VIDEO: 1 grand, eller åpning med 1 i farge?

I denne opplærlingsvideoen som varer ca. en halvtimes tid handler det om valg av åpningsmelding når både 1 i farge og 1 grand er mulig.

Hva med femkorts major? Semibalanserte hender? 2-2-4-5 fordelinger? Sekskorts minorfarge?

Dette kan være litt et stilspørsmål, om hvor ofte det bør åpnes med 1 grand, og når det i stedet er best å velge åpning med 1 i farge.

Noen kvir seg litt for å åpne med 1 grand, andre gjør det kanskje litt for ofte.

I denne videoen får du noen argumenter for en stil som kanskje medfører litt hyppigere grandåpninger enn det du kanskje er vant med.

 

Søndagens største svingspill?

I en kamp på BBO på søndag kom et sjeldent stort svingspill. Først kan du ta meldeprøven han som hadde fått utlevert den mest spesielle hånden fikk.

                                                     ØST

                                      

Med vest som giver og alle i sonen åpnet vest med 1 kløver, og nord meldte inn 1 spar. Nå viser øst hjerterfargen (han som satt øst sa 2 ruter som for dem viser hjerterfarge i den posisjonen). Selvsagt kom det en høy melding fra syd: 4 spar! Det gikk to passer, og det var øst sin tur igjen.

Noen forslag?

Selv ville jeg sikkert sagt 6 ruter. De er klart at det kan godt stå i storeslem her, men når meldingene har tatt av så voldsomt som dette er det ofte greit å velge en slags middelvei. Lilleslem i en av rødfargene er sannsynlig, og selv om storeslem kan stå er det ikke helt sikkert det står i 6 ruter eller 6 hjerter engang.

Han som satt med østs kort ville ikke helt gi opp storeslem og sa 5 spar. Ikke usannsynlig kommer vest til å melde 6 kløver, og da sier øst 6 ruter. Ved å melde slik har han avgitt en storeslemsinvitt med begge de røde fargene.

Da kom det imidlertid nokså uventet 6 spar fra makkeren!

Hva betyr det?

Han må ha fin-fin tilpasning til en av de røde fargene og tror på storeslem, men sier med den uvanlige overmeldingen av motpartens farge på sekstrinnet (!) at det ikke er sikkert vi skal spille i en av de røde fargene likevel.

Hvorfor ikke?

Vest har nok støtte en plass, men har må ha en god kløverfarge som han tror kan være alternativet som trumf. Øst kunne sagt 7 kløver med for eksempel 0-5-5-3, men er selv ikke med på makkerens forslag det med dette. Han sa 7 ruter som vest korrigerte til 7 hjerter.

Storeslem i hjerter er bra, og jeg synes Ø/V meldte godt. Siden vest var den første som meldte hjerter, og det på syv-trinnet (!)  ble vest spillefører (øst viste jo hjerter med 2 ruter i første melderunde).

Spar knekt kom i utspill fra nord. Hvordan ville du spilt?

Jeg har ikke analysert så veldig på hva som er beste spilleplan her, det kan du pusle litt med selv når du får hele spillediagrammet. Men det er antagelig greit nok å satse på at kløveren går? Han spilte derfor en stor hjerter fra øst etter å ha truffet utspillet med hjerter 8 (viktig å bevare hjerer 2 da det kan være ett ekstra inntak til vest på hjerter 7 om trumfen sitter 3-1 hvis nieren sitter singel). Etter en trumfrunde var han allerede bet. Hele spillet så slik ut:

Siden trumfen satt 4-0 kunne ikke kløverfargen utnyttes.  Litt uflaks, kanskje?

Kontrakten kunne dog vært vunnet, og det er ikke en helt usaklig spilleplan hvis det satse på å trumfe ruter. Sitter den fargen ganske greit (4-2 er fort nok) kan den godspilles, og østs hånd blir god. Spilles ruter ess og ruter til stjeling får han et nytt valg idet det viser seg at nord har fem ruter med kongen. Å ta for kløver konge og så spille trumf kan gå bra noen ganger, men etter å ha trumfet en ruter må i så fall trumfen sitte 2-2, og det går helt galt å skifte fot siden trumfen sitter 4-0. Han får ikke fatt i alle kløverstikkene. Siden nord har vist fem ruter og minst fem spar sitter fort enten kløveren eller hjerteren skjevt. Så om han fortsetter å trumfe ruter går det faktisk bra på en nokså heldig måte. Tre ruter kan stjeles hos vest, og to ruter kastes på A-Q i kløver mens syd fortsatt har trumf, for han følger jo tre ganger kløver!

Spillefører gikk altså en trist bet, +100 til N/S.

Ved det andre bordet meldte Ø/V direkte dårlig. Vest åpnet med en overvektig 3 kløver (men det viste visst 10-13 og lang kløver), og øst sa 4 hjerter direkte. Spillet gikk fort, og i utgang valgte han trumfe sine ruter hos vest. Da endte det med tretten stikk, Ø/V +710. Det tror jeg nok Ø/V trodde var et tapt spill, men bridge er ikke alltid helt rettferdig.

De var altså de som meldte godt som måtte innse de tapte 13 IMP. Om storeslemmen hadde blitt vunnet ville det blitt 17 IMP den andre veien. Hele 30 IMP i sving på ett spill er sannelig en sjeldenhet!

Litt for smart... (2)

Å ligge unna med et ess (eller av og til en konge) som motspiller er av mange regnet som ekspertmotspill, og mange gjør det nettopp derfor. Det er imidlertid klart at å gjøre slikt nærmest automatisk fører mange ganger til at stikk går tapt. Forsøk på å være lur kan fort få den motsatte effekten. Et skrekkens eksempel hvor en toppspiller lå unna med en konge ble fortalt forleden her i bloggen i innlegget «Litt for smart…».

Da jeg var bare 14-15 år var jeg så heldig å få spille med en av de erfarne, dyktige spillerne i Trondheim. I et spill lå jeg unna med et ess, men så var det slik at jeg aldri fikk for det. Min erfarne makker ble lettere irritert, og med myndig tone sa han:

«Når du spælle me mæ så tar du for æssan dine»

Nyttig lærdom, men selvsagt satt litt på spissen. Å ligge unna med ess kan godt være riktig, for eksempel for å forhindre at spillefører beholder overgang i en farge uten inntak. Det kan være andre ganger også at slike motspill kan være riktig, for eksempel for å gi spillefører et valg om han spiller et lite kort opp mot honnør(er).

Hovedreglene «lavt i andre hånd» (hvis et lite kort har blitt spilt) og «honnør på honnør» er gode nok i de aller fleste spill. Generelt er min påstand at det ganske mye oftere enn motsatt er best å stikke med dine ess eller konger hvis du har anledning til å stikke over en honnør!

Et praktisk tips:

Ikke forsøk å være lur og ligg unna med honnører hvis du ikke vet hvorfor du gjør det.

Dagens spill er fra en kamp mellom New Zealand og Australia på BBO forleden.

Etter New Zealands Matt Brown (vest) sin åpning gikk Sartaj Hans (Nord) innpå med 1 ruter med sin fire-korts farge. Det er ikke min stil i sonen, men å melde inn 1 ruter er i alle fall bedre enn å doble opplysende med de kortene. Nord har en åpningshånd, men å doble er feil med vanlig åpningsstyrke når man har kun dobbelton i en umeldt majorfarge.

Australierne endte i 3NT, og Whibley (øst) spilte ut kløver 10. Paret bruker vanlige sekvensutspill (høyeste), og også høyeste kort fra mellomsekvens. Dermed har utspiller i dette tilfellet enten 10-9 på topp i fargen, eller han kan ha en høyere honnør (ikke knekten).

I en slik motspillsituasjon ser en ikke sjelden at vest gjør feil og ikke stikker opp fordi han tenker at utspillet er kun fra 10-9. Å hoppe på med esset er korrekt, for om utspiller ikke har høyere kort sitter nord med K-Q uansett. Og om øst har Q-10-9 (x-x) har nord en stopper med kongen samme hva vest gjør. Den viktigste grunnen til å ta esset er at øst kan ha K-10-9 som her, og hvis ikke vest stikker opp får spillefører helt unødvendig stikk for damen.

Dette kan synes opplagt, men det skjer ofte at spilleførere får slike gratis stikk. Merk at vest burde ha hoppet på med kongen hvis han satt med K-J-x også da det blir fatalt om han ikke gjør det og nord får stikk han ikke skulle fått for damen.

Etter kløver ess og kløver knekt i andre stikk tok Ø/V fire stikk i fargen. Vest kastet styrke i hjerter på den fjerde kløveren, og hjerter til esset var beten. Enkelt og greit motspill, +100 til NZ.

Ved det andre bordet satt veteranen Michael Cornell nord og Ashley Bach syd for NZ. Der gikk meldingene slik:

Australias vest passet som giver. Hans 12-poenger er da heller ikke veldig god. Det er vel et stilspørsmål, men jeg er enig med Brown som åpnet. Tolv er tolv, og det er åpning, spesielt med to ess og fire kort i høyeste rangerte farge.

Syds 1 ruter viste minst fire hjerter (kløverføringer), og 1NT var 12-14 med maks to hjerter. Øst spilte ut en liten hjerter, og Cornell ba om kongen fra bordet (syd). Vest lå unna, kanskje et ekspertmotspill?

Vests uskyldige lasjering i første stikk var muligens litt uheldig, men denne gangen ble det feil å ligge unna med et ess. Hvis han stikker med hjerter ess ser forsvarets muligheter best ut i kløver mot det bordet (syd). Tenker han slik kan han skifte til kløver ess eller knekt, og Ø/V tar den samme beten som ved det andre bordet.

Siden vest lå unna i første stikk en fikk Cornell en sjanse, men han måtte få fatt i fire stikk både i spar og ruter.

