Årets siste artikkel her i bloggen - Et djevelsk utspill

Vi avslutter året med spillet som vant Skeidarprisen 2023. Det er et kjempefint spill, men også sjeldent av en annen grunn; selveste Geir Helgemo var offeret. Geir må bare akseptere (og det gjør han nok...) at jeg avslutter året med et spill hvor han kan kunne vunnet sin kontrakt, men verdens beste bridgespiller gikk bet. Han var imidlertid sjanseløs i praksis. 

Vinnerne av Skeidarprisen ble Harald Skjæran (spiller) og Tom Johansen (som journalist). Tom rapporterte spillet i bulletinen under bridgefestivalen.

Prisvinnerne: Tom Johansen (til venstre) og Harald Skjæran

Her er spillet, først med kun nord og syd sine kort:

Meldingene: 

 

Nord var Tor Eivind Grude, syd Geir Helgemo, vest Harald Skjæran og øst Espen Larsen.

Hvilken sjanse har spillefører i 5 ruter?

Det ser ikke lyst ut med en mulig taper i både hjerter og kløver samt at motparten har spar ess. Etter dette utspillet er det ganske sikkert at øst har spar ess og vil stikke over sparhonnør fra nord. Og da vil ikke sparen gi noe avkast for en av de to andre taperne med bet i 5 ruter som resultat.

Kan det være slik at vest har vært uheldig med utspillet og det er en gavepakke for spillefører?

Ja, det kan hende vest har spilt ut spar unna knekten. Da vil liten fra nord gjøre at øst må på med esset. Ett ekstra sparstikk gir i så fall  avkast for en hjerter- eller kløvertaper - utgang til notering.

Geir Helgemo tenkte nok omtrent slik, og han var helt sikkert innom en annen mulighet som han slo fra seg da den neppe kan fungere (se nedenfor). Så å legge liten på utspillet er beste sjanse. og det gjorde han. Men slik så spillet ut:

Harald hadde underspilt spar ess mot en kontrakt på fem-trinnet! Og da Helgemo la liten fra bordet vant Larsen stikket med knekten hvoretter det måtte bli en bet.

Ps. Merk at om det ikke kommer liten spar ut vinnes kontrakten enkelt ved å spille på spar ess foran, en 50% sjanse.

Spilleførers alternativ etter liten spar ut er å satse på at utspillet faktisk er unna esset som er så uvanlig mot en kontrakt på fem-trinnet at det er normalt er feil å satse på det som spillefører.

Det er en bitte lille annen mulighet som jeg nevnte, satse på et innspill. Hvis spar konge legges i første stikk forventes at esset kommer på fra øst fulgt av mer spar, eller mer sannsynlig kløverskift. La oss si at det sitter slik at øst stikker sparhonnør med esset og det kommer kløverskift til esset. Da kan trumfen tas ut og sparen elimineres med den andre honnøren fulgt av den siste sparen til stjeling. Så tas A-K i hjerter fulgt av kløver kløver knekt i håp om at vest kommer inn og at han ikke har flere hjerter. I så fall må vest fortsette med spar- eller kløver til dobbeltrenons som gir avkast av en hjerter fra den ene siden mens det stjeles på den andre. Dette avhenger av at vest har kun to hjertere fra start, ikke umulig (og det hadde han jo). Men for at det skal fungere må vest også ha K-Q i kløver, og det er veldig usannsynlig, for med K-Q i kløver ville nok vest spilt ut kløver konge.

Så uansett hvor mye jeg prøver (litt halvhjertet...) å finne en mulighet for å skrive at Geir burde vunnet sin utgang blir det feil, han var nok sjanseløs. 

Konklusjon: Harald Skjæran fant et kreativt utspill i akkurat det riktige spillet, og det ga en velfortjent Skeidar-pris!

Med dette spillet avsluttes årets blogging, men jeg er tilbake i 2024.

GODT NYTT ÅR!

Glimrende slem

Vi tar med et spill til fra kampen mellom Norge og Manchester forleden, en kamp som ga klar norsk seier.

SYD

Du sitter syd og hører makker åpner med 1 ruter. Du svarer 1 spar, og nord kommer tilbake med 2 kløver. Nå er det riktig å melde 2 hjerter som fjerde farge krav (for de fleste utgangskrav). Da sier makker 3 kløver som bør vise minst 5-5. Hva melder du nå? 

Det er nok slem her, og kanskje storeslem. I meldesituasjonen jeg skisserte sa mange 3 spar over 3 kløver, en melding som virker ganske logisk. Og det er vel ikke alle som har den avtalen at nords 3 kløver må være femkorts farge i denne situasjonen, for hva gjør man med 1-3-5-3 uten hjererstopper? Til det kan det nevnes at en bra variant er at løft av fjerde farge fra to-trinnet til tre-trinnet viser akkurat det, ingen ting å fortelle om. Altså, hvis 2 hjerter - fjerde farge - løftes til 3 hjerter viser det at han ikke har sparstøtte, ikke hjerterhold og ikke ekstra lengde verken i ruter eller kløver.

Det kan det bli litt klønete å finne ut med full styring at det her faktisk er en helt glimrende storeslem om syd sier 3 spar over 3 kløver. Hele spillet så slik ut:

Nicolai Heiberg-Evenstad - Thor Erik Hoftaniska og Jan Mikkelsen - Arve Farstad fant frem til 7 kløver. Godt meldt!

Jeg likte sistenevnte par sitt meldingsforløp best:

Farstad (syd) valgte å gi opp sparfargen som trumf idet Mikkelsen sa 3 kløver, og syd støttet i stedet kløveren med 4 kløver, sleminvitt. Det fulgte to kontrollmeldinger før Farstad sjekket for nøkkelkort med 4NT. Nord viste to key-cards pluss trumf dame, altså må nord har ruter ess og K-Q femte i kløver. Det kan vel fortsatt være en litt tøff storslem om ikke nord har så kanonbra kløver, men 7 kløver må ha gode sjanser. Så det ble hva Farstad meldte. 

Det ble enkelt tretten stikk etter trumfutspill fra øst. Da fikk spillefører med seg 5-2 i spar også ved å stjele et par rutere og stjele to spar på hånden, deretter ta ut trumfen og hente sparstikkene med hjerter ess som inntak. Det satt jo 4-3 i spar så det var aldri noe stort problem etter trumfutspillet. Om det kommer hjerter ut blir det litt verre fordi hjerter ess blir revet bort. Da kan ikke sparfargen stjeles god å hentes med tre ganger trumf, for trumfen blir eneste inntak om hjerter ess må brukes i første stikk. Fem sparstikk kan fås, men det gir kun 5+1+1+5= 12 stikk. Løsningen om det kommer hjerter ut er å ikke satse på godspilling av sparen, men spille på kryss-stjeling. Etter hjerter ess tas A-K-Q i spar med ett hjerteravkast og to ruteravkast. Så hjerter til stjeling, ruter ess og ruter til stjeling. En hjerter til stjeles med kløver 8, og da det går bra i det stikket er det bare å krysse resten med høye trumf. Dette gir fem trumfstikk hos nord og tre hos syd, med andre ord åtte trumfstikk som sammen med A-K-Q i spar og to røde ess gir tretten stikk i alt. 

Kun de to nevnte norske parene meldte og vant 7 kløver, +2140. De andre var i 6 kløver foruten ett av de engelske parene som stoppet i 5 kløver. 

 

Norge-Manchester: Klar norsk seier

På Realbridge ble det torsdag spilt en kamp mellom Norge og Manchester. Det ble klar norsk seier sammenlagt. Tre norske par endte øverst på resultatlisten som så slik ut etter 30 spill:

Her er et spill hvor de norske gjorde det bedre enn engleskmennene. 

Giver øst. Ø/V i sonen.

Da Bogø og Sivertsvik hadde etablert utgangskrav og spar var satt som trumf spurte Bogø (øst) om nøkkelkort. Da Ranja viste ett ess med 5 ruter doblet nord for utspill. Det var gunstig for Bogø som nå ikke brydde seg om å spørre om trumfdamen, men tok sjansen på 6 spar direkte over 5 ruter.

Det kom ruter ut til stjeling hos øst. Hvordan bør trumfen spilles?

