Hjemmeseier i White House

Det ble Nederland White (vertsnasjonen hadde med flere lag og de ble benevnt med farger) som vant White House Juniors International. De slo Polen i en superjevn finale.

Da ett spill gjenstod i finalen var stillingen 105-105. Begge lagene spilte delkontrakt i ruter i det siste spillet. Polen fikk ni stikk der det så ut som det kansje burde blitt bare åtte stikk. Kanskje kunne det være verd det nødvendige IMPet? Nei, for Nederlands spillefører fikk to overstikk i kontrakten 2 ruter, og 130 mot 110 ved det andre bordet var verd akkurat det IMPet Nederland trengte for å vinne finalen med 106-105!

Finalekampen startet med fart og spenning allerede i andre spill.

Nederlandske Coenen følte nok han var heldig her. Han hadde etter makkerens svake grandåpning stoppet i 3 kløver, men da motparten meldte 4 hjerter sa han 5kløver. som ble doblet, og spillefører var øst (etter 2NT som overføring). Syd fant et godt utspill i spar konge, men da han ikke kunne trumfe over åtteren tredje runde spar var kontrakten enkel å vinne siden ruterfinessen gikk, +550 til Nederland. Her har vi kanskje fått en god start, tenkte nok Coenen og Lucasse...

Slik gikk meldingene ved det andre bordet:

 

Westerbeek hadde nok ikke ett av sine beste øyeblikk da han spilte ut hjerter knekt mot 6 kløver. Et utspill er et utspill, greit nok, men jeg har i alle fall sansen for å spille ut spar ess i en slik situasjon. Idet blindemann kommer ned (øst ved det bordet) og i dette tilfellet forteller det meste kan det ikke være noen hensikt i å spille noe annet en mer spar. Håpet blir at makker har K-10 dobbel, eller singel tier - en bet. Men da han altså valgte hjerterutspill føk slemmen hjem. Ruterfargen ga avkast for alle vest sine tre spar. Dermed ble det Polen som tok ledelsen 9-0 i stedet for at Nederland kunne vunnet spillet stort. Men til slutt var det alså Nederland som trakk det lengste strået.  

Norge var godt med i denne turneringen. Vårt lag kvalifiserte seg greit til mellomspill, og hadde heller ikke store problemer med å gå til kvartfinalen. Der ble det tap mot England. Likevel godkjent innsats av Anders H. Gundersen, Joakim Sæther, Christian Bakke og Marcus Sheie. 

Siste dag spilte de som var slått ut av hovedturneringen en parturnering, og det var da muligheter for å bytte makkere og spille i transnasjonale par, samt at lagkapteiner, coacher og tilskuere osv. kunne være med – et morsomt og sosialt opplegg.

Anders H. Gundersen ble på 3.plass i parturneringen med 62% score, og han spilte med Guy Mendes de León fra Nederland.

White House Junior Internationals 2017

I Het Witte Huis i Nederland spilles denne uken den store, internasjonale juniorturneringen White House Junior International. Det deltar 24 lag som først er delt i to puljer. Norge gikk greit til mellomspillets A-klasse etter en fin 2.plass i grunnspillet, og vårt lag har dermed en god sjanse til å komme seg videre til kvartfinalen også.

Her er resultatlisten i grunnspillet, Norges pulje:


For Norge spiller et erfarent juniorlag bestående av Christian Bakke (Bergen AK), Anders H. Gundersen (Studentenes BK), Marcus A. Scheie (Norrønna BK) og Joakim Sæther (Melhus BK). Lars Eide er NPC (non playing captain). 

I kampen mot Russland ble det svært jevnt, og Norge tok en liten seier bl.a. takket være dette spillet hvor mye ble avgjort i aller første melding (Giver vest, ingen i sonen):

Vest (Gundersen)

Ville du åpnet med disse kortene, og i så fall med hva?

Jeg synes hånden ikke egner seg for en sperremelding. Samtidig er det en håndtype du ikke liker å passe med. Gundersen valgte 1 kløver som vel er et greit valg, selv om åpninger uten de antall honnørpoeng man vanligvis bør ha helst gjøres med enda bedre farge enn dette.

Etter nordmannens åpning var ikke veien så lang til utgang da Bakke satt med disse kortene:

Øst (Bakke)

 

De endte i 3 grand med Gundersen som spillefører. Da det kom hjerter i utspill fikk spillefører sin sjanse. Etter liten fra bordet (øst) kom knekten på, og spillefører hadde tre hjerterstikk siden utspillet var fra damen. Men sparfargen satt 4-2, og han måtte innom den for å komme til ni stikk. Russlands motspiller som kom inn til høyre for spillefører i fjerde sparrunde burde kanskje spilt ruter for å sette spillefører på en prøve. Han må i så fall enten opp med kongen (riktig om ruterspillet er unna esset), eller legge liten (riktig om det er damen han som spiller ruter gjennom spillefører har). Det motspillet kom aldri (esset satt for øvrig bak kongen, damen satt hos syd), og det endte med hele ti stikk, +430 til Norge. Da Russlands Ø/V-par kom i 2 spar (vest passet i åpning) og noterte +140 ga spillet 7 IMP til Norge, det største IMP-utslaget i kampen som Norge vant med 1 IMP, 10,39-9,61 i VP.

Turneringen fortsetter onsdag med mellomspillet, og det er overføring fra kampene på BBO.    

Med nærmere ettertanke

Etter å ha postet den forrige artikkelen (Teori og praksis – GIB analyser) satt jeg og småfunderte litt på balkongen. Da kom det til meg (heldigvis før «klagenemda» har reagert) at det kanskje ikke er helt umulig i praksis å vinne den 6 kløverkontrakten som ble omtalt likevel.


Med kløverutspill vinnes på bordet. Nå bør det kanskje spilles A-K i ruter med hjerteravkast. Det kan være galt om ruter sitter 6-1 og hjerter ess viser seg å sitte foran, og i noen tilfeller også om ruteren sittter 5-2 og hjerter ess foran da det i så fall ville vært lett å vinne med tre sparavkast på ruterhonnørene i stedet (etter uttrumfing), og hjerter mot kongen.

6-1 sits i ruter er et ganske lite faremoment. Etter at de to ruterstikkene står med hjerteravkast fra syd bør det nok i stedet for å trumfe en hjerter som jeg skrev spilles en ruter til trumf. Det er ingen fare med 5-2 sits i ruter, for syds trumf er store nok. Hvis ruterfargen sitter 4-3 trumfes ut, den tredje trumfrunden tas hos nord, og det er bare å forlange tretten stikk (1+0+5+7). )Det kan dog oppstå et lite problem hvis vest får kastet spar i tredje ruterrunde fra trekorts spar)

Så med 4-3 sits i ruter er det ingen problemer, men her sitter imidlertid ruteren 5-2, og det må mer til.

Da kan det spilles på sparen. Det er selvsagt en stor sjanse for at de kan få spilt en trumf til (vest har en sparhonnør), men om øst har K-Q i spar går det bra siden han ikke kan få spilt trumf, og det går å få tatt to sparstjelinger. Og som det satt i helgen kan i så fall spillefører mot slutten få til den litt spektakulære sparfinessen med 9-7 mot trumf, åtteren singel igjen hos øst som beskrevet i forrige artikkel, for vest må stikke med spar dame for å spille en andre runde trumf. Og da stikkes hos nord før det spilles spar knekt fra nord som øst må dekke (se for øvrig forrige artikkel).

Teori og praksis - GIB analyser

I de fleste turneringer får spillerne spillstensiler, «hand records» utlevert etter sesjonene, og på de er det vanligvis såkalte GIB analyser til hvert diagram. De sier hvor mange stikk som kan vinnes i de forskjellige kontrakter. Analyseverktøyet GIB gir en computerbasert double-dummy analyse som går gjennom alle kombinasjoner rekkefølger av hvilke kort som spilles, og den finner ut hva begge sider kan gjøre best mulig slik alle kortene er, altså med åpne kort. Så det analysen forteller er altså hva som kan vinnes om man VET hvordan det sitter! Mange leser disse GIB analysene feil og sier slikt som at «vi hadde 6 hjerter i kortene» osv., men det er ikke riktig måte å se det på. I praksis kan det være helt umulig å melde det som kan vinnes, og det har ofte ikke i nærheten av god nok prosentsjanse til at det skal meldes heller, Og å spille på det som skal til med den aktuelle sitsen kan godt være helt hull i hodet, for det kan godt være slik at det som gir flest stikk kun kan vinnes ved å spille på sjanser som er mye mindre enn en annen fornuftig spilleplan ville gitt, men som mislykkes med akkurat den sitsen. Så ikke bruk denne informasjonen til å snakke om hva dere skulle ha meldt!

