For de ferske (2)

Her er det andre spilleproblemet du kan prøve deg på.

Disse spillene som blir presentert i dag er vel mest for de som ikke er så veldig erfarne spillere, men det er en fare for en type feil som skjer også blant solide, eller til og med antatt sterke spillere. Derfor spørsmåltegnet i artikkelens tittel. Ofte skjer denne type feil fordi man ikke tenker seg om, kanskje noen sekunder er nok!

Så, planlegging er viktig! Ikke bare sett i gang og start å tenke etter en fire-fem stikk!

Giver syd. Ø/V i sonen. Lagkamp.

Første spørsmål gjelder meldingene, eller valg av åpningsmelding i et vanlig, naturlig system med sterke grander.

Her er det mange som åpner med 1 ruter. De fleste eksperte vil dog åpne med 1NT. Hvis det åpnes med 1 ruter får du et problem i andre melderunde; 2 ruter blir litt en undermelding - og 3 ruter en overmelding. Å få sagt fra om styrken med det samme fungerer ofte greit. Dessuten slipper du etter grandåpning problemet du får etter åpning med 1 ruter; du havner på tre-trinnet hvis du velger å hoppe til 3 ruter neste gang, ikke bra om makker er svak, eller risikerer miste en utgang hvis makker passer på en eventuell gjenmelding 2 ruter.

Det er ingen garantier for hva som blir rett i det enkelte spill, men jeg er ganske sikker på at det ofte lønner seg å åpne med 1NT med slikt. Damen dobbel i en eller flere farger er dessuten ofte bra grandverdier! Det skal lite til hos makker før oppspill fra hun til venstre gjør damen dobbel verdifull.

Etter din grandåpning melder makker Stayman før han sier 3NT over ditt 2 ruter-svar på 2 kløver. Fra vest kommer en liten spar i utspill. 

Planlegg spillet!

Du ønsker å leve av ruteren. Det ser fint ut, det er jo bare å gi bort ett ruterstikk så har du ofte fem stikk i fargen (3-2 sits). Da blir det fort snakk om hvor mange overstikk det kan bli. Er dette virkelig en utgang som det kan være fare for å gå bet i?

Teknikken med en slik ruterfarge kan ofte være å gi bort det første stikket i fargen i stedet for å spille A-K og liten ruter. Du må jo gi bort ett stikk i ruter uansett. Ved å gi bort det første har du en overgang i fargen siden nord vil ha igjen en ruter som du kan spille. Men hvis du ser deg blind på den potensielt stikkgivende ruterfargen kan det gå galt i første stikk hvis du uten å tenke deg om FØR du legger på til første stikk sier "ta en liten". Sparfargen ser jo ganske uinteressant ut - tre stikk uansett etter utspillet - men uinteressant er den ikke i dette tilfellet. La oss si du gjør feilen å si "liten spar". Øst kommer på med damen. Og slik ser kanskje hele spillet ut:

Etter spar ut fra vest, nieren fra nord og damen fra øst som stikkes av syd blir det en trist sparkombinasjon igjen hvis man tenker på ekstra inntak til syd. Du sitter nemlig nå med spar 10-6 på hånden og blokkerende K-J. Du dukker en ruter, og alt går greit om ruter sitter 3-2. Men den sitter 4-1, så det må gis bort ett ruterstikk til for å godspille fire stikk i fargen. Og nå har paradoksalt nok grandåpneren blitt helt uten flere inntak! Damene i hjerter og kløver kunne gitt inntak, men de er ikke sikre inntak når vest har begge kongene. Med kun to ruterstikk i denne kontrakten er det stor fare for å gå bet selv om det er stikkpotensiale over alt.

Løsningen for å sikre utgangen er å innse at mellomsparene er like store. Derfor, be om spar knekt i første stikk. Hvis den holder har du spar ess i behold hos syd - ett ekstra inntak. Her legger antagelig øst damen, og du vinner med esset. Forskjellen er at du nå har igjen 10-6 i spar hos syd og K-5 hos nord, og tieren er et ståstikk som følgelig gir ekstra inntak. 