Hvis sparen sitter 2-2 er det hipp som happ om man spiller liten til kongen (rett om nord har Ax, feil om nord har damen dobbel), eller tar finessen. Om syd har singel dame er også liten til kongen rett, men feil om syd har esset singel. Det som gjør at finessen er beste sjanse er at nord kan ha A-Q-x (x). Bogø spilte seg over på hjerter dame og lot spar 9 seile. Da var spillet over siden det satt slik:

Kun Bogø-Sivertsvik noterte +1430, men Heiberg-Evenstad og Hoftaniska var i en bedre slem da de fant frem til 6 kløver. Etter deres system fant vest ut at øst hadde 6-4-0-3, og da konkluderte de med at 6 kløver er en god slem. De noterte +1370.

Ellers var det utgang i spar de fleste stedene, men ett engelsk par gikk bet i 6 spar etter å ha bommet trumfen. Det var kanskje ikke så rart at han gjettet feil, for ved det bordet gikk Jon Egil Furunes (nord) innpå med 2 ruter etter starten 1 spar - 2 kløver. Dermed var det mest sannsynlig spar ess satt hos nord. Det ble spilt liten til kongen med to trumftapere som resultat.  

Julegave til makker

Hvordan svarer du på Key Card Blackwood?

Dumt spørsmål, synes du?

"Alle" kan jo svarene, først kommer de to svarene som viser 0 eller 3 og 1 eller 4, så kommer 5 hjerter som viser to nøkkelkort uten trumfdamen og 5 spar som viser to nøkkelkort og også trumf dame. Nøkkelkortene er de fire essene og trumf konge, og trumf dame tas også med i vurderingen slik at man kan forsikre seg om at trumfen er god nok. Men det er en ekstra mulighet hvis man vet makkerparet har minst ti trumf til sammen. Da behøves som regel ikke trumf dame for at trumfen regnes som god nok. For eksempel esset femte mot kongen femte er bra nok selv om det kan sitte 3-0. Det er imidlertid nesten 80% sjanse for ingen taper med den trumfen, og det er godt nok til å satse på slem, eventuelt storeslem. Skulle en av de to i makkerparet også ha trumfknekten får man med seg noen 3-0 sitser også. Det er også godt nok til lilleslem med for eksempel esset sjette mot fire små hvis resten er tett. Dette betyr at man kan vise trumfdamen selv om man ikke har den, forutsatt at den som svarer på Key Card-spørsmålet VET at makkerparet har minst ti trumf til sammen. 

I en juleturnering for par fikk denne varianten i meldingene en spesiell effekt som ga ren topp i dette spillet hvor nord var giver og ingen i sonen, og nord satt med:

    NORD

Over åpningen 1 spar svarte syd 2NT ved mange bord, Stenberg eller Jacoby som de kaller det her jeg befinner meg. Det er utgangskrav og lover minst fire trumf. Noen bruker Stenberg med trekorts trumf, men det vanligste er å si at det lover minst fire trumf. 

Nord viser minimum, og de fleste har mulighet for også å få sagt fra om sin singelton. Uansett går det ikke lenge før syd sier 4NT, Key Card. Hva svarer du?

Her vet nord at syd har minst fire spar, så makkerparet har minst ti trumf til sammen. Da kan han vise trumf dame og i dette tilfellet si 5 spar, to nøkkelkort (spar ess og kløver ess) samt trumf dame! Syd fortsetter med 5NT, kongespørsmål og storeslemsinteresse. N/S brukte svar som viser spesifikk konge, så nord sa 6 ruter - ruter konge. Da meldte syd 7NT!

Svaret 5 spar som viste to nøkkelkort OG TRUMF DAME (som han altså ikke hadde) var en fin liten julegave til syd som var en spiller som kunne telle til tretten. For syd har jo trumfdamen selv. Så enten har nord tatt feil i meldeboksen (skulle meldt 5 hjerter), eller så har han sekskorts spar. Og man må vel tro på at at makker vet hva han driver med? Idet syd fikk vite om ruter konge også kunne han telle seks sparstikk, ett hjerterstikk, fire ruterstikk og to kløverstikk = 13 stikk fra topp! Da er det ingen vits i å melde 7 spar, men heller ta med det lille ekstra 7NT gir. Dessuten er jo 7NT sikrere, det kan jo en sjelden gang komme ruter ut til stjeling i sparkontrakt.

Det er ikke sjelden noen makkerpar gambler på NT-kontrakt i stedet for trumfkontrakt i parturnering, men med ti-elleve trumf i majorfarge er det ikke så ofte de tenker på det. Her ga +1520 for 7NT med tretten stikk 100% score foran en rekke +1510 til de som var i 7 spar. 

Her i Auckland, New Zealand er det i dag 24 varmegrader og fin-fin sommer, men det er lillejulaften likevel. Og juletreet er satt opp og pyntet her rett meg på "kontoret". Med dette ønskes leserne av bloggen en riktig god jul! 

 

Et showspill - Hvem trenger nøkkelkort?

Julekvelden kom tidlig for Hallgeir Gåsø og Bård Kåre Græsli da dette spillet forekom i BK Missklikk for en stund siden:

Jeg har ikke fått fatt i meldingsforløpet, men har egentlig ikke lyst til å vite det heller. Så det forbigås i stillhet, og det ville vel uansett vært nødvendig med aldersgrense for å se det. For Hallgeir (vest) og Bård Kåre endte i 7 kløver!

Nord spilte ut spar ess som vest stjal. Hvis en ser kun på kløverfargen isolert sett er finesse beste sjanse for å unngå taper. Kongen dobbel eller tredje foran er mye mer sannsynlig enn kongen spesifikt singel bak. Men det er teknisk "tåkeprat", for det er ofte andre ting som må tas med i betraktningen. Og her, i kontrakten 7 kløver (!) er det ingen betraktninger i det hele tatt, du kommer ikke over til øst for å få tatt noen kløverfinesse uten å gi bort stikk til motparten. Og du er liksom i storeslem...

Så det er bare å denge ned kløver ess. Slik så hele spillet ut:

BINGO, kløver konge kom deisende fra nord under esset! Da var det bare å spille seg over til øst i trumf og forsyne seg med fem sparstikk som ga avkast for alle ruterne og to hjertere. Det gjenstod "kun" å ta en ubesværet hjerterfinesse med damen.   

Gåsø tok tretten stikk på mindre enn tretten sekunder, +1440.

Det er jammen ikke ofte det meldes og vinnes storeslem med kort hvor man mangler tre nøkkelkort!

Til Hallgeir og Bård Kåre er det bare å si God Jul og lykke til med det neste bridgeåret!

 

 

Spill fra MIX REALBRIDGE LAG

Vi tar med et par spill til fra Mix Realbridge Lag som ble avsluttet forleden.

Kjedelig?

Spill som ender uavgjort i lagkamp kan godt gå i glemmeboken ganske kjapt, det var kjedelig. Ingenting kunne liksom skje, samme kontrakt og samme antall stikk. Men uavgjort spill behøver på ingen måte bety at det var kjedelig. Her er et spill hvor begge lag noterte utgang.

Ved begge bord var øst i 4 spar. Det ser ut som det fort kan bli to trumftapere i dette spillet. Sammen med en hjertertaper og en rutertaper blir det vel da en bet i utgangen.

Ved det ene bordet vant øst 4 spar selv om jeg mener han kanskje ikke spilte veldig godt. Kløver dame kom ut til esset fulgt av liten spar fra vest til knekten. Det er neppe beste spilleplan og kan for eksempel bli ganske fælt om syd vinner stikket med singel spar dame. For øst har et par kløvere som må ordnes plassering for, og en slik trumfbehandling kan godt føre til to trumftapere selv om han med andre trumfsitser enn denne i mot kunne fått ingen, eller en spartaper. Etter den starten er det vanskelig å se hvordan 4 spar skal kunne vinnes. Men syd så kun sine egne kort og blindemann (vest) sine, og med det bordet er det vel ikke så unaturlig at det ble skiftet til liten hjerter. Det ble veldig feil når den skjulte hånden øst hadde K-10-9: liten fra vest, knekten fra nord og kongen. Så kunne finesse over syds hjerter dame tas. Spillefører fikk rullet opp hjerteren uten taper og ialt fire stikk i fargen. Øst vant ti stikk med en rutertaper og to trumftapere.

Øyvind Saur fant en vakker spilleføring, og han behøvde ikke noen hjertefavør. Han innså med det samme at det måtte gjøres noe med kløvertaperne. Etter kløver ess i første stikk spilte han kløver til kongen og stjal en kløver lavt. Kløver knekt kom på fra syd, så kløver 10 som var godspilt. Det blir fortsatt bet om det nå spilles trumfkongen og mer trumf, men Saur så for seg at trumfen kunne sitte skjevt og ville forsøke å få det til uansett uten å måtte gjette.

