Mer fra læreboka (kostbart spill!)

Vi tar med et spill fra APBF-mesterskapet (Asia Pacific Bridge Federation), som er et mesterskap hvor det deltar lag fra zone 6 og 7. Etter turneringen spilles play-off for de to sonene for å avgjøre sonemestrene, og hvilke nasjoner fra de to sonene som kvaller til VM i de forskjellige klassene. Dette foregikk i Hong Kong omtrent samtidig med åpent EM.

"Here is a text book hand for you" fortalte en av mine bridgevenner fra New Zealand på telefonen forleden, han hadde bommet på et spill som fikk en uvanlig stor betydning for sluttresultatet. 

Du skal spille 7 kløver etter kløver 4 i utspill fra nord. Prøv deg selv før du ser alle kortene lenger ned på siden.

Det er nokså hardt meldt med storeslem, men en bra kontrakt. En ser jo umiddelbart at en spar kan kastes på hjerter, og ruterfinessen kan gå. Den finessen gir 50% sjanse i se selv, men det er andre muligheter. Og spesielt siden trumfen viser seg å sitte 2-2 kan en få testet et par ting her. 

Du kan etter uttrumfing kaste en spar på tredje runde hjerter og trumfe en spar. Hvis den sitter 3-3 blir den fjerde sparen godspilt og gir avkast for en ruter hos vest, resten står. I denne prosessen vil du dessuten oppdage om hjerteren kan være medgjørlig. Det er den lille tillegssjansen at det sitter J-10 dobbel eller tredje i hjerter. Alt i alt er dette rundt 70% sjanse. 

Som tenkt så gjort tok spillefører to runder trumf (2-2 sits). Så spilte han tre runder hjerter og kastet en spar. I hjerter fulgte syd med liten, så tieren før han kastet en ruter. Så den fargen ga altså ikke fire stikk. Nå ville han forsøke å godspille sparstikk ved å stjele en spar. Men da han to for esset og liten til kongen viste det seg at sparen satt 5-1. Siste sjanse måtte forsøkes - rutefinessen. Dessverre hadde nord ruter konge - en bet. 

"Dette var faktisk bortspilt storeslem, sa min venn. Ikke nok med det, det kostet fra gull til sølv i mesterskapet!"

Det som skjedde var nemlig i den avgjørende kampen mellom Kina og New Zealand. (Serieturnering, ikke utslagskamper)

Joda, de to åpenbare sjansene - spar 3-3 eller at hjerteren gir fire stikk - må prøves. Men han timet det litt feil. Etter to runder trumf skal selvsagt sparsjansen prøves. Men om spar sitter 3-3, spiller det da noen rolle om du tar A-K i spar før hjerteren spilles med sparavkast, så eventuelt sparstjeling? Nei, det gjør det ikke. Du kan jo ta tre runder hjerter med sparavkast etterpå, så eventuelt trumfe en spar og se om det ordner seg. Det er bare det at på A-K spar tidligere oppdages at spar sitter 5-1, og da er det ikke lenger vits i å kaste unna spar på hjerter og stjele en spar, den fjerde blir ikke godspilt uansett. Forskjellen er at idet det viser seg at syd har fem spar begynner et velkjent mønster å danne seg for en fin skvissjanse, og nå har spillefører fortsatt i behold overganger til begge hendene. Syd har sparholdet, og nord med singel spar er favortitt til å ha hjerterholdet. Hvem skal da klare å holde ruteren? Det er nok en gang en tosidig skvis som kan være vinnervarianten, men i dette tilfelle er det en variant hvor de to motspillerne blir skviset i forskjellige stikk.

Etter to store spar ventes altså med hjerteren. I stedet spilles trumfen til bunns. Før den siste ser det slik ut:

Idet trumfsekseren spilles (kaster spar 5 fra øst) må nord holde fire hjertere, så det blir kun singel ruter på han. Spillefører vet ikke hvem som har ruter konge, og derfor heller vet han heller ikke at den nå sitter singel og kan toppes ut. Men han vet at nord har kun en ruter nå. Og han bryr ikke om hvem som har ruter konge (!), for han fortsetter nå med tre runder hjerter. Da er det syd sin tur til å føle presset. Det blir igjen kun to kort, og syd må holde en spar hvis ikke spar 8 skal gi stikk. Så syd kaster ruter, og fra vest forsvinner spar 8 som har gjort nytten sin som trussel. Spillefører vet med 100% sikkerhet at ruteren sitter 1-1 idet det er to kort igjen, for nord har igjen en hjerter og syd har igjen en spar! Dermed tas de to siste med ruter til esset!

(Merk at med trumf ut mot 7 kløver ville den stått på denne måten selv om vest hadde bare A-2 i ruter og øst 4-3 dobbel!)

Min venn gikk altså en bet, og da Kina spilte 6NT med tretten stikk ved det andre bordet kostet spillet 17 IMP for NZ. Hvis 7 kløver hadde blitt vunnet ville det blitt 12 IMP andre veien - 29 IMP i sving. I kampen betød det fra under 2VP til et knepent tap for sølvvinnerne, og den dobbelsvingen utgjorde forskjellen fra første til andreplass i mesterskapet. 

 

 

 

"Another story" - tilbakeblikk fra EM

EM er avsluttet, og nå er for de fleste norske bridgespillere det neste store i bridgen den norske bridgefestivalen på Lillehammer i begynnelsen av august, og for enkelte også den svenske festivalen. De som virkelig er bridge-globetrottere skal før det til USA, nærmere bestemt Chicago hvor Summer Nationals spilles i juli.

Vi tar et lite tilbakeblikk på et interessant spill fra EM i Strasbourg forleden. Det ble presentert her i bloggen, men det har noen flere poeng enn det som ble nevnt i rapporteringen av hva som hendte i den kampen vi snakket om. Fredrik Helness har tipset meg om en mulig utvikling i spillet som fører til en intressant sluttposisjon.

Vanlig kontrakt var 4 spar. Hvis spillefører får ordnet seg en hjerterstjeling hos nord – den korteste trumfhånden - blir det ett ekstra stikk og man får syv trumfstikk i alt. Sammen med hjerter ess og to toppstikk i kløver gir det utgang til notering.

Vi nevnte at blant andre Helgemo fant det gode trumfutspillet, og da spillefører dukket en hjerter kom mer trumf. Da ble det til slutt tre hjertertapere og en rutertaper – en bet.

Utviklingen i spillet kan imidlertid skje på andre måter etter trumf ut. Heller enn å dukke en hjerter i andre stikk er det for eksempel bedre å spille på ruteren. Det kan se ut som om å gi bort to ruterstikk fører frem. Altså, trumfutspillet vinnes hos syd, så ruter 10 i stikk to, og vest stikker. La oss si han fortsetter med en andre runde trumf til damen. Nå spilles stor ruter fra nord. Hvis øst hadde fulgt farge nå (eller kastet et kort) kunne spillefører kastet en hjerter og fått godspilt ruteren, og det kunne blitt overstikk i denne utgangen. Men i andre trumfrunde setter øst i sin tredje trumf så spillefører får ikke gitt bort til vests andre honnør.

Kontrakten kan likevel fyke hjem etter en slik start om det spilles godt, det må bare en liten glipp til i det videre motspillet.

Det har altså startet med trumf ut, ruter til vest i stikk to, trumf til damen og ruter dame som øst setter i en trumf på. Syd trumfer over og dukker en hjerter. Nå er det ikke for å få trumfet hjerter, for det er jo ikke trumf igjen hos nord. Å gi bort hjerterstikk nå er for å få tempoet i orden for en skvis («rectify the count»). La oss si øst vinner det hjerterstikket (det skjedde ved noen bord). Nå virker det naturlig for øst å spille mer hjerter, det er jo som nevnt ikke trumf igjen hos nord.

