnes med 1 ruter får du et problem i andre melderunde; 2 ruter blir litt en undermelding - og 3 ruter en overmelding. Å få sagt fra om styrken med det samme fungerer ofte greit. Dessuten slipper du etter grandåpning problemet du får etter åpning med 1 ruter; du havner på tre-trinnet hvis du velger å hoppe til 3 ruter neste gang, ikke bra om makker er svak, eller risikerer miste en utgang hvis makker passer på en eventuell gjenmelding 2 ruter.

Det er ingen garantier for hva som blir rett i det enkelte spill, men jeg er ganske sikker på at det ofte lønner seg å åpne med 1NT med slikt. Damen dobbel i en eller flere farger er dessuten ofte bra grandverdier! Det skal lite til hos makker før oppspill fra hun til venstre gjør damen dobbel verdifull.

Etter din grandåpning melder makker Stayman før han sier 3NT over ditt 2 ruter-svar på 2 kløver. Fra vest kommer en liten spar i utspill. 

Planlegg spillet!

Du ønsker å leve av ruteren. Det ser fint ut, det er jo bare å gi bort ett ruterstikk så har du ofte fem stikk i fargen (3-2 sits). Da blir det fort snakk om hvor mange overstikk det kan bli. Er dette virkelig en utgang som det kan være fare for å gå bet i?

Teknikken med en slik ruterfarge kan ofte være å gi bort det første stikket i fargen i stedet for å spille A-K og liten ruter. Du må jo gi bort ett stikk i ruter uansett. Ved å gi bort det første har du en overgang i fargen siden nord vil ha igjen en ruter som du kan spille. Men hvis du ser deg blind på den potensielt stikkgivende ruterfargen kan det gå galt i første stikk hvis du uten å tenke deg om FØR du legger på til første stikk sier "ta en liten". Sparfargen ser jo ganske uinteressant ut - tre stikk uansett etter utspillet - men uinteressant er den ikke i dette tilfellet. La oss si du gjør feilen å si "liten spar". Øst kommer på med damen. Og slik ser kanskje hele spillet ut:

Etter spar ut fra vest, nieren fra nord og damen fra øst som stikkes av syd blir det en trist sparkombinasjon igjen hvis man tenker på ekstra inntak til syd. Du sitter nemlig nå med spar 10-6 på hånden og blokkerende K-J. Du dukker en ruter, og alt går greit om ruter sitter 3-2. Men den sitter 4-1, så det må gis bort ett ruterstikk til for å godspille fire stikk i fargen. Og nå har paradoksalt nok grandåpneren blitt helt uten flere inntak! Damene i hjerter og kløver kunne gitt inntak, men de er ikke sikre inntak når vest har begge kongene. Med kun to ruterstikk i denne kontrakten er det stor fare for å gå bet selv om det er stikkpotensiale over alt.

Løsningen for å sikre utgangen er å innse at mellomsparene er like store. Derfor, be om spar knekt i første stikk. Hvis den holder har du spar ess i behold hos syd - ett ekstra inntak. Her legger antagelig øst damen, og du vinner med esset. Forskjellen er at du nå har igjen 10-6 i spar hos syd og K-5 hos nord, og tieren er et ståstikk som følgelig gir ekstra inntak. 

I andre stikk liten ruter fra begge hender. Ø/V vinner stikket og spiller antagelig mer spar. Du vinner det stikket med nords konge for å beholde tieren som det siste inntaket, nødvendig i tilfelle ruteren sitter skjevt. Og det gjør den. Men nå kan du spille A-K i ruter og gi bort ett ruterstikk til. Dermed er resten av ruteren godspilt, spar 10 er inntaket. Med fire ruterstikk i stedet for to hvis du feiler i første stikk blir det ni enkle (3+1+4+1), og du spiller komfortabelt for overstikk og har gode muligheter for å få fatt det! 

 

 

 

For de ferske? (1)

I dag får du i to innlegg etter hverandre et par spilleproblem. Disse spillene er vel mest for de som ikke er så erfarne spillere, men det er en type feil som skjer blant solide, eller til og med antatt sterke spillere og. Derfor spørsmåltegnet i artikkelens tittel.

Ofte skjer denne type feil fordi man ikke tenker seg om, kanskje noen sekunder er nok!

Å planlegge er viktig før man setter i gang og spiller. Mange finner det vanskelig å planlegge hele spilleføringen detaljert, for man vet jo ikke hva som skjer ut over i spillet. Det er i alle fall et godt tips å tenke seg om og ha en viss formening om hva man kommer til å prøve på, FØR man setter i gang. Det er ofte at feilen blir gjort i det første stikket! I det spillet som nå følger gjelder det imidlertid om å se en liten ekstra, kanskje litt skjult mulighet som en ellers trist blindemann gir.

Giver syd. Alle i sonen.

Vest hadde fått utlevert en flott vifte i dette spillet. Etter sterk, kunstig 2 kløveråpning melder vest hjerteren, antagelig to ganger, og havner i 4 hjerter til slutt. Nord spiller ut kløver dame. 

Spilleplan?

Det var en nokså trist blindemann som kom ned hos øst. Dog er det en fin ruterfarge der, men helt uten inntak til øst er det ingen mulighet for å få utnyttet den fargen. Du skulle så gjerne fått prøvd hjerterfinessen, men uten inntak til blindemann går ikke det. Det ser ut som om alt må spilles fra hånden. Eneste sjanse for å unngå hjertertaper hvis alt spilles fra vest er esset først, men da må en være så heldig at kongen singel kommer deisende - en veldig liten vinnersjanse. Og det er et annet problem her, sparfargen.