En ruter ble spilt fra bordet til liten, liten og syds knekt fulgt av ruter konge som øst stjal. Saur hadde fint press på syd nå og kunne spille kløver 10 som stod. Hvis syd setter i en trumf blir det kun ett trumfstikk til forsvaret. Syd kvittet seg med sin siste ruter slik at spillefører ikke kunne trumfe en ruter til da syd i så fall trumfer over. Men Saur så hvordan det kunne unngås noe trumfvalg: hjerter ess, hjerter til kongen og mer hjerter. Dette var igjen idet syd var inne:

Forsvaret har fått to stikk og syd har altså dame-10 fjerde i trumf. Men idet syd kom inn på hjerter dame måtte han spille spar rett i saksen, og det ble kun ett trumfstikk til forsvaret.

Syd kunne avblokkert hjerter dame slik at nord kommer inn i tredje hjerterrunde, men det hjelper ikke. Nord spiller i diagramsituasjonen ruter. Øst setter i spar 7 og syd kan trumfe over med tieren som vinner stikket. Men med tre kort igjen må syd spille trumf fra damen tredje, og spillefører tar resten.

Utgang?

Vinnerlaget «To rett og to vrang» ledet turneringen lenge, men de ble såvidt forbigått før siste runde. De slo imidlertid «Dronninga» i «finalekampen» og vant sammenlagt. I ett av spillene i den kampen fikk vest et par meldevurderinger:

Giver nord, ingen i sonen

       VEST

Nord og øst passer før syd åpner med 1 ruter. Er dette nok til en opplysende dobling?

Noen vil nok doble opplysende, og jeg har ikke så veldig mye mot det. Vest har nok honnørpoeng til å kunne doble, og 3-3 i major, men det er antagelig bokmeldingen å passe med så mye i åpnerens farge. Makkeren har jo passet først og.

Begge på vests plass passet, og det gjorde nord også. Da kom øst med i siste hånd med 1 hjerter i det som er en såkalt balanseringsposisjon. Er det noen grunn til å tenke på utgang nå?

Det må i så fall være en marginal utgang i så fall, men øst kan jo ha fin fordeling. Vests kort er imidlertid gode. Bl.a. er vests ruter trolig mer verd enn 3HP siden syd har åpnet. Men siden øst passet vil dette være en utgang med 5-3 tilpasning og rundt 23-24 poeng. Om øst ikke hadde passet først ville selvsagt vest meldt 2 ruter, et såkalt cue-raise i motpartens farge som viser en god løft.

Ved det ene bordet løftet simpelthen vest til 2 hjerter vel vitende at det sjelden ville være noen god utgang mot en passet makker. Det er etter min mening ikke noe å si på den avgjørelsen. Å være «pushy» for å finne utgang utenfor sonen når det er så marginalt kan godt føre paret til tre-trinnet med en bet.

Gunn Helness var mer optimistisk å meldte 2 ruter cue-raise. Det ga Fredrik Helness sjansen til å ta vest med på råd, og han sa 2 spar - naturlig invitt. Da meldte Gunn 4 hjerter pga. den fine spartilpasningen til østs sidefarge.

Fint samarbeid i meldingene, for dette var en utgang som hadde brukbare sjanser siden det var så god tilpasning i sidefargen. Men det er langt i fra noen opplagt utgang.

Syd hadde et fryktelig vanskelig utspill og valgte liten kløver. Dermed unngikk spillefører kløvertaper, og det endte med ti stikk.

Uten kløverutspillet ville kanskje spillefører hatt en sjanse til å toppe ut hjerter dame hvis han tidlig finner ut at nord har spar ess. Syd hadde jo åpnet, og nord sa pass på 1 ruter, så han har neppe 6 poeng.

Merk at siden de var utenfor sonen ga spillet kun 6 IMP, omtrent det samme som man taper om utgang går bet og Ø/V ved det andre bordet stopper i delkontrakt. Så det kan nok være delte meninger om det er riktig å være pushy for å finne sånne utganger utenfor sonen. Den diskusjonen bryr Gunn og Fredrik seg lite om, for dette var for dem kun enda et gevinstspill på veien mot seier i turneringen.

"Finale" i MIX REALBRIDGE LAG

I Realbridge mixlag ble siste runde spilt onsdag kveld. Lagene som lå nr. 1 og 2 møttes. Laget som lå på 2.plass måtte slå lederlaget med 4 IMP for å gå forbi på tabellen, så det ble en slags finale selv om dette var en serieturnering. Det lå an til en frisk og underholdende fight over 16 spill.

De har noen voldsomme lagnavn disse lagene. Det mangler i alle fall ikke kreativitet når det gjelder det. I denne artikkelen kaller jeg for enkelthets skyld det laget som ledet før siste runde for "Dronninga", et lag som underveis i denne turneringen har hatt med mange spillere (alle detaljer og resultater finner du herI skrivende stund kun oppdatert før siste kamp). I denne siste kampen spilte Gunn Tove Vist, Nicolai Heiberg-Evenstad, Astrid Steen-Lybek – Kristian Barstad Ellingsen. Utfordrerne var et lag som jeg kaller "Rett og Vrang" som i siste kamp stilte opp med Gunn og Fredrik Helness og Øyvind Saur-Liv Marit Grude.

Det startet friskt. Allerede i spill 2 var det mulig slem på gang med disse kortene, og begge lag meldte godt:

6 kløver er en bra slem som ble meldt ved begge bord. Slik det sitter går det ikke an å få færre stikk en tolv, selv om det kommer ruterutspill. Med ruter ut vil det dog bli litt press på spillefører som ikke vet hvordan det sitter. To rutere kan kastes på hjerterstikkene og det bør gjøres før en tar kløverfinessen i tilfelle den ryker. Kontrakten avhenger i så fall etter den starten av å unngå kløver eller spartaper. Om trumfen gir en taper gjenstår å tippe sparen. I dette tilfellet kommer jo kløver konge på med det samme, og det handler om sparvalget for overstikket.

Ved begge bord kom hjerter ut fra syd mot 6 kløver, litt mer komfortabelt for spillefører som kunne vente med å ta avkastene. Det var ingen problemer, etter å ha tatt ut trumfen tippet begge spilleførerne sparen og fok alle tretten stikkene – uavgjort spill med Ø/V +940.

Så var det enda freskere takter i neste spill hvor det kom noen optimistiske slemforsøk ved begge bord. "Rett og Vrang" stoppet i 5 ruter selv om de hadde nikorts tilpasning i spar. "Dronninga" sitt N/S-par var i 6 spar. Det manglet ett ess, og slem var avhengig av at to farger med ni kort til sammen måtte løses, damen manglet i begge fargene. 6 spar kunne ikke vinnes, men 5 ruter ble vunnet, 10 IMP til "Rett og Vrang" som med det tok over ledelsen sammenlagt.

Det gikk ikke veien videre heller for lederlaget som altså hadde kun en knapp ledelse før denne «finalen». I spill 9 gikk det riktig galt:

VEST

Du hører 3 ruter fra nord og opplysende dobling fra makker på østs plass. Syd passer og det er din tur. Hva ville du meldt?

Pass?

3NT?

Det er fristende å passe. Det eneste som taler imot det er soneforholdene. Hvis det ikke blir mer enn en eller to doblede bet utenfor sonen kan det hende det er alt for lite, for egen side kan jo ha soneutgang.

Øyvind Saur passet på 3 ruter doblet, og slik så hele spillet ut:

Ø/V kan vinne 5 kløver, og det er heller ikke en dårlig slem. Men slik det sitter står det kun i utgang.

Ø/V fikk tak i tre doblede etter kløver ess i utspill fra Grude. Hun skiftet til spar til Saur sitt ess, og derfra kom ruter ess og mer ruter. Spillefører tapte to trumfstikk, tre kløverstikk og to sparstikk, "Rett og Vrang" +500.

Ved det andre bordet startet også meldingene med 3 ruter og dobler fra øst, men der satt Gunn Helness syd. Hun er som kjent ikke redd for å melde, og hun løftet til 4 ruter! Vest doblet, men for øst så det ikke ut som de skulle spille motspill i disse soneforholdene. Det er vel for mange ikke helt klart hva en sånn dobling når de melder og støtter hverandre betyr?