Men det motspillet er ikke godt nok! For da gir spillefører bort det stikket også, og nå har han fått «rectified the count», dvs. gitt bort to hjerterstikk og ett ruterstikk, og tempoet er i orden for en skvis. Nords ruter er trussel mot vest (det vet spillefører), og om øst er den som holder hjerteren (veldig sannsynlig) skal det bli vanskelig, eller egentlig umulig for Ø/V å holde kløveren! Det er nok at hjerter sitter 4-3 hvis det er øst som har fire.

Idet Ø/V har fått to hjerterstikk (vest vinner kanskje i andre hjerterrunde med kongen) spiller de kanskje kløver, og den vinnes med kongen. Nå kan spillefører ta for hjerter ess for oversiktens skyld. Da oppdages at, joda, øst har hjerterholdet. For en spiller som kjenner igjen mønsteret for en tosidig skvis er det nå omtrent «claim».

Syd dundrer i vei med alle trumfene, og før den siste ser det slik ut:

 

Spillefører har gitt bort tre stikk; ett i ruter og to i hjerter. Idet han/hun tar den siste trumfen er egentlig det eneste som må gjøres å følge med på om vest kaster ruter konge, eller om øst kaster sin siste hjerter. Hvis ikke de gjør prøves kløveren som faktisk står til slutt!

På spar 8 må vest holde ruter konge og det blir kun en kløver igjen på den siden. For kastes ruter konge kaster selvsagt spillefører kløver 8 og tar de to siste med kløver ess og ruter knekt. Så vest kaster kløver og kan ikke lenger stoppe den fargen. Ruter knekt som har gjort sin nytte som trussel kastes fra blindemann.

I det samme stikket er det nå øst sin tur til å bli skviset. Han må også ned på to kort og må holde hjerter knekt, hvis ikke tar spillefører for hjerter 9 i nest siste stikk og kløver ess til slutt. Så øst må ned på singel kløver han også, og da tar spillefører for kløver ess og kløver 9 gir det tiende stikket.

Men kontrakten kunne vært betet selv om spilleføringen legges opp for å få til denne skvisen.

Motspillet frem til at øst satte i en trumf da spillefører forsøkte å godspille ruterstikk var godt. Men idet øst vant hjerterstikk i første hjerterrunde og litt naturlig fortsatte fargen må han i stedet skifte til kløver for å bete kontrakten. Spillefører må nemlig gi bort ett hjerterstikk til for å få tempoet i orden til skvisen (få gitt bort tre stikk), og idet de kommer inn igjen fortsetter forsvaret med en andre runde kløver. Dermed brytes forbindelsen mellom nord og syd, og forbindelse mellom hendene er nødvendig i slike skvisposisjoner.

PARTURNERING - DE VIKTIGE EKSTRASTIKKENE

I parturnering teller alle stikk. Ett lite overstikk, eller en ekstra bet utenfor sonen kan være gullkantet selv om slikt ikke gir så stor uttelling i lagkamp. De store spillene, utganger, slemmer og kanskje monsterscorer på flere tusen poeng gir relativt sett større uttelling i lagkamp (IMP). Selv om slike scorer kanskje gir topp (100%) i parturnering så kan for eksempel +130 for 3 ruter med ett overstikk også gi 100%. Parturnering blir derfor veldig intenst, for den minste lille glipp koster mange matchpoints (MP). 

Mange slapper i parturnering litt av i småspillene, men det deles som sagt ut like mange MP der som for slemmer og utganger. Det kan kanskje bli litt tilfeldig noen ganger i parturnering da det gjelder å møte de som ikke tar stikkene sine, og/eller de som forærer deg stikk. Men at man kan være uheldig på den måten er en dårlig unnskyldning. Det er ALLTID massevis av sjanser til å få tak i ekstra stikk og følgelig gode parturnerings-scorer.

TYPISK PARTURNERING - små marginer

Vi tar med to spill fra par-EM i dag. De spilte de samme spillene i A- og B-finalen og i damefinalen.

Dette første er et veldig typisk parturneringsspill, et spill hvor det for N/S mest av alt handler om å gå i pluss, i dette tilfellet få hjem en delkontrakt. Sånne spill blir ofte buttspill, eller 1 IMP den ene eller andre veien. No drama. I parturnering står mye mer på spill!

Først er det et meldeproblem.

Hva bør syd si i andre melderunde etter å ha åpnet med 1 ruter og hørt svaret 1 spar fra makkeren? Mange kvir seg for å gjenmelde 1NT med singelton i denne situasjonen, og hvis stilen er at de ikke gjør det er jo fordelen at svarhånden vet det er dobbelton eller tre kort i hans fargen om åpneren kommer tilbake med 1NT. Spesielt etter svaret 1 spar kan det imidlertid være veldig vanskelig å finne en god gjenmelding med slike kort. Noen gjenmelder femkorts minorfarge. Det har jeg ikke sansen for, spesielt i parturnering kanskje, for da risikerer man å bli spillende en dustete 2 i minor på 5-1 tilpasning. Noen prøver seg med en kreativ 2 kløver med dette. Det kan sikkert føre frem, men jeg tror å si 1NT er desidert best i det lange løp. Alle meldinger blir en liten løgn med slike kort og denne starten. Da gjelder det å finne den løgnen som er nærmest sannheten, og den meldingen som oftest vil gå bra,  

Mange steder staret det med 1 ruter – 1 spar, 1NT. Noen steder brukte nord checkback over 1NT, og de bli spillende 2 spar eller 2NT.

Både Brogeland-Bakke (bronse i A-finalen) og Ovesen-Fasting (2.plass i B-finalen) spilte 2NT med syd som spillefører.

Vest spilte normalt ut stor hjerter mots syds grandkontrakt, og de fleste vant første stikk med damen. Derfra avhenger fordelingen av veldig mange prosentpoeng av hvordan spillefører legger det opp, og hva motspillerne gjør når de kommer inn.

Det kan se naturlig ut å angripe kløveren. Der får man godspilt to sikre kløverstikk, kanskje tre om den sitter 3-3. Og fargen satt jo 3-3, så med den starten så blir det i alle fall 0+4+1+3= 8 stikk.

Men sparfargen er også veldig bra og potensielt stikkgivende. Spilles på den fargen må motparten være på hugget og finne ruterskift i tide. Gjør det ikke det kan det bli veldig magne stikk!

De to nevnte norske parene fikk begge tak i ni stikk i 2NT (+150) selv om det bør være gode sjanser for å holde 2NT på åtte stikk.

Motspillene satt nok litt dårligere i B-finalen, for der ga ikke 2NT med ni stikk mer enn 51,5% til N/S. Det var endel +180 for ti stiikk i B (ingen i A), og noen som hadde presset på til utgang med 23 HP til sammen vant den.

Det var bra å få ni stikk i 2NT, men om Ovesen-Fasting hadde fått fatt i det tiende som egentlig ikke finnes, og resten av spillene hadde forløpt likt ville de vunnet B-finalen.

I A-finalen ga ni stikk i delkontrakt i grand 67%.

I damefinalen satt Sjødal-Sjødal Ø/V imot 2Nt med ni stikk og måtte ta til takke med 25%. Om de hadde holdt 2NT på åtte stikk ville de fått hele 83%!

Simonsen-Johansen (8.plass i A) satt Ø/V og spilte motspill mot 2 spar. Der blir det fort ni stikk, og det endte da også med +140 til N/S. Det ga 54% til det norske paret.

LEKKER SLUTTPOSISJON

Vi tar en tur innom B-finalen hvor Villiam Ovesen og Espen C. Fasting gjorde det veldig bra og ble nr. 2 like bak vinnerne. Her var det Villiam Ovesen som fikk draget på det.