Så lenge ikke N/S har hjulpet til med for eksempel å sette opp ett sparstikk til spillefører vil det bli tre spartapere. Med den sannsynlige trumftaperen du må regne med blir det fire tapere og en bet i denne utgangen. Men det er en litt skjult verdi hos øst, en stjeleverdi i spar!

Utspillet vinnes, så spar med det samme. Hvis ikke motspillerne spiller trumf de to gangene de kommer inn i spar vil du få trumfet den tredje sparen og taper kun to sparstikk. I så fall blir det med en trumftaper ti stikk. Men de kan spille trumf sier du? Ja, men da har du en annen sjanse du kan prøve, den hjerterfinessen du trodde du ikke kunne få forsøkt. Hvis syd har hjerter konge kan dette gå bra:

Inne på kløver ess i stikk en spilles altså spar. Den går vel til syds knekt over tieren (hvis du spiller den lille sparen fra vest), og derfra må det komme hjerter for å skape problem for spillefører. Hjerterskift er egentlig det beste syd kan gjøre, og han håper selvsagt at nord har enten damen (eller knekten dobbel er nok) så ikke motspillerne risikerer å miste trumfstikket sitt. I så fall får N/S tatt vekk trumfene hos øst, og spillefører får tre spartapere og en hjertertaper. Men siden spillefører har denne sterke hjerterfargen kan han nå ta den hjerterfinessen det så umulig ut å få tatt. Å gå opp med trumfesset nå vil ikke fungere (hvis ikke kongen faller), for da blir det som sagt en hjertertaper og tre spartapere. Så vest tar hjererfinessen og spiller nok en spar. Hvis ikke forsvaret spiller nok en hjerter får spillefører trumfet den tredje sparen. Og om de spiller trumf får spillefører tatt en andre hjerterfinesse og unngår trumftaper. Det tapes kun tre sparstikk, utgang til notering.

 

"Hjemmeseier" i BK Missklikk sin jubileumsturnering

For å feire at BK Missklikk har arrangert turneringer på RealBridge ett år arrangerte de forrige helg en jubileumsturnering. Det deltok 30 par.

Som seg hør og bør ble det et par fra arrangørklubben som gikk til topps da Gry Berg-Frank Ivar Falsen vant foran en rekke meritterte navn. Andreplassen gikk til Håkon Otieno Kippe-Kristoffer Hegge Berg (Snåsa/Studentenes), og på 3.plass kom Markus Lund-Nicolai Heiberg Evenstad (Heimdal/Sørreisa). 

Her er et spill fra tidlig i turneringen hvor nord fikk et meldeproblem. Det handler endel om avtaler. Først får du kun nord sine kort, og det er øst som er giver, Ø/V i sonen:

La oss si det går to passer før vest åpner med 1 spar.

Hva melder du?

De fleste vil vel nokså automatisk si 2 ruter. 

Hva med opplysende dobling?

Har du hørt om "Equal Level Conversion"? Det er et prinsipp som gjelder opplysende doblinger.

Hvis man dobler opplysende og melder en farge senere betyr det for de aller fleste at man er sterk, minst noe sånt som 16-17 honnørpoeng. I følge standard prinsipper må man da med nords hånd melde inn 2 ruter. Du tenker imidlertid med det samme på at det ville vært fint å få hjerteren "på banen" ved å doble. Problemet med opplysende dobling med dette over 1 spar er at makker veldig ofte melder kløver, og da er man litt "stuck". For å melde ny farge nå etter først å ha doblet vil etter standard metoder vise sterkere kort enn dette. 

Hvis man avtaler "Equal Level Conversion" betyr det at man har lov til å doble med vanlig åpningsstyrke og eventuelt flytte makkers svar til en annen farge hvis det er på samme meldetrinn. Brukes det slik får man doblet med endel hender som dette, for over kløvermelding fra makker betyr det ikke sterke kort (16-17+) å melde ruter, på samme meldetrinn.

Med ruterfarge og firekorts i umeldt major er dette gunstig (typisk 4-5, kanskje 4-6 og vanlig åpningsstyrke). Du kan lese mer om "Equal Level Conversion" i flere artikler som du finner på internett, for eksempel denne.

Her er hele spillet fra BK Missklikk sin turnering:

Dette er en hardmeldt, men brukbar utgang i hjerter N/S. Hvis de bruker Ekrens 2 ruter og syd åpner med det i andre hånd, er det ikke unaturlig å havne i 4 hjerter.

Men her vurderte vi situasjonen der syd passer og vest åpner med 1 spar. Selv etter 2 ruter innmelding bør kanskje hjerterfargen komme i bildet, men det er vel heller ikke umulig at syd passer på 2 ruter. Da melder muligens vest mer, men utviklingen videre er usikker.

Hvis N/S har avtalen "Egual Level Conversion" kan nord tillate seg å doble opplysende. Da blir det hjerterkontrakt, men hvor høyt?

Det får betydning om øst melder 1NT, eller ikke. Gjør han det blir i alle fall syds hjertermelding en frivillig melding så hun må ha noen verdier. Hvis øst passer kan meldingen 2 hjerter fra syd være meldt med 0 honnørpoeng.

Syd har bare 7 poeng, inkludert to knekter som ikke ser særlig verdifulle ut. På den annen side har hun femkorts farge og en singleton, og vet at de har bra tilpasning. Det er kanskje ikke mer enn til 2 hjerter, men det føles litt som kort gode nok til 2,5 hjerter - en melding som dessverre ikke finnes...

Ved fem av 15 bord ble det spilt 4 hjerter. En spillefører gikk bet. Spilles forsiktig vinnes ganske greit ti stikk, det er flere måter å få til det på. To par fikk til og med tak i elleve stikk i 4 hjerter. Videre var det en rekke delkontrakter i hjerter, og noen spilte kontrakter Ø/V som gikk bet. 