Likevel er analysene interessante. Noen ganger ser det nesten umulig ut å vinne de antall stikk som analysen påstår (men den er alltid riktig) kan vinnes. Det kan de spesielt interesserte bruke som en slags trening i å analysere spill. Det kan være et puslespill å finne ut hvordan kortene må bli spilt for å oppnå det maksimale, selv om det altså ikke har så mye med praktisk bridge å gjøre. Samtidig som å forsøke å løse puslespillet bør man se på hvilken spilleplan som ville gitt best sjanse, selv om den kanskje ikke ville lyktes i det spillet. For i praksis er det jo riktig å spille på beste prosentsjanser, det vil gi mest poeng i det lange løp.

Her er et spill fra en lagturnering i helgen hvor forskjellen på teori og praksis var stor.


Etter åpning med 1 ruter fra nord (hånden er for sterk for en sperremelding) er det ikke merkelig om syd til slutt havner i 6 kløver. Og det er en fin kontrakt. Om nord hadde hatt litt bedre kløver (tre inntak) kunne ruterfargen ha blitt godspilt ved å stjele to små ruter og senere spille inn bordet for å hente fire ruterstikk, selv om fargen sitter 5-2. Siden nords trumf gir kun to inntak må ruterfargen sitte 4-3 for å kunne utnyttes. Ett inntak til å stjele en ruter, og det siste inntaket til å hente godspilte ruterstikk om fargen sitter greit. Om ikke det lykkes (ruteren sitter 5-2) må hjerter ess sitte foran. Dette gir totalt sett veldig bra sjanser; det sitter 4-3 i en farge med seks kort til sammen i 62% av tilfellene, og om ikke det går bra gir hjerter ess riktig plassert foran 50% sjanse også. Så de som var i 6 kløver gikk en trist bet (om de da ikke fikk hjerter ess i utspill) etter å ha spilt normalt, dvs. nord spilles inn i kløver, en ruter trumfes, så tas en stor trumf fra hånden før den tredje kløverrunden går til nord (og tar ut forsvarets siste trumf). Så prøves ruteren, og idet den ikke gir den ønskede uttellingen forsøkes siste sjanse, hjerter ess foran.

Men altså, det går ikke.

Idet du får spillstensilen etter sesjonen ser du at 6 kløver ifølge GIB kan vinnes! Det er irriterende hvis du gikk bet etter å spilt på en måte som totalt sett ga rundt 80% sjanse.

Er det en bedre spilleplan?

Nei. Men med åpne kort kan kontrakten vinnes selv om det nok tar litt tid for de fleste å se vinnervarianten. Og det som skal til gir klart mindre sjanse enn den spilleplanen som feilet.

Klarer du med åpne kort å se hvordan 6 kløver kan vinnes med for eksempel kløver ut?

Uten trumfutspill kan det spilles slik: Du kaster syds to hjerter på A-K i ruter, men så gis ruteren opp (og du spiller jo med åpne kort og vet den sitter 5-2!). Så kan ett stikk gis bort i spar, hvoretter du senere kan trumfe to spar hos nord. Men du må jo spille inn nord i trumf for å kunne ta de to ruterstikkene, og da kan vel forsvaret spille trumf idet de kommer inn i spar? Og beste motspill er vel trumf ut som gjør at det ikke går å få gitt bort sparstikk og trumfe to spar siden de kan spille en andre gang trumf. Vest kan stikke seg inn i spar for for å spille en trumf til, og da fås kun en sparstjeling hos nord.

Men det er nettopp det GIB har funnet ut ikke gjør noe, for se nærmere på N/S sin sparbeholdinig og hvordan mellomsparene sitter fordelt hos Ø/V. Det er basert i spar hvordan 10-9-8-7 er fordelt GIB har funnet sin finurlige løsning!

Det kommer altså trumf ut. La oss si du vinner med nieren og tar A-K i ruter med avkast av to hjerter. Så spilles en hjerter til trumf og liten spar opp mot knekten.


Hvis vest legger liten spar krever knekten østs konge. Han har ikke trumf å spille, og du får etter hvert stjålet begge de to gjenværende småsparene – tolv stikk.

Så for at forsvaret skal ha en sjanse etter denne starten må vest stikke med spar dame og spille mer trumf. Den vinnes med tieren, og da ser det slik ut:


Nå spilles spar knekt. Øst må dekke med kongen, for hvis ikke han gjør det lar du knekten seile (husk igjen, vi spiller nå med helt åpne kort), og knekten vinner stikket. Senere behøver du kun trumfe den siste lille sparen. Så øst må dekke knekten med kongen.

Da har du igjen 9-7 i spar, vest har 10-5 og øst åtteren singel. Dermed trenger du faktisk kun en stjeling, for du presser "selvsagt" ut vests spar 10 mot nords siste trumf ved å spille spar 9! Hvis han dekker trumfer du og åtteren faller. Syds kort står, for spar 7 har blitt en vinner. Hvis ikke vest dekker får nieren seile og vinner stikket. Så trumfes spar 7, og resten står.

Slikt er vel kanskje bare mulig om man ser alle kortene, men selv da må man ha veldig god trening i å se for seg finurlige muligheter. Og å spille slik er ikke riktig satset da det må sitte helt spesifikt sånn at syds 9-7 i spar kommer i spill. Og da lykkes med en finesse som er klasse med noen av de såkalte «Helgemos finesser» vi har sett, slikt som nesten bare han får til ved bordet.

KM for par i Oslo

KM par og NM kvalifisering ble arrangert i Oslo i helgen. Steffen Fredrik Simonsen og Kåre Bogø gikk ut i hundre og tok tidlig en stor ledelse. Det ble til slutt en soleklar seier foran Jon Egil Furunes - Jan Mikkelsen med Kristoffer Hegge - Fred Kristiansen på 3.plass. De to først plasserte parene er kvalifisert for parfinalen.

Når man spiller godt og har nydelig gli lykkes det meste, av og til selv om man tar avgjørelser som i teorien viser seg å være feil. Her er en meldeprøve Kåre Bogø fikk som vest:

Vest hadde sannelig mye ekstra for sin innmelding 2 kløver. Hva kan øst ha? Han melder 5 kløver i utgunstig sone og da er det nok sannsynlig han har sterke kort og tror det står. Med så mye hos innmelderen er det klart han må få lov å tenke på slem. Problemet er sparfargen. Kan øst ha kortfarge i spar? Neppe, for hvorfor tok han i så fall ikke med seg en Splintermelding (kortfarge) på veien til 5 kløver? Øst kan vel ha K-Q i spar, eller esset, og i så fall står 6 kløver. Men det er også en fare for to raske spartapere.

Bogø syntes han hadde så mye ekstra at han løftet til 6 kløver. Det var feil - i teorien:

 

Med spar ut mot kløverkontrakt spilt av vest står ikke engang utgang, forsvaret får to sparstikk og en stjeling. Nord spilte ut spar 8 til liten damen og...knekten fra spillefører, den skjulte hånden. Kan/bør syd la seg lure av det?

Jeg mener svaret er et klart NEI, syd bør ikke la seg lure. Det er vel kanskje slik at enkelte har avtale om å spille ut sitt høyeste kort i makkers farge i sånne situasjoner. Det må være en dårlig avtale. Spesielt mot slem er det veldig viktig å være nøyaktig med fordelingskast og fordelingsutspill. Det er ofte helt kritisk. Nords spar 8 kan dermed ikke være noe annet enn åtteren dobbel eller singel. Hvis vest har knekten singel har nord 8-7-6-5. Tja, noen vil kanskje spille ut åtteren fra det, men jeg tror altså det er feil, det bør spilles korrekt fordeling ut. Og 8-7-6-5 er ikke sekvens, vi definerer 10-9 som laveste sekvens. Har man disse enkle avtalene så er det ingen problemer for syd i dette spillet, han stoler på makkeren og kan ta for spar ess i andre stikk.

Det er vel kanskje litt forståelig at syd begynte å tenke i feilaktige baner. Han syntes det var rart om vest hadde lettet til 6 kløver med knekten tredje i spar, spesielt fordi vest heller ikke har ruter ess som syd sitter og ser ned på. Etter å ha surret rundt i slike tanker en stund skiftet syd til hjerter! Dermed var 6 kløver hjemspilt i løpet av sekunder, +1370, en delt topp på veien til KM tittelen.