Ovesen spilte 3NT som nord. Øst spilte ut hjerter 8. Den ble dekket med nieren som vant første stikk. Nå ble det spilt liten ruter fra syd. Vest vant stikket med kongen mens øst kastet en hjerter. Vest skiftet til spar som gikk til esset. Nok en liten ruter ble spilt mot knekten, og vest tok for den andre honnøren sin. Nå kastet øst en spar, og vest fortsatte med spar som nord vant. Så ned med ruter knekt som var godspilt, og øst kastet enda en hjerter. Ovesen tok med seg også den tredje sparhonnøren før han spilte kløver til esset. Så ruter ess idet disse kortene var igjen:

Det har faktisk ingen betydning hvor kløver dame sitter. Og en kløverfinesse tidlig kunne jo godt ha røket til damen hos vest, så spilleføringen så langt var var god.

Det var åtte sikre (3+1+2+2=8) på dette tidpunktet. Ovesen hadde nå full oversikt over fordelingen.

På ruter ess med kløveravkast fra nord var øst skviset, dvs. han kunne ikke holde mer enn en kløver. Vest holder dog kløveren slik det nå ser ut selv om øst kaster en kløver. Men poenget er at øst må holde sin spar (ellers står jo spar 6), og hvis øst kaster hjerter dame får spillefører også lett spill. Hvis øst går ned på singel hjerter ess spiller simpelthen Ovesen hjerter som godspiller hjerterstikk. Øst får så ett sparstikk, men spillefører tar de to siste med kløver konge og ett hjerterstikk - ni stikk.

Så øst kastet kløver 10. Da spilte Ovesen kløver til kongen som tok med seg østs siste kløver. Så i trekortsposisjonen fridde spillefører seg med spar 6 til østs tier. Øst måtte avslutte med hjerter fra A-Q som ga Ovesen det niende stikket for hjerter konge. Elegant!

Denne gangen førte denne spilleføringen og den fine sluttpossen til vunnet utgang. Så spillet ville vært uhyre viktig i lagkamp også. Men sluttpossen, og det fine innspillet som ga ett ekstra stikk ville vært meget poenggivende også om det "bare" hadde dreid seg om ett overstikk i en utgang eller for den sakens skyld et overstikk i en delkontrakt.

Pluss 400 ga 68% til det norske paret.

I A-finalen spilte Bakke-Brogeland i mot 3NT og fikk tak i en bet etter sparutspill fra øst. Det ga 67%.

Simonsen – Johansen (8.plass i A) satt Ø/V her, og de måtte notere -400 da nord vant 3NT etter hjerterutspill (32% til Ø/V).

Sjødal-Sjødal betet 3NT i damefinalen, og der ga +50 til Ø/V hele 91%.

På vei mot bronsemedalje

De siste dagene under Europamesterskapet i Strasbourg handlet det mye om parturnering samtidig som finalene for lag ble spilt. Og det endte bra for Norge på avslutningsdagen da Boye Brogeland og Christian Bakke kapret bronse i OPEN PAIRS.

Det norske paret fikk ikke noen kanonstart i finalen og lå på 17.plass etter en av tre sesjoner. I andre sesjon klatret de til 10.plass. Med vel 60% i siste sesjon fortsatte klatringen, og de endte som nevnt på 3.plass.

Det spillet vi tar med i denne omgang handler om de vanskelige situasjonene hvor man tregner poeng, men å begynne å gamble kan bare gjøre alt verre. Det er også et sånt spill hvor meldingsforløpet skyter fart så det nødvendigvis må bli gjetting. Det forekom omtrent midtveis i andre sesjon hvor Brogeland-Bakke hadde spilt omtrent middels. De fikk seg en helt ren bunn like før.

Giver vest. N/S i faresonen

Vest åpnet med 3 ruter, pass fra Bakke (nord) og 5 ruter fra øst. Brogeland (syd) doblet. Hva ville du meldt med nords kort nå?

Pass kanskje? 5 spar muligens? Eller en mer omtimistisk 5NT, pick a slam?

Danske Konow-Askgaard ledet finalen tidlig, men for dem startet vel en liten nedtur omtrent på dette tidspunktet av finalen. De endte til slutt som nr. 11. I samme meldesituasjon som Bakke var i passet Konow, og som du snart skal få se var ikke det noen suksess.

Bakke sa 5NT - pick a slam. Over den meldte Brogeland 6 kløver. Det gikk to passer før øst meldte 6 ruter. Da kom det litt overraskende 6 spar fra Brogeland, igjen etterfulgt av to passer. Men øst ville ikke gi seg: 7 ruter! Nå passet Brogeland. Hvordan oppfatter du den passen?

Det er en såkalt kravpass. Det er klart at motparten stamper her, så å spille mot 7 ruter udoblet er selvsagt helt uaktuelt. I sånne situasjoner er det slik at dobler er advarsel mot å tenke på å melde noe mer, mens pass er mer inviterende. Det er dog litt merkelig at N/S skal kunne melde enda mer (annet enn å doble) når de først har stoppet i 6 kløver, så stoppet i 6 spar!

Bakke kunne se for seg omtrent hva slags kort syd hadde etter disse meldingene, og siden syd kravpasser/inviterer må han være renons i ruter. Bakke følte de trengte et godt spill, og han trodde at å spille mot 7 ruter ikke ville gi så bra score. Så han tok sjansen på 7 spar!

Slik så hele spillet ut:

 

Joda, det var en litt farlig storeslem, men med ni trumf med A-K på topp, og siden de også rår over spar knekt-10 er det ganske bra sjanse for null spartaper. Og storeslemmen avhenger kun av at trumfen løser seg uten taper.

Det var jo en renons i kløver hos motparten, men det var ingen fare med syd som var spillefører i 7 spar og det var vest som var renons i kløver. Slik det satt var det ikke en gang nødvendig å gjette trumfen, tretten enkle stikk og +2210 til N/S. Ikke helt uventet ga den scoren 100%.

Å spille motspill mot 7 ruter doblet gir +1100 med beste motspill. Det ville gitt litt over 40%.

Simonsen-Johansen som til slutt ble nr. 8 i finalen satte også fart på meldingsforløpet som Ø/V med 4 ruter fra Johansen og 5 ruter fra Simonsen. Syd doblet, og det var en lignende situasjon. Der sa nord 5 spar som han fikk spille (N/S +710). Det ga 79% til det norske paret. Konow-Askaard som altså endte opp med å spille motspill mot 5 ruter doblet fikk kun +300 som N/S, og det ga ren bunn.

I neste innlegg skal du få se et spill fra B-finalen hvor det ikke handlet om å få hjem kontrakten sin, men få tak i maks med stikk -  et typisk parturneringsspill.

 

EM FOR PAR: Brogeland-Bakke vant bronse!

På avslutningsdagen av Åpent EM i Strasbourg ble det norsk bronsemedalje. Christian Bakke og Boye Brogland avsluttet turneringen sterkt da de klatret fra 10.plass til nr. 3 i siste sesjon. 

Bronse til Boye Brogeland (t.v) og Christian Bakke!

Roy Welland - Sabine Auken vant OPEN PAIRS. På 2.plass kom Lee Rosenthal - Eliran Areglazi (Israel). Lars Arthur Johansen - Steffen Simonsen kom på 8.plass.

I dameklassen kom Turid Bones - Kaja Brekke på 10.plass. I B-finalen ble det 2.plass til Wiliam Ovesen - Espen C. Fasting.

 

Dansk i teten i EM for par

I parturneringens finale er det danske Michael Askaard - Kasper Konow som har tatt ledelsen med ca. 65 %. 

Steffen Fredrik Simonsen - Lars Arthur Johansen ligger på 12. plass med 51,31 %. 

Boye Brogeland - Christian Bakke startet godt, men hadde en svært dårlig periode midtveis i sesjonen og falt nedover på listen. De ligger på 17.plass med 47,25 %.

