Glimrende slem

Vi tar med et spill til fra kampen mellom Norge og Manchester forleden, en kamp som ga klar norsk seier.

SYD

Du sitter syd og hører makker åpner med 1 ruter. Du svarer 1 spar, og nord kommer tilbake med 2 kløver. Nå er det riktig å melde 2 hjerter som fjerde farge krav (for de fleste utgangskrav). Da sier makker 3 kløver som bør vise minst 5-5. Hva melder du nå? 

Det er nok slem her, og kanskje storeslem. I meldesituasjonen jeg skisserte sa mange 3 spar over 3 kløver, en melding som virker ganske logisk. Og det er vel ikke alle som har den avtalen at nords 3 kløver må være femkorts farge i denne situasjonen, for hva gjør man med 1-3-5-3 uten hjererstopper? Til det kan det nevnes at en bra variant er at løft av fjerde farge fra to-trinnet til tre-trinnet viser akkurat det, ingen ting å fortelle om. Altså, hvis 2 hjerter - fjerde farge - løftes til 3 hjerter viser det at han ikke har sparstøtte, ikke hjerterhold og ikke ekstra lengde verken i ruter eller kløver.

Det kan det bli litt klønete å finne ut med full styring at det her faktisk er en helt glimrende storeslem om syd sier 3 spar over 3 kløver. Hele spillet så slik ut:

Nicolai Heiberg-Evenstad - Thor Erik Hoftaniska og Jan Mikkelsen - Arve Farstad fant frem til 7 kløver. Godt meldt!

Jeg likte sistenevnte par sitt meldingsforløp best:

Farstad (syd) valgte å gi opp sparfargen som trumf idet Mikkelsen sa 3 kløver, og syd støttet i stedet kløveren med 4 kløver, sleminvitt. Det fulgte to kontrollmeldinger før Farstad sjekket for nøkkelkort med 4NT. Nord viste to key-cards pluss trumf dame, altså må nord har ruter ess og K-Q femte i kløver. Det kan vel fortsatt være en litt tøff storslem om ikke nord har så kanonbra kløver, men 7 kløver må ha gode sjanser. Så det ble hva Farstad meldte. 

Det ble enkelt tretten stikk etter trumfutspill fra øst. Da fikk spillefører med seg 5-2 i spar også ved å stjele et par rutere og stjele to spar på hånden, deretter ta ut trumfen og hente sparstikkene med hjerter ess som inntak. Det satt jo 4-3 i spar så det var aldri noe stort problem etter trumfutspillet. Om det kommer hjerter ut blir det litt verre fordi hjerter ess blir revet bort. Da kan ikke sparfargen stjeles god å hentes med tre ganger trumf, for trumfen blir eneste inntak om hjerter ess må brukes i første stikk. Fem sparstikk kan fås, men det gir kun 5+1+1+5= 12 stikk. Løsningen om det kommer hjerter ut er å ikke satse på godspilling av sparen, men spille på kryss-stjeling. Etter hjerter ess tas A-K-Q i spar med ett hjerteravkast og to ruteravkast. Så hjerter til stjeling, ruter ess og ruter til stjeling. En hjerter til stjeles med kløver 8, og da det går bra i det stikket er det bare å krysse resten med høye trumf. Dette gir fem trumfstikk hos nord og tre hos syd, med andre ord åtte trumfstikk som sammen med A-K-Q i spar og to røde ess gir tretten stikk i alt. 

Kun de to nevnte norske parene meldte og vant 7 kløver, +2140. De andre var i 6 kløver foruten ett av de engelske parene som stoppet i 5 kløver.