Merk at 6 kløver står om øst er spillefører, men det er i praksis nokså vanskelig å få til.  

 

 

 

MARIT SVEAAS INTERNASJONALE BRIDGETURNERING

Det er andre gang Marit Sveaas International Bridge Tournament arrangeres. I år spilles den i Operaen i Oslo fra 4. til 6.august. Det er en hjemmeside på internett hvor du får all informasjon og hvor det kan meldes på til turneringen: www.msibt.org

Enkelte vil nok anse denne storturneringen med skyhøye pengepremier som en eliteturnering. Det er det også, men ikke bare det. At det vil delta mange toppspillere bør ikke skremme andre som ikke føler de er helt i det ypperste elitesjiktet fra å delta. Det er nemlig fine (penge)premier i mange klasser.

I disse klassene blir premieringen slik (forutsatt at det er minst 15 par i klassen):

Dessuten vil det å delta i denne turneringen være en flott happening hvor du får brynt deg mot norske toppspillere og endel internasjonale, kjente navn, samtidig som du kanskje kan ha en sjanse til å kunne vinne en fin premie selv om du ikke er med og kjemper helt i toppen av resultatlisten.

Både jeg selv og NBF håper mange av dere tar del i denne fantastiske turneringen.

Av de som kommer med ambisjoner om å kapre den storflotte førstepremien i åpen klasse vil det først og fremst være omtrent det som kan krype og gå av norske toppspillere. Det blir tretten hovedpremier (forutsatt at 250 par deltar). Førsteprisen er på fantastiske kr. 300.000 (ca. 33.000 Euro).

Kan far og sønn, Fredrik og Tor Helness vinne i år som i fjor?

I tillegg til norgeseliten vil det komme mange internasjonale toppspillere til Oslo for å spille i Operaen. MSIBT spilles altså helgen før bridgefestivalen starter i Drammen.

Undertegnede er en av mange som (selvsagt) tar turen til Oslo den helgen, og jeg håper å treffe nettopp deg i Operaen under MSIBT!

NBF kurs online (BBO) - instruktivt spill

NBF avholder for tiden bridgekurs på BBO. Det er Spill Bridge 2, en forlengelse av nybegynnerkurset Spill Bridge 1. Det deltar mange entusiastiske elever som får onsdagskveldene en forlesning på en skoletime eller så, samt at de spiller en (kort) turnering etterpå.

Onsdag i forrige uke forekom dette instruktive spillet:


Vest åpnet med 1 ruter, og øst sa 2 kløver. I systemet elevene spiller/lærer seg er det svaret krav for en runde, og vest kom tilbake med 2 grand som viser 12-14 (de spiller med 15-17 grand i åpning). Nå skiltes veiene ved de forskjellige bordene.

Der jeg så på passet øst. Han tenkte på et vis korrekt, med bare 11 hp og maks 14 hos makkeren var det sannsynligvis for lite poeng til utgang. En kan innvende at å spille delkontrakt i kløver trolig er tryggere enn 2 grand med slike kort hvis man ikke tror man skal i utgang. Hvis det satses på utgang er det veldig ofte bedre å forsøke 3 grand enn 5 i minor. 

Mange mer erfarne spillere ville imidlertid lagt på til 3 grand med øst sine kort. Hans hånd inneholder mange potensielle stikk. Det er greit å være ganske disiplinert med hensyn til poengrenser og slikt i meldingene, særlig når det er balanserte hender. Men som vi var inne på i et annet eksempel denne kurskvelden er det jo til syvende og sist STIKK som gjelder, og avgjør det endelige resultatet på spillet, ikke honnørpoeng! Her har øst kort som ganske greit vil gi mange stikk.

Og 3 grand er en bra utgang.

Den riktige spilleplanen i grandkontrakt med disse kortene er instruktiv. Nord spiller ut spar 10 (høyeste fra sekvens og mellomsekvens, her 10-9). Først vurderer spillefører hvor mange stikk han har, og her er det med spar ut to i den fargen, ruter ess og hjerter ess. Men det er et stort potensiale i kløverfargen. Etter å ha presset ut kløver ess har spillefører fem godspilte kløverstikk. To stikk i spar, to røde ess og fem i kløver blir ni stikk til sammen.

Men spillefører må være våken, faktisk allerede i første stikk. Sånn er det faktisk ofte, feil skjer i første stikk. Derfor må det planlegges allerede før det stikket spilles.

Ofte når man har en slik langfarge som må spilles god på den ene siden i grandkontrakt er det et stort poeng i å sikre seg at det er inntak til fargen etter at den har blitt godspilt.

Hvor er inntaket til øst i dette spillet? Hjerter dame kunne vært et inntak om nord hadde hatt kongen. Men det er enklere enn som så, faktisk.

På sparutspillet fra nord virker det naturlig å forlange damen (eller knekten) i første stikk. Den vinner i så fall stikket. Senere har da Ø/V A-3 mot J-6 i spar, og med sparspill fra syd idet han er inne på esset får nord godspilt sparfargen sin. Merk at riktig motspill er å ikke ta for kløver ess med det samme, for gjøres det vil spillefører ha en kløver han kan spille seg over til øst med.

Om motspillet er riktig (syd tar for kløver ess andre eller tredje gang) blir det vanskelig for spillefører idet syd så spiller spar. Da hjelper det ikke spillefører om nord har hjerter konge heller. Før spillefører i så fall hadde kommet seg over til øst på hjerter dame (hvis nord hadde hatt hjerter konge) til kløverstikkene ville nord kommet inn på hjerter konge til sparstikkene sine.

Løsningen ligger i sparfargen.

På utspillet skal spillefører følge med sekseren fra øst og ta esset fra hånden. Så godspilles kløverfargen. Nå sitter spillefører igjen med 3-2 i spar mot Q-J, og det er et sikkert inntak til øst etter at kløverfargen er godspilt!

Merk at i sparfargen isolert sett får spillefører alltid to stikk, aldri mer, aldri mindre, uavhengig av om han spiller damen eller liten fra øst i stikk en. Men det viktige her var å innse at østs spar er inntaket som behøves for å komme seg over til de deilige kløverstikkene, men bare om spar ess spilles i første stikk!

Leserbrev: Gladnyhet fra Østerdalen

Med jevne mellomrom kommer det hyggelige nyheter om flott rekrutteringsarbeid forskjellige steder i landet. Forleden droppet et leserbrev i "postkassa" fra Jo-Gaute Åsgård, Engerdal BK. Her er hva han forteller:

Muligens en nyhet under radaren som dere kan få tips om: Rena BK har innleda et samarbeid med Rena barneskole og Bridge i skola. De er i full gang, og har fått satt av 6-7 hele dager (hvis jeg har hørt ryktene rett) utover våren med kun bridgespilling! 90 elever er i sving i 5.-7. klasse, og etter første gangen de var der jubla elevene da de skjønte at bridgeklubben ville komme tilbake. Slik jeg har skjønt det er det pensjonister hele gjengen som holder på, og et godt bevis på at alder ikke er til hinder for å drive rekruttering.

Slår forøvrig også et slag for satsning vi gjør i Engerdal BK, mye takket være ungdomssatsnings-penger vi har fått fra forbundet. Vi har hatt to ettermiddager med introkurs i bridge, med i alt 25 deltakere. Ca. 15 har meldt seg interessert i å gå et bridgekurs over tre ettermiddager til. Er vi heldig sitter vi igjen med 4-5 interesserte unger/ungdommer, kanskje kommer juniorverdensmesterne i 2027 fra NBF Østerdal?

Og har dere lyst til å møte engasjerte bridgespillere med øye for rekruttering så er alle hjertelig velkomne til Engerdal og Femund Bridgefestival 20.-21. mai, Innlandets raskeste voksende bridgeturnering (?) i Sør-Norges mest spektakulære og naturskjønne omgivelser for bridgespilling. Les mer via www.engerdalbk.org/FemundBridge.  

Tenk, i 2032; da har vi kanskje 10 voksne personer som har lyst til å ta opp en hobby som fikk sin spire på grunn av et initiativ som ble gjort i 2017. Det er dette rekruttering handler om.

Mvh Jo-Gaute Åsgård, Engerdal BK

Bunnsolide Team Nickell vant Vanderbiltfinalen

Lag SCWARTZ med norske Brogeland-Lindqvist gjorde en fantastisk innsats i Kansas ved å ta seg helt til finalen i den prestisjetunge lagturneringen Vanderbilt. Men i finalekampen møtte de veggen, et lag Nickell som dundret på og hadde stort sett kontroll gjennom hele kampen. Sluttsifrene ble 142-56.