Det deltar 26 par i finalen. De har spilt kun 16 spill så prosentscoren kan endre seg fort. Det er mulig å få 24 matchpoints (MP) på hvert spill, og Simonsen-Johansen ligger i øyeblikket ca. 2,5 topper bak lederparet. 

I dameklassen deltar 14 par i A-finalen. Eneste gjenværende norske par i den klassen, Elisabeth og Sofie Grasholt Sjødal fikk det tøft i starten og ligger som nr. 12.

Noen av de som ikker er med i A-finale og ikke har fått nok bridge for en stund spiller B-finale samlet for OPEN og WOMEN. Der ligger Villiam Ovesen - Espen C. Fasting på 3.plass så langt i det 71 par store feltet.. 

I parturnering svinger som kjent småspillene like mange matchpoeng (MP) som slemmer og utganger. Men det var en tøff storeslem med 50% sjanse som gjorde at Brogeland-Bakke føk ut av startblokkene og lå i toppen i første del av sesjonen. Det slemspillet så slik ut:

GIVER SYD, Ø/V I SONEN

I 7 kløver som det norske paret meldte var det ikke mye å tenke på, hjerter konge måtte sitte hos vest så den kunne presses ut mot trumf. Det gjorde den, og da ble to hjerterstikk godspilt hos syd, og de ga avkast for to rutere fra nord. Tretten stikk og +1440 ga delt topp med ett annet par, og det ga 23-1 i MP, eller 96 %. 

I parturnernering er det av og til litt tilfeldig hvem man møter, og hva de finner på akkurat mot deg. De som møtte det norske paret og måtte notere ca. 4% på dette spillet var uheldige. Og hvem var det? Det danske lederparet Konow-Askgaard! Men det tok den smellen og spilte glimrende resten av sesjonen.

Utenom de to parene i 7 kløver var resten av N/S-parene i lilleslem. Flere av dem slurvet og "glemte" å ta med seg sjansen for overstikket som er så viktig i parturnering. 

De som ikke så muligheten hjerteren gir ga bort et ruterstikk og noterte kun +920. 

Å ta de tretten stikkene i 6 kløver (+940) ga 17-7, eller 70% til N/S. Å notere 920 ga kun 25%!

Simonsen - Johansen var heldige her og satt mot et par som kun tok tolv stikk. Det ga 6-16, eller 75 % til det norske paret for å sitte mot en meldt og vunnet slem! 

 

 

 

 

EM: Avslutningsdag i Strasbourg

I dag avsluttes det åpne (transnational) Europamesterskapet i Strasbourg. Det skal spilles finale både i OPEN TEAMS og parturneringene.

I OPEN PAIRS greide Lars Arthur Johansen – Steffen Fredrik Simonsen en sterk 6.plass i semifinale A.

Boye Brogeland – Christian Bakke kom inn i turneringen siste kvalifiseringsdag etter å ha blitt slått ut i kvartfinalen i lag på torsdag. Det tok litt tid før de fikk ristet av seg skuffelsen fra dagen før. Utover dagen kom de imidlertid sterkt og avsluttet som nr. 11, så de blir også å finne i A-finalen.

I damepar vant Elisabeth og Sofie Grasholt Sjødal semifinale B og spiller i dag A-finale.

I lagfinalen blir det et rent fransk oppgjør på hjemmebane, FRENCH GREEN mot VINCIGUERRA (en av franskmennene representerer Monaco). Vi holder sistnevnte lag som favoritt, men det blir sikkert en jevn og spennende finale.

Resultatene blir oppdatert på mesterskapssiden, her. 

EM: Dagen derpå for Norge? Nei!

I dag er det kanskje litt dagen derpå for Norge i EM i Strabourg siden medlajesjansen i OPEN TEAMS glapp, men ikke bare! Norske spillere ligger bra an i semifinalene for par. Og det kommer kanskje noen flere norske spillere inn i parturneringen etter at det det var over og ut kvartfinalen i lagturneringen for de siste norske spillerne som hang med der.

I par spilles andre dag av semifinalene før EM avsluttes med parfinaler i morgen. Det blir siste sjanse for nok en norske pall plassering etter at Thor Erik Hoftaniska – Gunn Tove Vist vant sølv i MIX-PAR, og Espen Erichsen (representerer England) var på laget som tok bronse i MIX -BAM.

Nå er det ingen skandinaver igjen i lagturneringen idet semifinalene skal spilles i dag. Semifinalister er VINCI (Italia), LANKVELD (Nederland) og to franske lag på hjemmebane; French Green og Vinciguerra.

Men det ble svensk gull i går. I damenes lagfinale spilte Kathrine Bertheu fra Sverige på vinnerlaget. Vi ynder jo å kalle henne (litt norsk), og hun snakker fortsatt flytende norsk om hun vil. Dessuten er hun født i Norge. Så det må vi vel få lov å si? Benny Borg ble jo norsk etter hvert, og vi hadde tross alt en liten fjerdedel i ABBA også (Annifrid)...? (osv. osv. )

Kathrine Bertheau med nok en internasjonal triumf!

Kathrines lag TRIPOLAR tok ledelsen midtveis i finalen mot BAKER og holdt unna til seier med 27 IMP.

Da plassen i semifinalen glapp i OPEN TEAMS for Geir Helgemo, Boye Brogeland og Christian Bakke sitt lag skjedde det på en uhyre spennende måte. Laget deres (ROSENTHAL) ledet kampen med 27 IMP omtrent midtveis i siste sett, men ledelsen krympet til 7 IMP før de to siste spillene. De spillene gikk som kjent galt.

Å være tapende kvartfinalist i et internasjonalt mesterskap er for de fleste spillere ikke et tap, men en meget sterk prestasjon. Men disse spillerene har så mange internasjonale triumfer og medaljer at de ikke sjelden må vurdere en tur på IKEA for å kjøpe seg større premieskap. Så for dem var nok dagen i går en gedigen nedtur.

Vi tar med et spill fra avslutningen av kvartfinalen, akkurat idet motstanderlaget LANDKVELD satte inn den siste spurten. Det er en meldevurering der som kanskje noen lesere stusser litt på, men det var stor enighet blant kvartfinalistene om hva som er beste melding. Og spillet ble egentlig avgjort i utspillet.

GIVER NORD: N/S I SONEN

Du hører pass – pass fra nord og øst før syd åpner med 3 hjerter. Din tur, hva melder du?

Enkelte tenker kanskje omtent slik: "Jeg har fire kort i umeldt major og gode kort, så jeg dobler opplysende". Det kan bli riktig, men det er nok feil melding. I dette trange melde-landskapet må man si 3NT, for hvordan føler du deg om makker melder 4 ruter over en eventuell dobling? Nei, 3NT er helt logisk og en temmelig opplagt melding.

Av de åtte kvartfinalelagene havnet syv Ø/V par i 3NT, alle etter 3 hjerter i åpning fra syd og 3NT innmelding fra vest. Ved ett bord ble kontrakten 4 spar. Der åpnet imidlertid syd med 4 hjerter. Da har ikke vest noe særlig annet å gjøre enn å doble, for i den situasjonen har han ikke til rådighet den naturlige 3NT meldingen. Slik så hele spillet ut:

Kontrakten 3NT står om N/S ikke tar ruterstikkene, og den ville vært nedlegg om ruterfargen hadde vært fordelt 4-4.

Nok en gang ble et viktig svingspill avgjort i utspillet, den kanskje mest tilfeldige delen av bridgen.

Ved fire av de syv bordene hvor 3NT var kontrakten kom hjerter ut, og da var det utgang til notering på sekunder. Ved de tre andre bordene kom ruter ut og N/S tok fem ruterstikk. Ved ett av bordene der nord traff ruterutspillet satt ROSENTHAL Ø/V og måtte tåle å gå en bet. Ved det andre bordet kom hjerter ut, 10 IMP til LANKVELD. Det var plutselig mye jevnere i kampen.