Denne sparfargen kan spilles med finesse begge veier. Det er et valg, men med denne fargen isolert sett er esset først fulgt av finesse litt bedre enn å ta finesse andre veien. For å få med damen fjerde eller femte hos vest må knekten dras i fargens første runde, da med en viss risiko at for at øst har damen singel. Spilles kongen først og så finesse blir det kun tre sparstikk selv om vest har damen hvis han har minst fire spar da kun en finesse kan tas med gjenværende A-x hos nord. Damen singel hos vest er ingen fare om esset spilles først.

Alt det der er kun fargekombinasjonsteori. I praksis visste Cornell litt mer. Hvorfor spilte øst ut hjerter, fargen syd hadde vist? Utspillet tydet på hjerterlengde hos øst. Da er vest favoritt til å ha sparlengde, og dermed marginal favoritt til å ha et bestemt kort i fargen (her damen). Dessuten er det et klart poeng at øst antagelig ville spilt ut umeldt farge spar fra damen fjerde eller femte.

Cornell ba om spar knekt i andre og lot den seile med en viss fare for at øst kunne vinne med damen singel. Da spar knekt vant stikk fulgte spar 10 for nok en finesse, og dermed var det fire sparstikk. Sammen med fire ruterstikk ble det ni i alt, +600 og 12 IMP til NZ.

Hardt meldt slem (3)

Dagens spill er fra lagturneringen Down Under Challenge på BBO hvor 14 lag deltar. De fleste er australske, men lag fra Japan, Kina, Sør-Afrika, et lag med engelsk innslag og New Zealand deltar også. Det skal spilles to mandager til. Japan Open leder turneringen og skal møte mitt lag (Kiwis) på mandag.

I forrige runde møtte vi Kina og vant knepent etter et nokså heldig spill helt til slutt. Det ble et gevinstspill, men historien fortelles ikke verken fordi det var godt meldt - heller det motsatte – eller spilleføringen nødvendigvis var spesielt bra. Å vinne kontrakten skjedde imidlertid på en veldig morsom måte, synes jeg.

Meldingene krever litt forklaring. Vests 2NT over svaret 1NT var utgangskrav. Det brukes som regel med kruttsterke åpningshender og skjev fordeling, men ikke hvis vi har minst 5-5, da hoppes til 3 i den andre fargen over svaret 1NT. Gjenmeldingen 2NT over 1NT-svar etablerer en kravsituasjon for å finne mulige tilpasninger, og brukes for å komme i riktig utgang. Det kan eventuelt være slem på gang også om han som sa 1NT har maks og det er god tilpasning mot den sterke åpningshånden.

Min (øst) 3 ruter viste femkorts hjerter. Jeg trodde det kanskje kunne stå slem i ruter med nesten en åpningshånd mot oppunder 20HP hos makker, for (minst) tre-korts ruter hos vest var sannsynlig siden han ikke hadde hjertertilpasning. Derfor ble meldingen 4 ruter, naturlig. Fortsettelsen ble litt uklar for oss, konvensjonen er ikke så ofte i bruk. Det endte altså i 6 ruter som er for hardt meldt, men kontrakten har sjanser.

Syd spilte ut spar knekt, Det er sikkert mange spilleplaner som kan lykkes her, og jeg var sannelig ikke sikker på hva som var best. Jeg trodde ikke utspillet var fra kortfarge, mer sannsynlig at det var fra lengde i spar og ikke usannsynlig Q-J i fargen. Utspill i den sterke håndens ankerfarge så mer ut som om han ville forsøke å få meg fra å satse på sparen.

Så det ble nettopp hva jeg først gjorde ved å vinne med esset og stjele en spar med det samme. Sitter fargen 4-3 og trumfen ikke sitter skjevt kan den femte sparen muligens godspilles med to stjelinger. Og om syd har QJ-tredje i spar er det fire sparstikk å hente etter å ha stjålet kun en spar. Etter sparstjelingen fulgte ruter til esset og ruter til vellykket finesse med knekten og så ruter konge. Hadde trumfen vært fordelt 3-3 ville det sett lytt lysere ut, men siden nord hadde krav på trumfstikk var vinnersjansen betydelig dårligere.

Det er sikkert fortsatt flere måter å spille på etter denne starten, men med en taper i ruter så det ut som den enkleste måten for å lykkes var å få uttelling i kløver. Esset ble spilt fulgt av kløverfinesse som holdt, så kløver konge. Da lysnet det betraktelig siden damen falt! Det var fire kløverstikk i alt, og nord måtte følge på den fjerde kløveren som ble innkassert med en gang. Etter det så det slik ut (inne på vests hånd):

Det kan i diagramsituasjonen se ut som det er en hjertertaper og en trumftaper med fire kort igjen, men nord kan ikke hindre spillefører i å få fatt i tre av de fire siste stikkene. Spar konge og hjerter ess gir stikk, og en spar fra vest med to kort igjen gjør at det tolvte stikket vinnes for trumftieren – en passant. Jeg tok imidlertid spar konge og en sparstjeling først, så hjerter ess – det tolvte stikket. N/S fikk dermed helt til slutt for hjerter konge og trumf dame i samme stikk.

Ved det andre bordet var Kina i 3 NT, så spillet ga 12 nokså heldige IMP til lag Kiwis.

PS.

En slik trumfforfremmelse (en passant) bør normalt tas etter å ha tatt sikkerstikkene for at motstanderen med mastertrumfen ikke skal kunne kvitte seg med et kort i en farge du fortsatt har stikk å hente. På BBO ble jeg derfor etter kampen spurt hvorfor jeg ikke gjorde det i den anbefalte rekkefølgen for slike situasjoner. Vel, hjerter ess behøver i dette tilfellet ikke tas først. Nord må jo ha tretten kort fra start! Hvis han følger farge i fjerde runde spar vil han sitte igjen med en hjerter og ruter dame til slutt. Hvis han er fri for spar (som han var) i fjerde runde spar kan han kaste hjerter, men han stjeler likevel garantert ikke hjerter ess i nest siste stikk. For hva blir i så fall hans siste kort? Et gult, eller lilla kort kanskje?

(Det kan faktisk være eneste vinnervariant å spille spar konge først hvis øst har to spar fra start og ikke har spar i firekortsposisjonen. I så fall må han ha hjerter konge for at det skal gå bra)

Hvis nord trumfer hjerter ess i det nest siste stikket må han altså ha startet med kun tolv kort. Stjeler han hjerter ess likevel er det på tide å forsøke å våkne, for da spilles ikke bridge, men man befinner seg antagelig midt i et mareritt.

Litt for smart... (fra ALT 3)

I lagturneringen ALT 3 på BBO gikk det ikke så bra for det delvis norske laget De BOTTON etter at de vant den forrige ALT-turneringen. I ett spill fikk imidlertid norsk-engelsk-polske Arthur Malinowski en gavepakke han tok imot og utnyttet maksimalt.

Arthur satt syd og oppvurderte denne 14-poengeren til 15-17 NT (hvis ikke de spiller 14-16 grander, da). Janet De Botton (nord) hadde 18 HP pluss makkerens minst 15 - nok til slem - og hun meldte Stayman for å sjekke om det var hjertertilpasning, og over syds svar 2 ruter hoppet hun direkte til 6 grand.

Det er ikke en direkte dårlig slem, for eksempel kan jo ruterfinessen gå, men det må mer til enn det.

Arthur fikk spar ut og stakk på hånden fulgt av ruterfinesse. Nå falt russeren Krasnoselskii i en klassisk felle, han forsøkte å være lur. Å ligge unna med store kort, for eksempel ess og noen ganger konger er ansett som "ekspert play", men det er ikke alltid det. Mitt tips når det gjelder dette for de aller fleste er å ikke forsøke seg på veldig smarte ting hvis ikke man er sikker på hvorfor man gjør det! Å legge lavt i andre hånd (hvis de spiller et lite kort) er ofte riktig, men å stikke honnører med høyere honnører er annen en grei og fornuftig hovedregel! Honnører er til for å stikke honnører, for eksempel ess er det best å stikke konger med! Å gjøre slikt enkelt vil fungere best i de fleste spill.

Vel, tilbake til Arthur sin 6 NT hvor han altså tok ruterfinessen i andre stikk, og russeren lå unna. Det er åpenbart det motsatte av smart i dette spillet, for han har selv både hjerterstopper og kløverstopper. Ved å ta det stikket med ruter konge kan han nærmest sette seg å vente på beten i en av de andre fargene. Men han lå altså unna. Spillefører hadde sikkert planer om å ta enda en ruterfinesse på et tidspunkt. Han måtte imidlertid ha flere stikk enn i ruter så den andre ruterfinesen hastet det ikke med. Arthur spilte kløver konge og mer kløver. Idet knekten kom på lot han øst få beholde det stikket. Inne på kløver knekt spilte øst spar. Syd kom inn og testet kløveren, og joda, det var fire stikk å hente i den fargen! Nå hadde han elleve stikk (3-2-2-4=11), og flere sjanser for det tolvte. Han innkasserte det tredje sparstikket og A-K i hjerter. Hvis hjerter dame hadde falt ville han forlangt resten. Det gjorde den ikke, men tieren kom på så syds nier var blitt den nest største hjerteren. Så ble de to siste kløverstikken innkassert. Fra nord forsvant en ruter og hjerter knekt. Dette var situasjonen idet syds siste kløverstikk ble tatt:

På kløver 6 med avkast av hjerter knekt fra nord var øst skviset sønder og sammen. Om han blanker ruter konge får spillefører fortsatt et valg, men øst som nå kanskje begynte å få en kledelig rødfarge i fjeset satset på at vest hadde hjerter 9 og kastet damen! Arthur tok da for hjerter 9 og ruter ess i de to siste stikkene. Pluss 990 var verd 11 IMP da N/S spilte 4NT med elleve stikk ved det andre bordet.

Det blir kanskje en stund til russeren med det vanskelig navnet prøver seg på noe så lurt. Stikker han med ruter konge med det samme går denne slemmen bet, og da ville det blitt 11 IMP den andre veien - 22 IMP i sving.