 

 Lag SWARTZ: Brogeland,Gold, Scwartz, Korbel, Lindqvist og Bakshi.

Hver gang lag SCWARTZ yppet seg kontret NICKELL tilbake med noen gode spill. I begynnelsen av tredje sett (av fire) øynet norske fans et lite håp da det kom noen gladspill i SCWARTZ sin favør. Her er det første spillet i tredje sett:

 
Scwartz og Korbel meldte seg opp i 6 kløver mens Meckstroth-Rodwell nøyde seg med utgang ved det andre bordet. Skal man være ærlig så er det i tøffeste laget med slem. Sjansen for tolv stikk er at sparfargen sitter 3-3. Det et par tilleggsjanser, K-Q i ruter foran, og hvis spillefører får gitt bort ett ruterstikk tidlig kan det bli en skvis hvis samme motstander har fire spar og er alene om ruterholdet også (primært at ruter sitter 5-2).

Sparfargen satt 3-3 så det var ingen problemer for Scwartz-Korbel, 11 IMP inn!

Litt senere fikk sponsoren Ricky Scwartz vist at han ikke bare har masse penger, men han kan spille kort også: 

 


Kløver dame kom ut mot syds 4 spar. Det ga spillefører en sjanse selv om det unektelig ser ut som det er to tapere og ruter og trumf. Scwartz tok for A-K i kløver og kastet to ruter. Så stjal han en kløver fulgt a hjerter konge og hjerter til esset. Den fjerde kløveren ble stjålet hos syd, og da var dette igjen: 

 

Nå spilte han trumf og Ø/V var sjanseløse. Ruter ess singel blokkerer. Øst får for spar konge og tar for ruter ess, men så må han spille hjerter til dobbeltrenons, og syds fjerde ruter forsvinner. Pent spilt av Scwartz, +620, men dette kunne vel godt skje ved det andre bordet også?

Nei, for der satt Boye Brogeland vest, og han spilte ut ruter. Dermed fikk øst tatt av seg ruter ess med det samme. Etter det får ikke syd til noen eliminasjon og sluttspill. Pluss 100 til SCWARTZ var verd 12 IMP, og vi øynet en stakket stund et håp om at NICKELL kunne beseires. Men Weinstein-Levin, Meckstroth-Rodwell og Katz-Nickell virket ganske utlinærmelige i denne kampen og vant fortjent.   

 

Boye og Espen til finalen i Vanderbilt!

I det amerikanske mesterskapet i Kansas City, USA spilte Boye Brogeland og Espen Lindqvist semifinale i hovedturneringen Vanderbilt fredag kveld og natt til lørdag (norsk tid). Deres lag (SWARTZ) møtte lag CAYNE. Det buttet litt i mot i det første settet (av fire). I det andre settet var det jevnspilt, og halvveis i kampen ledet CAYNE med 14 IMP.

Litt før kampen var halvspilt var det norske parets engelske lagkamerater Gold-Bakshi i fokus i et par store spill på rad. I det første tok Gold en tilsynelatende forsiktig avgjørelse, men det var kanskje en forklaring på det? Han satt øst med disse kortene:

(Giver vest, N/S i sonen)

♠ A K Q 10 3

♥ 9 6 2

♦ A K Q 10 5

♣ ---

Makkeren Bakshi åpnet med 3 hjerter. Det lukter slem, men merk at det er gunstige soneforhold for Ø/V, og parets stil er veldig aggressiv når det gjelder sperremeldinger i disse soneforholdene.

Gold meldte 4 kløver – kontrollmelding. Syd doblet, og Bakshi sa 4 hjerter. Det virker for tilskuerne naturlig å løfte til 5 hjerter for å høre om makkerens hjerterfarge er bra. Kan det være bet i 5 hjerter? Kanskje, en har vel sett før at spillere med aggressiv sperrestil har sperret med farger så dårlig som damen sjette, eller J-10 sjette. For pessimistisk vil de fleste si, men Gold passet faktisk på 4 hjerter. Da vest hadde A-Q-10 sjette i hjerter var 6 hjerter bra, og slik det satt stod den enkelt omtrent samme hvilken spilleplan som velges. Da slemmen ble meldt og vunnet ved det andre bordet var det 10 IMP ut for lag SWARTZ.

Hvordan kunne Gold være så forsiktig?

Det jeg nå sier har jeg ikke fått bekreftet, så det er kun antagelser basert på sånn som det så ut på BBO. Over 4 kløver doblet tok det lang tid før 4 hjerter kom fra vest. Hvis det var det som skjedde ved bordet tror jeg Gold valgte å passe for ikke være uetisk, tenkepausen før 4 hjerter (om det da var en slik tenkepause) tyder på at vest ikke har en håpløs 3 hjerteråpning, for da ville han sagt 4 hjerter med det samme. Øst har fått urettmessig informasjon. Bakshi på sin side tenkte ikke fordi han ville gi makkeren urettmessig informasjon, men han visste vel rett og slett ikke hva han skulle gjøre. Hvis det var slik det skjedde, at slemmen ble brent pga. av dette, synes jeg det var fin oppførsel av Gold. (Jeg gjentar at dette kun er antagelser basert i hvordan det så ut under overføringen, og da vet vi jo ikke om det var akkurat slik ved bordet. Det kan jo være vu-graph operatøren var over og hentet seg en kopp kaffe eller noe sånt...).

Uansett, spillet var tapt hva enten det var pga. av en etisk vurdering av Gold eller ikke, og Gold-Bakshi tok det igjen i det neste spillet da de meldte en pen 7 kløver som greit ble vunnet. Da det bare ble meldt 6 hjerter ved det andre bordet, tretten stikk, var det 12 IMP tilbake til SWARTZ.

Tredje sett startet altså med CAYNE-ledelse med 14 IMP. I de femten spillene var det lenge enveiskjøring, 31-0 til lag SWARTZ etter åtte spill. Og da var de i ledelsen med 17 IMP. Så gikk noen småsvinger i favør av CAYNE, men mot slutten av settet var det full gass for de norske paret mot Lauria-Versace. Italienerne meldte feil slem (6 kløver med bet hvor 6 ruter stod), og på det spillet fant ikke Bakshi-Gold 6 ruter, de stoppet i 3 grand, men likevel 10 IMP til SWARTZ!

I settets siste spill fikk Brogeland-Lindqvist enda et kanonspill.

Med nordmennene i ugunstig sone skjøt meldingene fart og stjerneparet Lauria-Versace måtte gjette. De havnet i slem med to ess borte, og da Brogeland for sikkerhet skyld doblet ble det en pen doblet bet i riktig kollonne.  

Tøft meldt av de norske i ugunstig sone. Og det italienske stjerneparet gikk altså bet i to slemmer på rad.

Graves-Cayne som satt N/S ved det andre bordet var ikke så aktive, og Gold-Bakshi stoppet i delkontrakt – 4 ruter! Det var elleve stikk, og jeg tipper engelskmennene ikke var fornøyd med avslutningen av disse femten spillene. Men med kanonsettet det norske paret hadde var det 5 IMP inn også i siste spill, og 15 IMP på de to spillene hvor ikke akkurat engelsmennene var på sitt beste.

Tredje sett ble soleklart vunnet av lag SWARTZ, mye takket være storspillingen til Brogeland og Lindqvist. SWARTZ vant de seksten spillene med 59-8 og hadde en fin 37 IMPs ledelse før de siste femten spillene. Det luktet finale!

Og det ble en trygg seier!

Mange (norske fans) var kanskje litt skremt da Gold-Bakshi ikke spilte siste sett, men sponsoren Ricky Swartz kom på banen, dog med sin sterke, profesjonelle makker. Brogeland og Lindqvist spilte ved det andre bordet, og seieren var egentlig aldri i fare. Jeg har noen flere interessante spill på blokka fra denne kampen, men nå vil jeg bare gratulere Boye og Espen med en ny fantastisk triumf – finale i Vanderbilt, en av klodens mest prestisjetunge lagturneringer!

Seieren i semifinalen ble til slutt på 27 IMP. Og det behøver langt i fra stoppe der. I finalen møter lag SWARTZ det fryktede topplaget Nickell (USA) som vant sin semifinale, dog med ganske liten margin mot lag ROSENTHAL.

Finalen blir selvsagt overført på BBO.

Følg med!