Øst gikk for slem og meldte 5 ruter. Vest sa 6 kløver, og de var for høyt allerede – spillet var tapt. Øst som antagelig trodde vests dobling viste «verdier» og ikke var straffedobling så for seg de riktige kortene hos vest og løftet til 7 kløver som syd doblet. Det kom hjerter ut til esset og hjerter til stjeling, to doblede bet i sonen og +500 til "Rett og Vrang". Spillet ga dem hele 14 IMP, og de gikk opp i ledelsen med 38-6.

Kampen ebbet ut uten at «Dronninga» kunne gjøre noe særlig fra eller til selv om de fikk inn 14 IMP i det siste spillet. Sluttresultatet ble 46-20. Turneringens vinnerlag ble dermed «To rette og en vrang» med Øyvind Saur, Liv Marit Grude, Fredrik Helness, Gunn Helness, Lisbeth Glærum og Svein Aril Naas Olsen.

________________ 

Spill 9 hvor det ble åpnet med 3 ruter er interessant fra et meldeteknisk synspunkt. Hvordan bruker du og din makker de forskjellige meldingene på firetrinnet etter motpartens åpning med 3 i minor?

Å si 4 ruter  overmelding i sperremelderens farge - betyr vel for de fleste begge major.

Hva med 4 kløver over 3 ruter?

Er det veldig viktig å ha til rådighet en naturlig 4 kløver-melding over motpartens åpning 3 ruter?

Det kan det vel kanskje være, men ofte melder man heller inn 3NT, eller hopper til 5 kløver. Det er neppe så ofte det passer akkurat med innmeldingen 4 kløver som naturlig melding? Så det går an å bruke den meldingen til noe annet.

Mange bruker såkalt Leaping Michaels, og Non-Leaping Michaels mot motpartens åpning 3 i major. Det er 4 kløver og 4 ruter som viser den fargen pluss femkorts i den umeldte majorfargen, og selvsagt meget gode kort. Det meldes tross alt på fire-trinnet! Men idet motparten åpner med 3 i minor er det to umeldte majorfarger. Å bruke det slik at 4 i umeldt minor (for eks. 4 kløver i vårt tilfelle) viser den fargen pluss en (ukjent) major (og minst 5-5) kan gå an, men det er ikke bra slik jeg ser det. Det blir for klønete, for makkerens meldinger må være såkalt pass-korriger. Og i så fall er makkeren som hører en slik melding, for eksempel 4 kløver i dette tilfellet, av og til helt uten noen løsning hvis han har en veldig lang majorfarge selv som han vil spille med som trumf - majormelding fra han må jo være pass-korriger. Så hvis man skal bruke noen form for Non-Leaping Michaels i dette tilfellet bør det bety kløver + en bestemt major. De fleste som bruker det slik avtaler at det betyr minst 5-5 kløver + hjerter (det er en lignende tankegang om man skal avtale hvordan gjøre det med Leaping Michaels mot åoningen 2 ruter Multi).

Mestertreff TORSDAG - Interessant spilleføring

Torsdagens mestertreff samlet 280 par. Til topps gikk Jarle Torbjørn Årdal – Helge Sæterdal (Jølster BK) som noterte litt over 70%. På 2.plass fulgte Stian Evenstad – Svein Aril Olsen (Sørreisa BK), og nr. 3 ble Tor Eivind Grude – Gunnleiv Grude (Sømda/Brønnøysund).

Det er interessant å granske resultatene på de enkelte spill og se hvordan de analysene som ble laget på forhånd ser ut i forhold til det som faktisk skjedde i turneringene. Det er dog ikke alltid undertegnede i det analyse-skrivet ga en versjon på spillet som reflekterte det som sannsynligvis ville skje flest steder, men kanskje i stedet noe spesielt for å få frem et poeng. I de fleste tilfellene ble dog det som mest sannsylig ville skje foreslått, selv om det ikke nødvendigvis ga det beste resutlatet.

Slik jeg ser på det er slike analyser ikke så mye for å se på det teoretisk mulige som av og til er umulig i praktisk bridge fordi det kanskje er å melde og/eller spille helt mot oddsen. Skrivet spillerne har fått etter turneringen er mer ment for å kunne se på hva som ganske naturlig kan skje, hva man kanskje burde ha gjort og hvorfor. Det er ikke alltid man har gjort noe dumt selv om man får et dårlig spill!

Jeg var altså spent på om jeg hadde bommet ofte, men heldigvis var det meste innafor. Klagenemda har ikke vært så aktiv denne gangen. Men når det gjelder ett spill som ble spilt torsdag hadde jeg oversett et fint poeng i spilleføringen. Da jeg så resultatene og dataanaslysene i morges måtte jeg tenke en gang til for å finne løsningen. 

Om dette spillet ble det i forhåndsomtalen sagt at mye handlet om N/S kom i kløver- eller NT-kontrakt. Det stemmer.

Det står bl.a.:

//Å tenke parturnering i dette spillet, og derfor gi seg i 3NT vil gi N/S et gladspill. Der er det elleve stikk fra topp.//

Det er riktig.

De fleste var i 5 kløver eller 3NT. Siden det var parturnering ga det bra betalt med 3NT hvor det er elleve stikk fra topp. Pluss 460 ga hyggelige +85 av 147 oppnåelige. Poenget er at 460 slår alle i 5 kløver uansett hvor mange stikk de får. Men så kom en «påstand» i dette analysedokumentet som ikke holder:

//Det blir bare elleve stikk i kløverkontrakt om N/S spiller det, litt uheldig for de som eventuelt melder 6 kløver.//

Feil.

Det kan vinnes tolv stikk i kløverkontrakt om det spilles godt. Ser du hvilket kort som er nøkkelkortet som gjør at tolv stikk kan vinnes?

Svar: Spar 10!

La oss ta en titt på spillet en gang til og gå gjennom hvordan det kan spilles for å komme til den fine sluttposisjonen.

La oss si det kommer spar ut mot 6 kløver, eller 5 kløver. Om du spiller 5 kløver er det som så ofte påpekt viktig å få med seg overstikket, spesielt siden det er parturnering. Det eventuelle ekstrastikket gir mange ekstra matchpoints i et stort parturneringsfelt!

Det ser ut til å måtte bli en spar- og en rutertaper. Men det er mulighet for et fint spill her - klassisk eliminasjon og innspill. Det forutsetter imidlertid en bestemt sits.

Typisk for eliminasjon og innspill er at de er mange trumf på hver hånd slik at det fortsatt er trumf igjen på begge sider etter at man har eliminert sidefarger med stjelinger.

Sparutspillet stikkes. Hjerter ess spilles, og syd spilles inn for å stjele den ene hjerteren. Syd spilles inn en gang til for å trumfe syds siste hjerter.

Det er vest som må spilles inn, for det er han som kan bli uten frikort og må gi favør. Øst har jo ruterstikket. Vest har dessverre for han kun dobbelton ruter! Så du tar for A-K i ruter. Da er vest er strippet for alt annet enn majorkort. Og øst som nå sitter og ser på ruterstikket sitt har ikke større spar enn tieren. Sluttposisjonen har blitt slik:

Nå spilles spar som vest må stikke. Øst får ikke bidra i dette spillet, og han ser litt betuttet på sparsekseren som er for liten. Så må vest spille enten spar eller hjerter. Uansett hva han velger er det til dobbeltrenons, og spillefører trumfer på den ene siden mens rutertaperen forsvinner fra den andre.

En god del par meldte 6 kløver. Og det var noen som vant slemmen, deriblant torsdagens vinnerpar. Mer enn dobbelt så mange som noterte +920 gikk imidlertid bet i 6 kløver.

Og de som var i 5 kløver?

Om de fikk tak i det viktige overstikket i 5 kløver ble det pene +65 på spillet. De som fikk kun elleve stikk og +400 fikk likevel middels fordi det var ganske mange som gikk bet i slem.

2023: Et meget godt år for norsk bridge!

Det er absolutt ingen tvil: Norge = en stormakt i bridge!

Gode resultater

Det har vært et flott år for norsk bridge. Norge har befestet sin stilling som en av de beste nasjonene i verden. Toppen var nok VM i Marrakesh, Marokko hvor det norske laget i åpen klasse (Bermuda Bowl) vant sølv med dette laget: Geir Helgemo, Tor Eivind Grude, Allan Livgård, Terje Aa, Christian Bakke og Boye Brogeland samt NPC Tolle Stabell og coach Sten Bjertnes.

Også i dameklassen har Norge befestet sin stilling som et topp-lag. I VM ble det kvartfinale. Seniorlaget fulgte opp med flott innsats, også de kom til kvartfinalen.