 

 

 

Hardt meldt slem (2)

Om lag De Botton var litt heldige da de vant en stor slemsving i spillet som ble fortalt i går, så var de ganske uheldige i det spillet du får presentert i dag. Denne gang dreier det seg om en storeslem fra kampen mot lag BLASS i ALT 3 turneringen som pågår denne uken på BBO.

Ved det ene bordet spilte lag BLASS 6 ruter. Jason Hackett og Alexander Hydes hadde større ambisjoner og førstnevnte skulle spille 7 ruter. Han fikk trumf ut fra vest og øst fulgte farge.

Spilleplan?

Det er tolv toppstikk og tre muligheter for det trettende:

1. Hjerterfinesse

2. Kløverfinesse

3. En kombinasjon av de to

Den soleklart beste planen er den Jason Hackett valgte, nr. 3, kombinerte sjanser.

Han tok ut trumfen i tre runder (satt 3-2) og tok en fjerde runde trumf også med avkast av en hjerter fra nord. Så dro han kløver knekt. Det er gratis, av og til dekker vest. Det kan man ikke forvente i skarpt selskap selv om det ofte er riktig å dekke honnør med honnør. Dette er en storeslem hvor motspilleren ser kløver 10 hos nord som hvis den gir ett stikk trolig er nok for spillefører. Så vest bør ikke dekke. Vest la altså liten kløver og Hackett stakk med esset. Så kløver konge og kløver til stjeling. Hvis kløver dame sitter singel eller dobbel er det allerede over, kløver 10 gir i så fall det trettende stikket. Det er en bra ekstra sjanse at kløver dame sitter tredje hos hvilken som helst motstander og kommer på idet kløver trumfes hos syd. Damen falt ikke tredje gang, og den siste sjansen – hjerterfinessen – var i den reelle muligheten.

Merk at Hackett tok alle sine vinnere før han spilte hjerter. Vest måtte ned på to kort før det skulle kastes fra nord. Med kløver 10 som trussel måtte vest holde kløver dame og derfor kun en hjerter. Idet hjerter ble spilt mot bordets A-Q fulgte vest med knekten, og da kunne han ikke ha hjerter konge siden hans siste kort var kjent, kløver dame. Hackett ba derfor om hjerter ess, finessen var på det tidspunktet meningsløs. Denne "show-up" situasjonen (vest må hvis han har hjerter konge på med den i to-kortsposisjonen) ga imidlertid ikke noen særlig ekstra sjanse i dette tilfellet, kun det helt usannsynlige at øst satt med hjerter konge singel hele tiden.

Øst tok til slutt beten med hjerter konge, N/S -100.

Slik så hele spillet ut:

6 ruter ble selvsagt vunnet ved det andre bordet og lag Botton tapte 16 IMP.

De såkalte GIB analysene som normalt står på spillstensilene, eller sammen med resultatene på nettet sier hvor mange stikk som kan vinnes på spillene. I dette tilfellet vil en slik computeranalyse fortelle at N/S kan vinne 7NT og 7 ruter (og også 7 spar (!) om ikke sparen hadde vært fordelt 5-2). Det er tretten stikk ved hjelp av en vellykket kløverfinesse (4-1-5-3=13).

Det betyr imidlertid IKKE at Hackett spilte feil!

En finesse (enten i kløver eller hjerter) gir en ren 50% sjanse. Kanskje har vest både kløver dame og hjerter konge, og da går det bra samme hvilken finesse som forsøkes. Det kan også hende ingen av dem lykkes, eller at en av de to finessene går bra. Å gjette på hvilken finesse som går vil uansett gi eksakt 50% sjanse. Å ta med seg muligheten for kløver dame singel, dobbel eller tredje (i ruterkontrakt) er en betydelig ekstra sjanse på toppen av de 50% hjerterfinessen gir.

Computeranalyser er «double dummy», dvs. med åpne kort. Derfor kan det godt hende at computerens vinnende variant gir soleklart dårligere prosentsjanse enn en spilleplan som går galt. Det betyr at slike analyser må tas med en klype salt. Det gir ikke noe svar på hva som er beste spilleplan i praksis, hvordan du burde ha spilt. Hvis du spiller på beste prosentsjanse vil du det lange løp få flere poeng enn om du gjetter på en spilleplan som gir mye mindre sjanse.

Hardmeldt slem (1)

Lagturneringene på BBO hvor inviterte lag deltar er populære, og de såkalte «ALT»-turneringen som er alternativ til turneringer som skulle ha vært avviklet gir prestisje. Så det blir bra utbytte for spillerne, og vi får interessante kamper å følge med på for tilskuere.

Denne uke ble «ALT III» startet. Lag De Botton med bl.a. Hoftaniska-Charlsen er med igjen etter at de vant den forrige ALT-turneringen.

I dette spillet fra andre kamp meldte det norske paret knallhardt, synes jeg. Da må det spilles godt, og det er greit med litt hjelp og heldig sits også.

Ved det andre bordet kom Ø/V i en merkelig 6 hjerter. Det så mer ut som en misforståelse. Kontrakten gikk imidlertid bare en bet.

Charlsen skulle øve seg på 6 NT, en for hardt meldt kontrakt (Hoftaniska brukte et mye kraftigere ord om kontrakten…).

Det hjelp litt på med kløver 7 ut til esset. Nå kan 6 grand stå om de sitter snilt i spar og ruter, eller i alle fall i en av dem. Da må nok hjerteren også bære samarbeidsvillig. Hjerterfargen kan jo på en veldig heldig dag gi fem stikk, men da må syd ha Q-10 tredje.

Det oppstod en sjelden variant. Syd vant kløverutspillet med esset og spilte mer kløver. Det var nok nesten fristende å ta kløverfinesse, for det ser ut til være en veldig vei til tolv stikk. Syd spilte kløver 5 tilbake, og den utspilte syveren var derfor den aller minste kløveren, så nord har kanskje mest sannsynlig damen? Med bare småkort ville han muligens spilt ut en høyere kløver. Vel, Charlsen unngikk å gå bet i stikk 2 da han gikk opp med kløver konge. Kontrakten levde fortsatt, men om fargene ikke sitter snilt er dt bare ni-ti stikk.

Så prøvde han simpelthen sparefargen i tre runder og kastet selv en ruter. Sparen satt dessverre ikke 3-3, men Charlsen fikk en liten overraskelse og en hyggelig nyhet da svenske Nystrøm (nord) i tredje runde spar kastet kløver dame!

Det ser unektelig ut som et merkelig avkast, men det kan være riktig motspill fra hans synsvinkel. Nystrøm er nemlig den som holder både ruter og hjerter (lengden i hjerter). Hvis nord kaster hjerter, kan spillefører ta fem hjerterstikk ved hjelp av finessen (fargen sitter da 3-3). Og å kaste ruter fra fire-korts farge ser feil ut når bordet har A-Q fjerde og vest må ha kongen. Nystrøm var skviset i tre farger, og han kastet altså kløver dame, det kortet som kan være ufarlig å kaste hvis syd har knekten (merk at vests kort er skjult).

Om ikke noen sekunder tidligere forstod i alle fall Charlsen nå hva som foregikk, nord var i skikkelig trøbbel. Posisjonen var nå:

Thomas tok for kløver knekt. Da ble nord skviset igjen, nå i rødfargene. På det tidspunket stod kontrakten! Hvis han kaster ruter blir det fire stikk i den fargen for spillefører, elleve sikre, og hjerterfinesse med knekten sikrer det tolvte. Nord kvittet seg med en hjerter. Det er antagelig det riktige kortet å kaste på det tidspunktet i håp om at syd har QJx i hjerter. Charlsen tok tre runder ruter og kastet en hjerter før han tok hjerterfinesse med knekten og fikk fire hjerterstikk siden fargen nå satt 3-3 med damen i saks. Det ble altså utrolig nok tolv stikk i alt, 3+4+3+2=12=!

For et spill!

Idet kløver konge vant i andre stikk var det bare ni toppstikk, ti hvis du teller med hjerter knekt. Like etterpå var det +1440 til bokføring og 17 IMP i favør lag De Botton.

Joda, du har kanskje sett det. Kontrakten burde gått bet. Nystrøm skulle gitt opp ruteren først, idet det tredje sparstikket ble tatt. Da har spillefører fire ruterstikk og elleve i alt (inkludert hjerter knekt). Men idet han spiller fire runder ruter skviser han seg selv først. Nord som i så fall har igjen kløver dame og fire hjerter kaster etter vest. Vest må holde AKJ9 i hjerter og må derfor kaste kløver knekt på den fjerde ruteren. Da kan nord kaste kløver dame, for syd har større kløver enn østs sekser. Om du ikke helt klart ser den sluttposisjonen kan det for spesielt interesserte være en litt interessant sluttstilling å studere.

Det ville imidlertid vært en perfekt REPETERT TREFARGESKVIS hvis kløver knekt var hos øst i stedet for vest.

"Back to Basics"

HVOR ER DET MEST POENG Å HENTE?

Vi har de siste dagene her i bloggen sett på noen veldig spesielle varianter. Vakre motspill, eller spektakulære spilleføringer kan faktisk være ganske logiske, men likevel vanskelig å komme på fordi det kan innebære å spille kort som normalt ikke er riktig. Eksempler på det er Merrimac Coup og Deschappeles Coup hvor ugarderte honnører må spilles, for eksempel som vi så i gårdagens blogg, å skifte til en ugardert kongen fra kongen tynt fjerde. Normalt er det ikke riktig å gjøre slikt, men heller spille en liten unna en honnør minst tredje. Den type coups er morsomme og vakre, men man skal være klar over at de forekommer sjeldent. Det samme er tilfellet med de mest avanserte skviser og slikt.

Det er mye oftere det handler om relativt enkel logikk – sunn fornuft - for å få fatt i sine stikk. Kontrakter med noen valg i vanlige motspill, eller ganske vanlige spilleføringer hvor det er mulig å gjøre feil hvis man ikke tenker seg godt nok om. Slikt forekommer hele tiden. De spilles bort mange flere poeng i de vanlige kontraktene, de dagligdagse spillene. Å unngå feil i spill hvor problemet egentlig var overkommelig er mye mer poenggivende totalt sett enn å forsøke å få til et av de sjeldne «avisspellene».