Vinnerparet fikk +5 på spillet da de satt Ø/V og spilte mot 3 hjerter med ti stikk. Ungdommene på 3.plass satt også Ø/V, men de fikk 4 hjerter med ti stikk i fleisen og måtte tåle -7. Paret som ble nr. 2 satt N/S og spilte motspill mot 3 spar. Der ble det tre sonebet, og +300 ga +4 til N/S, scoren deres plassert rett bak de som meldte og vant utgang N/S.  

 

 

 

Motspill - test deg selv

I forrige innlegg handlet det om et motspill som startet dårlig før det bare ble verre og verre. Her får du et mer instruktivt spill hvor det handler om å tenke fremover i motspillet.

Først skal du finne et utspill, men det bør vel være greit?

De gangene du har fått utlevert AK i en farge og skal spille ut mot fargekontrakt er det sjelden feil å spille ut en av de store i den fargen. De fleste spiller ess fra ess-konge. Du spiller ut ruter ess.

La oss si motspillavtalene til Ø/V er slik som flertallet av norske spillere gjør det, på honnørutspill legges styrke-svakhet. Med det menes ikke at styrkekast viser honnørstyrke, men et ønske om at fargen skal fortsettes.

På det utspilte ruter ess legger makker ruter 2 og spillefører følger med knekten.

Den knekten lar du deg gikk lure av! For du stoler på makker som la styrke, og med de kortene på bordet må øst ha dobbelton og ønsker seg en stjeling (eller hun har singelton ruter).

Så du fortsetter med ruter konge, øst legger åtteren og syd følger med ruter 10.

Ja, ja syd prøver og prøver, liksom, men det kortet som er borte for deg i ruter er fireren. En av dem har det kortet. Og det er syd! For det er selvsagt ikke slik at makker plutselig har begynt å legge kortene helt i hytt og vær, i dette tilfellet først lagt toeren fulgt av åtteren med 8-4-2 fra start! Så makker som har bedt om ruterfortsettelse og har dobbelton ruter. Syd har følgelig tre ruter fra start (J-10-4).

Øst kan altså få seg en ruterstjeling.

Fornøyd med seg selv og resonneringen da spillet forekom spilte flere på vests plass en tredje runde ruter i 100 km i timen. De visste jo at øst kunne trumfe. Gjør du også det?

Eller ser du hva som kommer til så skje like etterpå?

Hvis vest blir for ivrig fordi han ser makkeren kommer til å trumfe i tredje ruterrunde, og derfor spiller ess-konge og nok en ruter med det samme går det galt. Husk at øst ser ikke vest og syd sine kort. Det er omtrent helt umulig for øst å spille noe annet hjerter tilbake etter å ha trumfet den tredje ruteren. Da stikker syd, tar ut trumfen og kaster sine to kløvere på de to gjenværende ruterstikkene hos nord – ti stikk.

Den nitriste utviklingen bør nok vest se for seg. Gjør han det tar han for kløver ess i tredje stikk, så først spilles den tredje runden ruter som trumfes av øst – betestikket.

TYVERI PÅ ÅPEN GATE

Neste helg (23-25. september) spilles parfinalen, et av de store høydepunktene i norsk bridge. Mesterskapet foregår på Quality Grand Hotel Larvik.

NM-siden med all informasjon og resultatservice finner du her.

Deltakerlisten kan du se på her.

Vi kommer tilbake med tips og forhåndsomtale av mesterskapet her i bloggen, og selvsagt også rapporter underveis i turneringen.

Parbridge er spesielt. Da teller alle spill spill likt, og småspillene kan like godt gi 100% som storeslemmer. Det handler veldig mye om antall stikk.

Av og til baller det på seg, stikkene du skulle hatt forsvinner ett etter ett. Eller du får kanskje kastet stikk etter deg. Her er en ekstrem historie om akkurat det fra en parturnering forleden.

Alle gjør feil i bridge. Selv mener jeg å ha gjort noen gode ting i bridge også - skulle bare mangle etter nærmere 50 år ved bridgebordet - men det innrømmes også at jeg ikke har tall på alle de gangene jeg har gjort feil, til og med pinlige ting som har fremkalt en kledelig rødfarge i fjeset mitt.

Alle gjør feil. Så det spillet som nå følger er ikke for å harselere med noen. Heller ikke for å skryte siden det i dette tilfellet ikke var jeg som kastet bort stikk. Nei, historien er mest for å illustrere hvordan stikk kan komme fra intet i dette finurlige spillet vi driver med. Kanskje er dette mest for humor, eller tragikomikk… For de som kanskje ikke synes denne historien er morsom lover jeg et mer instruktivt, ordentlig spill allerede i neste innlegg.

Dette handler om et spill hvor et ganske bra par som noen ganger vinner premier i lokale turneringer lot seg rundstjele. Selvforskyldt, og det ballet virkelig på seg. Det er kanskje ikke bridge, egentlig?

Først en fargekombinasjon:

Hvordan spiller du denne fargen?

Hvis det sitter 3-2 er det selvsagt fem enkle stikk. Standardvarianten er å ta enten esset eller damen først, så liten til kongen. Hvis øst har singel tier eller knekt oppdages det i fargens andre runde, og en markert finesse over vests fire-korts spar med tier eller knekt tynt fjerde ordner fem stikk i fargen.

Vel og bra, men hva om vest har J-10 fjerde?

