World Bridge Series - Spill fra mixlag, semfinale

Vi tar med et par artige spill fra semifinalen i mixlag i World Bridge Series der Jessica Larsson og Geir Helgemo sitt lag MINITER vant og avanserte til finalen.

Etter tre av fire 14-spills sett var det jevnt, og etter noen få spill i det siste settet lå MINITER under. Så tok de kommandoen, og disse spillene er fra perioden hvor de festet grepet.

Det første spillet fikk et ganske utrolig utfall. Ta først Jessica Larsson (øst) sine kort.

(Giver øst. Ø/V i faresonen)

Hun åpnet med 1 kløver og hørte dobler fra syd og pass, pass. Hva nå?

Her er det mange som sover litt, de tenker kanskje «Jeg har jo bedre kløver (de fleste spiller med 3+ kløver eller 2+ for 1 kløveråpning) enn jeg kunne hatt", og passer. Det er neppe bra så ofte, 1 kløver doblet blir høyst sannsynlig nitrist.

Jessica redoblet for uttak, SOS.

Geir sa som ventet 1 ruter som også ble doblet, og Jessica redoblet igjen! Det startet stille og rolig det her, men ble et lite fyrverkeri. Geir tok ut i 1 hjerter som også ble doblet.

Det meldingsforløpet ble faktisk kopiert ved det andre bordet.

Slik så hele spillet ut:

Det har en tendens til å bli litt nervøst når man skal spille motspill mot lave, doblede kontrakter. Spesielt hvis Geir Helgemo er spillefører...

Og N/S traff ikke særlig godt i dette motspillet mot Helgemo sin 1 hjerter doblet.

Nord spilte korrekt ut trumfkongen. Det skal nesten alltid trumf ut i slike kontrakter. Hjerter konge fikk beholde stikket, og nå skiftet nord til ruter 3, et merkelig skift. Syd vant med esset og spilte hjerter dame som ble stukket med østs ess. En spar ble spilt til damen og esset. Nord prøvde seg nå med en liten kløver, men Geir la liten og esset kom på. Nå burde syd ha spilt hjerter knekt og nok en hjerter selv om han taper ett trumfstikk ved å gjøre det. Det får forsvaret normalt tilbake i sånne kontrakter, ofte med renter. Men syd spilte ruter. Da var Geir ovenpå og kunne kryss-stjele, og idet røyken hadde lagt seg var det syv stikk til spillefører, Ø/V +160.

Ved det andre bordet kom også hjerter konge ut mot samme kontrakt, og den fikk også beholde stikket. Clementsson skiftet imidlertid til kløver dame som må sies å se mye mer normalt ut. Spillefører la liten og esset kom på. Nystrøm spilte hjerter dame. I motsetning til Helgemo la spillefører liten fra øst og beholdt A-10 i trumf. Da tok Nystrøm for ruter ess og spilte elegant trumf fra J-9 rett inn i blindemanns saks, A-10. Det kostet på en måte ett trumfstikk for N/S, men de fikk det mange ganger tilbake da spillefører fikk for få trumfstikk, og mistet helt kontrollen. Det endte med et merkelig resultat da spillefører gikk hele tre doblede bet i samme kontrakt som ble vunnet ved det andre bordet!

Huttetu…

Med +160 og +800 vant MINITER hele 14 IMP på spillet, og nå hadde de kommandoen i denne semifinalen.

I den andre semifinalen «sovnet» øst etter min mening ved det ene bordet og passet på 1 kløver doblet som ikke ble noen fest, tre doblede bet og - 800. Ved det andre bordet spilte N/S en fredelig delkonrakt i spar med åtte stikk.

I spillet etter den dramatiske 1 hjerteren doblet vurderte Clmentsson og Nystrøm bedre enn N/S ved det andre bordet, men de var litt heldige og kan man si. Unge Sanna Clementsson satt med:

(Giver syd. Alle i faresonen)

Ved begge bord åpnet syd med 1NT, 15-17 (eller kanskje som enkelte definerer det for tiden, 14-16).

Nord har kun 7 honnørpoeng, så det mangler normalt litt for utgang. Ville du passet eller gått på med Stayman?

Ved det andre bordet passet nord, men Sanna meldte Stayman 2 kløver. Og det er i alle fall jeg enig med henne i, uavhengig av resultatet på spillet.

Om grandåpneren har hjerterfarge er dette veldig gode kort. Om han ikke har det må hun si 2NT andre gangen, invitt til utgang. Det er vel ikke så galt med så god ruterfarge som gir godt håp om mange stikk?

Da syd sa 2 spar på 2 kløver måtte altså nord si 2NT, og syd la på til 3NT.