 

Siste (fra USA): Parademarsj i kvart'n

Avslutningen av Brogeland og Lindqvist sitt lag SCWARTZ sin kvartfinale i Vanderbilt (se forrige artikkel) ble ydmykende for deres til vanlig sterke motstandere på lag LALL. Sluttresultatet ble seier til det norske parets lag med hele 103 IMP. I det siste settet spilte våre gutter bunnsolid, og seieren var aldri truet. Her er listen deres i det siste settet (av fire):

 

Brogeland-Lindqvist satt Ø/V med denne listen, uvanlige sifre på dette nivået; 47-1 over 15 spill, og 152-49 over kampens 60 spill. Rett og slett imponerende spilling. Godt spilte også lagkameratene Bakshi-Gold (England) og Scwartz (sponsor)-Korbel (USA).

Vi gleder oss til semifinalen mot lag CAYNE.

Følg med på BBO!

Sterkt av Brogeland og Lindqvist - nok en gang!

I USA fåregår ett av deres US Nationals med en haug internasjonale toppspillere på startstreken. Hovedturneringen for lag er Vanderbilt, og i den spiller Boye Brogeland og Espen Lindqvist som de har gjort i USA de siste årene på lag SCHWARTZ, et profflag som flere ganger har gjort det skarpt i slike amerkanske mesterskap. I Vanderbilt har de slått ut flere gode lag, og i skrivende stund (natt til fredag norsk tid) er de i ferd med å sette lag LALL skikkelig på plass i kvartfinalen. LALL slo ut ZIMMERMANN, Helgemo-Helness sitt lag i en av de tidligere rundene.

I Round of 16 ble det en fin seier til SCWARTZ over DIAMOND. I et av spillene benyttet Lindqvist seg av en frekkas som vanligvis bare lykkes på hytta, eller kanskje til nød også på en klubbkveld, men vanligvis ikke når det er storspillere på alle stoler.   


Espen Lindqvist ser så snill ut, men ved bridgebordet må du passe deg!

Espen var i 3 grand som nord etter at syd hadde åpnet (med 1 ruter, Ø/V spilte Presisjonskløver). Samme kontrakt ble spilt ved det andre bordet, og begge steder kom kløver dame i utspill vunnet av nords konge. Hjerter ess ble presset ut, ved Espens bord lå vest unna to ganger, men vant med esset i fargens tredje runde. Så kom ruter fra vest. Da var gode råd dyre. Hvis ruterspillet slippes vinner øst med kongen og tar beten med tre kløverstikk. Espen suste opp med ruter ess og spilte spar 10. Nå satt nok øst og halvsov, for han dekket ikke tieren! Da lot Espen spar 10 seile, og simsalabim, da var det fire sparstikk og ni i alt (4+3+1+1). Pluss 600.

Hva øst (Platnick) tenkte på i det tilfellet er uklart, men det kan ikke være noe som har med bridge å gjøre. Han har knekten tredje i spar, og han ser ned på bordet som har A-K-Q-4, så østs tre spar kommer til å gå under de tre honnørene uansett. Da kan det ikke koste noe som helst å dekke tieren, det kan ikke hjelpe spillefører på noen måte. Tvert om, å glemme å dekke kostet ett stikk da spillefører jo får kun tre stikk i fargen om øst dekker.

Ved det andre bordet forsøkte også nord seg med spar 10, men øst dekket. Med en bet til SCWARTZ, +100 ved det bordet ga dette 12 IMP til "the good guys".

Idet noen få spill gjenstår i kvartfinalen leder det "norske" laget soleklart, etter storspilling av det norske paret, og de er i ferd med å knuse lag LALL. Så det blir semifinale, og den ser ut til å bli mot lag CAYNE. Den kampen kan du selv følge på BBO hvor den blir overført i kveld og utover natt til lørdag. 

 

NM for klubblag - Cupbombe i Trondheim!

Studentenes lag bestående av Liv Marit Grude, Anders Holmen Gundersen, Tove Stoen og Hilde Bjørkan har slått ut flere sterke lag på veien til 5.runde i NM for klubblag. Men så skulle de opp mot Heimdal, en av de store favorittene i mesterskapet, og et lag tettpakket av landslagspillere (Livård, Aa, Grøtheim og Tøndel spilte kampen). Kun de færreste trodde seriøst på at laget fra Studentenes BK skulle kunne ta seg videre til sjette og siste utslagsrunde før finalen som blir arrangert i Bergen i mai. 

Da kampen var ferdigspilt var imidlertid kampsifrene:

Heimdal BK 1 - Studentenes BK 1     63 - 97

Dermed er Holmen Gundersen og hans tre unge, talentulle damespillere i 6.runde - kun en seier til nødvendig før det er lagfinale på gang!


Jeg forsøker å få noen detaljer fra Studentenes sensasjonelle seier, men før det tas med et spill fra 5.rundekampen Nøtterøy - OBK/Kløverknekt som førstnevnte lag vant med 21 IMP. Dette spillet kunne svingt de nødvendige 22 IMP i favør av laget som ble slått ut. .

 


Syd åpnet med 1 grand (15-17). Det er nok en litt for overmodig oppgradering selv om det er en fin hånd. Jeg ser ikke den store oppsiden. Makker vil ofte til å bringe oss for høyt, og eneste oppsiden med en sånn oppgradering er at kanskje den i så fall for hardt meldte kontrakten vi havner i kan spilles hjem - tross alt har syd stikkpotensiale. Akkurat sånn var det faktisk.

Over syds 1 grand gikk vest innpå med 2 kløver – begge major. Øst sa etter dobler fra nord 2 hjerter. Deretter var det nord som krevde og krevde før han til slutt plasserte syd i 6 grand.

Vest spilte ut spar 9 til liten, knekten og honnør fra syd. Dermed var det elleve stikk (4+0+2+5). I første kløverrunde viste det seg at vest var renons i kløver! Hvis det er 5-4 han har i majorfargene er han alene om ruterholdet (han har da firekorts ruter), og om han har hjerter ess som er sannsynlig, er det mulig å få utsatt han for det som kalles "skvis uten tempo".

Spar- og kløverstikkene tas, kanskje etter å ha tatt for ruter ess på et tidspunkt. Fra nord kastes ruter både på den fjerde sparen og fjerde kløveren. Før den siste kløveren fra syd ser N/S sine kort slik ut:

 

Hvis forutsetningene om firekorts ruter hos vest holder stikk er vest ferdig mann idet kløver 10 spilles, og vest må ned på tre kort. Han må jo holde to ruter i diagramsituasjonen, og derfor må han ned på singel hjerter ess! Er det de tre kortene han holder igjen kastes ruter 10 fra nord, så spilles elegant liten hjerter fra syd, og esset kommer på! Hvis vest istede gir opp ruteren og holder to hjerter i trekortspossen kastes hjerter fra nord og nords K-10 i ruter gir stikk nr. 11 og 12.

Slik så vests kort ut fra start:


Så vest var altså moden for denne litt uvanlige varianten av typen "skvis uten tempo". Vanligvis må de antall stikk som skal gis bort (her ett) være avgitt før en skvis inntrer, men denne varianten er et unntak fra det.

Merk at om spillefører hadde hatt ett toppstikk til (for eksempel en kløver mer) ville det også blitt skvis mot vest, da for det det trettende stikket (etter spar ut).

Det kunne blitt tolv stikk også ved å ta dobbelfinesse i ruter slik det faktisk satt, men det er neppe riktig spilt med den informasjonen syd har. At vest har hjerter ess sammen med ruterholdet (og det er nok at vest har hvilke som helst ruter så lenge han har fire av dem slik at ikke øst har noe ruterhold) er sannsynlig etter meldingene samt at han viser renons i kløver i den fargens første runde.

Det er om å gjøre å spille godt om man er så tøff i meldingene som syd var med denne 1 grandåpningen. Spillefører vant imidlertid ikke sin 6 grand. Derfor ble det 11 IMP til Nøtterøy i stedet for 11 IMP den andre veien om kontrakten hadde blitt vunnet.

Bedriftsmesterskapet og velkomstturnering

Samtidig med at NM for dame- og veteranlag ble spilt ble årets Bedriftsmesterskap avgjort. Der deltok åtte lag, og vinnerlaget AXIA bestod av Thomas Feilberg-Jacobsen, Lars Helgesen, Tom Gjøs, Jon Egil Furunes, Gunnar Pettersen og Jørn Fjæstad.

På 2.plass fulgte Posten, Trondheim (Aa, Aa, Langørgen, Helmersen), og på 3.plass Norsk Fiskerinæring AS (Tande, Karlsen, Feness, Kopstad, Jørgensen og Lomsdalen).