I teorien kan du da dobbelfiske med liten til kongen og dra nieren som får seile om vest legger liten. Men det er med åpne kort og fryktelig spilt etter kongen som øst legger liten på å la nieren seile om vest ikke dekker, helt mot oddsen. Men om vest dekker nieren blir det helenkelt da sitsen oppdages og en finesse kan over J-x kan tas senere med Q-8-x. Så det går vel an å legge ut et åte? Husk vest ser ikke nords kort. Men da må du ha flere inntak til syd slik at du løser den nevnte sitsen med tier eller knekt singel hos øst også. Det blir bare litt mer kronglete. Å fravike standardmåten å spille fargen på (ess eller dame først) kan gi ekstra stikk om vest ikke er helt i form.

Altså, liten til kongen, og la oss si øst følger med en liten spar. Da dras nieren. Kanskje dekker vest fra J-10-x-x. Dårlig motspill, men slikt har skjedd før.

Her er spillet fra en parturnering forleden:

 

Nord åpnet med 1NT. Øst hoppet innpå med 3 ruter, og syd sa 3NT. Fra øst kom hjerter 9 i utspill til liten, liten og knekten. Her er det inntak til syd senere, så den der «legge ut et lite åte-varianten» i spar kan prøves. Du får med sitsen med singel tier eller knekt hos øst likevel.

I stikk to, liten spar til kongen, liten fra øst. Så spar 9 fra bordet. Nå er det fryktelig svakt å dekke, men det gjorde faktisk en brukbar spiller på vests plass. Hvis han ikke hadde dekket kunne du selvsagt ikke latt nieren seile, det blir feil mye oftere enn det blir riktig. Men altså, vest dekket. Damen vant stikket og øst kastet ruter. Sparfargen løses nå uten taper ved hjelp av en markert finesse senere. Et kanonspill var allerede sikret.

Det var ikke slutt, og hvorfor ikke gni det inn?

Nå bør du spille ruter 10, ikke knekten. Det spiller egentlig ingen rolle hvilken ruter du spiller, du kan jo få kun ett ruterstikk. Men siden du spiller tieren ser ikke øst din knekt, og det gir muligheter. Hvis han sløvt legger liten på tieren lar du den seile, og dermed har du to ruterstikk!

Øst stakk imidlertid med esset, men så var det hans tur til å feile. Hvor er ruter knekt? tenkte nok han. Siden han selv kanskje aldri ville kommet på å spille tieren fra knekt-10 tenkte han at den måtte være hos vest. I så fall er det jo bare å spille ruter dame, men mer fornuftig er det vel å spille mer hjerter, fargen makkeren i første stikk la styrke fra. Men i 120 kilometer i timen kom liten ruter fra øst etter esset. Den fikk løpe til knekten. Med ett umulig, ekstra ruterstikk i tillegg til å ha blitt hjulpet til å løse en (nesten) umulig sparvariant var nok toppen allerede sikret. For nå var det 5+2+2+2= 11 stikk i grand, +660. Den scoren kan neppe slås siden det normalt bør bli bare ni stikk, kanskje noen steder ti i grand. Og det er fire mulige tapere i sparkontrakt.

Skal vi plage disse hyggelige folkene enda mer? Er vi så ondskapsfulle?

Ja det er vi, i bridge.

Vel, det koster vel ikke noe å tåkelegge litt. Etter at ruter knekt ga et stikk ut av intet var kongen god og ville gi et avkast hos nord. Nå spiller du kløver 8 (!) til esset og tar for ruter konge med avkast av hjerter 5, vest kaster en kløver. Så den markerte sparfinessen med åtteren. Før de to siste sparene kan det tas for hjerter ess og kløver konge slike at hjerter dame ligger der og lyser foran vest sine øyne. Så fjerde runde spar, vest følger farge, men idet den femte sparen kommer ser vest dette idet han skal gjøre sitt siste avkast:

Nord tar for den femte sparen og kaster kløver 9 fra syd. Fordelingskast og alt mulig annet som har skjedd i spillet bør jo løse dette "problemet" for vest, og det er uansett normalt veldig svakt å kaste feil i sånne to-korts posisjoner. Men du må huske at vest på dette tidspunktet allerede hadde mer eller mindre gitt opp dette spillet.

Han måtte kaste kløver knekt eller hjerter konge. Hvis man ikke har fulgt med og ikke har tellinga er det ofte slik at det visuelle avgjør. Han ser altså hjerter dame på bordet og glemmer resten. Så han holder på hjerterkongen og kaster kløver knekt. Men idet den femte sparen ble spilt satt altså nord med:

Dermed stod kløver 5 også, tolv stikk, og stikket for ruter ess ble alt Ø/V fikk.

De som spilte 3NT med ni stikk fikk middels. Noen gikk bet i 4 spar. Å vinne ti stikk i spar ga 60 %, ti stikk i grand ga 75 %. Da +660 var klart ganske tidlig spillet var det allerede topp til N/S. Å få fatt i enda ett stikk, for kløver 5, og dermed +690 var helt unødvendig.

Jo, jeg sa først at dette ikke var bridge egentlig, men så er vel slikt bridge likevel – spesielt i parturnering.

Utsett valgene

Når du har en finesse som kan tas to veier, eller kanskje et valg mellom to finesser, er det viktig å utsette valget hvis man kan. Kanskje er det til og med muligheter for å unngå noe valg i det hele tatt?'

Giver syd, Ø/V i sonen

I slike spill er det alltid et dilemma i meldingene, skal man gå for trumfkontrakt med minortilpasningen, eventuelt slem, eller spille 3NT. Spesielt hvis det er parturnering har man ikke lyst til å kanskje havne i 5 i minor da det ofte gir høyere score å spille utgang i grand. Men om der er muligheter for slem gjøres kanskje et slemforsøk, og hvis det gis opp må kontrakten bli 5 i minor.