Slik så hele spillet ut:

Joda, dette kunne godt blitt bet etter hjerterutspill hvis ikke sitsen var så snill. Men det er en soneutgang, og den avhenger i praksis av at ruteren ordner seg. Liten hjerter i utspill gikk til damen, hjerter tilbake. Spillefører har en stopper i hjerter. Vest valgte å ligge unna i andre hjerterrunde, kanskje i håp om at spillefører skulle tro vest ikke hadde noe inntak, og dermed spille kløver. Men kløver var ikke tema for Nystrøm, han hadde bare åtte stikk selv om spar skulle sitte 3-3, så han måtte satse på ruteren. Da den gikk bra via en finesse og spar for sikkerhets skyld satt 3-3 endte det med hele 11 stikk, +660.

Ved det andre bordet ble det ni stikk i 1NT, N/S + 150. Spillet ga 11 IMP til MINITER, og det var på en måte nådestøtet i semifinalen da de siste spillene ikke ga store utslag.

WROCLAW MIX - Norske spillere til FINALER!

Det blir gull eller sølv til Geir Helgemo og Jessica Larsson idet mesterskapene i Wroclaw avsluttes på lørdag. I MIXLAG skal det spilles finale over to dager, og lag MINITER med de to nevnte skal spille mot lag FERM. Det er (selvsagt) et meget sterkt lag bla. bestående av tre av de mest profilerte nederlenderne i OPEN. Danske Christina Lund Madsen er også på det laget. 

I semifinalen møtte Geir og Jessica sitt lag som foruten Jessica har med de to svenskene Fredrik Nystrøm og Sanna Clementsson lag DONNER med flere svensker, så det ble nesten et slags rent venneskapsoppgjør, dog ikke i kampens hete vil jeg tro.

Semifinalen ble som i MINITER sin kvarfinale jevnspilt. Før siste sett (14 spill) ledet MINITER med 1 IMP. Lag DONNER startet imidlertid best i siste sett, og med 17-0 i deres favør på de fem første spillene ledet de med 16 IMP. Så slo MINITER tilbake, tok tilbake ledelsen og holdt unna. Mer om det siste settet om litt. Vi spoler først litt tilbake. I kampens trejde sett kom et verdifullt spill for MINITER.

Østs 2Nt viste minst firekorts hjerterstøtte og en bra hånd (inviterende).

Helgemo fikk som du ser spille 4 hjerter. N/S har en fin spartilpasning som tilsier at å la Ø/V spille soneutgang 4 hjerter med ti trumf til sammen når egen side er i gunstig sjelden er en bra strategi. Men 4 hjerter var kontrakten, sogar doblet. Hvorfor nord doblet kan man lure på, men hvorfor han ikke viste sparfargen over 1 hjerter er kanskje enda mer underlig? 

Nord spilte ut ruter 10 til liten og esset fra syd. Hun skiftet til trumf. Geir tok den hos blindemann og spilte spar 10. Husk syd så ikke vest sine kort, og hun har heller ingen aning om at nord har femkorts spar. Skylden for det som skjedde mener jeg derfor nord må ta på seg pga. det han foretok seg (eller ikke foretok seg) i meldingene. Syd la nemlig liten spar idet tieren ble spilt, og da gikk det fort. Spar dame vant stikket, hjerter over til øst, ruter dame med sparavkast og dett var dett! To kløverstikk var alt forsvaret fikk i tillegg til ruterstikket, og siden sparstikket deres var forduftet kunne Helgemo-Larsson nortere en fet +790 på listen sin.

Ved det andre bordet satt Sanna Clemetsson nord og Fredrik Nystrøm syd, og meldingene gikk slik:

Mer normalt meldt av nord, og Clementsson-Nystrøm skulle altså spille 4 spar med førstnevnte som spillefører. Hun hadde ingen nevneverdige problemer i den kontrakten og tapte ett stikk i hver av fargene spar, hjerter og ruter. Med meldt og vunnet utgang i begge retninger (!), +420 ved det bordet og +590 ved det andre ga spillet 15 IMP til MINITER.

I neste innlegg får du presentert flere spill fra semifinalen hvor MINITER altså tok kommandoen utover i det siste settet, og de vant til slutt kampen med 24 IMPs margin.

Norske par til A-finalen i PAR

Ann Karin Fuglestad - Erik Sælensminde gjorde det skarpt i semifinale A og ble nr. 6 med 56,13 %. De lå imidlertid enda bedre plassert store deler av semi'en.

De 47 beste fra den semifinalen går til A-finalen for par. Fra semi-B kommer 5 par til finalen. Dessuten kan tapende semifinalister fra lagmixen gå rett inn i finalen.

Fredrik Helness scoret også godt i semi A sammen med engelske Catherine Seale. De noterte 53,22% og ble nr. 15. 

Lise Blågestad gikk videre med 28.plass. Hun spilte med danske Jan Pedersen.

Det behøvdes 50,22% for å gå videre fra semi-A, og derfor var det nok ganske surt for Tonje Brogeland som sammen med engelske Jason Hackett kom akkurat utenfor topp-47 med 50,09%.