Alle hører vi ofte, og vi sier det selv også: «Jeg skulle ha skiftet til….», eller «Den kontrakten skulle jeg ha fått hjem». Det er den type vanlige spill som er «bread and butter» for alle turneringsspillere!

DAGENS SPILL

Her er et sånt spill fra en lagkamp.

Syd åpner med 1NT (14-16) og nord melder 3NT.

Du spiller ut hjerter 2 (norsk fordeling), eller hjerter 5 om du og makker bruker fjerde høyeste. På liten fra nord legger makker nieren og syd stikker med damen. Spillefører går på ruteren og du vinner med esset.

Hva vet du nå, og hva gjør du?

Først tenk gjennom hva du kan forvente hos makker. Han (øst) har ca. 3-5 poeng (spillefører har jo 14, 15 eller 16). Du vet ganske sikkert at makker har hjerter 10, for om syd har tieren ville han (normalt) stukket med det kortet, ikke esset. Derfor ser det ved første øyekast «safe» ut å spille mer hjerter, men det er helt feil motspill.

Du vet nemlig mye mer.

Løsningen her forutsetter at makker på østs plass har i alle fall et minimum av bridgekunnskaper. Hvis makker spiller normal bridge vet han at i tredje hånd skal det spilles «høyt for makker» med småkort i bordet. Hvis han har høyere kort i hjerter enn 10-9 vil han legge det kortet, for eksempel spille på kongen fra K-10-9, eller esset fra A-10-9. Det være helt fatalt motspill å legge nieren fra slikt da forsvaret kanskje har en haug med hjerterstikk å ta på direkten om utspillet er fra A-J eller K-J femte. Da får spillefører helt unødvendig for damen dobbel eller tredje hvis ikke øst hopper på med sin største. «Høyt i tredje hånd», «høyt for makker» -- grunnregler!

Altså har ikke øst noen hjerterhonnør. Siden du vet at spillefører har AKQ i hjerter vet du også at han har minst ni stikk så snart han kommer inn med tre stikk i hjerter, fem ruterstikk og kløver ess. Det går altså ikke å bete denne utgangen med å spille mer hjerter eller skifte til kløver. Eneste betesjanse er i spar, og det skal ikke mer til enn at makker har kongen fjerde.

Da spillet forekom så hele spillet slik ut, en langt fra usannsynlig sits:

Hvis vest ikke «sover i timen» skifter han til spar og Ø/V tar beten med fire sparstikk.

Det kan hende skiftet til spar gir spillefører ett ekstra stikk om han har spar konge og ikke så mye i kløver, men sparskiftet kan ikke dytte på kontrakten. Derfor bør vest forsøke å bete utgangen som er mye mer poenggivende i lagkamp enn å dytte på ett overstikk.

SIGNALER OG LOGIKK

Noen samspilte makkerpar vil kanskje legge Lavinthalbetydning i østs ruterpåspill, men det som er viktigst er bruken av logikk som forteller vest at sparskift er det eneste som kan bete denne utgangen. Lavinthal, Smith-Peter og andre signaler kan være nyttige, men ingen signaler tar helt bort nytteverdien av sunn fornuft/logikk!

Et makkerpar kan tjene mye på gode avtaler når det gjelder signaler. Det er imidlertid ufattelig mange variasjoner, og det er "farlig" hvis man er for fleksibel slik at noen gang er det fordeling, andre ganger i lignende situasjoner brukes styrke/svakhet, Lavithal, eller Smith-Peter osv. Alt for ofte vil de to motspillerne tenke forskjellig og en hører etter spillet at den ene tolket et påkast som Lavinthal, den andre sier etterpå: "Jeg bare la fordeling, jeg". Hvis det skal spilles avansert i signalene vil det kun fungere om makkerparet har jobbet godt med posisjonene og har klare regler for når et signal skifter til et annet. Anbefalingen blir derfor å bruke sunn fornuft og logikk først og fremst. Mange motspill kan løses ved hjelp av det, uansett hva makker følger på med! 

Dagens (MOT)SPILL

Dette innlegget fikk tittelen Dagens motspill, men kunne like gjerne være kalt tiårets motspill da det forekom. Det var Geir Helgemo som utførte det. For meg og mange andre er han verdens beste bridgespiller.

Unge, talentfulle spillere SER oftere enn andre hva som er riktig uten nødvendigvis å ha lest om varianten, eller sett den før. Geir Helgemo viste tidlig sitt talent, og han var dessuten allerede som veldig ung godt «utdannet» i bridge og kunne alt som finnes av bridgeteori før han var 20 år.

Spillet forekom en gang på 90-tallet og ble publisert flere steder, men det er så vakkert at det godt kan tas med en gang til.

Geir Helgemo (øst) skulle spille motspill mot syds 4 ruter. Vest spilte ut spar, og syd vant med esset før han spilte nok en spar til øst. Geir tok for kløver oss. Hva tror du han spilte etter det?

Han la hjerter konge på bordet!

Slik så hele spillet ut:

Merk at hvis du ser på ruterfargen isolert sett kan den løses uten taper. Da må damen spilles fra nord. Den vinner stikket om ikke øst dekker, og idet knekten faller, kan det spilles liten til tieren fulgt av esset. Hvis øst dekker med ruter konge vinner esset stikket, knekten faller fra vest. Inne hos nord igjen kan det spilles liten ruter til åtteren!

Øst hadde meldt spar og vist gode kort og vest hadde sperre-støttet, så å finne rutervarianten var absolutt mulig.

I dette spillet vil en slik vellykket rutervariant kunne føre til at spillefører taper kun ett stikk i spar, ett i hjerter og til kløver ess.

Spillefører fikk ikke sjansen til å spille så godt (løse ruterfargen uten taper). Da Helgemo hadde tatt for kløver ess og skiftet til hjerter fra kongen tynt fjerde var syd sjanseløs. Skiftet tok bort inntaket til nord for tidlig. Spillefører stakk med hjerter ess og spilte ruter dame. Det  gikk konge, ess og knekten kom på. Spillefører måtte over til nord for å fiske opp østs gjenværende 9-x i trumf, men da han prøvde kløver til kongen stjal Geir og spilte hjerter. Vest vant det stikket med damen og ga øst nok en kløverstjeling, to bet.

Det vil ikke hjelpe spillefører om han lasjerer østs hjerter konge. Geir fortsetter da med hjerter rett opp i saksen til damen og esset. Etter det må spillefører gi bort ett stikk i hver farge, en bet. Hvis han prøver ruter dame dekker øst med kongen og syd med esset. Selv om knekten faller må øst få ett stikk for 9-7 siden spillefører ikke kan komme seg over til nord for å ta ruterfinessse med åtteren.

Det ville ikke fungert for forsvaret om det skiftes til liten hjerter i tredje stikk. Da kan kontrakten vinnes. Spillefører stikker vests dame med esset og drar ruter dame til kongen, esset og vests knekt. Så spilles simpelthen hjerter, og øst blir innspilt. Øst kan: 1) spille trumf, men da kan finessen med åtteren tas. 2) Øst kan spille hjerter, men da får nord komme inn og den dype ruterfinessen kan tas. 3) Øst kan spille spar, men da trumfes hos nord fulgt av ruter til åtteren.

Å slenge en ugardert honnør i bordet for å ta ut blindemanns honnør (som regel esset) kalles Merrimac Coup som kan være gullmotspillet om blindemanns ess er et nødvendig inntak til en lang farge som fortsatt ikke er godspilt. Dette spillet inneholder det enda mer spesielle Deschappeles Coup som er det samme som Merrimac, men også skaper et inntak hos makkeren.

DAGENS SPILL 17.4 - Vakkert motspill

Forleden var DAGENS SPILL om fine coups med stilige navn. Som sagt er det ikke så viktig å kunne de navnene, men viktigere å vite hva som må gjøres!

Jeg tror kanskje jeg har fortalt den følgende historien før, men den passer så godt til temaet for dagens spill at den tas med her.

For mange år siden spilte jeg en turnering med Christer Kristoffersen, populært kalt ”Stoffers». En lang stund gikk det veldig bra, og Stoffers gjorde alt riktig. Plutselig kom det et vakkert coup i motspill fra hans hånd. Jeg ga han et kompliment: «Imponerende, Merrimac coup og greier nå, Stoffers!» Han så litt spørrende ut og svarte på stødig trøndersk: «Blainnt ainna» (blant annet).

Stoffers var veldig ung den gangen, men talentfull. Jeg er ikke helt sikker på om han visste det coup-navnet, men han visste hva han måtte gjøre!

Stoffers så hva som måtte til!

Slike motspill ser spektakulære ut. I forbindelse med den pågående debatten omkring juks under spilling på internett er det fristende å antyde at om det Stoffers gjorde i det nevnte spillet hadde skjedd på BBO så ville kanskje noen sagt: «Juks, han må ha sett kortene» selv om det egentlig var (ganske) logisk.

Vi skal selvsagt kjempe mot juks i bridgen, og akkurat nå spesielt i online bridge. Det er likevel mulig å tenke flere ting samtidig. Samtidig som det er bra at usannsynlige, og kanskje repeterte usannsynlige spill og meldinger rapporteres må vi også være klar over at det kan være en grunn hvis et merkelige spill eller motspill lykkes. Heldigvis er de som skal vurdere innrapporterte, mistenkelige ting kompetente folk som er klar over denne problemstillingen.

Vi tar med et spill hvor et nydelig coup KAN være løsningen. (Spillet er sakset fra den gode bridgesiden bridgebum  (www.bridgebum.com).

Syd åpnet med en 14-16 grand, nord inviterte med 2 grand før det gikk pass rundt. Du sitter altså øst og er motspiller.