Dette er et slikt spill idet det meldes, men her er det en bra slem. Hvis frykten for å passere 3NT er for stor ender det der. Hvis syd gir en sleminvitt blir det ruterkontrakt, og slik kortene er vil det være godt sjanser i 6 ruter. 

La oss si du som syd skal spille 6 ruter og får kløver knekt i utspill fra vest. 

Spilleplan?

Den første analysen sier at det er store mulighere pga. mellomkortene i hjerter. Du kan ta en dobbelfinesse i hjerter, og om øst har enten en hjerterhonnør eller begge får syd godspilt ett hjerterstikk som en spar fra nord kan parkeres på. Syds tredje spar kan så trumfes. Men spilles slik blir det bet om vest har K-Q i hjerter. Da kan det hende du har gått bet etter to mislykkede hjerterfinesser selv om slem det stod/kunne ha blitt vunnet, for kanskje har øst spar dame og du kunne tatt finessen der i stedett for den andre hjerterfinessen.

Dobbelfinessen i hjerer er nok likevel beste sjanse hvis en ikke ser en enda bedre sjanse.

Du har kanskje oppdaget at det er en mye bedre plan, faktisk 100% sikker plan om ikke trumfen sitter 3-0.

La oss si majorhonnørene sitter så ugunstig som mulig, for eksempel ser hele spillet slik ut:

 

Hva fordelingen i trumf har med dette å gjøre vil kanskje noen lure på, vi har jo alt i trumf. Men spilleplanen som gjør det enkelt uten noe valg er en eliminasjon. Mønsteret er der, mange trumf på hver side og en sidefarge som kan elimineres.

Du stikker utspillet med kløver ess og spiller kløver til trumf med det samme. Trumf gjerne høyt, du har jo på en måte like store rutere hos blindemann. Så trumf til nord og nok en kløverstjeling, gjerne høyt igjen. Begge motspillerne følger farge i første ruterrunde. Så følger en andre runde trumf til bordet, og nords siste kløver trumfes. Dette er igjen:

Klassisk innspillsituasjon med trumf igjen på begge sider. At det er trumf både hos nord og syd ville vært nødvendig om den som blir spilt inn hadde hatt en kløver til som han kunne fridd seg med i stedet for å hjelpe deg i en av fargene du ønsker hjelp. Men siden trumfen satt 2-1 har du trumf igjen hos syd, og om vest hadde hatt en kløver ville det ikke hjulpet han å fri seg med den i det han blir innspilt da det ville vært til dobbeltrenons. I dette tilfellet har vest kun majorkort igjen og kan intet gjøre mot slutten hvor du spiller slik:

I diagramsituasjonen spilles spar til kongen og hjerter til tieren. Vest stikker, men så må han spille spar til saksen, eller hjerter til saks. Spiller han hjerter får du for knekten og kan ta esset med sparavkast. 

Gi vest 3-4-1-5 fra start (fem kløver). I det han kommer inn mot slutten i diagramsituasjonen ville han i så fall hatt en kløver han kunne spilt, men da trumfes hos syd og det kastes spar fra nord, også tolv stikk. 

EKSTREME FORDELINGSHENDER

Av ot til kommer det helt ekstreme fordelinger. Å ha 5-5 hender og slikt er ikke så uvanlig, men noen ganger er mer ekstremt.

Det er klart at når vi har den type hender er det mange stikk å hente, men bare om det er tilpasning. Derfor er det om å få vist to farger tidlig i meldingsforløpet, for eksempel med Michaels Cuebid eller uvanlig 2NT (begge minor). Om makkeren da har god tilpasning og du har fått vist fargene dine og den stikkgivende håndtypen, bør han ta ansvar å tråkke til. Om det ikke er god tilpasning til for eksempel en 5-5 hånd kan det bli kostbart om den med de to fargene melder igjen og igjen og til slutt blir doblet. Det hjelper ikke mye å ha en spennende hånd selv om det ikke er hjelp å få fra makkeren i fargene. Men noen ganger er det enda skumlere hender enn bare "vanlige" Michaels Cuebid-hender...

I en lagturnering forleden fikk N/S to veldig ekstreme hender i samme kamp, begge hendene var det nord som fikk. Og Ø/V hadde fordeling og tilpasning de også. Da ble det svingspill i veldig mange kamper.

Her kan N/S vinne 5 hjerter eller 5 spar, Ø/V kan vinne 5 ruter. Det skal imidlertid svært lite endring av sitsen til før Ø/V vinner slem.

Slik det satt var det to tapere i Ø/V sin ruterkontrakt, begge majoressene ga motspillstikk. Men om enten øst eller vest er renons i enten spar eller hjerter står det i slem Ø/V, og skulle de ha hver sin renons i major kan de vinne storeslem!

Spillet viser med all mulig tydelighet at når det er denne typen spill er det bare tull å snakke om honnørpoeng. N/S har kun 15 HP til sammen, men det er elleve enkle stikk i majorkontrakt deres vei, og tolv stikk om Ø/V skulle finne på å spille ut ruter. Det er nemlig utspill til dobbeltrenons. Syd stjeler og nords kløver forsvinner - tolv stikk! Det blir kun et sparstikk til Ø/V. Det skjedde faktisk, og et lykkelig N/S-par noterte meldt og vunnet 6 hjerter, +1210, for de ble selvsagt doblet.

Det er gode argumenter for å melde 6 hjerter (eller spar) her om Ø/V er med til 6 ruter. Det kan neppe bli mer enn to bet i 6 i majorfarge, sannsynligvis bare en, og noen ganger står det i slem egen vei med slikt selv om det er ment som en stamp.

Noen få spill senere kom dette:

Her har ingen av parene de anbefalte honnørpoengene som normalt skal til for utgang. Men det står i utgang Ø/V (4 spar) og storeslem N/S!

