Spill alltid ut trumf mot storeslem! eller...?

Vi har vært inne på dette temaet før her i bloggen, det med den gamle regelen "Spill alltid ut trumf mot storeslem". Tanken bak det er at om motparten melder storeslem må de ha tett trumf, men det kan kanskje være et eller flere hull andre steder. Derfor kan annen farge i utspill være favør mens trumfutspill ikke ødelegger noe. 

Det er dog ikke så enkelt. 

Spesielt gjelder det hvis storeslem har blitt meldt i et meldingsforløp hvor begge sider har meldt og det kanskje ikke ble så enkelt å undersøke alt. Da kan det noen ganger vise seg at det mangler noe i trumfen, og trumfutspill løsers spilleførers eneste problem. 

Litt spøkefullt har jeg foreslått å skrive om regelen "spill alltid ut trumf" ved å endre alltid til aldri, så regelen i stedet blir "spill ALDRI ut trumf mot storeslem". Det er selvsagt bare tøv, men hvis man har et annet safe utspill tror jeg man bør unngå trumfutspillet. De verste kombinasjonene å spille ut trumf fra, både mot store- og lilleslem er to-tre små eller singelton. Om du har to eller tre små trumf kan det noen ganger hende makker har damen dobbel/tredje, og trumfutspillet løser spilleførers problem. Og om du har singelton trumf kan makker ha enten damen, eller knekten fjerde hvor du også løser problemet for den som spiller slemmen. 

Forleden kom et spill på RealBridge Mix hvor min "påstand" fungerte. Lise Blågestad forteller at hun nettopp hadde lest om dette med trumfutspill mot storeslem (uten å være helt overbevist?), og så meldte motparten i 7 ruter. Hun hadde dog et annet safe utspill med disse kortene som nord:


Meldingene hadde gått slik:

2 ruter var omvendt minor.

Den glimrende kontrakten 7 ruter ble meldt ved begge bord.

Lise spilte ut spar knekt. Ved det andre bordet hadde også øst støttet ruteren med omvendt minor, men der hadde øst vist singelton hjerter. Ved det bordet fulgte nord "hovedregelen" og spilte ut trumf. Slik så hele spillet ut:

Trumfutspillet gjorde det ganske enkelt for spillefører Ida Wennevold. Hun vant første stikk med ruter 8. Nå kunne hun ta A-K i kløver og trumf kløver høyt. Så over på spar dame og den siste kløveren kunne trumfes med kongen. Hjerter ess og hjerter til stjeling ble fulgt av A-Q i trumf som tok ut trumfen, og resten stod, +1440. Trumfutspillet gjorde altså at spillefører fikk ett billig trumfstikk i starten og fikk beholde de store trumfene sine til å kunne stjele høyt på den korte trumfhånden.

Etter spar knekt i utspill ved det andre bordet ble det vanskeligere. Beste plan er å stjele to kløvere hos vest, og det må selvsagt skje før trumfen er tatt ut. Helt naturlig spilling er A-K i kløver og kløver til stjeling med ruter 8. Det går bra om kløver sitter 4-3 (og om syd har dobbelton kløver). Selv med femkorts kløver hos syd og kun to hos nord går det bra om syd har ruter 10. Men i dette tilfellet kunne nord stjele over i tredje kløverrunde, en bet! Spillet ga 16 IMP, og det ble avgjort i utspillet selv om det i teorien går an å vinne 7 ruter uansett. 

Med åpne kort går det an å vinne 7 ruter også etter sparutspill. Da må det satses alt på at nord har trumftieren. Det spilles i så fall A-K i kløver og kløver til stjeling med knekten. Over til øst og kløver til stjeling med kongen. Så spilles ruter 8, og en"ubesværet" finesse tas over nords ruter 10. Men det er neppe så fristende å satse på en trumffinesse over tieren i en storeslem. Og den spilleplanen gir bet om syd har ruter 10, og å spille slik er helt unødvendig dribling også om nord har tre eller flere kløvere. 

Det kan godt være at trumfspill er greit mot storslem, men jeg tror vi glemmer det der "alltid"...