Foruten disse storfine resultatene har norske spillere kjempet høyt oppe på listene i en rekke internasjonale turneringer, bl.a. i World Bridge Tour sine turneringer som har økt sin popularitet blant internasjonale toppspillere. Merk at det blir WBT-turnering under det storarrangementet i Bodø i mai 2024 hvor også Marit Sveaas International går av stabelen.

USA er et populært reisemål for proffene og også enkelte norske andre spillere for å spille i de amerikanske mesterskapene, US-Nationals. I de mesterskapene har det også blitt mange fine norske plasseringer.

Nå har jeg sikkert glemt noe bra som burde vært nevnt, men uansett, alt i alt har 2023 vært veldig bra for norsk bridge.

Rekruttering

Ungdommene kommer!

Det pågår stor juniorsatsing og og innsats når det gjelder rekruttering generelt fra flere hold, både i forskjellige juniorklubber og NBF. Vi har rapportert om dette gjennom året, så i denne omgang er ingen nevnt, ingen glemt. Vi vil selvsagt følge med på det som skjer på den fronten også i 2024 og rapportere her i bloggen.

Flere norske juniorer har begynt å oppnå resultater også i åpne turneringer med langt mer erfarne motstandere enn dem selv. Dette gjelder både jenter og gutter. Nicolai Heiberg-Evenstad har allerede fått seg et navn internasjonalt. Sofie Sjødal oppnådde gode resultater i USA forleden. Og det er flere andre som banker på døren og snart vil være med å kjempe om landslagsplasser både i OPEN og LADIES.

Illusjon

God melde- og spilleteknikk er et must for toppspillere. Men det er også veldig viktig å være på høyden når det gjelder å skape et feil bilde av hvordan det ser ut for motstanderne. Det gjelder selvsagt når man er spillefører, men også motspillerne kan lure spillefører til å tro det ser annerledes ut enn det egentlig gjør.

Her er et eksempel fra høstmesterskapet i USA forleden hvor landslagsparet Aa-Livgård oppnådde noen bra resultater. Spillet er fra en av lagkampene det norske landslagsparet spilte. Ta først østs plass hvor Allan Livgård satt.

Dette var en soneutgang, og syd hadde vist 12-14NT uten hjerterstøtte før han ble plassert i 3NT.

Terje Aa (vest) spilte ut spar knekt. Spillefører ba om kongen som vant stikket, så ruter til knekten på hånden som også stod fulgt av ruter til kongen. Vest la positiv Smith på ruterspillingen, så det er mye som tyder på at han har A-J-10 fjerde eller femte i spar. Så kommer liten kløver fra nord. Hva ville du lagt nå?

(Mer om motspillsignalet Smith Peter kan du lese her)

Altså, kløver 4 fra bordet. Det er teknisk korrekt å legge kløver 8 – lavt i andre hånd. Livgård la imidlertid kløver 10, og det skapte en illusjon for spillefører som han ikke klarte å komme seg bort fra. Hele spillet så slik ut:

Hva som ville skjedd hvis øst legger kløver 8 er umulig å si. Kanskje ville spillefører lagt damen med bet som resultat siden øst i så fall ville hatt kløverstopper med K-10 gjenværende. Kanskje ville han tatt dobbelkappen og vunnet sin utgang. Men da kløver 10 kom på og spillefører prøvde damen var spillefører 100% sikker på at det var K-10 dobbel og dengte lynraskt ned esset. Da kunne ikke kontrakten vinnes lenger.

I ettertid kan man jo si spillefører kunne gått over på bordet på hjerter ess og spilt kløver derfra. Sitter kløver konge singel gjenværende hos øst sitter den det også etter hjerter til esset. Men hva om vest har kongen og har lasjert? Da åpner spillefører opp hjerteren også før kløveren er godspilt og det blir flere sonebeter. Og spillefører var altså  bombesikker på at øst hadde K-10 dobbel!

Spillet viser godt hvordan en illusjon fester seg, og da er det fort gjort å tråkke feil. Ved det andre bordet ble 3NT vunnet ved hjelp av dobbelfinessen i kløver.

Ps. Selv om et lurepåspill kan skape en illusjon og fungere godt er det nok et tips for de fleste at de bør være litt forsiktige med både falsecarding og mer ekstreme og uvanlige påspill, spesielt i motspill. Hyppig falsecarding i spill hvor det neppe kan tjene til noe kan like gjerne lure makker slik at han plasserer kortene feil og bommer i det videre motspillet. Det kan godt bli en selv som sitter igjen med lang nese hvis man forsøker å være veldig lur og kanskje ikke vet sikkert hva man egentlig gjør og ønsker å oppnå!

Spill alltid ut trumf mot storeslem! eller...?

Vi har vært inne på dette temaet før her i bloggen, det med den gamle regelen "Spill alltid ut trumf mot storeslem". Tanken bak det er at om motparten melder storeslem må de ha tett trumf, men det kan kanskje være et eller flere hull andre steder. Derfor kan annen farge i utspill være favør mens trumfutspill ikke ødelegger noe. 

Det er dog ikke så enkelt. 

Spesielt gjelder det hvis storeslem har blitt meldt i et meldingsforløp hvor begge sider har meldt og det kanskje ikke ble så enkelt å undersøke alt. Da kan det noen ganger vise seg at det mangler noe i trumfen, og trumfutspill løsers spilleførers eneste problem. 

Litt spøkefullt har jeg foreslått å skrive om regelen "spill alltid ut trumf" ved å endre alltid til aldri, så regelen i stedet blir "spill ALDRI ut trumf mot storeslem". Det er selvsagt bare tøv, men hvis man har et annet safe utspill tror jeg man bør unngå trumfutspillet. De verste kombinasjonene å spille ut trumf fra, både mot store- og lilleslem er to-tre små eller singelton. Om du har to eller tre små trumf kan det noen ganger hende makker har damen dobbel/tredje, og trumfutspillet løser spilleførers problem. Og om du har singelton trumf kan makker ha enten damen, eller knekten fjerde hvor du også løser problemet for den som spiller slemmen. 

Forleden kom et spill på RealBridge Mix hvor min "påstand" fungerte. Lise Blågestad forteller at hun nettopp hadde lest om dette med trumfutspill mot storeslem (uten å være helt overbevist?), og så meldte motparten i 7 ruter. Hun hadde dog et annet safe utspill med disse kortene som nord:


Meldingene hadde gått slik:

2 ruter var omvendt minor.

Den glimrende kontrakten 7 ruter ble meldt ved begge bord.

Lise spilte ut spar knekt. Ved det andre bordet hadde også øst støttet ruteren med omvendt minor, men der hadde øst vist singelton hjerter. Ved det bordet fulgte nord "hovedregelen" og spilte ut trumf. Slik så hele spillet ut:

Trumfutspillet gjorde det ganske enkelt for spillefører Ida Wennevold. Hun vant første stikk med ruter 8. Nå kunne hun ta A-K i kløver og trumf kløver høyt. Så over på spar dame og den siste kløveren kunne trumfes med kongen. Hjerter ess og hjerter til stjeling ble fulgt av A-Q i trumf som tok ut trumfen, og resten stod, +1440. Trumfutspillet gjorde altså at spillefører fikk ett billig trumfstikk i starten og fikk beholde de store trumfene sine til å kunne stjele høyt på den korte trumfhånden.

Etter spar knekt i utspill ved det andre bordet ble det vanskeligere. Beste plan er å stjele to kløvere hos vest, og det må selvsagt skje før trumfen er tatt ut. Helt naturlig spilling er A-K i kløver og kløver til stjeling med ruter 8. Det går bra om kløver sitter 4-3 (og om syd har dobbelton kløver). Selv med femkorts kløver hos syd og kun to hos nord går det bra om syd har ruter 10. Men i dette tilfellet kunne nord stjele over i tredje kløverrunde, en bet! Spillet ga 16 IMP, og det ble avgjort i utspillet selv om det i teorien går an å vinne 7 ruter uansett. 

Med åpne kort går det an å vinne 7 ruter også etter sparutspill. Da må det satses alt på at nord har trumftieren. Det spilles i så fall A-K i kløver og kløver til stjeling med knekten. Over til øst og kløver til stjeling med kongen. Så spilles ruter 8, og en"ubesværet" finesse tas over nords ruter 10. Men det er neppe så fristende å satse på en trumffinesse over tieren i en storeslem. Og den spilleplanen gir bet om syd har ruter 10, og å spille slik er helt unødvendig dribling også om nord har tre eller flere kløvere. 