Det eneste N/S må gjøre i hjerterkontrakt for å vinne alle stikkene er å legge ned riktig trumfhonnør først, så fiske opp østs hjerter dame. Det hjertervalget var enkelt for de fleste da meldingen gikk slik at det var sannsynlig at vest hadde fordelingshånd og derfor trolig var han som var renons i hjerter hvis en av dem var det. For å vinne ti stikk i sparkontrakt som Ø/V må de kun finne kløveren (gjette hvor knekten er), men det bør gå bra da syd underveis må ha vist voldsom fordelingshånd og derfor trolig må ha kortfarge i kløver.

Meldingsforløpene varierte veldig. Noen åpnet med nord sin 11-poenger, og da gikk øst innpå med 1 spar. Syd meldte hjerter og stoppet selvsagt ikke å melde. Men vest var med på melde-festen og, og det bli luftige meldingsforløp. Der nord passet ble det selvsagt også friske takter. 

Her synes jeg - dog med fasit i hånd - at Ø/V som har høyeste rangerte farge ikke bør gi seg uansett hvor høyt det blir, men ved bordet er det ikke så lett å ta slike avgjørelser. Men de er i gunstig sone, og det kan umulig bli veldig kostbart i sparkontrakt.

Maks bridge av alle er at N/S melder 7 hjerter og Ø/V stamper i 7 spar som kun koster 500. Så +500 til N/S er "par" på spillet som det heter (det maksimalt oppnåelige i teorien).

Det er faktisk bedre å spille 7 spar doblet og gå tre doblede utenfor sonen enn å spille mot N/S sin utgang (N/S +710)!

Ett par var i 7 hjerter doblet og noterte fornøyd +2470. Tre par til var i 7 hjerter og fikk spille der udoblet, +2210.

Å være i fred i 6 hjerter (+1460) ga faktisk +9 IMP til N/S på butleren. Det var nemlig en rekke med +710 N/S i 4 hjerter, og der var antagelig syd var litt for mye «point-counter». Dessuten spilte en del Ø/V par 6 spar med fattige -300, og ett Ø/V-par slapp unna med -100 i 5 spar. Enda verre, ett N/S par fikk seg en påminning om kortvurdering av ubalanserte hender da de noterte patetiske +50 i motspill mot 4 spar.

Det er vanskelig å gi noen konkrete tips om hvordan melde i denne typen spill. Det er veldig vanskelig og usikkert. Ingen vet med sikkerhet hvem som har høyeste kontrakt, og hvem som egentlig stamper. Tråkker man feil kan det bli kostbart.

En vanlig kommentar er: «Jeg meldte en gang til, for det måtte være en billig forsikring». Det er for så vidt korrekt, men gjør man det og går for eksempel 500 eller 800 i bet som er bra mot slem blir det og kostbart, og en misset sjanse for et kanonspill hvis motpartens kontrakt hadde gått en bet.

Heldigvis er det ikke så ofte så ekstreme fordelinger som dette. Men det skjedde altså to ganger innenfor en halvtimes tid i helgen, med 6-6 hender, veldig god tilpasning, massevis av stikk og en enorm tilpasning andre veien og.

I det første eksempelet er 6 i majorfarge en veldig billig forsikring om Ø/V sin 6 ruter står, men et irriterende tapsspill idet det viste seg at begge majoressene var motspillstikk. I det andre eksempelet var det slik at de som stampet (Ø/V) aldri burde stoppe å melde...

Det er ingen eksakt «vitenskap» dette her. Men generelt kan sies:

- Ikke være superoptimist før du vet at det er tilpasning hos makker

- Vær superoptimist (!) og meld mye om det er ekstremfordeling og du har fått vite at det er god tilpasning. Da er det bare å glemme alt som har med honnørpoeng å gjøre.

Kortblind? ("Klagenemda" i aksjon...)

Å høre fra "Klagenemda" er egentlig hyggelig selv om det som oftest betyr at undertegnede har oversett noe. Disse medlemmene kommer også ofte med spill-historier og bidrar til stoff i denne bloggen.

I et innlegg her i bloggen ble et spill fra parturneringen under Steinkjer Open fortalt. Undertegnede må ha vært litt kortblind da innlegget ble skrevet, for en opplagt ekstrasjanse i spilleføringen ble totalt oversett og derfor utelatt i teksten.

Spillet er fra parturneringen. Det handlet om slem eller ikke slem og spillet ble først beskrevet som et meldeproblem. Så var det litt om hvor god eventuelt 6 spar var hvis en ser kun på Ø/V sine kort. Det ser ut som om lilleslem avhenger av å tippe kløveren. Det valget slapp nesten alle slemmelderne da nord spilte ut kløver ess, og da var spillet over på sekunder. 

Da min ufullstendige analyse var postet i bloggen tok det ikke lang tid før et par medlemmer av "Klagenemda" hørte fra seg. For som spilleprøve i 6 spar UTEN kløver ess i utspill er det viktig å få med seg en tilleggsjanse før det gjettes i kløver, dog en veldig liten sjanse. Det er i utgangspunktet ett avkast i hver rød farge, men på hver side så det fortsatt blir igjen 3-3 i kløver. Ruterkombinasjonen gir imidlertid en bitte liten tilleggsjanse. Selv om Ø/V har kun fire ruter til sammen kan jo en sjelden gang damen sitte dobbel. Og som du ser, det gjorde den! Dermed blir det to avkast hos vest på østs ruter og noe kløvervalg er ikke nødvendig. 

