EKSTREME FORDELINGSHENDER

Av ot til kommer det helt ekstreme fordelinger. Å ha 5-5 hender og slikt er ikke så uvanlig, men noen ganger er mer ekstremt.

Det er klart at når vi har den type hender er det mange stikk å hente, men bare om det er tilpasning. Derfor er det om å få vist to farger tidlig i meldingsforløpet, for eksempel med Michaels Cuebid eller uvanlig 2NT (begge minor). Om makkeren da har god tilpasning og du har fått vist fargene dine og den stikkgivende håndtypen, bør han ta ansvar å tråkke til. Om det ikke er god tilpasning til for eksempel en 5-5 hånd kan det bli kostbart om den med de to fargene melder igjen og igjen og til slutt blir doblet. Det hjelper ikke mye å ha en spennende hånd selv om det ikke er hjelp å få fra makkeren i fargene. Men noen ganger er det enda skumlere hender enn bare "vanlige" Michaels Cuebid-hender...

I en lagturnering forleden fikk N/S to veldig ekstreme hender i samme kamp, begge hendene var det nord som fikk. Og Ø/V hadde fordeling og tilpasning de også. Da ble det svingspill i veldig mange kamper.

Her kan N/S vinne 5 hjerter eller 5 spar, Ø/V kan vinne 5 ruter. Det skal imidlertid svært lite endring av sitsen til før Ø/V vinner slem.

Slik det satt var det to tapere i Ø/V sin ruterkontrakt, begge majoressene ga motspillstikk. Men om enten øst eller vest er renons i enten spar eller hjerter står det i slem Ø/V, og skulle de ha hver sin renons i major kan de vinne storeslem!

Spillet viser med all mulig tydelighet at når det er denne typen spill er det bare tull å snakke om honnørpoeng. N/S har kun 15 HP til sammen, men det er elleve enkle stikk i majorkontrakt deres vei, og tolv stikk om Ø/V skulle finne på å spille ut ruter. Det er nemlig utspill til dobbeltrenons. Syd stjeler og nords kløver forsvinner - tolv stikk! Det blir kun et sparstikk til Ø/V. Det skjedde faktisk, og et lykkelig N/S-par noterte meldt og vunnet 6 hjerter, +1210, for de ble selvsagt doblet.

Det er gode argumenter for å melde 6 hjerter (eller spar) her om Ø/V er med til 6 ruter. Det kan neppe bli mer enn to bet i 6 i majorfarge, sannsynligvis bare en, og noen ganger står det i slem egen vei med slikt selv om det er ment som en stamp.

Noen få spill senere kom dette:

Her har ingen av parene de anbefalte honnørpoengene som normalt skal til for utgang. Men det står i utgang Ø/V (4 spar) og storeslem N/S!

Det eneste N/S må gjøre i hjerterkontrakt for å vinne alle stikkene er å legge ned riktig trumfhonnør først, så fiske opp østs hjerter dame. Det hjertervalget var enkelt for de fleste da meldingen gikk slik at det var sannsynlig at vest hadde fordelingshånd og derfor trolig var han som var renons i hjerter hvis en av dem var det. For å vinne ti stikk i sparkontrakt som Ø/V må de kun finne kløveren (gjette hvor knekten er), men det bør gå bra da syd underveis må ha vist voldsom fordelingshånd og derfor trolig må ha kortfarge i kløver.

Meldingsforløpene varierte veldig. Noen åpnet med nord sin 11-poenger, og da gikk øst innpå med 1 spar. Syd meldte hjerter og stoppet selvsagt ikke å melde. Men vest var med på melde-festen og, og det bli luftige meldingsforløp. Der nord passet ble det selvsagt også friske takter. 

Her synes jeg - dog med fasit i hånd - at Ø/V som har høyeste rangerte farge ikke bør gi seg uansett hvor høyt det blir, men ved bordet er det ikke så lett å ta slike avgjørelser. Men de er i gunstig sone, og det kan umulig bli veldig kostbart i sparkontrakt.

Maks bridge av alle er at N/S melder 7 hjerter og Ø/V stamper i 7 spar som kun koster 500. Så +500 til N/S er "par" på spillet som det heter (det maksimalt oppnåelige i teorien).

Det er faktisk bedre å spille 7 spar doblet og gå tre doblede utenfor sonen enn å spille mot N/S sin utgang (N/S +710)!

Ett par var i 7 hjerter doblet og noterte fornøyd +2470. Tre par til var i 7 hjerter og fikk spille der udoblet, +2210.

Å være i fred i 6 hjerter (+1460) ga faktisk +9 IMP til N/S på butleren. Det var nemlig en rekke med +710 N/S i 4 hjerter, og der var antagelig syd var litt for mye «point-counter». Dessuten spilte en del Ø/V par 6 spar med fattige -300, og ett Ø/V-par slapp unna med -100 i 5 spar. Enda verre, ett N/S par fikk seg en påminning om kortvurdering av ubalanserte hender da de noterte patetiske +50 i motspill mot 4 spar.