Vest spiller ut ruter dame. Du må stikke over den for ikke å blokkere fargen, og kongen din vinner første stikk. Du spiller en ruter til som vinnes av syds ess, vest legger åtteren. Det følger kløver til knekten som du stikker. Hva spiller du nå?

Hjerter knekt ser normalt ut, men er du sikker på at det er riktig? Makker har trolig et par HP utenom ruteren. Syd som ikke aksepterte nords invitt har typisk 14, kanskje 15 poeng. Spørsmålet er hvilke HP makker har. Hjerterskift er riktig motspill om hele spillet ser slik ut:

Du skifter altså til hjerter knekt. Syd vinner med esset og tar nok en kløverfinesse som ryker, og øst fortsetter med hjerter til syds andre honnør. Spillefører har kun syv stikk og må forsøke sparfinessen om han ønsker å vinne kontrakten. Gjør han det tidlig blir det flere bet, men han kan ta sine syv stikk og gå "bare" en bet. Med andre skift enn hjerter idet øst er inne første gang i kløver står kontrakten. Men hjerterskift var vel opplagt, sier du? Og hva har dette med fine coups å gjøre da?

Vel, det skal ikke mye endring til i det diagrammet før et helt annet og vakkert motspill, et coup med et fint navn ville vært betende. La oss si hele spillet så slik ut:

Her har vest spar dame i stedet for hjerter dame, resten er likt. Om øst skifter til hjerter første gangen han er inne på kløverhonnør blir det åtte stikk. Hjerterskiftet stikkes av syd som tar nok en kløverfinesse. Øst kan stikke, men spillefører har 1+3+1+3= 8 stikk.

Det er et eneste kortet som beter kontrakten idet øst er inne i første kløverrunde er spar konge!

Hvis spillefører stikker spar konge med esset må han for å ha sjanse til å vinne kontrakten spille seg over til syd og forsøke en andre kløverfinesse. Idet den ryker spiller øst spar til vests dame som har blitt til et inntak pga. det spektakulære skiftet til spar konge. Vest tar ruterstikkene, to bet.

Hvis spillefører lar spar konge få beholde stikket spilles nok en spar, vest legger liten bordets single ess må på. Vest har også da fått inntak på spar dame.

Det går ikke bra for Ø/V om øst skifter til liten spar. Da legger syd spar 10, og vest må sette i damen for at ikke tieren skal vinne stikket. Spillefører stikker over damen med esset. Syd har stopper med spar knekt, og det er øst som har den største sparen - ingen trussel. Forsvaret får ikke fatt i nok stikk til å bete kontrakten som vinnes med 1+3+1+3= 8 stikk.

Hvordan kan øst vite om han skal skifte til hjerter eller spar konge?

I andre stikk er ruteren ganske tegnet. Under syds ess kan vest legge en liten ruter, eller en stor. Det er Lavinthal hvor han antyder hvor han kan ha noe verdifullt, altså om det er i en lavt eller høyt rangert farge. Har han spar dame kan han følge med ruter knekt under esset i andre stikk (høyt kort= høyt rangert farge), og hvis han har hjerter dame legger han en liten ruter.

Et uvanlig og vakkert motspill hvis det sitter som i det siste diagrammet, synes du ikke?

Blainnt ainna!

NETTBRIDGE - hva er forskjellene?

Dette innlegget er ikke på noen måte ment for å rakke ned på nettbridge. Tvert om, det anbefales å spille både som tidtrøyte og for trene slik at man er godt forberedt når vi forhåpentligvis kan gå tilbake til det jeg velger å kalle EKTE BRIDGE om ikke altfor lenge. Innlegget er mer noen tanker om hva som egentlig er forskjellen på nettbridge og vanlig (ekte) bridge.

Vi bridgespillere har ikke noe valg i disse dager. Hvis vi vil spille organisert bridge må det skje online. Online bridge har fått et voldsomt oppsving, tusenvis av spillere som tidligere ikke brukte muligheten har begynt å spille der. Mange liker det, andre savner «ordentlig bridge», i klubben eller turneringer. Det er i alle fall mye bridgeaktivitet selv om vi er "fanget" i lock-down!

Er online bridge utelukkende bra, og dekkes det vi er vant med på en tilfredsstillende måte?

Å spille for eksempel på BBO kan være nyttig som trening. Et makkerpar kan få brukt systemet sitt. Etter spilleøkta kan varianter og avtaler diskuteres. BBO plattformen gir dessuten andre muligheter enn ren spilletrening, for eksempel meldetrening, bruk av opplæringsrom osv. For kursvirksomhet er det også veldig bra.

Personlig er jeg dog litt skeptisk til online bridge som offisiell konkurranse.

Likevel støtter jeg at NBF og andre setter opp turneringer, og at noen organiserer mer eller mindre offisielle online lagturneringer og slike ting. Det er viktig og bra at det legges til rette for bridgeaktivitet nå som våre muligheter til å spille organisert bridge er begrenset. Det er imidlertid flere forskjeller fra å spille ved bordet som vi er vant med og å sitte ved tastaturet og taste i vei. Enkelte spillere er litt frustrerte og føler det ikke blir det samme.

«Det er frivillig å spille der» kan de største tilhengerne av online bridge si når skepsis til internettspilling blir fremlagt. Det er riktig, men nå er det en gang slik at vi bridgespillere får bridgeabstinenser om vi ikke får spilt.

I nøden spiser som kjent fanden fluer.

Hva er egentlig forskjellene?

KONSENTRASJON

Når det spilles på nettet er det vanskeligere å holde et høyt nivå når det gjelder konsentrasjon. Fort gjort å bli sittende å «taste i vei» uten å tenke seg godt nok om. Det er jo likt for alle, men jeg tror det er fare for å legge seg til dårlige vaner når man sitter ved pc’en og spiller. Mengdetrening er bra i seg selv, men det er utvilsomt noen feller i det med å spille på nettet når det gjelder fokus og konsentrasjon.

I går kveld spilte vi en kamp som er et skrekkens eksempel på akkurat det. Stemningen ble også ødelagt ved en kontrovers ved det andre bordet, og både jeg og andre hadde nesten lyst til rett og slett å logge oss av før andre halvrunde skulle starte. Vi spilte likevel, og tapte, og det er jo greit å ikke være dårlige tapere.

Dette var en kamp mellom to lag bestående av landslagspillere. De utroligste ting skjedde. Vi dyttet på kontrakter (i full fart), de meldte som tullinger (i full fart), og begge lag spilte elendig. Vi var verst. En kan spørre seg hva nytteverdien av en sånn kamp er, spesielt når det ikke engang var hyggelig å være til stede.

Skrekkeksemplene fra kampen er mange, men det verste spillet var langt over grensen til ren komikk. Det var en helt håpløs slem i kløver motparten vant hvor de satt med 872 mot singel dame. Det var ganske lett å se da blindemann kom ned at denne slemmen trolig ville gå bet. Så gikk spillet i forrykende fart, klikk-klikk-klikk-klikk, og til slutt vant spillefører TO STIKK I RUTER!

Ikke spør hvordan, være så snill.

Det så ut som et spill hvor det var absolutt nybegynnere som satt og tastet, eller at spillerne var kanon fulle. Det kom imidlertid et fint spill også, og det var motpartens kranglefant fra første halvrunde som fikk til det.

Begge bord var i den knallharde utgangen 4 spar. Min makker som normalt er en svært god spiller brukte maks ett minutt på å gå beit. Klikk-klikk-klikk-klikk, og en bet.

Ved det andre bordet fikk spillefører (syd) kløver 6 i utspill og hadde to stikk i den fargen pluss ett ekstra ved å trumfe den siste kløveren. Han vant første stikk med damen og trumfet den lille kløveren. Så spar mot hånden.

Kjenner du igjen denne fargekombinasjonen?

Det er to muligheter for å slippe med kun en spartaper, KQ-dobbel, eller honnør-10 dobbel foran.

Han spilte spar fra nord, og øst fulgte med spar 10, syd la knekten og vest kongen. Det kom nok en kløver til esset, fra nord forsvant da en hjerter. Syd spilte spar ess, og joda, øst kom på med damen! Spar 9 tok ut forsvarets siste trumf. Det lysnet for han, men det ser likevel ut til at det kan bli bet hvis det blir to hjertertapere og en i ruter i tillegg til det trumfstikket han allerede har gitt bort. Sjansen for å vinne kontrakten har imidlertid økt betraktelig.

Nå spilte han liten ruter til tieren og vests knekt. Vest skiftet til hjerter, og på liten fra nord stakk øst med kongen. Derfra kom ruter. Nå stakk spillefører med nords konge og spilte ruter til esset. Hvis den fargen sitter 3-3 gir den ett ekstra stikk og ti i alt. Men i denne situasjonen hadde han flere sjanser:

Inne på ruter ess spilles (hvis vest for eksempel har igjen en stor ruter) den siste trumfen. Da oppstår en show-up-squeeze idet spar 4 spilles. Vest må holde ruteren sin og blir nødt til å gå ned på singel hjerter. Dermed vinnes om vest har hjerter dame, eller øst har KQ-dobbel, en lignende show-up variant som ble fortalt forleden i bloggen.

Det var imidlertid ikke behøvelig med noe slikt da ruter satt 3-3.

Spillefører noterte utgang og tok siste stikk med nords ruter 7!

OPPFØRSEL OG ETIKK

Jeg støtter 100% NBF sitt forsøk på å ta tak i det med juks når det spilles på nett, på samme måte som det har vært (og er) en kampanje mot juks i internasjonal (virkelig) bridge hvor det har blitt bedre. På nettet er det imidlertid en litt annen type juks som foregår. Det er alt for lett å være i kontakt med makkeren mens spillingen pågår, på telefon, messenger eller andre måter å kommunisere på.

Mange spør: Hvordan kan det være morsomt å spille om man vet kortene? Et godt spørsmål.

Det er kanskje noen spillere som ikke engang tenker på at det er juks når makkeren sender en privat beskjed, eller en som ser på gjør det. Så forverrer dette seg ved at de får god score, og det smaker jo godt. Det blir en vane.