Hvis ikke den tilleggsjansen lykkes er det normalt å spille kløver til damen, for Ø/V har ikke både tieren og nieren. Så fargebehandlingen med denne kløveren er normalt kun en enveis finesse, med tieren. Men om det spilles liten kløver fra øst til damen i den hensikt å ta finessen med tieren senere kommer nieren på fra syd. Da blir det å gjette om det skal toppes for å satse på J-9 dobbel, eller ta finessen som er riktig om syds påspill er singel nier, eller syd har lagt på nieren fra 9-x. 

Det ble nevnt i det innlegget om Steinkjer Open at ett Ø/V par rotet seg opp i 7 spar som unektelig er hårreisende meldt. Den håpløse storeslemmen ble spilt av vest. En av de flittigste medlemmene av "Klagenemda" innrømmet at det var han som hadde spilt 7 spar. Paret det dreier seg om gjorde det skarpt i lagturneringen, ikke så bra i par hvor dette spillet er fra. Det blir kanskje for ufint å nevne med navn hvem det var som spilte 7 spar? Og hvem som hadde skylden i meldingsforløpet vites ikke. Men jeg kan si så mye at det IKKE var Håkon Otieno Kippe som var spillefører i 7 spar, for han sitter øst når han spiller med Kristoffer Hegge Berg...

  

Vellykket STEINKJER OPEN

I helgen gikk Steinkjer Open av stabelen med par- og lagturnering. Steinkjer BK var arrangør. Det var bra oppslutning og rapporter om en fin bridgehelg. 

I parturneringen ble det svært jevnt, kun 1,3 % mellom nr. 1 og nr. 5. Helt til topps gikk Magnus Staven - Bjørn Harald Jensen (Namsos/Verdal). 

I lagturneringen ble det et lag som kalte seg Bergs Vasslag som vant, og det laget bestod av Håkon Otieno Kippe, Kristoffer Hegge Berg, Jorn Arild Ringseth og Ivar Berg. 

I parturneringer er jo småspillene like viktige som slemmer og utganger. Likevel, her er et spill fra Steinkjer Open Par som i alle fall er i nærheten av slemsonen, men er det en god slem?

Hvis Ø/V får melde i fred er det ikke unaturlig å komme i slem hvis øst åpner med 2NT og superaksepterer (melder mer enn 3 spar) - ikke unaturlig synes jeg - over makkerens 3 hjerter, overføring til spar.

Slem er ikke opplagt, spesielt ikke om øst er spillefører. Det kan være en autobet om kløver sitter 4-1 og de får tak i kløver ess og en kløver til stjeling med det samme. Det er ett avkast i hver rød farge, men på hver side, så om det ikke kommer kløver ut vil de bli et valg hvilken vei kløveren bør spilles siden det blir igjen tre kort i kløver på hver side. Hvem har knekten? Tja, hvem vet...

Men de skisserte meldingene hvor Ø/V melder i fred er ikke alltid sånn som det er i praksis. Slik så nemlig hele spillet ut:

Ved mange bord åpnet nord, enten med svake 2 hjerter (eller Multi), eller noen steder med en frisk 3 hjerteråpning. Øst dobler vel da, og så spørs det hvor mye vest melder. Han bør jo hoppe, og da blir øst sleminteressert. 

Omtrent 30% av Ø/V-parene spilte 6 spar, alle med vest som spillefører. 

Er du en ess-utspiller mot slem?

Dere som leser denne bloggen fikk kanskje med dere et spill fra VM i Polen forleden (dog et spill med en helt annen kontekst) hvor nettopp kløver ess måtte ut for å bete en slem. I parturnering er det nesten enda mer opplagt å ofte spille ut ess, også for å unngå å gi bort overstikk. Men ess-utspill kan også være hjelpsomt for spillefører.

I dette spillet kom kløver ess ut mot alle slemmelderne unntatt en. Der hjerter kom ut mot 6 spar fant spillefører kløveren og noterte som de andre som var i lilleslem en fet +1430 som ga 70% score. De som ble nr. 2 (Berg-Ringseth) var uheldige og satt mot 6 spar med tolv stikk. De som ble nr. 3, 4 og 5 satt alle Ø/V og meldte slem som altså ble vunnet, så de var på riktig side og fikk god score på spillet.

Vinnerparet satt N/S mot 3NT hvor det ble tolv stikk. Det ga litt under middels til vinnerparet da +690 til Ø/V slo en rekke med +680, og noen som fikk kun +650 etter å ha bommet kløveren i 4 spar. Ett Ø/V-par "went over board" som en sier på veldig dårlig norsk, de spilte 7 spar med en bet (doblet!). 

 

Det ble et år med Face-to-Face bridge likevel

VM i Wroclaw, Polen avsluttet de internasjonale mesterskapene i 2022. Pandemien førte til mye usikkerhet med hensyn til om når det ville være forsvarlig med face-to-face bridge igjen, men utover 2022 tok det av med festivaler og mesterskap på vanlig måte både i Norge og i mange andre land. Mye står på programmet (noe er uoffisielt) for 2023 også.

Det er vel klart at online bridge har kommet for å bli det også, men det mest positive for de som er tilhengere av face-to-face bridge er at selv om antallet deltakere naturlig nok gikk noe ned idet "ordentlig" bridge ble re-startet, har det mange steder tatt seg opp. Det tyder på at store deler av bridgefolket ønsker seg tilbake til sånn som det var før pandemien, eller i alle fall ikke vil miste alt av det vi hadde før av bridgeopplevelser. 

Og det blir noe annet å dra på festival eller mesterskap enn å sitte hjemme i stua å spille bridge. Selv om det finnes argumenter for online bridge er det nå tydelig at veldig mange ønsker mer enn online bridge. Så mye tyder på at ikke alt med første blir totalt endret slik at all bridge kommer til å foregå ved hjelp av computerne våre. Jeg er en av mange som er glad for det.