Dermed var det altså svært hyggelige tall for helgens arrangement med hele 62 lag totalt i aksjon!

På fredag var det dessuten en velkomstturnering for par hvor spillere fra alle tre klassene deltok, totalt 36 par. Den ble vunnet av Liv Marit Grude og Bodil Nyheim Øigarden med 70% score! På 2.plass fulgte Helen Erichsen-Fiona Brown (England) og på 3.plass finner vi Børre Lund-Johan Finanger.

 

 

 

 

 

 

 

NM for veteran- og damelag

I helgen ble norgesmestre for lag i to klasser kåret, veteran og damer.

Det ble på et vis favorittseier i begge klassene selv om det var mange andre gode lag som var gullkandidater. I vetranklassen vant et lag bestående av Peter Marstrander, Tor Bakke og brødrene Helge og Roald Mæsel. Sølv gikk til Johnsen, Goldenheim, Monrad og Hauksson, mens bronse gikk til Thomassen, Hantveit, Bentzen og Rasmussen. Det deltok seksten lag.

I dameklassen vant Marianne Harding, Ann Karin Fuglestad, Gunn Tove Vist og Torild Heskje i feltet som bestod av hele 38 lag! Sølv gikk til Danielsen, Steen Lybæk, Veseth og Lund, mens bronse gikk til Sivertsvik, Chediak, Bogen og Thoresen.

 

Pallen i NM for damelag

Vi tar med et spill fra en av kampene.

Giver vest, ingen i sonen. Du sitter øst:


Øst hører makkeren åpne med 1 grand (15-17). Hva ville du meldt du og hvilke planer legger du for det videre meldingsforløpet?

Denne hånden er veldig god med bra sekskortsfarge og ingen "dårlige verdier". Det kan godt stå slem mot mange bra 15-17 hender. Har du og makker en måte å slemivitere med sekskortsfarge? Slike spill blir ofte avgjort av hvilke systemavtaler makkerparene har. Jeg liker å ha en bestemt måte til å sleminvitere over makkers 1 grand med sekskorts farge på svarhånden.

Å overføre til spar og hoppe til 4 kløver vil for svært mange være Splinter (kortfarge). Enkelte vil sikkert bare overføre til spar og melde 4 spar om makkeren ikke superaksepterer overføringsmeldingen. Andre overfører og melder 3 kløver som egentlig er naturlig og krav, for å se hva grandåpneren så melder. Ingen av de alternativene er veldig bra med disse kortene.

Det enkleste med disse kortene ville vært å kunne bruke et gammeldags hopp til 3 spar for å fortelle om sleminteresse med sekskorts farge. Slik så hele spillet ut:

Om øst på en eller måte sleminviterer vil vest akseptere, hun har supermaks!  Noen vil si vests hånd er i sterkeste laget for 1 grand.

Alternativene til 1 grand er å åpne med 1 ruter og hoppe til 2 grand, eller reversere med 2 hjerter andre gang. Så lenge vest får vist en sterk grand med hopp til 2 grand bør det også gå an å finne slem. Hvis hun reverserer kan øst bli bekymret for at det ikke er så god tilpasning siden åpneren da har vist minst ni kort i de røde fargene.

Omtrent en tredel av Ø/V parene (begge klasser) meldte slem. Lilleslem i spar er glimrende. og selv om det hadde sittet slik at det var en trumftaper ville det vært gode sjanser.

Merk at siden ruterfinessen går bra kan det vinnes tretten stikk på et par forskjellige måter. En er tosidig skvis hvor det med vellykket ruterfinesse er tolv stikk fra taket, og idet alle toppstikkene i spar tas oppstår den tosidige skvisen ved at syd må holde ruterlengden, nord må holde hjerteren, og ingen av dem klarer derfor å holde tre kløver i sluttposisjonen. Den sluttposisjonen kan de som er spesielt interesserte pusle litt med selv. 

 


,   

NM for klubblag - 5.runde

I rundekampene er vi kommet frem til 5.runde, den nest siste utslagskampen før lagfinalistene er klare.

Så langt er det publisert tre resultater; Lundamo har slått ut Grand BK 2, ett lag fra Bergen Akademiske BK er klar for sjetterunden etter å ha slått ut sine klubbkamerater, og Nøtterøy BK slo ut OBK/Kløverknekt.

Fra den sistnevnte kampen tas med et spill hvor Nøtterøys N/S-par meldte veldig godt, men nord mente selv han kanskje ikke tok den beste avgjørelsen til slutt?

 

Syds 4 ruter viste kortfarge, kløvertilpasning og en god hånd, 4NT var Key-Card Blackwood, og 6 kløver viste to Key Cards (essene og trumf konge). Det var nok til at nord satset på 7 kløver i god tro på at syd har en bra hjerterfarge. Så kom overraskende vest med en gang til etter at ingen hadde hørt noe fra ham siden meldingene var på ett-trinnet! Hva skulle nord gjøre nå? Det er klart 7 grand kan være nedlegg om syds hjerter er god nok, men er det noe sånt som A-Q femte han har i hjerter er det fare for at den fargen kan sitte 4-1, og i så fall er ikke 7 grand tingen. Harald Berre Skjæran valgte å kravpasse som en invitt til 7 grand. Etterpå omtalte han sin egen melding som litt for forsiktig. Og slik kortene så ut hadde de faktisk 7 grand i kortene, men sannelig en uvanlig 7 grand med kun 27 hp til sammen! .

. .  

N/S meldte godt som fant frem til storeslem i kløver. Idet vest sprekt stampet er vel fornuftig nok å ta "pengene", dvs. sikre seg det de kan få fremfor å "gamble" på 7 grand. Over nords kravpass (invitt) doblet syd. Han (Kenneth Syversen) hadde meldt hardt nok tidligere og burde ha tett hjerter eller A-Q-J i alle fall for å si 7 grand. Men det var tretten stikk N/S, kløver satt 2-1 og hjerter knekt satt fjerde hos øst og kunne fiskes opp.

I 7 ruter doblet ble det fem doblede bet (han tapte to i spar, ett i hver av fargene hjerter, ruter og kløver), +1400 til N/S. Og det var godt nok! Ved det andre bordet hadde nemlig ikke N/S en gang kommet frem til lilleslem og noterte seg for +710 i 4 hjerter. Dermed ga spillet 12 IMP til Nøtterøy BK som vant kampen med 21 IMP.

 

Nordmenn til VM

VM (Bermuda Bowl, Venice Cup og Seniors Bowl) spilles i Lyon, Frankrike i august. Som nevnt i min kommentar til den norske landslagstroppen er dessverre ikke Norge kvalifisert verken i åpen klasse eller dameklassen. Det blir likevel helt sikkert mange nordmenn på plass i Lyon for å spille World Transnationals Teams som foregår mot slutten, idet lagturneringene har kommet i gang med sluttspillet.

I Bermuda Bowl blir det likevel nordmenn i aksjon. Tor Helness og Geir Helgemo stiller som vanlig for Monaco. Denne uken ble det bestemt at også undertegnede er klar for Bermuda Bowl for fjerde gang siden 2011, det på New Zealand sitt lag. "Helgeness" sitt lag har selvsagt soleklart større sjanser til en topp plassering enn New Zealand, Monaco blir en av gull-favorittene. Men i bridge-OL i Polen i fjor overrasket New Zealand og kom helt til kvartfinalen. Om den hadde blitt vunnet ville det ført til GeO og lagkamerater mot selveste "Helgeness" i semifinalen! Det skjedde dessverre ikke, men både jeg og mine lagkamerater (samme lag som i Polen) ser veldig frem til å få bryne oss mot verdenseliten i Lyon. 

Vakre Lyon blir åstedet for årets VM

Den norske modellen med landslagstropper som lagene etter hvert blir tatt ut fra, og ingen uttaksturnering (trials) som i mange andre land, blir selvsagt diskutert. Opplegget i New Zealand er mye verre, nesten en farse. Uansett hvem som blir tatt ut blir det heftige diskusjoner etterpå, og det er fordi kriteriene uttakskomiteen bruker er temmelig uklare. Denne gangen var det likevel ingen bombe at det åpne laget ble identisk med laget som spilte bridge-OL i Polen i fjor. Men de høye herrer liker å være generøse og la mange forsøke seg, og sender derfor ikke det samme laget til Asia Pacific Championship (omtrent som EM i Europa) i juni, noe som ville vært en ypperlig oppkjøring for VM-laget. New Zealandske landslags største problem er mangel på internasjonal matching, ganske naturlig pga. vår håpløse geografiske posisjon. Men sjefene bryr seg ikke om det, her er det visstnok mer viktig å gjøre mange fornøyde. Så blir det motsatt, mange misfornøyde og fryktelige hylekor i flere variasjoner.