The rest is history....

Ps. Legg merke til at selv om utgangen 4 spar er best sett i ettertid, så er det bet i den kontrakten også om motspillet treffes. Om vest er spillefører i 4 spar kan nord spille ut kløver som syd trumfer. Da kan det startes med de fire første stikkene, syd får to stjelinger og de tar to ruterstikk. Men du vil neppe finne noen som finner kløver ut fra nord, singel hjerter i utspill mot eventuell sparkontrakt vil selvsagt skje over alt. Om øst er spillefører i 4 spar er det enda verre å finne motspillet. Da må syd finne ruter ut til nord, så kløverskift fulgt av nok en ruter som nord vinner og spiller enda en kløver til stjeling.

EM: Nedtur for "norske" lag ROSENTHAL

EM for lag

Det ble et meget surt tap på det «norske» laget ROSENTHAL i EM-kvartfinalen i Strasbourg. Halve laget var nordmenn; Geir Helgemo, Boye Brogeland og Christian Bakke.

Det ble en jevn og spennende kamp mot nederlandske LANKVELD. Halvveis lå ROSENTHAL under med 2 IMP. Etter det tredje av fire sett ledet de med 8 IMP.

Utover i det siste settet så det bra ut for de norske da de på et tidspunkt var oppe i en 27 IMPs ledelse. Men så ramlet det inn noen tapsspill, og før de to siste spillene var ROSENTHAL foran med kun 7 IMP.

Da kom dette spillet, kampens nest siste:

Ø/V for ROSENTHAL stoppet i 4 spar etter at vest – etter min mening – var litt vel forsiktig. Da LANKVELD sitt Ø/V-par meldte slemmen som var enkel å vinne ble det 11 IMP til LANKVELD som plutselig ledet med 4 IMP.

I det siste spillet måtte ROSENTHAL vinne 5 IMP uten at spillerne visste det sikkert ved bordet.

LANKVELD spilte 4 kløver som stod akkurat. Det ville ikke hjulpet ROSENTHAL å butte ut den scoren slik det faktisk så ut. For at ROSENTHAL skulle kunne vinne kampen måtte noe skje. Og deres N/S-par havnet i 5 kløver doblet som ikke kunne vinnes uten et elendig motspill. Det skjedde ikke, det ble en doblet bet og 8 IMP til i favør av det nederlandske laget som dermed blir å finne i semifinalen.

EM for par

Semifinalene fortsetter i morgen med tre nye sesjoner etter at de spilte tre sesjoner også i dag.

I OPEN, semifinale A fikk Lars Arthur Johansen – Steffen Fredrik Simonsen dreisen på det ut over dagen og leder etter dagens siste sesjon. De bør absolutt kunne klare å sikre seg en plass i A-finalen på lørdag. Det er også bra sjanser for at det blir A-finale på Espen Fasting – Terje Lie som ligger på 15.plass. Minst 18 går videre til A-finalen fra semifinale A (antallet er avhengig av antall drop-ins fra lag).

I damenes semifinale A ligger Turid Bones – Kaja Brekke på 11.plass. Gunn Helness – Mona Lindstrøm er nr. 17. Tolv par går videre fra den gruppen.

I damens semifinale B går kun to par til A-finale. Der finner vi imidlertid Elisabeth og Sofie Grasholt Sjødal i soleklar ledelse!

Jevnt etter halvspilt kvartfinale

Andre sett i kvartfinalen startet nokså fredelig, ingen store svingspill. Mot slutten av settet kom en etterlengtet sving i favør ROSENTHAL (med Bakke, Brogeland og Helgemo) i dette spillet:

Ved det ene bordet spilte Rosenthal-Silverstein 5 kløver som Ø/V og vant elleve stikk, +600. De kom komfortabelt med i meldingene etter Multi-2 ruter fra nord og 2 hjerter, pass-korriger fra syd.

Der Bakke satt nord og Brogeland syd åpnet Bakke med 2 spar, og Brogeland sa 4 spar direkte. Nå ble det mer gjetting for Ø/V, og de endte i 6 kløver med vest som spillefører. Brogeland (syd) doblet, og det ba om annet utspill enn spar (Lightner). Det kom hjerter ut, og det så ikke særlig morsomt ut for de norske da det gikk konge, ess og stjeling. Men det var nødt til å bli to rutertapere, en doblet bet og +200. Spillet ga 13 IMP til ROSENTHAL.

Brogeland-Bakke avsluttet settet med å vinne en knallhard utgang som på ingen måte var opplagt (spill 28). Det førte til at ROSENTHAL kun ligger under med 1 IMP etter halvspilt kamp.

I par-semien (OPEN) ligger Lie-Fasting på 7.pass et stykke uti andre sesjon.

I dameklassen ligger Helness-Lindstrøm på 12.plass og Bones-Brekke som nr. 14 omtrent midteveis i andre sesjon.

Følg resutlatene ved å klikke på open-pairs, dame-par og kvartfinalen i lag. 

DRAMATISK SPILL!

Svensk-norske Kathrine Bertheau (hun er født og oppvokst i Norge, men har bodd i Sverige i mange år nå) spiller på TRI POLAR, et svensk-engelske/amerikans/italiensk lag. Der er i finalen i dame-lag i Strasbourg, og Kathrines lag leder i skrivende stund kampen mot BAKER, et lag med engelske og amerikanske spillere. Kampen var helt jevn i begynnelsen av andre sett da dette spillet kom:

Etter multi-2D (svake 2 i en majorfarge) fra nord ville vel de fleste på syds plass sørget for å komme seg i 4 i majorfarge hvor hun vet de har 10 eller 11 korts trumftilpasning. Bertheu sin makker Baroni mente imidlertid det var greit å doble først. Øst mente neppe redoblingen for spill, men vest trodde dette kunne stå og passet. Og 2NT står om spillefører gjetter kløveren. Spar ess kom i utspill fulgt av hjerterskift til østs ess. Tipper hun kløveren nå kan hun sette opp ruteren også. Da kan det bli det minst to redoblede overstikk, "kun" ti stikk om syd tar for den andre sparhonnøren. To redoblede overstikk i 2NT ville gitt den uvanlige scoren +1680!

Men spillefører bommet kløveren med esset og kløver til finesse. Det kom hjerter tilbake og ruteren var fortsatt ikke satt opp. Så nå endte det med to redoblede bet i faresonen, -1000. Dvs. at kløvervalget utgjorde en søt liten sving på 2680 poeng!

Det normale på spillet er at N/S spiller 4 hjerter doblet med et par-tre bet, eller at Ø/V melder 5 i minor og går bet. Ved det andre bordet spilte BAKER sitt N/S-par 4 hjerter med to doblede bet, TRIPOLAR +300. Dermed ga spillet 16 IMP til TRIPOLAR. Tippes kløveren i 2NT redoblet blir det 16 IMP den andre veien, en sving på 32 IMP på ett spill!

Jeg tror dette innleggets tittel kan forsvares...?

 

 

 

 

EM: Oppdatering QF TEAMS og SF Par

OPEN TEAMS, KVARTFINALER

ROSENTHAL med Brogeland, Bakke og Helgemo på laget kom litt skjevt ut i første sett av fire (14 spill per sett) i kvartfinalen mot nederlandske LANKVELD. (Brogeland-Bakke stod over i første sett).

Men det gjenstår tre fjerdedeler av kampen så ingenting er avgjort. Etter de første fjorten spillene ligger de imidlertid under med 4-31.

Her er et spill som ga utslag i to av kampene, mens det var et fredelig småspill i de to andre kampene - uavgjort spill.

