Fra klubben

Som tidligere nevnt så er undertegnede mottagelig for innspill fra lokale turneringer, og gjerne også fra klubbspilling. Det er helt klart at det ikke bare er i store mesterskap eller i internasjonale turneringer det forekommer god og/eller interessant bridge! Derfor står denne oppfordringen ved lag, send gjerne inn spill, historier eller resultater, så er det en god sjanse for at det og kanskje en lokal helt blir fortalt om her i bloggen min.

Dette spillet er fra Samnanger BK.

Du er altså i 3 grand som vest og får hjerter 5 ut fra nord. Det virker naturlig å lasjere hjerteren, og kanskje ligge unna de to første i tilfelle hjerteren sitter 5-3 som langt i fra er umulig etter åpning 2 hjerter i disse soneforholdene. Hvis du gjør det vinner syd de to første hjerterstikkene og spiller (aktuelt) kløver, selv om kanskje spar 10 i skift ville vært bedre motspill. Vest legger kløver knekt og nord følger med liten, godt motspill da det gjør det problematisk med overgang til hånden (vest). Da spillet forekom fulgte ruter til knekten og kløver til damen og kongen. Dette var igjen:

Som du ser er det ikke noe inntak til vest, men nord er inne og må spille et kort. Nå satte nord press på spillefører ved å denge spar konge i disken. Glimrende motspill! Hvordan kan spillefører løse dette problemet? Selv etter nords gode motspill har spillefører en sikker mulighet slik kortene sitter fordelt, men han vet jo ikke at det sitter slik; det er ruter 10-9 dobbel hos syd. Han kan simpelthen stikke med spar ess og spille liten ruter mot Q-8. Syds andre ruter kommer på, vest legger damen og får inntak på ruter 8!

Et annet bra forsøk er å stikke med spar konge med esset og spille knekten. Hvis ikke syd kvitter seg både med tieren og nieren tar spillefører for ruter ess og spiller en tredje spar. Syd blir da innspilt med kun hjerter igjen og må gi spillefører inntak til kløverstikkene på hjerter ess. Men hvis syd avblokkere spar 10-9 under ess-knekt unngår han det innspillet. Øst har etter syds avblokkering av sine store spar tett spar unntatt åtteren, og han spiller spar. Men nord vinner med åtteren og spiller inn bordet i spar. Den femte sparen står, men til slutt må nord få ett stikk i ruter, og det gir beten for forsvaret får 1+2+1+1 stikk,totalt fem. Så vinnervarianten etter denne utviklingen av spillet er å satse på 10-9 dobbel i ruter hos syd.

Kontrakten kunne imidlertid vært vunnet på en enklere måte, men bare hvis spillefører stoler på at syd har seks hjerter. Hvis hjerterspillet i starten stikkes andre gang har forsvaret kun ett stikk i den fargen, og det gjør at det blir mindre press på spillefører senere (N/S har færre stikk...). Kløveren godspilles, og nord ligger unna slik at ikke det er overgang fra øst til vest i den fargen. Så, inne på kløver konge må nord spil!e spar konge. Forskjellen er nå at spillefører kan ligge unna, ta neste spar og spille en tredje stor spar før han fortsetter med en fjerde sparrunde som går til nord. Han blir innspilt og må gi vest inntak. 

(GIB forteller oss at ti stikk er mulig å vinne, men det er med åpne kort (double dummy). For å få til det vinnes andre hjerter før kløveren godspilles og nord stikker ikke første kløver, så det samme problemet med overganger. Idet nord spiller spar konge (beste motspill) vinnes, og så satses "blindt" på at ruter 8 gir inntak som beskrevet i det første hendelsesforløpet slik spillet foregikk ved bordet. Men dette er ikke godt spilt, det er bare mulig om man vet kortsitsen)