Det kan godt være at trumfspill er greit mot storslem, men jeg tror vi glemmer det der "alltid"...

MESTERTREFF ONSDAG

Onsdag deltok 79 par. Til topps med 67,7% gikk Ida Kristine Mathisen - Markus Hansen Moe, Helgeland Juniorbridgeklubb. På 2.plass kom Dagfinn Hamstad - Kurt Kristensen, Skånland BK, og på 3.plass. Bjørn Morgen Halbjørnhus - Ola Syvertsbråten, Hemsedal BK. 

Alle resultatene finner du her.

Her er et spill fra onsdag hvor som så ofte en måtte være litt våken for å få ekstrastikket som er så verdifullt i parturnering.

Undertegnede har laget et skriv med analyser av spillene. Der skrev jeg bla. dette om spill 16 hvor forslaget til meldinger førte N/S til 6 spar, og de hadde underveis vist alle nøkkelkortene, og øst spilte ut kløver 8:

//Å spille ut singelton er ikke lurt når man vet at motparten har alle essene. Det kan ofte være favør, og i dette tilfellet får utspillet en skrekkelig effekt. Det skjer dog bare om spillefører innser verdien av kløver 6 og 7!

Spillefører bør ikke ta ruterstjeling tidlig, men sjekke om trumfen sitter rundt først. Her viser det seg at han må spille en tredje runde trumf fra syd for å fiske opp vests tier. Riktig spill etter kløver 8 i utspill er å dekke med knekten. Vest legger damen og nord vinner stikket. Så fire runder trumf. Deretter spilles A-K i hjerter, den siste med ruteravkast. Det eneste som gjenstår nå er å godspille kløveren hvor nord har K-6-2, syd 7-5 og vest 10-9-4-3.

Inne på bordet spilles kløver, og vests tilsynelatende tette kløverkombinasjon blir plutselig kun til ett stikk, det eneste stikket Ø/V får!

Det må spilles med stø hånd for å vinne 6 spar. Klarer nord det vil N/S få en svært hyggelig score, topp eller delt topp med noen veldig få andre. Med andre utspill blir det verre. Det vil dog oppstå mange interessante posisjoner. Derfor vil dette spillet blir omhandlet mer i min blogg på NBF sin side i omtalen etter onsdagens mestertreff.//

Det ble selvsagt god score for +980 på dem som fikk til det. De fikk +26 av 36 oppnåelige. Å få tak i det tolvte stikket i 4 spar ga godt over middels. 

Men toppen gikk til et par som fikk tak i +1400 i motspill mot østs 3 hjerter doblet. Brage Hansen Moe - Håvard Moe fikk det beste resultatet på spillet for egen maskin, dvs. de fikk hjelp av en uheldig utspiller på vests plass. De spilte nemlig 6NT. Syd var spillefører, og vest spilte ut kløver. Den fikk seile til knekten. Ned med A-K i spar. Sitsen oppdages og finesse over tieren kan tas. Da er det 5+2+2+3 = 12. Men det oppstår i tillegg en fin tosidig skvisposisjon. Sparstikkene innkasseres og la oss si du tar A-K i kløver underveis for oversiktens skyld. Før den siste sparen ser det slik ut.:

Øst må idet spar 8 spilles holde tre hjertere så han må kaste en ruter nå. Da er vest blitt alene om ruterholdet, men han kan på den siste sparen kaste en kløver (eller kaste hjerter knekt, men det blir det samme. En av de to kløverne må i så fall kastes i første hjerterrunde som blir det neste stikket). Så kommer A-K i hjerter og det er vest sin tur til å bli skviset. Han må holde en kløver så det blir bare to rutere på han også og den fargen sitter 2-2. På en andre hjerterhonnøren kastes fra nord etter at vest har gjort sitt valg, et valg som ikke kan bli rett samme hva han gjør.  

6 NT tretten stikk, +1020

 

MESTERTREFF TIRSDAG - Kjedelig spill?

Tirsdag deltok 313 par. Vinnere ble Johnny Åsen-Fritz Narve Johnsen, Myre BK som snek seg over 70%-merket (70,03%).

På 2.plass kom Ståle Digre-Bjørn Inge Hansen Nøtterøy/Lyngseidet og Trond Vikan-Arvid Næss, Nesodden BK ble nr. 3, begge med score litt under 70%.

Alle resultatene, spillediagrammer og alle scorer på hvert enkelt spill finner du her.

Vi tar med et spill som er et ganske så typisk parturneringsspill. Jeg tipper svært mange som spilte anså dette spillet som ganske uinteressant. Et kjedelig delkontraktspill? Det er det ikke!

Det er et spill hvor de beste til å spille parturnering har en glimrende sjanse til å skrape sammen ekstra poeng. Å oppdage muligheten for et lite ekstra stikk er veldig viktig i parturnering, og situasjoner hvor det er mulig skjer mye oftere enn spektakulære storeslemmer og slikt.

Hvis en ser på den matematiske spillanalysen under spilldiagrammet på resultatsiden ser den slik ut:

Dette er hva som teoretisk sett kan oppnås, antall stikk hvis det spilles med åpne kort av både spillefører og motspillere. Her bekreftes at det er mulig å vinne ni stikk i hjerterkontrakt N/S. Analysen er med åpne kort, men i dette tilfellet er det ni stikk i hjerterkontrakt i praksis også. Det ikke så vanskelig å få det om de får spille kontrakten, dog heldig, for øst har begge ruterhonnørene så damen tynt tredje hos syd blir stikk.

Det er bra for N/S om syd er med over sparmeldinger Ø/V (nord har doblet opplysende) selv om det kanskje går en bet av og til i3 hjerter, for det presser ofte motparten opp ett trinn med bedre mulighet for å bete dem. Teoretisk er det kun åtte stikk i sparkontrakt. Men i praksis er det løgn, det kan godt bli ni stikk.

Det er to hjertertapere og to kløvertapere. Og det er også en rutertaper, men kanskje kan den unngås?

Jo, kløveren sitter 3-3. Nesten over alt spilte nord ut kløver ess der vest spilte sparkontrakt. Da har spillefører fått et forsprang (tempo) og kan idet han kommer inn spille kløver. Deretter er det bare å stjele en kløver. To kløverstikk har blitt godspilt hos øst. På de stikkene kastes to rutere fra vest og det blir ni stikk.

For å holde vest nede på åtte stikk må nord spille ut ruter! Da er det forsvaret som er ett steg foran og rekker å godspille ruter dame før spillefører får godspilt kløveren.

Tre par var i 4 spar og delte bunnen da de gikk 200 i bet, dvs. åtte stikk. Hvis de ser på angivelsen av hvor mange stikk det teoretisk bør bli er de kanskje fornøyde med spilleføringen, men innser nok at de hadde meldt for høyt.

Hvilken score ville de fått om de fikk ni stikk ved å sette opp kløveren?

Det var en lang rekke +140 N/S i hjerterkontrakter. Så om man spiller 4 spar og får ni stikk (-100) gir det -90 matchpoeng i stedet for -160, dvs. 70 poeng i forskjell!

Det var en god del +100 N/S, en bet i sparkontrakter, men alle de var i 3 spar med en bet. Ø/V fikk altså -90 matchpoeng for å gå en bet. Men mange av dem fikk kløver ess i utspill, og da kunne de fått ni stikk. Hva ville +140 til Ø/V gitt?

Det ville gitt +38, med andre ord 128 poeng mer enn for å gå en bet i 3 spar!

Det var noen som fikk +140, og sogar noen få +170 Ø/V. To par delt nest topp for +620 Ø/V. Toppen Ø/V gikk til Håkon Gjeterud - Jan Sommer Larsen, Larvik som spilte 3 spar doblet med ett overstikk, +920!

Ti stikk i sparkontrakt skjer etter svakt motspill, kløver ess og hjerter stikk i andre stikk. Senere får spillefører også godspilt kløveren og kastet to rutere på øst sin kløver.

Det er naturlig å spille ut kløver ess mot vests sparkontrakt. I andre stikk må nord skifte til ruter for at forsvaret skal kunne ha en sjanse for å holde sparkontrakten på åtte stikk. Spillefører stikker opp med ruterhonnør og kan spille en andre runde kløver med det samme hvis han ser potensialet i kløverfargen. Nå kommer nok syd inn og spiller hjerter. Da tar N/S to hjerterstikk fulgt av en andre runde ruter fra nord. Nå må spillefører velge om han skal satse på ruterfinessen eller at kløveren ordner seg. Det bør gå an å treffe på det. Nord har allerede vist A-K i kløver og A-Q i hjerter, og mange steder har syd vært med å konkurrert i meldingene (for eksempel om vest spiller 3 spar), og noe må vel i så fall syd ha da? Dessuten la sikkert syd styrke i ruter idet ruterkiftet kom i andre stikk, og kanskje skiftet nord til ruter 9 i andre stikk. Det blir selvsagt ikke noe 100% valg dette, men det er absolutt mulig å få hjem ni stikk i sparkontrakt i praksis. Det står som nevnt veldig mange poeng på spill bare pga. det ett stikk.

