MESTERTREFF ONSDAG

Onsdag deltok 79 par. Til topps med 67,7% gikk Ida Kristine Mathisen - Markus Hansen Moe, Helgeland Juniorbridgeklubb. På 2.plass kom Dagfinn Hamstad - Kurt Kristensen, Skånland BK, og på 3.plass. Bjørn Morgen Halbjørnhus - Ola Syvertsbråten, Hemsedal BK. 

Alle resultatene finner du her.

Her er et spill fra onsdag hvor som så ofte en måtte være litt våken for å få ekstrastikket som er så verdifullt i parturnering.

Undertegnede har laget et skriv med analyser av spillene. Der skrev jeg bla. dette om spill 16 hvor forslaget til meldinger førte N/S til 6 spar, og de hadde underveis vist alle nøkkelkortene, og øst spilte ut kløver 8:

//Å spille ut singelton er ikke lurt når man vet at motparten har alle essene. Det kan ofte være favør, og i dette tilfellet får utspillet en skrekkelig effekt. Det skjer dog bare om spillefører innser verdien av kløver 6 og 7!

Spillefører bør ikke ta ruterstjeling tidlig, men sjekke om trumfen sitter rundt først. Her viser det seg at han må spille en tredje runde trumf fra syd for å fiske opp vests tier. Riktig spill etter kløver 8 i utspill er å dekke med knekten. Vest legger damen og nord vinner stikket. Så fire runder trumf. Deretter spilles A-K i hjerter, den siste med ruteravkast. Det eneste som gjenstår nå er å godspille kløveren hvor nord har K-6-2, syd 7-5 og vest 10-9-4-3.

Inne på bordet spilles kløver, og vests tilsynelatende tette kløverkombinasjon blir plutselig kun til ett stikk, det eneste stikket Ø/V får!

Det må spilles med stø hånd for å vinne 6 spar. Klarer nord det vil N/S få en svært hyggelig score, topp eller delt topp med noen veldig få andre. Med andre utspill blir det verre. Det vil dog oppstå mange interessante posisjoner. Derfor vil dette spillet blir omhandlet mer i min blogg på NBF sin side i omtalen etter onsdagens mestertreff.//

Det ble selvsagt god score for +980 på dem som fikk til det. De fikk +26 av 36 oppnåelige. Å få tak i det tolvte stikket i 4 spar ga godt over middels. 

Men toppen gikk til et par som fikk tak i +1400 i motspill mot østs 3 hjerter doblet. Brage Hansen Moe - Håvard Moe fikk det beste resultatet på spillet for egen maskin, dvs. de fikk hjelp av en uheldig utspiller på vests plass. De spilte nemlig 6NT. Syd var spillefører, og vest spilte ut kløver. Den fikk seile til knekten. Ned med A-K i spar. Sitsen oppdages og finesse over tieren kan tas. Da er det 5+2+2+3 = 12. Men det oppstår i tillegg en fin tosidig skvisposisjon. Sparstikkene innkasseres og la oss si du tar A-K i kløver underveis for oversiktens skyld. Før den siste sparen ser det slik ut.:

Øst må idet spar 8 spilles holde tre hjertere så han må kaste en ruter nå. Da er vest blitt alene om ruterholdet, men han kan på den siste sparen kaste en kløver (eller kaste hjerter knekt, men det blir det samme. En av de to kløverne må i så fall kastes i første hjerterrunde som blir det neste stikket). Så kommer A-K i hjerter og det er vest sin tur til å bli skviset. Han må holde en kløver så det blir bare to rutere på han også og den fargen sitter 2-2. På en andre hjerterhonnøren kastes fra nord etter at vest har gjort sitt valg, et valg som ikke kan bli rett samme hva han gjør.  

6 NT tretten stikk, +1020