MESTERTREFF TIRSDAG - Kjedelig spill?

Tirsdag deltok 313 par. Vinnere ble Johnny Åsen-Fritz Narve Johnsen, Myre BK som snek seg over 70%-merket (70,03%).

På 2.plass kom Ståle Digre-Bjørn Inge Hansen Nøtterøy/Lyngseidet og Trond Vikan-Arvid Næss, Nesodden BK ble nr. 3, begge med score litt under 70%.

Alle resultatene, spillediagrammer og alle scorer på hvert enkelt spill finner du her.

Vi tar med et spill som er et ganske så typisk parturneringsspill. Jeg tipper svært mange som spilte anså dette spillet som ganske uinteressant. Et kjedelig delkontraktspill? Det er det ikke!

Det er et spill hvor de beste til å spille parturnering har en glimrende sjanse til å skrape sammen ekstra poeng. Å oppdage muligheten for et lite ekstra stikk er veldig viktig i parturnering, og situasjoner hvor det er mulig skjer mye oftere enn spektakulære storeslemmer og slikt.

Hvis en ser på den matematiske spillanalysen under spilldiagrammet på resultatsiden ser den slik ut:

Dette er hva som teoretisk sett kan oppnås, antall stikk hvis det spilles med åpne kort av både spillefører og motspillere. Her bekreftes at det er mulig å vinne ni stikk i hjerterkontrakt N/S. Analysen er med åpne kort, men i dette tilfellet er det ni stikk i hjerterkontrakt i praksis også. Det ikke så vanskelig å få det om de får spille kontrakten, dog heldig, for øst har begge ruterhonnørene så damen tynt tredje hos syd blir stikk.

Det er bra for N/S om syd er med over sparmeldinger Ø/V (nord har doblet opplysende) selv om det kanskje går en bet av og til i3 hjerter, for det presser ofte motparten opp ett trinn med bedre mulighet for å bete dem. Teoretisk er det kun åtte stikk i sparkontrakt. Men i praksis er det løgn, det kan godt bli ni stikk.

Det er to hjertertapere og to kløvertapere. Og det er også en rutertaper, men kanskje kan den unngås?

Jo, kløveren sitter 3-3. Nesten over alt spilte nord ut kløver ess der vest spilte sparkontrakt. Da har spillefører fått et forsprang (tempo) og kan idet han kommer inn spille kløver. Deretter er det bare å stjele en kløver. To kløverstikk har blitt godspilt hos øst. På de stikkene kastes to rutere fra vest og det blir ni stikk.

For å holde vest nede på åtte stikk må nord spille ut ruter! Da er det forsvaret som er ett steg foran og rekker å godspille ruter dame før spillefører får godspilt kløveren.

Tre par var i 4 spar og delte bunnen da de gikk 200 i bet, dvs. åtte stikk. Hvis de ser på angivelsen av hvor mange stikk det teoretisk bør bli er de kanskje fornøyde med spilleføringen, men innser nok at de hadde meldt for høyt.

Hvilken score ville de fått om de fikk ni stikk ved å sette opp kløveren?

Det var en lang rekke +140 N/S i hjerterkontrakter. Så om man spiller 4 spar og får ni stikk (-100) gir det -90 matchpoeng i stedet for -160, dvs. 70 poeng i forskjell!

Det var en god del +100 N/S, en bet i sparkontrakter, men alle de var i 3 spar med en bet. Ø/V fikk altså -90 matchpoeng for å gå en bet. Men mange av dem fikk kløver ess i utspill, og da kunne de fått ni stikk. Hva ville +140 til Ø/V gitt?

Det ville gitt +38, med andre ord 128 poeng mer enn for å gå en bet i 3 spar!

Det var noen som fikk +140, og sogar noen få +170 Ø/V. To par delt nest topp for +620 Ø/V. Toppen Ø/V gikk til Håkon Gjeterud - Jan Sommer Larsen, Larvik som spilte 3 spar doblet med ett overstikk, +920!

Ti stikk i sparkontrakt skjer etter svakt motspill, kløver ess og hjerter stikk i andre stikk. Senere får spillefører også godspilt kløveren og kastet to rutere på øst sin kløver.

Det er naturlig å spille ut kløver ess mot vests sparkontrakt. I andre stikk må nord skifte til ruter for at forsvaret skal kunne ha en sjanse for å holde sparkontrakten på åtte stikk. Spillefører stikker opp med ruterhonnør og kan spille en andre runde kløver med det samme hvis han ser potensialet i kløverfargen. Nå kommer nok syd inn og spiller hjerter. Da tar N/S to hjerterstikk fulgt av en andre runde ruter fra nord. Nå må spillefører velge om han skal satse på ruterfinessen eller at kløveren ordner seg. Det bør gå an å treffe på det. Nord har allerede vist A-K i kløver og A-Q i hjerter, og mange steder har syd vært med å konkurrert i meldingene (for eksempel om vest spiller 3 spar), og noe må vel i så fall syd ha da? Dessuten la sikkert syd styrke i ruter idet ruterkiftet kom i andre stikk, og kanskje skiftet nord til ruter 9 i andre stikk. Det blir selvsagt ikke noe 100% valg dette, men det er absolutt mulig å få hjem ni stikk i sparkontrakt i praksis. Det står som nevnt veldig mange poeng på spill bare pga. det ett stikk.

Sa noen kjedelig parturneringspill?