Du får et spørsmål om hva du ville gjort. Åpner du med 11 balanserte, eller ikke? Du sitter i første hånd som nord med alle i sonen:

Åpner du?

Det er ikke slik at resultatet i et enkelt spill – etter åpning eller ikke – beviser noe om hva som blir riktig i det lange løp. Og dette handler mest om stil. Mange åpner med alt bare de har 11 poeng, andre åpner aldri med 11 og jevn fordeling, og noen åpner av og til om hånden ser ut som 12 poeng. Denne hånden er ganske bra med to brukbare firekorts farger (stikkpotensiale), gode mellomkort og bra kort i majorfargene (3-4) som også er et poeng strategisk sett.

Hvis du åpner ender det mest sannsynlig utgang, men ikke helt sikkert, for makker har også kun 11 poeng. Syd har dog også en bra 11-poenger med femkorts farge.

Om dette er en bra utgang kan diskuteres. Ø/V har imidlertid lite eller ingenting å angripe med, spesielt på grunn av de nevnte mellomkortene spillefører rår over. Og kløveren sitter 3-3, så det bør gå an å skrape sammen til ni stikk.

Mot Willenken-Helgemo åpnet nord, og de meldte 3NT med nord som spillefører. Ni stikk ble vunnet, LANKVELD +600.

Ved det andre bordet passet nord og de stoppet i delkontrakt, så spillet ga 10 IMP til LANKVELD.

PAR SEMIFINALER

I damens parmesterskap er det 22 par i semifinale A, og 12 av dem går til A-finalen etter to dagers spilling. I semi-A spiller Turid Bones-Kaja Brekke og Gunn Helness-Mona Lindstrøm. Bones-Brekke startet veldig bra og var med helt der oppe. De falt imidlertid av ganske kraftig og ligger på 13.plass med litt under middels. Helness-Lindstrøm er nr. 17.

De som spiller I damenes semi-B må bli på topp-2 for å komme med i A-finalen som vil bestå av 14 par. Det er imdilertid kun 9 par i damens semi-B. Mor og datter Grasholt Sjødal startet friskt og ligger helt i toppen.  

I OPEN PAIRS spiller 60 par I semifinale A. Av dem vil minst 18 (avhengig av antall drop-ins fra TEAMS) gå til A-finalen som blir på 26 par totalt da de to beste i semi-B også kommer med. I semifinale A spiller Lars Arthur Johansen-Steffen Fredrik Simonsen og Espen Fasting-Terje Lie og Nicolai Heiberg-Evenstad med sin svensk makker Abragi. Etter første sesjon ligger Johansen-Simonsen som nr. 16. Fasting-Lie scoret noen prosetn mer og ligger som nr. 9. Heiberg-Evenstad og makkeren har også godt over middels og ligger på 22.plass.

 

ROSENTHAL til kvartfinalen

Det blir Christian Bakke, Boye Brogeland og Geir Helgemo som må forsvare de norske farger i OPEN TEAMS i Strasbourg idet kvartfinalene spilles torsdag. De spiller på ROSENTHAL som vant sin Round of 16-kamp med 34 IMP mot STREET. I kvart’en møter de LANKVELD fra Nederland som består av sterke spillere (selvsagt), men jeg holder likevel ROSENTHAL som favoritt til å avansere til semifinalen.

SCORWAY (Brekka, Grude og Kvangraven) ble etter hvert kraftig slått i sin kamp mot Team BLACK.

For MAVERICK med Terje Aa og Allan Livgård ble det et veldig knepent tap mot franske VINCIGUERRA. De ledet før siste sett, og lagene stod helt likt før aller siste spill. Det så slik ut:

Det franske N/S-paret spilte 3 hjerter og vant den med ni stikk, +140.

MAVERICK meldte utgang. Som du ser sitter det ganske snilt med 2-2 i trumf. Det ser nesten ut som om det kan vinnes ti stikk, men det er mye arbeid. Hvordan utviklingen i spillet blir med forskjellige motspill kan du pusle litt med selv.

Uten ruter ut er det en bra sjanse, for da blir kløver konge raskt godspilt og gir avkast for en ruter. Men selv om det var øst som skulle spille ut kom det ruter ut, det verste utspillet. Det endte med en bet og 6 IMP ut for MAVERICK. Og hvor mye tapte de kampen med?

6 IMP...

Av de 16 lagene norterte tre lag +620 på dette spillet. Det var en del delkontrakter, og fire lag gikk bet i 4 hjerter.

Det er verd å merke seg at den kanskje største forhåndsfavoritten i OPEN TEAMS, ZIMMERMANN ble slått ut.

I parturneringene er de ferdig med to dagers kvalifisering. Pga. det med drop-ins fra lagturneringen er det foreløpig ikke helt klart for meg hvor mange som kommer med i Semifinale A fra kvaliken, men vi tror det er 52. I OPEN spiller nok både Terje Lie – Espen Fasting (nr. 23) og Steffen Fredrik Simonsen - Lars Arthur Johansen (nr. 24) i semifinale A. Også Nicolai Heiberg-Evenstad med svenske Andreas Abragi (nr. 34) får spille semi-A. Resten spiller i semifinale B hvor de kjempes om kun to passer i A-finalen. Semifinalene spilles over to dager før det blir en en-dags finale på lørdag.

I damenes parkvalifisering gjorde Turid Bones – Kaja Brekke det best av de norske med en sterk 4.plass.

Flere detaljer om hvem som spiller i A og B osv. følger så snart som de starter spillingen nå kl. 10.00.

Dagens kvartfinaler vil bli fulgt underveis med flere rapporter her i bloggen, og det blir rapportering fra semifinalene for par også. Du kan også følge med på live updaten som du finner link til her fra klokken 10.00. Dessuten overføres det på BBO.

Halvspilt åttendedelsfinale (Round of 16)

Etter at halve åttendedelsfinalen (Round of 16) er ferdigspilt - det skal spilles 28 spill til - ligger SCORWAY (Brekka, Grude og Kvangraven) under med 43 IMP etter at de har vært ganske uheldige så langt i kampen.

MAVERICK (Aa- Livgård) ligger også under, men bare med 6 IMP.

ROSENTHAL (Brogeland, Bakke og Helgemo) har fått opp en bra ledelse på 30 IMP. De spilte godt og var litt heldige og, noe du skal få se i dette spillet:

Slik gikk meldingene mot Livgård-Aa (MAVERICK) som satt N/S i deres kamp mot VINCIGUERRA (franske spillere):

Aa (syd) hadde en litt ekkel melding over 4 spar og valgte dobler. Pass blir kanskje for tamt, 5 ruter legger liksom alle eggene i samme kurv osv. Så Aa doblet. Over doblingen som ikke er straff som sådan, mer «values» meldte Livgård 6 kløver, en praktisk og ganske logisk melding slik det hadde utviklet seg. Den kontrakten var god. Det var mulig å vinne tretten stikk slik det sitter, men i lilleslem er man selvsagt litt forsiktig i lagkamp, for å få hjem kontrakten er viktigst.

Det ble tolv stikk, +1370. Siden N/S ved det andre bordet ikke meldte slem ga spillet 13 IMP til MAVERICK, og akkurat da ledet laget med de to norske spillerne kampen. Men i siste halvdel av settet tapte de ganske mange småspill (2-21) og VINCIGUERRA overtok ledelsen i den jevne kampen.

SCORWAY var uheldige i dette spillet. De meldte lilleslem selv, men motparten var i storeslem ved det andre bordet! Dermed ble det slik at der MAVERICK vant 13 IMP for +1370 tapte SCORWAY 13 IMP for samme score mot 2140 ved det andre bordet.