Det ble endel bra norske prestasjoner i Wroclaw. Men det var vel enkelte par vi hadde større forhåpninger til enn det de fikk til denne gangen. Det ble norsk medalje i OPEN PAIRS (bronse) og MIXLAG (sølv), i begge tilfellene til Geir Helgemo. 

Den siste helgen ble MIX PAR avsluttet. Det var flere norske i A-finalen, men ingen nådde helt opp. Best plassert ble Erik Sælensminde - Ann Karin Fuglestad med 21. plass.

Avslutningsdagen ble det også arrangert en sideturnering for mix- og seniorspillere. Der ble Vicky Chediak nr. 11 sammen med svensk makker, ingen ringere enn den nyvalgte presidenten i WBF, Jan Kamras.  

Alle resultatene, bulletiner osv. fra mesterskapene i Wroclaw finner du her. 

 

Som hentet fra læreboka

Jannerstens «Boken om skvis» (1976), en lærebok om skvisens mysterier var en av mine favorittbøker som ung og ivrig bridgespiller. Under en onlineturnering i helgen kom dette spillet som var omtrent som tatt fra nettopp den læreboka.

Skvis kan virke komplisert for mange, men egentlig er det ikke noe mysterium og ikke alltid så komplisert som mange tror. Enkle skviser forekommer ofte, og det skjer når en motstander ikke klarer å holde to stoppere. En forutsetning er at spillefører har resten av stikkene minus ett. Om kortene tas i riktig rekkefølge kan motspilleren da bli tvunget til å gi opp ett av holdene. Her er spillet fra helgen:

Er dette en bra slem?

Ø/V har 32HP til sammen, men balanserte hender. Da vil det normalt være omtrent elleve stikk, noen ganger kun ti, andre ganger med litt snill sits tolv stikk.

Hva er sjansene i 6NT spilt av vest?

Det er tre kløverstikk med denne kombinasjonen. Det kan ikke bli fire selv om kongen sitter i saks, for om han har kongen maks tredje vil han (eller bør) dekke tieren, og vests fjerde kløver kan ikke gi stikk, en motstander må ha minst fire kløver. Halvparten av gangene sitter dessuten kongen bak. Så la oss regne tre kløverstikk.

Sammen med de andre toppstikkene blir det da elleve. Det er to åpenbare sjanser for det tolvte; hjerter kan sitte 3-3, og det er en liten ekstra sjanse for ett ekstra stikk i spar siden øst har nieren, J-10 kan sitte tredje slik at nieren blir god.

Uansett utspill spiller du antagelig kløver 10. Teknisk er kanskje det feil for det kan en sjelden gang sitte singel konge hos syd, da er det fire stikk ved å spille kløver 3 (eller legge ned esset først), kun tre kløverstikk hvis tieren spilles og dekkes av kongen. Men la oss si du spiller tieren likevel, det kan jo hende syd sover og ikke dekker med K-x eller K-x-x, og da blir du forært fire kløverstikk og har tolv enkle. Dessuten er det ikke noen grunn til å gi bort kløverstikk om syd har konge. Selv om tieren dekkes og det er kun tre stikk (A-Q-J) har du i så fall fortsatt ikke gitt bort stikk og har enda flere muligheter.

Her går imidlertid første kløver til nords konge og spillefører har de vanlige elleve stikkene, ett stikk mangler. Da gjenstår de to nevnte sjansene i spar og hjerter, men det er også gode skvismuligheter.

En motspiller kan ha fire spar og fire hjerter, eller 4-4 i spar/ruter eller hjerter/ruter. Det kan i slike spill bli litt gjetting om hvem som skal skvises og i hvilken rekkefølge kortene skal tas for å få det til, for du vet jo ikke hvem som har de forskjellig fargelengdene. Det kan også være en mer avansert tosidig skvis i dette spillet hvis en motstander holder spar, den andre holder hjerter, og begge to har ruterstopper (3-3 i ruter). Da blir det slik at ingen av dem kan holde ruter til slutt. Slik så hele spillet ut:

Det bør komme litt av seg selv det her, hvis spillefører har tunga rett i munnen. Nord får altså for kløver konge. Idet spillefører kommer inn igjen tar han for sparhonnørene, går over i hjerter og tar for spar dame og kaster en ruter. Hvis hjerter sitter 3-3 sitter den 3-3 til slutt også, så den sjansen ventes med til slutt for å ha overganger til begge sidene. Derfor tas nå kløverstikkene og det ser slik ut før de to siste kløverstikkene:

Det spilles en tredje kløverrundemed avkast av en ruter fra øst. Da kan syd kaste en ruter. Men idet den fjerde kløveren med avkast av spar 9 spilles er syd ferdig. Han må enten kaste seg ned på singel ruter - da står spilleførers ruter, eller syd må kaste en hjerter som fører til at hjerer A-7 gir to stikk til slutt.

Om ruteren hadde vært fordelt 3-3 ville en dobbelsidig skvis fungert. Nord måtte i så fall holdt sin spar og gitt opp ruteren, og syd måtte holdt hjerter, så ingen av dem ville klart å holde ruter til slutt.

Av 42 lag gikk 15 bet i lilleslem, fem av dem i håpløse (slik det satt ) trumfkontrakter på 4-3, resten i 6NT. Det var ikke unaturlig en lang rekke med 3NT-kontrakter, det er tross alt kun en marginal slem dette. De som var i utgang fikk elleve eller tolv stikk. Ni par meldte og vant 6NT.

 

SØLV! (Bilde)

 

SØLV I WORLD BRIDGE SERIES - MIXED TEAMS:

Fra venstre: Sanna Clementsson, Fredrik Nystrøm, Jessica Larsson, Geir Helgemo, Gillian Miniter og Joe Grue