De fleste spillerne jukser ikke, men hvis noen gjør det kan hele resultatlisten bli bare tull. Og det blir fryktelig frustrerende for dem som ønsker å spille fair bridge.

Dette sagt, det kan være fort gjort å være for rask på labben å tro at det må være juks når noe uvanlig skjer. Noen ganger er det slik at det må en svært dyktig spiller til for å se at det spesielle motspillet, eller den fantastiske spilleføringen som ble funnet faktisk er begrunnet og mulig å få til.

Det kan bli mye mistenksomhet – naturlig nok – og det kan føre til «ugly» stemining. Det er veldig bra at NBF har tatt tak i dette problemet.

Utenom det med juks er det en forskjell i hvordan spillere oppfører seg når de spiller på nett i forhold til under vanlig bridge i klubb eller turneringer. De fleste oppfører seg bra ved bridgebordet, og det er nok tilfelle online også. Men nett-troll mekanismene slår inn. Det er lettere å lire av seg ting man ikke burde ha sagt i den virtuelle verden når man liksom bare sitter og taster i vei, enn når man sitter sammen med folk og ser dem i øynene.

Den nevnte kontroversen i vår kamp i går kveld er et godt eksempel. Makker og jeg var ferdig (alt for tidlig) med første halvrunde og så på våre lagkamerater spille de siste spillene. Da gikk en fra motpartens lag nesten amok. Det er en spiller vi kjenner godt, normalt en hyggelig type, men så ble han forvandlet til et slags nett-troll. Han fikk ikke fatt i hva motpartens meldinger betød selv om de var nokså greit forklart, og han ble mer og mer frekk i kjeften. Så begynte han å snakke om tenkepauser også. Vår lagkamerat forsøkte å si: «det foregår litt andre ting her i stua, og alle små pauser når man spiller på nett bør vel ikke sees på som bridgerelaterte?». Det ble på ingen måte akseptert, og en ubehagelig diskusjon, nesten en krangel fortsatte. Dette kaoset tok omtrent 20 minutter, og det var for å bli ferdige med en uskyldig 3 kløverkontrakt!

Å fortelle om en ubehagelig kveld for oss på BBO er ikke ment for å påvirke noen til å mislike nettbridge. Selv om de fleste har de hyggelig når de spiller på nettet har jeg hørt at enkelte norske spillere også har opplevd lignende ubehagelige ting. Det skjer det samme i New Zealand hvor jeg befinner meg. Etter en stor iver og optimisme idet det var økning i nett-spilling her i landet i mars - i lock-down - har det oppstått mer og mer grums og krangel.

De fleste av oss ønsker vel både konkurranseaspektet og å ha det hyggelig når vi spiller. Jeg tror organisert bridge i hovedsak bør spilles i klubber og turneringer når den uvanlige situasjonen vi er i er over. Det er mulig jeg er gammeldags, men det sosiale ved å møte mennesker i "real life" ved bordet er etter min mening soleklart best. Å ha det hyggelig sammen med bridgevenner, i pauser, eller etter bridgen er ferdigspilt kan ikke erstattes med kontakt via en computer. Det sosiale for eksempel på en bridgefestival blir slik jeg ser det umulig å få til i en virtuell verden.

Hvis offisiell konkurransebridge som mesterskap og slikt skal kunne fungere forsvarlig på nett må det andre sikkerhetsrutiner til.

Selv om det her har blitt nevnt en del negative bi-effekter når det gjelder internettspilling anbefales likevel å spille der nå som det ikke er noe "real-life" alternativ. Vær hyggelig og fair mot hverandre! Så håper jeg at vi kan møtes face-to-face ved bridgebordet snart, enten i en vanlig bridgeturnering, eller enda bedre, på bridgefestival!

DAGENS SPILL 16.4.

I mange spill kan et fint sluttspill være løsningen, en variant som gjerne har et "fint" navn. Det er ikke så viktig å vite det navnet, det er mer nyttig at du forstår hva som faktisk skjer!  I det spillet vi her skal se på handler det om å få med seg hva du egentlig vet med sikkerhet. Det igjen handler om å følge med og registrere fakta. Hvis du vet med sikkerhet hvilken fordeling en motspiller har igjen mot slutten kan det ofte utnyttes!

Syds 1NT viste 15-17HP. Nord la sammen sine 18HP mot makkerens minst 15, og konkluderte med at de skulle spille slem med minst 33 HP til sammen. Hun undersøkte først med Stayman om det var 4-4 tilpasning i hjerter og sa 6NT da syd benektet majorfarge med 2 ruter.

Fra vest kom spar knekt i utspill. Spillefører talte opp sine sikre stikk, 3-3-1-4=11.

Hva er sjansen(e) for det tolvte stikket?

Ruteren gir en meget bra sjanse. Det er en dobbelfinesse, og enten ruter knekt eller kongen hos vest er nok. Den sjansen er på 75%. Det er dog en liten ekstra sjanse, hjerter 9 gjør at det kan være fire stikk i den fargen hvis en motspiller har J-10 tredje. Dobbelfinessen i ruter er dog den primære sjansen.

Spillefører vinner første stikk hos syd og spiller liten ruter til tieren. Når du har en slik kombinasjon og har råd til å «gå dypt» er det ofte riktig å gjøre det, hvis du har «tid» nok (dvs. kan slippe inn motparten uten at det går galt). La oss si det startes med ruter til tieren. Hvis vest har både kongen og knekten i ruter blir det tre stikk i fargen med nok en finesse, og du vinner tretten stikk ganske kjapt. Om finessen med ruter 10 ryker til kongen har to tolv sikre siden ruter dame står. Hvis tieren ryker til knekten bak har du ikke tapt noe om kongen sitter i saks. En senere finesse med damen vil da lykkes like bra som den ville lyktes om du startet med liten til damen i fargens første runde.

Her vinner øst med knekten om du spiller liten ruter til tieren. Øst spiller mer spar. Nå bør du før du forsøker primærsjansen (den andre ruterfinessen) teste hjerteren, for om det sitter J-10-x hos en av motspillerne gir nieren det tolvte stikket, og nok en ruterfinesse er unødvendig. Når det er to sjanser og den ene er en finesse, den andre at en farge sitter pent, så testes først om det sitter pent i den fargen du ikke må slippe dem inn i. Hvis fargen ikke gir noe ekstra har du fortsatt finessen i behold som siste sjanse.

Tre runder hjerter avslører imidlertid at vest hadde tieren femte fra start, og øst som fulgte med liten og knekten før han kastet kløver i tredje hjerterrunde startet altså med dobbelton hjerter. Det er nyttig informasjon som du kan utnytte til å øke sjansen din litt. Følg med!

Du tar nå kløverstikkene, og den fjerde kløveren vinnes på hånden. Det har alle rundt bordet kun tre kort igjen, disse:

Vest kunne på dette tidspunktet hatt igjen en spar og kun en ruter sammen med hjerter 10, men idet du tar det tredje sparstikket har vest ikke vest spar. Så du vet han satt igjen med de tre kortene i diagrammet idet spar idet spar konge ble spilt.

De tre kortene? Det er jo bare spørsmålstegn der i ruter?

Ja, men du vet han har eksakt to ruter igjen, og det er poenget selv om du ikke hvilke kort det er.

Du tar for spar konge.

Hva skal vest kaste?

Hvis han kaster hjerter 10 forsvinner ruter dame fra nord, og ruter ess sammen med hjerter 9 tar de to siste stikkene. Vest må altså holde hjerter 10, og følgelig kaster han en ruter. Da har du ikke bruk for hjerter 9 lenger og kaster det kortet. Nå vet du med 100% sikkerhet at vest med kun to kort igjen har bare en ruter. Idet du spiller ruter mot A-Q og vest følger med et lite kort VET du at han ikke kan ha kongen! Av de to gjenværende kortene hans er jo hjerter 10 det ene så det er hans siste ruter han fulgte på med. Da er det ingen vits i å ta finessen, den kan ikke lykkes. Du tar for esset og får en hyggelig nyhet idet øst må følge med kongen!

Vest var utsatt for det som kalles SHOW UP SQUEEZE. Det navnet behøver du egentlig ikke huske, det du bør gjøre er å dra nytte av at du faktisk vet, nemlig at vest ikke kan ha ruter konge idet det er igjen kun to kort. Ekstrasjansen du da fikk med deg ved å gå opp med esset var at øst hadde K-J dobbel.

Du tenker kanskje nå at kortene kunne vært fordelt annerledes?

Ja, det er kanskje mer sannsynlig at hele spillet så slik ut fra start enn at øst satt med spesifikt K-J dobbel i ruter:

Hvis dette er sitsen vinner du også 6NT om spillet går som beskrevet.

I sluttposisjonen (tre kort) vil i så fall vest ha hjerter 10 og K-x i ruter. Idet syds siste spar så spilles må vest kaste en ruter, for hvis han kaster hjerter 10 gir nieren i den fargen det tolvte stikket. Så vest kaster ruter, og du kaster hjerter 9 som har gjort sin nytte som skvistrussel. Idet du da spiller ruter mot A-Q og vest har to kort igjen kommer kongen på!

Noen sier feilaktig at show up squeeze betyr at du like gjerne kunne tatt finessen. Det er riktig hvis nøkkelkortet (her ruter konge) sitter i saks, men ekstrasjansen du får når du innser at han ikke lenger kan ha det kortet er at du noen ganger topper ut nøkkelkortet til slutt.

Da spillet forekom var det veldig mange som gikk bet i 6NT. De simpelthen tok to mislykkede ruterfinesser. Litt uheldig, kanskje, men ikke bra nok spilt. Noen forsøkte ikke engang ekstrasjansen i hjerter (J-10 tredje).

