Meldeteori og system

Det diskuteres ofte hva som er beste system, eller oftere hva som er beste løsning i bestemte meldesituasjoner. Hva som egentlig er best er ikke alltid lett å bevise, og det er i mange tilfeller slik at den ene varianten kan fungere i ett spill, andre varianter for å løse meldesituasjonen i andre spill.

Det man må tenke på når man velger en bestemt avtale med makker bør baseres i hva man ønsker å dekke i den situasjonen, og stikkordet er frekvens. De variantene som dekker/løser kort som oppstår ofte er best å bruke. Men det kan være litt uklart av og til. Det aller viktigste er at du og makker har klare avtaler for så mye som mulig. Da vet man (begge) i alle fall hva som foregår når meldesituasjonene oppstår, og mye kan løses bare på grunn av det.

Forleden kom en leser av denne bloggen til meg å ville diskutere en enkel meldesituasjon som mange kanskje ikke har reflektert mye over. Men det er to skoler også for denne situasjonen.

  

Hva betyr dobler her? Og hva betyr 1 hjerter eller 1 spar?

Noen sier at her viser østs 1 hjerter eller 1 spar femkorts farge. Det mener jeg de tror pga. en misforståelse, de blander antagelig sammen situasjonen med 1 i minor og innmelding 1 hjerter. Da (1 hjerter inn) går det an å spille med at dobler viser eksakt firekorts spar mens 1 spar viser minst fem spar (det er andre løsninger for dette, men den nevnte definisjonen er den tradisjonelle). I vårt eksempel (innmelding 1 ruter) er det imidlertid en annen problemstilling, øst kan ha begge major, og han kan ha kun firekorts i den ene majorfargen og for eksempel singelton eler dobbelton i den andre. Han må med brukbare verdier melde da også, og det vil bli en dårlig konvensjon om øst må doble med for eksempel singelton hjerter og firekorts spar (gjettverk for åpneren senere).  

Moderne stil

Mange spiller med såkalte "kløverføringer", dvs. svarene på ett-trinnet over 1 kløver viser fargen over. I vår meldesituasjon spiller de fleste av dem med at dobler her viser minst fire hjerter og 1 hjerter viser minst fire spar. Det vil ofte fungere greit, spesielt om ikke motparten melder aktivt. Da kan Ø/V få brukt (kløverførings)systemet sitt på samme måte som om det ikke hadde kommet noen innmelding. Men svakheten med denne varianten i forhold til den jeg sverger til er at en eventuell spartilpasning kan bli vanskelig å finne om syd i eksempelet over melder, spesielt om han for eksempel hopper til 3 ruter.

"Gammeldags" stil

Min løsning for denne posisjonen er å spille en tradisjonell versjon av dobling av innmelding 1 ruter, dvs. at doblingen viser begge major, normalt eksakt 4-4. Da får svarhånden vist to farger med en melding, og vest vil bli satt i en god posisjon for sine videre vurderinger.

Jeg mener bestemt at dette er best selv om jeg ikke alltid får noen forståelse for det av enkelte "kløverføringstilhengere", noen av dem ser nesten ikke problemet kan det virke som (eller vil ikke se det?).

Det kan hende fordelene med å spille slik eller sånn er stor selv om det også medfører ulemper, og det er litt nytteløst å argumentere om det. Det blir opp til hver enkelt hva man avtaler, men jeg synes argumentasjonen for dobler som 4-4 i major er god, og synes selv at de som ellers spiller med "kløverføringer" ikke behøver være så "religiøse" i forhold til det at de ikke kan definere en posisjon hvor det ikke er overføring.

De to alternativene er altså slik:

1.

Svar:

Dobler = minst fire hjerter (kan ha fire spar også)

1 hjerter = minst fire spar (som om de ikke var noen innmelding)

1 spar = 1NT svar, eller minororientert hånd (som uten innmelding)

2.

Svar:

Dobler = 4-4 i major

1 hjerter/1 spar = naturlig, minst firekorts farge

Doblingen bør som oftest vise eksakt 4-4, med lengre farge i en av major meldes normalt den først. (Det kan dog tenkes hender hvor det kan være lurt å doble med eksakt fire spar og minst femkorts hjerter og ikke så sterke kort, for da kan han om det ikke viser seg å være spartilpasning senere komfortabelt konkurrere med hjertermelding for å vise 4-5 eller 4-6. Hvis han starter med 1 hjerter med slik fordeling og ikke så mange HP kan han få en vanskelig melding i neste melderunde).

Selv om det spilles med "kløverføringer" og variant 2. avtales for denne situasjonen, kan de over innmelding 1 hjerter fortsatt bruke dobler som minst fire spar og 1 spar for å benekte spar (i tråd med kløverføringsopplegget). I den situasjonen er det nemlig bare en "ledig" majorfarge så det blir mye enklere.

La meg eksemplifisere problemet som kan oppstå, men som løses greit ved at svarhånden i denne meldesituasjonen viser begge sine majorfarger med en melding -  dobler. (eksempelet er fra en turnering forleden)

Vest sitter med:

Hvis det spilles med alternativ 1. har ikke vest noen god melding nå. Han vet bare at makkeren har minst fire hjerter, og å melde kan føre helt galt av sted. 

Hvis derimot alternativ 2. er det man bruker vet vest at Ø/V har 4-4 tilpasning i spar! Slik sæ Ø/V sine kort ut, og det var mange som lot N/S spille 3 ruter! 

 

 

Hvis dobling av 1 ruter kun viser hjerterfarge (4+) er Ø/V i trøbbel. For vest som bare vet om hjerterfarge hos øst er det ikke trygt å melde. Øst kan kanskje melde en gang til, men kan vel neppe lastes for å gi opp over 3 ruter idet vest passer i andre melderunde?

De som spiller tradisjonelt i denne possen dobler 1 ruter for å vise 4-4 i major, og spartilpasningen er funnet. Motparten vil selvsagt ikke få spille 3 ruter!

Merk at Ø/V i dette eksempelet har en kjempefin sparkontrakt, ofte står det ti stikk!