Det samme skjedde i ROSENTHAL sin kamp. Det har vært en tett kamp, og mye god bridge så langt. Og det er vel lov å være litt heldige også. Bakke-Brogeland spilte nemlig 7 ruter i dette spillet. Med snill rutersits føk den hjem, 13 IMP inn mot lilleslem ved det andre bordet.

Følg med utover ettermiddagen idet disse kampen skal avgjøres. Det kan du enten gjøre ved å følge LIVEUPDATEN, klikk her, eller du kan følge overføringene av noen av kampene på BBO. Tredje sett starter klokken 15.20.

Bones - Brekke tok teten i dame-par

 I damens parturnering deltar 31 par i kvalifiseringen.

Det ble en god start for de norske. Turid Bones-Kaja Brekke har tatt teten etter 16 spill og har scoret hele 64% så langt. Elisabeth og Sofie Sjødal ligger som nr. 9, Sølvi Remen (med Paula Leslie) som nr. 12 og Gunn Helness - Mona Lindstrøm som nr.14. 

Live oppdatering fra denne turneringen finner du her. 

 

 

EM: Round of 16, første sett (OPEN TEAMS)

SCORWAY (Brekka, Kvangraven og Grude) ligger 15 IMP under etter de første 14 av 56 spill i kampen om en plass i kvartfinalen i OPEN TEAMS.

I MAVERCIK (Aa-Livgård) sin kamp er det helt jevnt, mens ROSENTHAL (Bakke, Brogeland og Helgemo) har fått opp en 20 IMPs ledelse, 

Dette spillet ga stort utslag i to av kampene hvor norske spillere er involvert:

Det handlet om å komme seg i 5 kløver i stedet for 3NT. Hvis 3NT blir kontrakten må det komme spar ut fra syd for å vinne ni stikk. Da gir spar dame det åttende stikket, og det er bare å sette opp ett hjerterstikk. Med ruter eller hjerter ut (fra syd) blir det bet i 3NT.

Rosenthal og Silverstein meldte 5 kløver og vant elleve stikk, +600. Mot Helgemo-Willenken kom øst i 3NT. Vi har ikke fått tak i meldingene, men Willenken fant i alle fall ruter 2 i utspill, og kontrakten var nødt til å gå til bet, 12 IMP til ROSENTHAL.

I MAVERICK sin kamp ble det 5 kløver ved begge bord, men Aa-Livgård fikk tak i ett overstikk så de vant 1 IMP.

I SCORWAY sin kamp meldte motstanderne 5 kløver og fikk elleve stikk mot Grude-Brekka. Dessverre stoppet lagkameratene deres i 4 kløver, så SCORWAY tapte 10 av de 15 IMP'ene de ligger under med pga. dette spillet. 

Andre sett har nettopp startet nå klokken 12.30, og MAVERICK sin kamp overføres på BBO hvor Aa-Livgård spiller N/S mot Lorenzini-Bessis.  

ÅPENT EM: Parturneringene

Parturneringene (OPEN og WOMAN) foregår på samme måte som i mixen i forrige uke, dvs. det er to dager kvalik, to dager semifinale og til slutt en endags finale.

I OPEN startet 122 par. Det kommer nok med flere (drop-ins) idet spillere på lag som ryker ut i lag og BAM blir lagt til.

Beste norske i OPEN så langt, dvs. halvveis i kvalifiseringen er Steffen Fredrik Simonsen – Lars Arthur Johansen som ligger som nr. 9 med 56,32 %.

Jessica Larsson leder damenes parkvalifisering sammen med Susanna Gross (England). Sølvi Remen sammen med Paula Leslie (Skottland) ligger på 6.plass. Gunn Helness og Mona Lindstrøm ligger som nr. 8.

I dameklassen deltar 29 par.

Resultatoppdatering for begge klasser samt den pågående BAM-turneringen finner du her.

 

NORSKE SPILLERE I ROUND OF 16

I kvarftinalen i dameklassen hang norske MOTHERS N DAUGHTERS godt med lenge, men i siste sett ble de utspilt og tapte klart. Likevel, meget god innsats i dette mesterskapet av Turid Bones, Kaja Brekke, Elisabeth og Sofie Grasholt.

Det er igjen tre lag med norske spillere i OPEN TEAMS idet det er igjen 16 lag som skal kjempe om åtte kvartfinaleplasser.

De BOTTON røk imimdlertid ut mot DAISY CHAIN etter at laget med flere nordmenn ledet før de siste 14 spillene.

Både ORCA og Team FUNBRIDGE som også hadde med nordmenn røk også ut, og begge de lagene lå under fra start til slutt i sine kamper.

Disse tre (av seks i R32) «norske» lagene gikk videre:

ROSENTHAL (Helgemo, Bakke og Brogeland) hadde full kontroll mot slutten av sin R-32 kamp og vant soleklart mot MELI MELO. I neste kamp skal ROSENTHAL møte STREET som er et lag med spillere fra fem (!) nasjoner. Alle STREET sine spillere velkjente, internasjonale spillere. Det blir helt sikkert en tøff kamp, men vi tipper ROSENTHAL går videre (60-40?).

MAVERICK (Aa og Livgård) lå under med 18 IMP idet 14 spill gjenstod mot svenske PARTYPACK. Deretter handlet det meste om MAVERICK som vant siste sett med 59-26 og kampen med 15 IMP. De møter VINCIGUERRA i neste runde, og det er et lag med meget sterke franske spillere. Vi tror MAVERICK kan klare det, men dene kampen anser jeg som ca. 50-50.

SCORWAY (Brekka, Grude og Kvangraven) lå også under i sin kamp som var mot belgiske ZAZA BOYS. Men SCORWAY hadde ikke veldig store problemer med å ta igjen ledelsen (18 IMP) og suse inn til 64-7(!) i settet. Dermed gikk de videre med hele 43 IMPs margin! SCORWAY skal på onsdag opp mot TEAM BLACK, en engelske-svensk kombinasjon. Det blir en tøff kamp, og lagene kjenner hverandre veldig godt. Igjen er mitt tips at det er omtrent «even», en 50-50 kamp vil jeg si.

Når det virkelig løsner blir det meste riktig. SCORWAY utspilte ZAZA BOYS mot slutten av kampen selv om det startet med 5-7 i IMP ide tre første spillene. Så kom en uvanlig «stolpe» med IMP på SCORWAY sin side.

I ett av de spillene meldte Grude-Kvangraven bedre enn sine motstandere. Hvordan ville du og din favorittmakker meldt disse kortene?

(Giver syd, ingen i sonen)

Det bør vel være mulig å finne frem til 6 spar her. Det er faktisk ikke en helt hårreisende 7 spar, men meldes så brutalt hardt må det sitte snilt både i ruter og spar. Så storeslem er alt for hardt.

Kvangraven-Grude meldte 6 spar.

Da sparen satt 4-1 (vest hadde J-9-8-3) måtte det spilles litt forsiktig i 6 spar, men ruteren satt 3-2. Kvangraven hadde ikke store problemer med å vinne slemmen, +980.

Ved det andre bordet stoppet ZAZA BOYS sitt N/S-par i utgang, 10 IMP til SCORWAY.

Noe over halvparten av N/S parene meldte og vant lilleslem. Noen veldig få gikk bet i 6 spar, og ved et par bord ble det bet i 7 spar. Resten var i uganger.

Noen ganger blir det feil å gjøre det som i teorien er riktig i meldingene. Det opplevde ZAZA BOYS i et spill, men SCORWAY sitt N/S gjorde imidlertid det som er normalt og fikk betalt for det. Det er dog et litt tilfeldig spill, avhengig av utspillet. Hva ville du spilt ut?

Giver øst, N/S i sonen.

Etter pass fra din makker hører du 1NT (15-17) fra syd og 3NT fra nord. Utspill?