I andre stikk liten ruter fra begge hender. Ø/V vinner stikket og spiller antagelig mer spar. Du vinner det stikket med nords konge for å beholde tieren som det siste inntaket, nødvendig i tilfelle ruteren sitter skjevt. Og det gjør den. Men nå kan du spille A-K i ruter og gi bort ett ruterstikk til. Dermed er resten av ruteren godspilt, spar 10 er inntaket. Med fire ruterstikk i stedet for to hvis du feiler i første stikk blir det ni enkle (3+1+4+1), og du spiller komfortabelt for overstikk og har gode muligheter for å få fatt det! 

 

 

 

For de ferske? (1)

I dag får du i to innlegg etter hverandre et par spilleproblem. Disse spillene er vel mest for de som ikke er så erfarne spillere, men det er en type feil som skjer blant solide, eller til og med antatt sterke spillere og. Derfor spørsmåltegnet i artikkelens tittel.

Ofte skjer denne type feil fordi man ikke tenker seg om, kanskje noen sekunder er nok!

Å planlegge er viktig før man setter i gang og spiller. Mange finner det vanskelig å planlegge hele spilleføringen detaljert, for man vet jo ikke hva som skjer ut over i spillet. Det er i alle fall et godt tips å tenke seg om og ha en viss formening om hva man kommer til å prøve på, FØR man setter i gang. Det er ofte at feilen blir gjort i det første stikket! I det spillet som nå følger gjelder det imidlertid om å se en liten ekstra, kanskje litt skjult mulighet som en ellers trist blindemann gir.

Giver syd. Alle i sonen.

Vest hadde fått utlevert en flott vifte i dette spillet. Etter sterk, kunstig 2 kløveråpning melder vest hjerteren, antagelig to ganger, og havner i 4 hjerter til slutt. Nord spiller ut kløver dame. 

Spilleplan?

Det var en nokså trist blindemann som kom ned hos øst. Dog er det en fin ruterfarge der, men helt uten inntak til øst er det ingen mulighet for å få utnyttet den fargen. Du skulle så gjerne fått prøvd hjerterfinessen, men uten inntak til blindemann går ikke det. Det ser ut som om alt må spilles fra hånden. Eneste sjanse for å unngå hjertertaper hvis alt spilles fra vest er esset først, men da må en være så heldig at kongen singel kommer deisende - en veldig liten vinnersjanse. Og det er et annet problem her, sparfargen.

Så lenge ikke N/S har hjulpet til med for eksempel å sette opp ett sparstikk til spillefører vil det bli tre spartapere. Med den sannsynlige trumftaperen du må regne med blir det fire tapere og en bet i denne utgangen. Men det er en litt skjult verdi hos øst, en stjeleverdi i spar!

Utspillet vinnes, så spar med det samme. Hvis ikke motspillerne spiller trumf de to gangene de kommer inn i spar vil du få trumfet den tredje sparen og taper kun to sparstikk. I så fall blir det med en trumftaper ti stikk. Men de kan spille trumf sier du? Ja, men da har du en annen sjanse du kan prøve, den hjerterfinessen du trodde du ikke kunne få forsøkt. Hvis syd har hjerter konge kan dette gå bra:

Inne på kløver ess i stikk en spilles altså spar. Den går vel til syds knekt over tieren (hvis du spiller den lille sparen fra vest), og derfra må det komme hjerter for å skape problem for spillefører. Hjerterskift er egentlig det beste syd kan gjøre, og han håper selvsagt at nord har enten damen (eller knekten dobbel er nok) så ikke motspillerne risikerer å miste trumfstikket sitt. I så fall får N/S tatt vekk trumfene hos øst, og spillefører får tre spartapere og en hjertertaper. Men siden spillefører har denne sterke hjerterfargen kan han nå ta den hjerterfinessen det så umulig ut å få tatt. Å gå opp med trumfesset nå vil ikke fungere (hvis ikke kongen faller), for da blir det som sagt en hjertertaper og tre spartapere. Så vest tar hjererfinessen og spiller nok en spar. Hvis ikke forsvaret spiller nok en hjerter får spillefører trumfet den tredje sparen. Og om de spiller trumf får spillefører tatt en andre hjerterfinesse og unngår trumftaper. Det tapes kun tre sparstikk, utgang til notering.