PS: I parturnering kan det argumenteres for andre spilleføringer. For eksempel kan det spilles liten ruter til damen tidlig. Om den ryker til kongen bak har du en mulig ruterfinesse til med A-10 hos nord, og spillet fortsetter som beskrevet over. Hvis damen beholder stikket slik at «alle» vil vinne 6 grand har du sjansen for det verdifulle, trettende stikket via en skvis i hjerter og ruter. Men spilles slik kan du gå glipp av det trettende hvis vest har for eksempel K-J-x(x) i ruter og øst er den som holder hjerteren. 

Ja, du har kanskje oppdaget at det går an å få tretten stikk med det sitsen i de siste diagrammet. Da må det tas ruterfinesse med damen i fargens første runde. En skvis mot vest i ruter og hjerter fungerer senere. Sluttposisjonen for den skvisen kan du pusle litt med selv.

I lagkamp er det imidlertid som alltid viktigst å få med seg flest mulige sjanser for å få hjem kontrakten, overstikk fokuseres ikke så mye på.

DAGENS SPILL 15.4 (fra HJBK sin Påskecup)

Helgeland Juniorbridgeklubb (HJBK) arrangerte 1.påskedag PÅSKECUP på BBO. Det deltok 76 par som spilte 27 spill.

Vinnere ble Svein Gunnar Karlberg og Alexander Flakstad, Båsmo BK.

Her et spill fra påskecupen.

Makker passer, og nord åpner med 1 ruter. Hva blir din melding?

Noen vil melde inn 1 spar, andre bruker Michaels Cuebid, dvs. 2 ruter som viser minst 5-5 i major.

Begge deler er greit, men hvis man bruker Michaels med 6-5 og 5-6 hender er det best om man er så sterk at det sjette kortet i en farge kan bli vist med en melding til senere. Med ordinære Michaels-hender er det best å vise kortene tvert, så la makker ta avgjørelsene senere. Det er han som vet om vi har god tilpasning, eller ikke!

Fordelen med Michaels er at begge fargene blir vist med det samme, og det kan være fint om makker har tilpasning til den fargen du ikke viser umiddelbart hvis det meldes inn i sekskortsfargen. Hvis du melder inn 1 spar her ønsker du senere være med en gang til for også å vise hjerteren, spørsmålet blir bare hvor høyt tør du gjøre det.

Slike hender kan være veldig spillesterke om det finnes tilpasning. Da kan det stå massevis av stikk med få honnørpoeng til sammen. Men tofargede hender kan også være farlige om det ikke er særlig med trumftilpasning i noen av fargene.

Som så ofte med denne typen hender var det flere som ble for ivrige med disse kortene. Slik så hele spillet ut:

N/S kan vinne 3 grand siden Ø/V ikke kan ikke få fatt i mer enn fire majorstikk. N/S har også 5 ruter i kortene, der tapes til de to majoressene. Det er imidlertid kun ti toppstikk i ruterkontrakt hvis trumfen tas ut i tre runder, ni minorstikk og ett ekstra trumfstikk med en stjeling på syds hånd. Det er flere muligheter til å kunne vinne det ellevte, og en variant etter at øst har fått for spar ess er å presse ut østs spar dame mot trumf slik at spar 10 eller knekt gir stikk.

Både 5 ruter og 3 grand var populære kontrakter. Det var omtrent like mange som vant 5 ruter som gikk bet.

Vinnerparet fikk tak i ti stikk i grand, og det ga +15 av 37 oppnåelige.

Toppen Ø/V gikk til Jim-Thore Thoresen og Gisle Skjold fra Målselv BK som vant 2 spar doblet (+470). Det maksimale i sparkontrakt med beste motspill er åtte stikk. Det skal imidlertid ikke mye til før det blir færre stikk. Merk at begge majorkongene er singeltoner, og gjettes litt feil i majorfargene kan det bli nitrist både i spar- eller hjerterkontrakt, kanskje på et høyt trinn doblet. Det fikk noen Ø/V-par erfare.

Toppen N/S gikk til Steinar Svalstad-Carsten Gunnarstorp fra Bridgekameratene som noterte +1400 i motspill mot 4 hjerter doblet. Det er kun fire stikk til spillefører, og en annen spillefører fikk samme antall i 2 hjerter doblet (+800 til N/S). Mellom de to scorene var det ett N/S-par som noterte +1100 i motspill mot 4 hjerter.

GRATULERER, BOYE!

Boye Brogeland har fått plass i EUROPEAN BRIDGE LEAUGE HALL OF FAME!

Hall of Fame for europeisk bridge ble startet i 2017. Geir Helgemo var en av de første som ble innlemmet. Når er det altså to nordmenn i den selebre gruppen spillere som har blitt funnet verdige en plass i Hall of Fame.

Boye og Geir har jo i flere tiår vært blant de mest dominerende spillerne i verden. De to har faktisk spilt sammen og, men ikke mye. I 1995 vant de sammen historiens første VM for juniorpar (da ble det norsk sølv også, til Charlsen-Erichsen).

I fortsettelsen av de to HALL OF FAME medlemmenes utrolige bridgekarrierer har de spilt med andre, men mye på samme landslag, for eksempel da Norge triumferte med gull i 2007 (VM) og 2008 (EM).

I forbindelse med Boyes innlemmelse i Hall of Fame nevnes naturlig nok også hans bidrag i den heroiske kampen mot juks i bridgen. Fra EBL sin webside sakses dette:

 

 

 

DAGENS SPILL 14.4.: Har du og makker gode nok avtaler?

Dette spillet er fra DOWNUNDER CHALLENGE, en lagturnering på BBO.

Initiativtaker til den er australieren Peter Gill. Han har samlet et felt på 14 lag som skal spille fire mandager fra og med i går kveld. Det spilles Swiss Teams (nr. 1 og 2 spiller mot hverandre, nr. 3. og 4. osv.) og 14 lag er invitert. De fleste er fra Australia, men også lag fra Sør-Afrika, USA/AUS, Japan, China, New Zealand og England deltar.

Makker Nick Jacob og jeg spiller på lag med to spillere fra New Zealand, men begge bor i Australia (lag KIWIS).

I går kveld møtte vi et lag som på papiret ikke er svakt med noen spillere som har vært, og/eller er på australske landslag. Men i går var de veldig svake, for kampen ble vunnet klart selv om vårt lag bommet i flere av de 20 spillene. Kampens siste spill som du her skal få se var en nitrist avslutning på kampen for australierne etter at de tidlig hadde tatt ledelsen i kampen før de falt helt sammen.

Har du og makker gode avtaler når det gjelder 2 kløveråpning (eller 1 kløver om dere spiller med sterk kløversystem) som motparten melder inn mot?

Det er sannsynligvis riktig å avtale det nokså enkelt, slik at om svareren har en positiv hånd med minst femkorts farge så meldes den umiddelbart. Ulempen med sterk 1 kløver (også 2 kløver) er at egen side først ikke viser noe annet enn styrken, og hvis motparten har kort de kan sperre med kan det bli ubehagelig høyt før den sterke hånden og makkeren aner om de har noen trumftilpasning. Da blir det gjettverk. Vi kan og bør ha noen gode avtaler her, for eksempel i denne situasjonen, og de videre meldingene etterpå:

Hvis motparten melder inn en farge, kanskje med hopp, bør vi avtale hva dobler og pass betyr. Det vanligste er sikkert at dobler fra svarhånden viser verdier (positiv hånd) uten en farge (5+ kort). Noen bruker det motsatt, i alle fall etter 2 kløveråpning som er utgangskrav, slik at dobler viser negativ hånd (0-4 eller 0-5) mens pass er krav og viser en jevn, positiv hånd. (Pass kan også være straffepass om man sitter bak med mye i den fargen de meldte inn, og planlegger å gjøre om åpnerens eventuelle opplysende dobling til straff.). Men altså, hvis svarhånden har en bra farge (minst 5) og positiv hånd bør han etter min mening melde den med det samme!

Ved vårt bord åpnet vest med sterk, kunstig 1 kløver, og jeg (nord) hoppet inn med 2 spar. Øst doblet (6+ poeng), og min makker (syd) sa 4 spar. Nå var Ø/V kommet i den ekle situasjonen som skjer ganske ofte etter sterk 1 kløver, de vet de har en del poeng til sammen, men de har ikke fått vist noen av fargene sine.

Hva ville du meldt med vest sine kort nå?

Her må det avtaler til. Vest tenkte antagelig at å spille mot 4 spar udoblet er umulig etter dette. Det kan jeg være enig i. Han sa derfor pass og forklarte det som sterkere enn dobler (på BBO alerteres egne meldinger, men bare motspillerne ser forklaringen). Makkeren har en sjanse til og må melde noe, tenkte nok vest. Men så gikk det utrolig nok pass rundt. Øst og vest var åpenbart ikke på bølgelengde. Øst hadde kun en lusen sekspoenger hvorav spar dame dobbel var 2 av poengene. Likevel, han må vel doble eller melde i en slik situasjon selv om åpningen viser «kun» minst 16 poeng?

Etter 2 kløver som utgangskrav vil det i alle fall være helt opplagt at åpnerens pass er krav til en annen melding enn pass.

Ø/V gikk glipp av en bra slem i hjerter eller ruter, normalt avhengig av at en av to finesser går. Å spille mot 4 spar udoblet er smått pinlig, men slik kan det gå når avtalene ikke sitter selv om dette kanskje like mye handler om dårlige vurderinger.

Selv om vests pass er definert/avtalt som krav, er det spørsmål om det er beste melding med vests kort i denne situasjonen. Vest vil i slem. Å si 5 hjerter kan bli feil, makkeren kan godt passe med dobbel hjerter. Da kan de kanskje ha misset en fin lilleslem i en minorfarge. En mulighet er 5 grand: «velg en slem». Da ender de i 6 ruter i dette tilfellet, og det er en fin slem.

En annen mulighet for vest over 4 spar er 5 spar, motpartens farge. Forskjellen på de to kravmeldingene 5 spar og 5NT bør også være definert.

Uansett, spillet illustrerer godt at avtalene må være i orden. Det gjelder også om det er 2 kløveråpning som er mer vanlig i Norge, og så kommer det heftige motmeldinger.

