Favorittene i tet i parfinalen

I Larvik er PARFINALEN i gang, og den første av tre spilledager er avsluttet. De 54 parene har spilt 22 runder. Det skal spilles 53 runder, en runde mot hvert av de andre parene, tre spill i hver runde.

Etter 66 spill har Kåre Bogø-Geir Helgemo, ett av de største favorittparene gått i tet med ca. 62%. Sondre Labraaten Hogstad-Andre Øberg ligger på 2.plass med litt over 60%. På 3.plass følger Ole Berset-Bjørn Olav Ekren (59,4%).

Kun to av parene jeg regnet med blant de 10-11 som jeg personlig mener kan vinne mesterskapet ligger lavere plassert enn nr. 15. Så mange med gull- eller medaljeambisjoner er på skuddhold!

Sa jeg kan vinne?

Det kan selvsagt flere enn jeg har på blokka som gullkandidater! 

Det blir en lang dag i morgen så her kan det skje store forandringer. Selv på den kortere avslutningsdagen søndag er det mange nok poeng til fordeling til at det kan blir råspennende.

Resultatene så langt finner du her.

I parturnering teller som mange ganger nevnt tidligere småspillene like mye som de store. Her er det imidlertid et spennende spill hvor det var snakk om slem eller utgang, kanskje til og med storeslem?  At det skulle være et stort spill i dette tilfellet trodde ikke nord umiddelbart da han plukket opp denne hånden:

Men så åpnet syd med 2 kløver. La oss si du svarer 2 ruter, og hvis motparten forholder seg tause sier makker 2 hjerter. Hva blir din melding nå?

De fleste spiller 2 kløver som utgangskrav. Dermed er det "Principle of fast arrival" som gjelder, dvs. å støtte til 3 er sterkere enn 4. Bør syd si 3 hjerter her og dermed vise bra kort?

Mange har den regelen at å høyne 2 kløveråpnerens majorfarge til 3 lover minst en konge eller ett ess i sidefargene. Det har ikke nord, men trumfstøtten er bra, hun har en singelton, og QJ-femte i en farge kan godt være verdifulle kort mot en sterk 2 kløveråpner.

Kan 4 ruter - Splinter - være en mulighet?

Da må i så fall avtalen være at det er ganske svake kort, men bra trumfstøtte og singelton.

Hva nord valgte som sin andre melding fikk noen steder betydning for syds videre meldinger. Hvis nord viste svake kort (4 hjerter) måtte syd være veldig omtimist for å gå videre. Men det var også slik flere steder at øst meldte inn 2 spar etter 2 kløver-2ruter, og da ble det et helt annet meldingsforløp.

Noen åpnet kanskje med 1 hjerter. Selv synes jeg dette er 2 kløveråpning, men jeg er ikke kvalifisert for parfinalen...

La oss si du spiller 6 hjerter og får ruter konge i utspill. Spilleplan?

Uten trumfutspill kan det være tretten enkle ved å stjele tre ruter hos nord, hvis ruteren sitter 4-3. Det er vel naturlig å prøve på det. Men ruter sitter i dette spillet  5-2 (fem hos vest), og da blir det tolv stikk etter den planen. Det var imidlertid en mulighet for tretten stikk her etter ruter konge i utspill, men om det bør spilles på det kan diskuteres. Slik så hele spillet ut:

Det er vel greit å melde inn 2 spar som øst etter 2 kløver-2ruter, og da må syd si 3 hjerter. Idet nord løfter kun til 4 hjerter er det litt usikkert, nord kan ha ingenting og kanskje et par små hjertere.

Enkelte par havnet i slem, og oppgaven er altså å vinne 6 hjerter etter ruter konge i utspill.

Som du ser går det ikke an å stjele god ruteren slik den sitter. Men med tre stjelinger hos nord blir det kun igjen en ruter, og det blir den eneste taperen.

Hva om det kommer trumf ut?

Da fås kun to ruterstjelinger hos nord, og kontrakten er litt i fare. Men som du ser, det går an å spille god ett kløverstikk ved å legge ned esset i den fargen, stjele en ruter og dra kløver dame. Kongen blir fisket opp mot trumf og gir avkast for en ruter. Så det kan vinnes tolv stikk selv med trumf i utspill.

Uten trumfutspill ut kan spillefører få tretten stikk ved å stjele tre rutere og også presse ut kløver konge mot trumf.

Ved ti bord ble det meldt slem, to av dem storeslem! Ett av parene som kanskje hadde drukket litt for mye Møllers tran til frokost og var i 7 hjerter gikk bet. Det andre optimist-paret vant 7 hjerter. Ruter konge kom i utspill. Er det opplagt å vinne tretten stikk da?

Det må altså settes opp ett ekstra kløverstikk. Det er litt skummelt, for vest kan jo ha kløver konge og så sitter ruteren 4-3 og ekstra kløverstikk er i så fall ikke nødvendig. Men at det er nødvendig med kløverstikk oppdages.

Ruter konge kommer altså ut til esset, så ruter til stjeling med sekseren. Planen er å satse på ruter 4-3. Det spilles kløver til esset, så nok en ruterstjeling med trumftieren. Da kaster øst ett kort - men hvilket?

Spillefører oppdaget at planen som baserte seg i 4-3 i ruter må forkastes. Da spilles kløver dame. Hvis øst dekker stjeles, så ruter til stjeling med den siste trumfen og kløver knekt gir avkast for den siste ruteren hos syd.

Det er imidlertid et motspill som forpurrer dette om spillet går slik. Idet spillefører stjeler ruter for andre gang kan øst kaste en kløver. Så kan han dekke kløver dame, og idet spillefører stjeler ruter for tredje gang kaster øst nok en kløver, sin siste! Dermed får ikke spillefører tak i stikk for kløver knekt, for øst kan sette i en trumf på det kortet.

For å vinne storeslem må det kløverstikket godspilles tidlig slik at øst ikke kan få kvittet seg med to kløvere og kløverstikket hos nord ikke kan tas idet spillefører er inne hos nord siste gang (og øst har trumf igjen). Og å spille tidlig på kløverfinesse mot trumf er ikke opplagt da som nevnt vest kunne hatt ha kløver konge, og ruteren kunne jo ha vært fordelt 4-3.

Det som øsnker masse lesestoff om parfinalen kan få det! De fyldige og gode bulletinene kommer på løpende bånd, og de kan du finne her.