Sa noen kjedelig parturneringspill?

MESTERTREFF MANDAG

Denne uken er det fire dager med mestertreff i klubber over hele landet.  Alle som spiller samme dag spiller de samme spillene, og turneringene scores i kjempestore puljer.

Mandag deltok 238 par!

Mandages vinnere ble Birger Pedersen - Arne Johnny Lyngholm, Kopervik BK med 69,24%. På andreplass kom Anders Dræge - Evind Thorvaldsen, Bergen Akademiske BK (68,76%) og nr. 3 ble Arne Håkon Laberg - Håkon Kleiven, Årdal BK (67,61)

NBF har sendt ut skriv med analyser laget av undertegnede i samarbeid med Harald Skjæran. Der er det ingen fasit, men forslag til hvordan meldinger og spill kan løses, og forklaring på hvorfor det kan gå galt osv. selv om man gjør relativt fornuftige ting. 

En gjennomgang av resultatene fra mandag viser at mye av dem som er foreslått i dette skrivet trolig skjedde. Mange vil nok kjenne seg igjen i den del spill hvis de studerer dem og leser analysene. Men i så store felt skjer det alltid veldig mye forskjellig. Og det var et spill hvor det neppe skjedde mange steder sånn som jeg "gjettet" det kunne skje.

Forslaget til mulig meldingsforløp var dette:

2NT var overføring til ruter.

Slik gikk neppe meldingene mange steder hvis det i det hele tatt forekom. Det er mest fordi det i analysen ble "glemt" at nord har en nokså logisk 2 hjerter-melding over 1NT, og nord melder også 2 hjerter om vest melder inn 1 spar som sikkert mange gjorde. I analysen står det:

"...foreslår vi innmeldingen 1NT i stedet for 1 spar eller dobler. Det er ofte greit å få fortalt om styrken og en balansert hånd med det samme. Det kan dog føre til at man ikke finner en eventuell sparkontrakt av og til. Noen foretrekker å melde inn 1 spar med slike kort."

Vel og bra, men nord meldte antageligvis nesten over alt 2 hjerter. Og da vil syd være med mer i dette meldingsforløpet. 

Det er åtte stikk i sparkontrakt om motspillet klaffer. Motspillerne må skifte til ruter. Da kan ikke spillefører få løst sparfargen med en taper. Prøver han dobbelfinesse så sitter det som det skal, en honnør foran. Men da må nord få komme inn på spar konge og kan gi syd en ruterstjeling. Med riktig motspill må N/S få to trumfstikk på en eller annen måte.

ruterkontrakt er det åtte eller ni stikk, alt etter om man tipper trumfen riktig med kongen og ruter til tieren, eller om man satser på å toppe fargen.  Det er et såkalt begrenset valg idet kongen spilles og en honnør kommer på bak A-10. Den teorien tilsier finesse andre gangen, men man kan jo aldri vite sikkert. Syd som åpnet kan godt ha startet med Q-J dobbel.

Hvis ruteren ordner seg kan Ø/V også spille grand:

"Merk at det kan vinnes 3NT om ruteren løses for syv stikk. Men bommes ruteren blir det to ruterstikk i stedet for 7 (!), og i så fall blir det nitrist i grandkontrakt."

Det var noen få ruterkontrakter på dette spillet i mandagens turnering.

Ett par var i 3Nt og gikk tre sonebet da spillefører bommet ruteren. To par var i 3NT og vant ti stikk, +630! Det ga delt topp. Toppen Ø/V gikk til Ole Årland - Øyvind Fedøy fra Austevoll BK som spilte 3 spar doblet. Motspillet ble ikke funnet og den doblede kontrakten føk hjem, Ø/V +730 til Ø/V.

I motspill mot hjerterkontrakt N/S bør Ø/V få ett stikk i hver farge. Det bli ni stikk om ikke spillerfører legger ned hjerter ess og pådrar seg to trumftapere. 

Ikke alle som spilte mot hjerterkontrakt fikk til motspillet. Toppen N/S ble delt av fem par som spilte 4 hjerter doblet med ti stikk, N/S +590. 

Det var ganske mange som fikk score på Ø/V sin side, enten i spar- eller ruterkontrakt som ble vunnet, eller at N/S gikk bet i hjerterkontrakt. Derfor ga det god score å vinne delkontrakt N/S. Vinnerparet spilte 3 hjerter med ni stikk, og +140 ga omtrent 70% på spillet.

 

US Fall Nationals "post festum"

Da er det amerikanske høstmesterskapet - Fall Nationals - over etter ti dager med en rekke turneringer i Atlanta. Norske spillere har gjort det bra der borte uten at det ble noen triumf i en av de mest prestisjetunge mesterskapene. 

REISINGER ble avsluttet i helgen med et helnorsk lag i finalen som bestod av 10 lag. Det ble litt tungt i det knallsterke finalefeltet for Martin Andresen, Thor Erik Hoftaniska, Thomas Charlsen, Stian Evenstad og Nicolai Heiberg-Evenstad som endte på 9.plass. Det var imidlertid veldig jevnt som REISINGER ofte er, så det skulle lite til for å bli en bedre plassering. Det er imidlertid en meget sterk prestasjon å komme til den finalen. Det ble italienere (lag GIRLO) som toppet foran det velkjente amerikanske laget NICKELL.    

Samtidig med avslutningen av REISINGER spilte Sofie Sjødal i I MIXED SWISS TEAMS. Sofie har oppnådd flere gode resultater i Atlanta, og i denne turneringen ble det ett til, 5.plass på lag med noen amerikanske og svenske spillere. Mixen ble vunnet av et lag som bestod av to amerikanere, en polsk dame og Matt Brown fra Auckland, New Zealand. Laget som ble nr. 2 hadde med svenske Simon Ekenberg, Kathrine Bertheau og danske Christina Lund Madsen. 

God innsats i USA av Sofie!

Terje Aa og Allan Livgård deltok i finalen i Keohane North American Swiss Teams hvor 20 lag spilte i finalen. Det norske landslagsparet har oppnådd noen pene resultater i årets høstmesterkap gjorde det godt også i den siste turneringen, det ble 9.plass til slutt.   

Flere detaljer, resultater og bulletiner finner du på mesterskapssiden, her. 

Det ble i den siste bulletinen fortalt at Player of the Year i de amerikanske mesterskapene 2023 ble svenske Ola Rimstedt foran omtrent det som kan krype og gå av verdensstjerner i bridge.

Ola ble årets spiller i de amerikanske mesterskapene

Beste spiller resultatmessig (flest vunnede mesterpoeng) i Fall Nationals oppnådde italienske Aldo Gerli som var på vinnerlaget i REISINGER og også vant KAPLAN BLUE RIBBON PAIRS.

Vi tar med et spill Gerli fortalte i bulletinen. Det var et fint meldingsforløp hvor han og makkeren i den turneringen, Andrea Boldrini var helt på bølgelengde.

Du sitter vest med disse hyggelige kortene og hører pass fra makker før syd åpner med 3 kløver. Som vanlig er det ikke fred å få. Hvordan planlegger du å melde her? 

Du kan doble opplysende, og eventuelt melde 4 hjerter neste gang om makker ikke melder 3 spar. I dette tilfellet sa øst 3 spar. Hva nå?

Slik så hele spillet ut:

Dette er en fin 6 hjerter eller 6 spar. Det er ikke så lett å melde med kontroll etter motpartens sperreåpning. Men de fikk sjekket det meste, også om det kunne være en nedlegg storslem. Øst kunne jo godt hatt hjerter konge i stedet for kløver ess. Slik gikk meldingene:

Vests 5 kløver var Exclusion Key Card Blackwood. Øst har to ess, men viste kun ett nøkkelkort utenom kløver som han var bedt om å fortelle om. Vest fortsatte med 6 kløver, storeslemsinvitt. Nå kunne øst ha vist frem hjerter konge om han hadde hatt den og de ville med styring meldt storeslem. Siden øst ikke hadde det kortet slo han av i 6 spar. Bra kontroll på meldingene

Spilleføringen var en formalitet slik det satt.

