Utsett valgene

Når du har en finesse som kan tas to veier, eller kanskje et valg mellom to finesser, er det viktig å utsette valget hvis man kan. Kanskje er det til og med muligheter for å unngå noe valg i det hele tatt?'

Giver syd, Ø/V i sonen

I slike spill er det alltid et dilemma i meldingene, skal man gå for trumfkontrakt med minortilpasningen, eventuelt slem, eller spille 3NT. Spesielt hvis det er parturnering har man ikke lyst til å kanskje havne i 5 i minor da det ofte gir høyere score å spille utgang i grand. Men om der er muligheter for slem gjøres kanskje et slemforsøk, og hvis det gis opp må kontrakten bli 5 i minor.

Dette er et slikt spill idet det meldes, men her er det en bra slem. Hvis frykten for å passere 3NT er for stor ender det der. Hvis syd gir en sleminvitt blir det ruterkontrakt, og slik kortene er vil det være godt sjanser i 6 ruter. 

La oss si du som syd skal spille 6 ruter og får kløver knekt i utspill fra vest. 

Spilleplan?

Den første analysen sier at det er store mulighere pga. mellomkortene i hjerter. Du kan ta en dobbelfinesse i hjerter, og om øst har enten en hjerterhonnør eller begge får syd godspilt ett hjerterstikk som en spar fra nord kan parkeres på. Syds tredje spar kan så trumfes. Men spilles slik blir det bet om vest har K-Q i hjerter. Da kan det hende du har gått bet etter to mislykkede hjerterfinesser selv om slem det stod/kunne ha blitt vunnet, for kanskje har øst spar dame og du kunne tatt finessen der i stedett for den andre hjerterfinessen.

Dobbelfinessen i hjerer er nok likevel beste sjanse hvis en ikke ser en enda bedre sjanse.

Du har kanskje oppdaget at det er en mye bedre plan, faktisk 100% sikker plan om ikke trumfen sitter 3-0.

La oss si majorhonnørene sitter så ugunstig som mulig, for eksempel ser hele spillet slik ut:

 

Hva fordelingen i trumf har med dette å gjøre vil kanskje noen lure på, vi har jo alt i trumf. Men spilleplanen som gjør det enkelt uten noe valg er en eliminasjon. Mønsteret er der, mange trumf på hver side og en sidefarge som kan elimineres.

Du stikker utspillet med kløver ess og spiller kløver til trumf med det samme. Trumf gjerne høyt, du har jo på en måte like store rutere hos blindemann. Så trumf til nord og nok en kløverstjeling, gjerne høyt igjen. Begge motspillerne følger farge i første ruterrunde. Så følger en andre runde trumf til bordet, og nords siste kløver trumfes. Dette er igjen:

Klassisk innspillsituasjon med trumf igjen på begge sider. At det er trumf både hos nord og syd ville vært nødvendig om den som blir spilt inn hadde hatt en kløver til som han kunne fridd seg med i stedet for å hjelpe deg i en av fargene du ønsker hjelp. Men siden trumfen satt 2-1 har du trumf igjen hos syd, og om vest hadde hatt en kløver ville det ikke hjulpet han å fri seg med den i det han blir innspilt da det ville vært til dobbeltrenons. I dette tilfellet har vest kun majorkort igjen og kan intet gjøre mot slutten hvor du spiller slik:

I diagramsituasjonen spilles spar til kongen og hjerter til tieren. Vest stikker, men så må han spille spar til saksen, eller hjerter til saks. Spiller han hjerter får du for knekten og kan ta esset med sparavkast. 

Gi vest 3-4-1-5 fra start (fem kløver). I det han kommer inn mot slutten i diagramsituasjonen ville han i så fall hatt en kløver han kunne spilt, men da trumfes hos syd og det kastes spar fra nord, også tolv stikk.