Reisinger: Martin Andresen & Co, i finalen

US Fall Nationals går mot slutten. Søndag ettermiddag amerikansk tid avsluttes Reisinger hvor 10 lag er i finalen. Et norsk lag kom seg videre etter 7.plass i semifinalen. På laget spiller Martin Andresen, Thor Erik Hoftaniska, Thomas Charlsen, Stian Evenstad og Nicolia Heiberg-Evenstad. 

Samtidig spilles finale i Keohene Swiss Teams som 20 lag har kvalifisert seg til. Blant dem er laget Terje Aa og Allan Livgård spiller på. 

Fra dagens spilling i Reisinger tar vi med dette spillet. Husk Reisinger spilles som Board-A-Match hvor hvert spill kan avgjøres med minimal margin. Hvis du for eksempel går en bet i sonen (-100) vinnes spillet om lagkameratene dine noterer +110. Du får ikke noe mer om de har +1100! Turneringsformen er krevende og intens, en må få med seg det lille ekstra, ting som ikke betyr så mye i vanlig lagkamp (IMP).

Ved det ene bordet spilte Bessis-Lorenzini 4 hjerter. Det er en bra slem som normalt står om kløveren ordner seg. Om det står slem og N/S ved det andre bordet melder den vil et slikt spill bli veldig kostbart i lagkamp (IMP), men i BAM kun tapt et spill på lik linje med spill som tapes pga. ett overstikk.

Lorenzini fikk ruter ut. Siden kløveren ordnet seg fikk han tretten stikk da spar 9 kunne kastes på den femte kløveren. I BAM kan det ekstra overstikket være gullkantet hvis N/S er kun i utgang ved det andre bordet og sparutspill blir funnet. 

Her er hva som skjedde der Andresen satt syd og Charlsen nord:

Det norske paret meldte altså slemmen. Vest spilte ut spar ess. Da Andresen fant ut at vest hadde singel trumf og øst tre vurderte han antagelig å spille på kløverfinesse gjennom vest og spilte etter uttrumfing kløver konge. Og det satt 3-1 i kløver med trekorts hos vest. men da damen satt singel var det ingen problemer uansett, +980 og vunnet spill. Merk at Versace tok for spar ess i utspillet og kunne dermed vunnet spillet om N/S var i 6 hjerter ved det andre bordet med tretten stikk. Men det gode utspillet var til ingen nytte her. Spillet viser hvor små marginer det kan være i BAM.