Det er vanskelig å gi noen konkrete tips om hvordan melde i denne typen spill. Det er veldig vanskelig og usikkert. Ingen vet med sikkerhet hvem som har høyeste kontrakt, og hvem som egentlig stamper. Tråkker man feil kan det bli kostbart.

En vanlig kommentar er: «Jeg meldte en gang til, for det måtte være en billig forsikring». Det er for så vidt korrekt, men gjør man det og går for eksempel 500 eller 800 i bet som er bra mot slem blir det og kostbart, og en misset sjanse for et kanonspill hvis motpartens kontrakt hadde gått en bet.

Heldigvis er det ikke så ofte så ekstreme fordelinger som dette. Men det skjedde altså to ganger innenfor en halvtimes tid i helgen, med 6-6 hender, veldig god tilpasning, massevis av stikk og en enorm tilpasning andre veien og.

I det første eksempelet er 6 i majorfarge en veldig billig forsikring om Ø/V sin 6 ruter står, men et irriterende tapsspill idet det viste seg at begge majoressene var motspillstikk. I det andre eksempelet var det slik at de som stampet (Ø/V) aldri burde stoppe å melde...

Det er ingen eksakt «vitenskap» dette her. Men generelt kan sies:

- Ikke være superoptimist før du vet at det er tilpasning hos makker

- Vær superoptimist (!) og meld mye om det er ekstremfordeling og du har fått vite at det er god tilpasning. Da er det bare å glemme alt som har med honnørpoeng å gjøre.

Kortblind? ("Klagenemda" i aksjon...)

Å høre fra "Klagenemda" er egentlig hyggelig selv om det som oftest betyr at undertegnede har oversett noe. Disse medlemmene kommer også ofte med spill-historier og bidrar til stoff i denne bloggen.

I et innlegg her i bloggen ble et spill fra parturneringen under Steinkjer Open fortalt. Undertegnede må ha vært litt kortblind da innlegget ble skrevet, for en opplagt ekstrasjanse i spilleføringen ble totalt oversett og derfor utelatt i teksten.

Spillet er fra parturneringen. Det handlet om slem eller ikke slem og spillet ble først beskrevet som et meldeproblem. Så var det litt om hvor god eventuelt 6 spar var hvis en ser kun på Ø/V sine kort. Det ser ut som om lilleslem avhenger av å tippe kløveren. Det valget slapp nesten alle slemmelderne da nord spilte ut kløver ess, og da var spillet over på sekunder. 

Da min ufullstendige analyse var postet i bloggen tok det ikke lang tid før et par medlemmer av "Klagenemda" hørte fra seg. For som spilleprøve i 6 spar UTEN kløver ess i utspill er det viktig å få med seg en tilleggsjanse før det gjettes i kløver, dog en veldig liten sjanse. Det er i utgangspunktet ett avkast i hver rød farge, men på hver side så det fortsatt blir igjen 3-3 i kløver. Ruterkombinasjonen gir imidlertid en bitte liten tilleggsjanse. Selv om Ø/V har kun fire ruter til sammen kan jo en sjelden gang damen sitte dobbel. Og som du ser, det gjorde den! Dermed blir det to avkast hos vest på østs ruter og noe kløvervalg er ikke nødvendig. 

Hvis ikke den tilleggsjansen lykkes er det normalt å spille kløver til damen, for Ø/V har ikke både tieren og nieren. Så fargebehandlingen med denne kløveren er normalt kun en enveis finesse, med tieren. Men om det spilles liten kløver fra øst til damen i den hensikt å ta finessen med tieren senere kommer nieren på fra syd. Da blir det å gjette om det skal toppes for å satse på J-9 dobbel, eller ta finessen som er riktig om syds påspill er singel nier, eller syd har lagt på nieren fra 9-x. 

Det ble nevnt i det innlegget om Steinkjer Open at ett Ø/V par rotet seg opp i 7 spar som unektelig er hårreisende meldt. Den håpløse storeslemmen ble spilt av vest. En av de flittigste medlemmene av "Klagenemda" innrømmet at det var han som hadde spilt 7 spar. Paret det dreier seg om gjorde det skarpt i lagturneringen, ikke så bra i par hvor dette spillet er fra. Det blir kanskje for ufint å nevne med navn hvem det var som spilte 7 spar? Og hvem som hadde skylden i meldingsforløpet vites ikke. Men jeg kan si så mye at det IKKE var Håkon Otieno Kippe som var spillefører i 7 spar, for han sitter øst når han spiller med Kristoffer Hegge Berg...