Butlerberegning i noen bestemte turnering er ett av kriteriene for uttak av våre lag. Det er etter min og andres mening hårreisende, i alle fall om man vurderer parenes butlerscore på kort sikt, og spesielt hvis resultatene blir regnet ut i store felt hvor nivået er ujevnt. I den ene uttaksturneringen var det slik at Ø/V i de siste kampene fikk utleverte en rekke utganger og 4-5 slemmer som enkelt ble vunnet. De som satt den retningen behøvde ikke spille godt. Bare de meldte 80% av de ganske opplagte utgangene og slemmene ville de få god pluss på butleren fordi en haug med par langt ned på resultatlisten rotet det til i mange av de spillene. Satt man mot et godt par og så på at de meldte alt var det bare å notere seg for -50 IMP på 14 spill, uten å lagt et feil kort.

Slike runder får alle, både minus- og plussrunder, men i en enkelt turnering kan det slå veldig skjevt ut. Over (lang) tid jevner nok den faktoren seg ut. Men hvis butlerberegning skal brukes for å se på hvor godt et par har spilt må man se det over mye lengre tid, ikke over et par turneringer, men kanskje over et par år. For å vinne ut hvor godt (eller dårlig) et par har gjort det i en enkelt turnering må man gå inn å analysere det som har skjedd.

Her et eksempel på hvordan butler-impene slår ut tilfeldig uavhengig av om du gjør noe godt eller dårlig, eller gjør ingen ting egentlig. Spillet er fra den siste en av de såkalte "trial-turneringene våre.

 


Du har fått utlevert 17hp, og temmelig overraskende åpner makker med 2 grand, 20-21!

Hva melder du?

Svaret er vel 7 grand, vi har 37-38 hp, og da nytter det ikke å finne ut noe mer enn at det trolig er tretten stikk. Og det ble hva mange meldte uten å tenke særlig mer over det. Eneste bekymring kan være at makker har oppgradert en 19-poenger til 20, så har vi «bare» 36 poeng til sammen og kanskje mangler ett ess! Løsningen på det er å ta det litt rolig, for eks. melde Stayman (Puppet Stayman). Da kan du få satt en trumffarge (enn så lenge, du melder grand til slutt). For eksempel om makker sier 3 grand på 3 kløver kan du melde 4 kløver naturlig. Over et cuebid fra åpneren kan du så melde 4 grand for å forsikre deg om at det ikke mangler ett ess.  Siden det ikke gjør det avslutter du med 7 grand. Hvis du har litt dårligere tid så melder du 7 grand direkte over 2 grand. Og slik alle kortene så ut tar spillet like liten tid som meldingsforløpet:

Meldt og vunnet 7 grand burde ikke gi utslag i dette spillet. Men i et stort og ujevnt felt er det alltid flere som bommer og spiller lilleslem, sogar noen par i utgang! De som satt N/S og noterte +2220 fikk hele 7 IMP på butleren, og de som sitter i mot har vel ikke fortjent minuspoeng i det hele tatt. Hvis det er mange slike spill kan butlerresultatene bli et lotteri. 

I samme kamp slo dette spillet kraftig ut, både i kampresultatene og på butleren:

 

Det er ikke unaturlig å melde 6 spar med dette. Kontrakten har noen sjanser selv om ikke spar dame faller som den gjorde i Auckland.

Men hvem blir spillefører i 6 spar?

Det avhenger av hva slags system man bruker. Svært mange spiller nå til dags med såkalte "kløverføringer", dvs. svarene på åpning 1 kløver viser fargen over (for eks.:1 hjerter viser minst fire spar). Opplegget er godt, ingen tvil om det. Men med sterke svarhender kan det noen ganger få en utlisiket effekt, den svakeste hånden blir spillefører om det er tilpasning i svarerens majorfarge. Her har nord og syd omtrent like gode kort, og da er det ofte tilfeldig hvilken hånd som egner seg best som spillefører. Etter "kløverføringer" går det 1 kløver 1 hjerter (nord) som viser spar, og syd blir spillefører i sparkontrakt. I dette tilfellet utgjør det en stor forskjell. Hvis syd blir spillefører er det mye vanskeligere å vinne 6 spar om vest spiller hjerter ut. Selvsagt kan slemmen vinnes ved å gå opp med hjerter ess, ta ut trumfen i tre runder siden damen komfortabelt faller, og så kaste en hjerter hos syd på den fjerde ruteren. Men spillefører vet ikke at det sitter slik, og om utspillet er fra hjerter konge kan det være et bortspill å ikke ta hjerterfinessen.

Omtrent to tredeler av N/S-parene meldte 6 spar. Av de vant de fleste kontrakten, men ni sydspillere gikk bet etter hjerterutspill.

  

Landslaget - åpen klasse

Norge klarte ikke å kvalifisere seg for Bermuda Bowl 2017 (i Lyon), og nå har ikke vårt lag vært med i den mest prestisjetunge VM-turneringen siden 2009 i Brasil. I år er det Nordisk mesterskap (tidlig i juni) som er målet, men det vil også bli sendt et norsk landslag til Yeh Brohs Cup (i juli). Dessuten har Norge sagt seg villig til å stille i en landskamp mot Nederland som et ledd i nederlendernes oppkjøring til Bermuda Bowl i august.  

Christian Vennerød har tatt en landslagstropp som grunnlag for senere uttak til representasjonsoppgaver. Det er klart dette er gjort med henblikk ikke bare på de nevnte oppgavene, men med sikte på å få god oversikt over aktuelle par for å sette sammen det best mulige laget til EM i 2018. Nå skal Norge tilbake i toppen, og det skal skje ved å bli på topp-6 i EM 2018, en plassering som i så fall gir VM billett i 2019. Jeg fikk noen ord fra Vennerød rett etter hans uttak av landslagstroppen i åpen klasse, 2017.

Vennerød: "Tanken med en så stor tropp er å markere både de mest aktuellle spillerne, og også å ta ut de mest lovende, kanskje litt på sikt". 

Her er den nye troppen:

Her er det noe (litt) nytt, og endel "gammelt". Noen av parene har spilt sammen i en årrekke, men det er også noen par som har vært på landslaget de siste årene som nå har slutte å spille sammen. Dermed er det noen nye kombinasjoner også. Ikke helt ideelt, for etablerte, langvarige makkerpar med internasjonal erfaring er trolig det som skal til for å lykkes internasjonalt. Men de nye parene er spennende. Normalt antas at nye makkerpar behøver 3-5 år for å etablere seg og bli stabile nok, men det kan kanskje ta kortere tid om de to spillerne på en måte kommer fra samme "bridgekultur", og det gjør egentlig de fleste norske toppspillere.

Det er i mine øyne positivt å se at Vennerød har tatt med noen unge navn. Dette er riktig satsing på sikt, og det er en inspirasjon for disse unge spillerene som forhåpentligvis pga. av tilliten vil satse skikkelig fremover. Det er imidlertid ikke nok å satse på hjemmebane. Internasjonal matching må til for å få den tøffheten som må til for å kunne gjøre det bra i EM og VM. De aller ferskeste fjesene blir imidlertid neppe å se på EM-laget i 2018, men en skal aldri si aldri. 

Christian Bakke - spennende spiller for fremtiden

De norske landslagene de nærmeste årene må slik jeg ser det bygges rundt Boye Brogeland og Espen Lindqvist, et par som gjentatte ganger har vist de er i verdensklasse. Bak dem er det nå ganske åpent. Thor Erik Hoftaniska og Thomas Charlsen har også vært med mange år på landslaget, og de har vist, delvis i EM, men spesielt i andre internasjonale turneringer at de har nivået inne. Nå er de tatt ut i et tremannspar (!), noe jeg aldri har sett før. Det antar jeg betyr at det er ikke sikkert de to vil spille sammen. Thor Erik har spilt en del med Fredrik Helness i det siste (bl.a i Cavendish) som står oppført tremannsparet. Fredrik er også en meget spennende, ung spiller.


Fredrik Helness - kan han ta pappa Tor sin rolle på det norske landslaget?

Det er sikkert noen som mener at det mangler noen i Vennerøds tropp, eller at det er noen ser tatt med som ikke har noe der å gjøre. Sånn er det alltid med slike ting. Jeg forstår han som at det det ikke er 100% låst til de spillerne som står på listen nå.