Det er dog slik at 6 hjerter er den aller beste kontrakten, der er det ingen fare for å pådra seg spartaper. En spar kan om nødvendig kastes fra vests hånd på kløver ess. Italienernes meldingsforløp hvor de måtte starte "samtalen" på tre-trinnet er likevel veldig pent.

Merk også at 6 spar spilt av vest kunne gått bet med hjerter ut fra nord. Det er på en måte rett opp i vests saks, men syd trumfer. Og nord får senere for hjerter konge uansett. Med øst som spillefører var vet ikke noen fare for det. 

 

 

Reisinger: Martin Andresen & Co, i finalen

US Fall Nationals går mot slutten. Søndag ettermiddag amerikansk tid avsluttes Reisinger hvor 10 lag er i finalen. Et norsk lag kom seg videre etter 7.plass i semifinalen. På laget spiller Martin Andresen, Thor Erik Hoftaniska, Thomas Charlsen, Stian Evenstad og Nicolia Heiberg-Evenstad. 

Samtidig spilles finale i Keohene Swiss Teams som 20 lag har kvalifisert seg til. Blant dem er laget Terje Aa og Allan Livgård spiller på. 

Fra dagens spilling i Reisinger tar vi med dette spillet. Husk Reisinger spilles som Board-A-Match hvor hvert spill kan avgjøres med minimal margin. Hvis du for eksempel går en bet i sonen (-100) vinnes spillet om lagkameratene dine noterer +110. Du får ikke noe mer om de har +1100! Turneringsformen er krevende og intens, en må få med seg det lille ekstra, ting som ikke betyr så mye i vanlig lagkamp (IMP).

Ved det ene bordet spilte Bessis-Lorenzini 4 hjerter. Det er en bra slem som normalt står om kløveren ordner seg. Om det står slem og N/S ved det andre bordet melder den vil et slikt spill bli veldig kostbart i lagkamp (IMP), men i BAM kun tapt et spill på lik linje med spill som tapes pga. ett overstikk.

Lorenzini fikk ruter ut. Siden kløveren ordnet seg fikk han tretten stikk da spar 9 kunne kastes på den femte kløveren. I BAM kan det ekstra overstikket være gullkantet hvis N/S er kun i utgang ved det andre bordet og sparutspill blir funnet. 

Her er hva som skjedde der Andresen satt syd og Charlsen nord:

Det norske paret meldte altså slemmen. Vest spilte ut spar ess. Da Andresen fant ut at vest hadde singel trumf og øst tre vurderte han antagelig å spille på kløverfinesse gjennom vest og spilte etter uttrumfing kløver konge. Og det satt 3-1 i kløver med trekorts hos vest. men da damen satt singel var det ingen problemer uansett, +980 og vunnet spill. Merk at Versace tok for spar ess i utspillet og kunne dermed vunnet spillet om N/S var i 6 hjerter ved det andre bordet med tretten stikk. Men det gode utspillet var til ingen nytte her. Spillet viser hvor små marginer det kan være i BAM. 

 

FALL NATIONALS: Mange norske videre i REISINGER

I REISINGER BAM ble kvalfiseringen spilt fredag, og semifinalen pågår nå, lørdag amerikansk tid. Det gikk greit for de norske spillerne, og veldig greit for Martin Andresen, Thor Erik Hoftaniska, Thomas Charslen, Nicolai Heiberg-Evenstad og Stian Evenstad som endte på 3.plass. 

Christian Bakke, Boye Brogeland og Geir Helgemo sitt profflag ble nr. 9. Også Lars Arthur Johansen, Nils Kåre Kvangraven og Tor Evind Grude gikk videre på 13.plass, og som nr. 16 finner vi Erik Berg og Espen Erichsen sitt lag. 20 lag gikk videre.

Allan Livgård og Terje Aa spiller i en annen lagturnering, Keohane North America Swiss Teams hvor laget deres gikk videre fra kvalifiseringen som nr. 8 av de 40 lagene som kvallet. 

Mesterskapssiden finner du her. 

Vi sakser et spill en kar med navn Howard Engle fra Chicago fortalte i bulletinen. 

Engle satt vest med en hånd han trodde ville få liten innflytelse i spillet:

    VEST

Det er vanskelig å se for seg en svakere hånd enn denne med et par syvere på topp i fargene. Vel, det kunne vel vært omtrent samme kortene med 3343 fordeling...

Syd åpnet med en sterk kunstig 1 kløver. En intelligent pass kom fra Engle (vest), og nord svarte 1 ruter som viste 0-7 poeng. Nå kom øst innpå med 2 ruter, og syd doblet som ble forklart som sterk og semibalansert. Da tenkte Engle det kunne være kult å delta i dette meldingsforløpet og hoppet like godt til 4 ruter! Nord doblet, og det gikk pass rundt. Slik så hele spillet ut:

Det ble syv stikk i 4 ruter doblet, tre doblede utenfor sonen. Minus 500 behøver ikke gi dårlig i slike soneforhold, og her hadde N/S soneutgang. Det står enkelt i 4 spar, antagelig fem trekk, og både 3NT og 5 kløver er enkle ting.

Dere som klager når dere får dårlige kort kan kanskje lære noe av dette. Moroa med den der "ubrukelige" hånden ga Chicagospilleren 88%!

 

 

Atlanta update - nordmenn vant lagturnering!

Det er mange turneringer i Fall Nationals, det amerikanske høstmesterskapet i tillegg til hovedturneringene som naturlig nok får mest oppmerksomhet.

På fredag var det enda en lagturnering. Og det er ikke slik at disse sideturneringene er noen walk-over! Det er ofte meget sterke spillere som deltar. En av de turneringene hadde to nordmenn på topp, torsdagens Top Flight Swiss Teams. Det var et bra antall verdensmestre lavere på listen som ble toppet av norske Nils Kåre Kvangraven, Lars Arthur Johansen sammen med Barnet Shenkin og Steve Levinson, 

Alt om Fall Nationals som fortsatt pågår i Atlanta, inkludert bulletiner, resultater osv.  finner du her. 

 

 

USA: Klart for Reisinger

En av de mest prestisjetunge lagturneringene i verden er REISINGER som spilles under det amerikanske høstmesterskapet (Fall Nationals). Turneringen spilles som Board-A-Match, lagkamp hvor enhver forskjell på scorene ved de to bordene avgjør poenget uansett hvor liten forskjellen er. Dermed blir det en meget intens form for bridge, alt teller! REISINGER startet fredag morgen amerikansk tid og avsluttes søndag. Det er flere lag med norske spillere, og vi skal følge med og lage noen rapporter her i bloggen.

I går ble finalen i KAPLAN BLUE RIBBON PAIRS avgjort. Det ble italiensk seier og engelsk på andreplass. For meg er det hyggelig å rapportere at Liam Milne og James Coutts fra New Zealand kom på 3.plass (begge bor riktignok i Australia nå). Men det var dog ikke så hyggelig at de snek seg foran beste nordmann Erik Berg som kom på 4.plass sammen med Peter Crouch fra England.

Geir Helgemo kom på 9.plass sammen med amerikanske Richard Zeckhauser. Christian Bakke - Boye Brogeland ble nr. 27, og Tor Eivind Grude sammen med engelske Richard Plackett kom på 31.plass i finalen som bestod av 64 par.  

Lag ZIMMERMANN vant Soloway KO Teams. Her er et sprekt spill fra semifinalen.

Ved det ene bordet i kampen mellom GOODMAN og ZIMMERMANN gikk meldingene slik:

Klukowski tapte ett ruterstikk og til spar ess, men ikke mer. Så det ble den hyggelige scoren +850 i favør ZIMMERMANN. Klukowski og Kalita gjettet neppe på at +850 skulle gi 13 tapte IMP! Men jo da, det sørget sjefen sjøl for. Meldingene ved det andre bordet gikk slik:

Det er så en nesten må gni seg i øynene. Det blir ganske kostbart i 6 ruter doblet også, men 6NT doblet ble helt latterlig. Spillefører skrapte sammen seks stikk, seks doblede bet i faresonen, dvs. GOODMAN +1700. Da var det ikke så mye å komme med +850 likevel, 13 IMP til lag GOODMAN. ZIMMERMANN vant likevel semifinalen ganske komfortabelt, og de fulgte altså opp med å vinne finalen. ZIMMERMANN er dessuten regjerende mestre i REISINGER.