Noen sier "spill major ut mot NT". Det baserer seg i at når de ikke har funnet noen majortilpasning og lander i grandkontakt så er det mest sannsynlig at et svakt punkt kan være i hjerter eller spar. Det er imidlertid ikke så enkelt bestandig. Her har det gått 1NT-3NT, så syd kan godt ha massevis i majorfargene han, for eksempel to fete firekorts farger, eller for den sakens skyld femkorts spar.

En annen "regel" er lengste farge i utspill mot grandkontrakt. Tanken er jo da å få satt opp langfargestikk. Her har imidlertid vest en veldig miserabel langfarge. Men han har to, kanskje tre inntak. Så å gå for langfargestikk kan være det riktige hvis spillefører må innom Ø/V flere ganger og forsvaret bare pøser på med ruter. Hvis N/S har to balanserte hender kan ruterutspill være tingen. Hvis de har lange farger (stikk) er det imidilertid ofte større sjanse for forsvaret med å spille ut aktivt, dvs. fra honnører.

Så det står vel mellom liten spar, eller en ruter (for eksempel ruter 9)? Hva blir det til?

ZAZA BOYS sin vest spilte ut ruter, men det var skivebom.

Etter ruter ut la spillefører ganske raskt opp kortene og forlangte 3+6 minorstikk = ni stikk totalt, SCORWAY +600.

Som du ser kan Ø/V ta de seks første stikkene i spar og hjerter.

Ved det andre bordet stoppet N/S i 3 kløver. Det er unektelig teoretisk riktig, men det er ikke slik bridge fungerer. Mot slutten av R-32 ble det 10 IMP ut for å notere +110 som i teorien er maks. I praksis er det selvsagt helt greit å prøve 3NT med slikt. Her stod den etter utspillet selv om det er mulig å ta to bet. Om spar knekt sitter hos øst står 3NT alltid.

I neste innlegg skal vi se litt på hva som har skjedd så langt og hvordan det går videre i parkvalifiseringen, og selvsagt følge med på hva som skjer i Round of 16.

DELRAPPORT, EM FOR LAG (sluttspill)

Samtidig som Knock-Out kampene i lag er i gang har både OPEN PAIRS (Open og Women) og BAM (Board-a-Match) startet. Vi kommer tilbake med mer om de turneringene som nettopp har kommet i gang.

Hvis ikke undertegnede har kommet ut av tellingen (det skjer...) så er det norske spillere på seks av de 32 lagene som fortsatt henger med i OPEN TEAMS. Desuten spiller MOTHERS AND DAUGHTERS med de to norske mor-datter parene kvartfinalen i WOMEN. Det norske laget leder med 10 Imp etter 14 spill.

I begge klassene skal det spilles fire sett x 14 spill, totalt 56 spill. Så det er for tidlig å se noen klar trend i de fleste kampene som stort sett er ganske jevnspilte så langt (14 spill). Både MAVERICK (Aa-Livgård) og ROSENTHAL (Bakke, Brogeland og Helgemo) leder sine kamper, men ingen av dem har noen stor ledelse.

Vi tar med et interessant spill fra vinnerlaget i kvaliken (ZIMMERMANN) sin kamp.

Et fenomen jeg har sett ganske ofte i store lagturneringer skjer i tilsynelatende uinteressante spill hvor stort sett alle spiller samme kontrakt. Men i en eneste kamp, ved begge bord i akkurat den kampen skjer det noe helt annet. Og det skjedde tidlig i første sett i dette spillet:

Dette er en normal utgang. Resultatene på spillet viser en endeløs rekke med 490 og 460 til Ø/V i 4NT, noen få 400 eller 420 i 5 kløver. Ingen delkontrakter, ingen slemmer, ingenting annet..., og buttspill, eller 1-2 IMP utslag her og der.

Unntatt i en kamp.

Det var i ZIMMERMANN sin kamp mot nederlandske MIKADINHO. Det er jo ingen god slem dette her. For det første: i kløverkontakt mangler ett nøkkelkort og trumf dame. Dessuten vil sparutspill føre til bet uansett om kløveren ordner seg med en taper.

MIKADINHO sitt Ø/V-par meldte 6 kløver likevel. Da det kom hjerter i utspill stod slemmen, kun en kløvertaper. Spartaperen kunne kastes på vests hjerter etter å ha fått tatt ut motpartens trumf. Dermed ble det notert en massiv +920 til MIKADINHO, og det ville altså vært gevinstspill i samtlige andre kamper.

Men ikke i deres kamp.

Ved det andre bordet meldte syd inn 1 ruter over østs 1 kløver. Vest doblet, nord sperret med 3 ruter, og det gikk pass-pass til vest. Han doblet igjen, og da øst passet ut ble N/S som eneste par spillende kontrakt i dette spillet. Og 3 ruter doblet ble ingen fest da det kom et godt motspill av Brink-Drijver.

De tok tre hjerterstikk og kløver ess før øst skiftet til spar 10. Vest lå unna den, og da hadde forsvaret fortsatt overgang i sparfargen idet øst kom inn i trumf. Spillefører gikk på trumfen, og øst stakk seg inn. Han spilte sin andre spar til esset. Spar til stjeling ga dem tre trumfstikk i alt, og da kostet «festen» -1100 for N/S-paret.

«Stakkars» Ø/V ved det andre bordet kan man kanskje si, for før lagkameratene gikk 1100 i bet hadde de toppen Ø/V for 920. Men +920 ble altså tapt spill, 5 IMP til ZIMMERMANN.

EM FOR LAG: "VINN ELLER FORSVINN"

I lagturneringene i European Transnationals Championships i Strasbourg blir det nå utslagskamper. Da må det vinnes, men det er selvsagt ikke helt "forsvinn" for de som ryker ut. De er ferdige i lagturneringen, men de fleste går over og spiller i BAM-turneringen, eller i en av parturneringene. 

Som tidligere nevnt er det mange norske spillere i sluttspillet i OPEN TEAMS, og ett helnorsk lag i WOMEN. Vi følger utvklingen utover tirsdagen og får sannsynligvis levert noen rapporter her i bloggen underveis.

Kvalifiseringen ble altså avsluttet i går. Det ble lag med norske spillere både på 2.plass (ROSENTHAL med Brogeland, Helgemo og Bakke) og 3.plass (SCORWAY med Kvangraven, Brekka og Grude). 

ROSENTHAL fomlet litt i starten av kvaliken, men klatret deretter jevnt og trutt og avsluttet sterkt. I tillegg til de tre norske spiller amerikanerne Willenken (med Helgemo), Rosenthal og Silverstein på laget. De er etter min og mange andres mening en av favorittene i dette mesterskapet. 

I ROSENTHAL sin siste match i kvaliken møtte de det sterke svenske laget PARTYPACK som ble nr. 6. 

Allerede i første spill tok det "norske" laget kommandoen.

Vest spilte ut ruter ess før han skiftet til kløver. Det var ikke godt nok motspill. Brogeland kunne bare gi bort ett hjerterstikk og trumfe en hjerter hos nord. Det ble to hjertertapere og en rutertaper, +620.

Det kan kanskje se ut som om ruterfargen kan utnyttes, men det går ikke. Spillefører får imidlertid hjem utgangen så snart han får stjålet en hjerter hos nord så det blir til sammen syv trumfstikk og tre toppstikk i sidefargene. Som du ser i venstre hjørne nederst står det 4S, -1 bak "other table". HVorfor det? 

Joda, der satt Helgemo vest og han spilte ut trumf som stoppet det der med stjeling hos nor. Hvorfor er vi ikke overrasket?

Etter trumfutspillet og mer trumf idet forsvaret kom inn fikke ikke spillefører den en stjelingen på nords hånd og det ble tre hjertertapere og en rutertaper, kun ni stikk. 

Spillet ga 12 IMP til ROSENTHAL, en god start, og de slo til slutt svenskene med 33 IMP i den kampen.