Vennerød: "Dette er ikke en ferdig definert tropp, spillere kan fjernes og legges til"

Selv synes jeg det er spesielt overraskende at ett par ikke er funnet plass til i troppen.

 

Ole Berset vant 1.divisjon og toppet butleren sammen med Bjørn Olav Ekren

Vennerød presiserer at internasjonal satsing og resultater er viktig for hans vurdering når han vil ta ut laget til de forskjellige representasjonsoppgavene. Det synes jeg er riktig. Men at ikke Berset-Ekren en gang er funnet verdige en plass i troppen er i mine mange andres øyne merkelig. Det har spilt sammen i mange år nå med solide resultater på norsk jord. Paret deltok på det norske laget i EM i Ostende for noen år siden uten å lykkes helt. Men parets potensiale må være uomtvistelig. Ekren er en toppspiller, og en meget dyktig system-mann. Berset er etter min og mange andre mening en av de aller beste norske spillerne, slik jeg ser det på topp-5 listen over enkeltspillere, og det har han vært i mer enn tyve år. Innsatsen i siste seriemesterskap var fremragende. 

Med den informasjonen jeg sitter inne med skal Berset og Ekren spille sammen i åpent EM i Italia i juni. Med bra resultater der vil det forundre meg mye om ikke de raskt blir innlemmet i Vennerøds tropp.

De skal bli spennende å følge utviklingen for denne troppen, og for de landslagene som skal forsøke seg internasjonalt fremover. Det er på tide med noen plasseringer litt høyere oppe enn vi har vært vant med i flere år nå, men i de to siste EM har det åpne laget definitivt nærmet seg toppen.  

 

 

 

 

 

 

Bridge i skolen

Selv om bridgen ikke har fått helt grepet på skoleverket med hensyn til å undervise bridge er det noen hyggelige initiativ fra tid til annen. På Steinerskolen i Trondheim ble det i februar holdt bridgekurs for syvendeklassingene med Ole Jonny Tøsse og Inger Hjellemarken som kursledere. Kristin Osen har sendt meg dette leserbrevet:

Fire mandager i februar har 7. klasse ved Steinerskolen i Trondheim hatt tilbud om å lære bridge. Inger Hjellemarken og Ole Jonny Tøsse har arrangert lynbridgekurs en times tid i klasserommet etter skoletid. Sånn ca. likt med gutter og jenter som deltok. Medlemmer fra bridgeklubbene i kretsen assisterte under kurset. Elevene har lært å ta stikk, rangere farger, telle honnørpoeng, enkle åpnings- og svarmeldinger og føre enkelt regnskap.

 Elivya Mariell, Ingeborg, Elli Marisol og Tale Sofie i aksjon 

Onsdag 1. mars hadde elevene som har gjennomført kortspilløktene en liten turnering. Vi spilte 3 bords singel hvor Terje Aa og jeg steppet inn for å få fulle bord. Inger hadde en like stor gruppe med lynbridge for foreldre, klassevenner som ikke som ikke hadde vært med tidligere og søsken som hadde lyst til å spille kort.

Ole Jonny var TL på singelturneringen. Selv om vi ikke rakk over så mange spill, var det virkelig engasjement blant deltakerne. Vi opplevde at de hygget seg med å spille bridge; Det var latter, spillglede og mye god kommunikasjon rundt bordene.

"Ganske fantastisk å se hvor stor glede barna hadde av å spille kort og selv om det naturligvis skortet en del på det bridgefaglige, er jeg sikker på at de har fått en positiv holdning til bridgen", sier Ole Jonny. Ole Jonny forteller at han også fikk noen spørsmål som han ble svar skyldig på, bl.a. hvor mange poeng de måtte ha for å bete motparten når motparten hadde 26 poeng.. :) På et annet bord spurte syd hva hun skulle melde etter det hadde blitt åpnet til venstre for henne med 1ru, makker hadde gått inn med 1sp, 2ru til høyre og hun hadde ganske gode kort med 5-korts spar. Det var da jeg så at meldingsforløpet egentlig hadde gått 1sp med henne, 1ru inn, 2sp med makker, 2ru til høyre for henne... Uansett fant de kontrakten 4sp til slutt :)

Alle vant en pose Bridgeblanding. Tale Sofie Øvrelid Selvig vant turneringen og fikk en liten skål i tillegg.

Gøy med bridge: Thomas Tøsse, Tale Sofie, Vivian og Ingeborg spilte turnering.                                                                                      

Så drakk vi brus, spiste pizza og kake og viste juniorfilmen som ble laget på Jessheim før vi dro hjem. Rektor på skolen var innom ved oppstarten av kurset og kom også innom under avslutningsturneringen. Han sier at han var sikker på at elevene har fått med seg verdifull kunnskap og erfaringer de kan bygge videre på senere. Skolen oppfordrer Inger og Ole Jonny til å gi alle elevene ved skolen en innføring i bridge.

Fra klubben

Som tidligere nevnt så er undertegnede mottagelig for innspill fra lokale turneringer, og gjerne også fra klubbspilling. Det er helt klart at det ikke bare er i store mesterskap eller i internasjonale turneringer det forekommer god og/eller interessant bridge! Derfor står denne oppfordringen ved lag, send gjerne inn spill, historier eller resultater, så er det en god sjanse for at det og kanskje en lokal helt blir fortalt om her i bloggen min.

Dette spillet er fra Samnanger BK.

Du er altså i 3 grand som vest og får hjerter 5 ut fra nord. Det virker naturlig å lasjere hjerteren, og kanskje ligge unna de to første i tilfelle hjerteren sitter 5-3 som langt i fra er umulig etter åpning 2 hjerter i disse soneforholdene. Hvis du gjør det vinner syd de to første hjerterstikkene og spiller (aktuelt) kløver, selv om kanskje spar 10 i skift ville vært bedre motspill. Vest legger kløver knekt og nord følger med liten, godt motspill da det gjør det problematisk med overgang til hånden (vest). Da spillet forekom fulgte ruter til knekten og kløver til damen og kongen. Dette var igjen:

Som du ser er det ikke noe inntak til vest, men nord er inne og må spille et kort. Nå satte nord press på spillefører ved å denge spar konge i disken. Glimrende motspill! Hvordan kan spillefører løse dette problemet? Selv etter nords gode motspill har spillefører en sikker mulighet slik kortene sitter fordelt, men han vet jo ikke at det sitter slik; det er ruter 10-9 dobbel hos syd. Han kan simpelthen stikke med spar ess og spille liten ruter mot Q-8. Syds andre ruter kommer på, vest legger damen og får inntak på ruter 8!

Et annet bra forsøk er å stikke med spar konge med esset og spille knekten. Hvis ikke syd kvitter seg både med tieren og nieren tar spillefører for ruter ess og spiller en tredje spar. Syd blir da innspilt med kun hjerter igjen og må gi spillefører inntak til kløverstikkene på hjerter ess. Men hvis syd avblokkere spar 10-9 under ess-knekt unngår han det innspillet. Øst har etter syds avblokkering av sine store spar tett spar unntatt åtteren, og han spiller spar. Men nord vinner med åtteren og spiller inn bordet i spar. Den femte sparen står, men til slutt må nord få ett stikk i ruter, og det gir beten for forsvaret får 1+2+1+1 stikk,totalt fem. Så vinnervarianten etter denne utviklingen av spillet er å satse på 10-9 dobbel i ruter hos syd.

Kontrakten kunne imidlertid vært vunnet på en enklere måte, men bare hvis spillefører stoler på at syd har seks hjerter. Hvis hjerterspillet i starten stikkes andre gang har forsvaret kun ett stikk i den fargen, og det gjør at det blir mindre press på spillefører senere (N/S har færre stikk...). Kløveren godspilles, og nord ligger unna slik at ikke det er overgang fra øst til vest i den fargen. Så, inne på kløver konge må nord spil!e spar konge. Forskjellen er nå at spillefører kan ligge unna, ta neste spar og spille en tredje stor spar før han fortsetter med en fjerde sparrunde som går til nord. Han blir innspilt og må gi vest inntak. 

(GIB forteller oss at ti stikk er mulig å vinne, men det er med åpne kort (double dummy). For å få til det vinnes andre hjerter før kløveren godspilles og nord stikker ikke første kløver, så det samme problemet med overganger. Idet nord spiller spar konge (beste motspill) vinnes, og så satses "blindt" på at ruter 8 gir inntak som beskrevet i det første hendelsesforløpet slik spillet foregikk ved bordet. Men dette er ikke godt spilt, det er bare mulig om man vet kortsitsen)