Dagens tips: Ta en prat med din faste makker om hvordan dere gjør det etter innmelding mot 2 kløver!

Er åpning 2 kløver riktig med vest sine kort?

Jeg synes ikke det selv om hånden er kruttsterk. Det fungerer antagelig bedre å starte med 1 hjerter. Med våre lagkamerater Ø/V ved det andre bordet gikk det slik:

Det ble en god start med åpningen 1 hjerter fra vest. Å få vist fargene tidlig og finne tilpasning er alltid bra!

Over nords 1 spar var østs 3 hjerter sperremelding med minst fire trumf (typisk 3-6 poeng). Det var nok for vest som over syds 4 spar avsluttet meldingene med en praktisk 6 hjertermelding. Den stod, 15 IMP til lag KIWIS.

DAGENS SPILL, 13.4. (Spilleprøve)

SPILLEPRØVE

Du skal forsøke å få hjem den hardmeldte kontrakten 6 spar. Vest spiller ut kløver konge og fortsetter med liten kløver til østs ess og trumf fra syd.

Spilleplan?

Hvilke sjanser har du?

Det er ti stikk i majorfargene og ruter ess= 11 stikk. Det ser umiddelbart vanskelig ut å få tak i det tolvte, selv om en bitteliten sjanse er at ruter konge kan sitte singel.

Normalt er det ikke noe å hente på å trumfe tapere på hånden med flest trumf. Trumfstikket du fikk i andre stikk gir for eksempel ikke noe ekstra da det gikk på bekostning av trumflengden. Du har nå fire trumfstikk pluss den stjelingen i stedet for fem sparstikk rett ned.

Derfor har vi lært at å trumfe på en korte trumfhånden er det som automatisk gir ekstra stikk, fordi vi beholder trumflengden og stikkene på andre siden. Trumfstikket på den korte hånden kommer i tillegg. Det gjelder også om du har 4-4 tilpasning. Hvis du for eksempel trumfer en eller to tapere på den ene siden og beholder fire trumfstikk på den andre blir det 4+2= 6 stikk i fargen.

Det kan, dog sjeldnere være slik at å trumfe på den hånden med flest trumf er lurt. Det kan være for å godspille en farge på den andre siden, men det kan noen ganger gå an å få ekstra trumfstikk på den måten. Da må det imidlertid trumfes mange ganger slik at den andre siden ender opp med flest trumf.

Teknikken kalles "Dummy Reverse" som betyr at du gjør hånd som i utgangspunktet hadde færrest trumf til hovedånd.

Dette er et sånt spill!

Nord må altså gjøres til hovedhånd, og for at "Dummy Reverse" skal gå bra i dette tilfellet må trumfen være fordelt 3-2 hos motparten.

Løsning:

Du trumfer i andre stikk og spiller liten trumf til tieren. Nok en kløver trumfes, så hjerter til kongen før den siste kløveren spilles og trumfes med esset. Nå har du igjen trumfdamen singel som spilles og stikkes over hos nord med kongen. Nords tredje trumf tar ut forsvarets siste mens ruter 8 forsvinner fra syd. Det som har skjedd er at du har tatt tre trumfstikk hos syd som sammen med tre trumtstikk hos nord som i alt gir seks trumfstikk i stedet for kun fem! Etter uttrumfing tas simpelthen hjerterstikkene.

Ikke vær overivrig med å trumfe på den siden hvor det er flest trumf. Et slikt trumfstikk gir i seg selv ikke noe ekstra. I stedet kan det hende du trumfmatter deg selv og mister kontrollen. Det er mye oftere det er lurt å se etter muligheter for å trumfe tapere på den hånden med færrest trumf, for det gir ekstra stikk. Det sagt, det er også greit å være klar over teknikken "Dummy Reverse" som riktignok ikke forekommer så ofte.

 

DAGENS SPILL 12.4.

MOTSPILLSPRØVE

 

Nord er blindemann og øst motspiller mot syds 4 hjerter.

Du sitter altså øst og skal spille mot syds 4 hjerter. Makker spiller ut spar knekt til liten fra nord, din konge og syds toer. Du fortsetter med spar ess, spillefører legger damen og din makker følger med spar 9.

Hva gjør du nå?

Det blir å velge mellom å fortsette med spar som er riktig om makker startet med J-9 dobbel så han kan få seg en stjeling, eller skifte til ruter. Har makker dobbel spar og spillefører tre, eller er det motsatt?

Hvis makker har tre spar er det langt i fra umulig han har ruter ess så vi skal ta et par ruterstikk før spillefører (med dobbel spar) trumfer seg inn og kanskje tar resten i hjerter og kløver. Alternativ kan det hende makker har kløver ess, og i så fall kan også ruterskift være riktig for å godspille ett stikk i den fargen før makkers (eventuelle) kløver ess blir revet bort. Det e rhelt klart at om makker har tre spar er fortsettelse med spar i tredje stikk feil.

Vi må altså bestemme oss for om makker har to eller tre spar.

Løsningen ligger i hva makker ville ha gjort i andre stikk med tre spar, som i dette tillfelle i så fall ville vært J-10-9 fra start.

Anbefalingen er å legge spar 10 andre gangen fra en sånn beholdning. Det avklarer i alle fall hvem av vest og syd som har spar 10!

I dette tilfellet, hvis makker er med på den avtalen betyr det at syd hadde Q-10-2 fra start idet makker altså la spar 9 i andre stikk. Vi bør derfor spille en tredje runde spar til stjeling.

Hvis makker legger spar 10 i andre stikk kan det jo hende at han startet med J-10 dobbel. Da har syd vært god, for å legge spar dame i andre stikk med Q-9-2 fra start (vest J-10 dobbel) er kreativt. Men det er en god falsecarding da han (om åpningen 1 spar er femkort) vet de kan ta en sparstjeling om han bare følger med nieren fra en sånn kombinasjon.

Som så ofte er det ingen 100% fasit her. Det hjelper imidlertid godt i dette spillet om vest følger prinsippet om å legge tieren andre gang hvis han startet med J-10-9, for da HAR syd fortsatt spar 10 etter to sparrunder!

En fin triumf!

Nå som vanlige turneringer er kansellert er online bridge alternativet. Klubber spiller online, og mange spiller mer eller mindre offisielle lag- eller landskamper osv., eller kun for hyggen. BBO har rekordstore deltakerantall.

Det arrangeres også mer "offiselle" turneringer som for eksempel ALT INTERNATIONAL i forrige uke, en turnering for åtte internasjonale lag. Som tidligere rapportert i noen artikler her i bloggen endte det med en fin triumf for det engelsk-norske laget De Botton. Her bilder av vinnerne og resultater fra sluttspillet, sakset fra bulletinen:

 

DAGENS (mot)SPILL, 11.4.

Dette spillet er hentet fra lagturneringen på BBO denne uken.

MOTSPILLER (NORD)

                                                                           BLINDEMANN (ØST)

Hoftaniska skulle spille motspill mot 4 spar etter at vest hadde vist en sterk 2NT (20-22), og på østs 3 kløver (Puppet Stayman) viste han femkorts spar.

Hjerter ess ble utspillet, og syd fulgte med åtteren, vest med femmeren.

Hva tror du om dette?

Det er klart at slike situasjoner handler endel om avtaler. De fleste i Norge spiller med lavt kort som styrke. Det er dessuten ganske vanlig å bruke det slik at mot fargekontrakt kan man legge styrke på ess-utspill fra dobbelton for å få fortsettelse med kongen og en til, dette selvsagt for å få en stjeling. Styrkekast i den metoden betyr i slike situasjoner ikke at man er sterk i fargen, men at man ønsker fortsettelse!

Åtteren er ikke et lite kort, sider du?

Bør du derfor skifte til en annen farge, og i så fall til hvilken farge?

Å skifte til sin single kløver er vel en mulighet, kanskje?

Du kan regne deg frem til at makker har kun 4-5 poeng. Det kan kanskje være kløver ess, eller trumfesset? I så fall er kløverskift bra!

Tilbake til hvordan hjerteren trolig ser ut her. Makker la altså åtteren, ikke akkurat et lite kort. Vel, det er ikke slik at det er størrelsen på kortet som spiller rolle, men rekkefølgen man legger kortene i er avgjørende. Lav-høy betyr «fortsett», uavhengig av hvor store kort det er!

Husk av vi kan av og til ha fått utlevert kort som ikke passer helt til signalsystemet vårt. Det du bør gjøre når makker legger et sånt mellomstort kort er å se på hva som mangler. Her mangler Q-10-7. Det betyr at om makker har tre hjerter kan han ha Q87. Han ville i så fall normalt ikke lagt åtteren, men styrkekast med sin laveste, syveren. Han kan også ha Q108, i så fall har han lagt styrke! En annen mulig sits er at syd har 1087, men da burde han lagt tieren som et tydelig svakhetskast, for nord kan sett fra syds synsvinkel godt ha AKJx for eksempel. Da har vi (om syd har 10xx og nord AKJx) tre hjerterstikk med hjerter gjennom spilleførers dame-x-x senere.

Med tre eller flere små legger vi så tydelig svakhet som mulig.

Hvis nord tenker gjennom dette er det (med kun ett skjult kort mindre enn åtteren) en bra sjanse for at makkers hjerter 8 faktisk er styrkekast!

Du kan jo ta for hjerter konge og fortsatt skifte farge, for vest har ikke singel hjerter.

Dette var ikke noe vanskelig motspill for et par av Hoftaniska-Charlsen sitt kaliber. Førstnevnte spilte hjerter konge i andre stikk. Slik så hele spillet ut:

Idet Charlsen fulgte med hjerter 10 i andre stikk hadde han lagt styrke, lav-høy! Hoftaniska spilte en tredje runde hjerter stjålet av syd fulgt av ruter ess som var beten.

Om nord skifter farge går det bra om han spiller ruter i andre stikk. Syd vinner med esset og skifter tilbake til hjerter og de får fire stikk i rødfargene. Men ruterskift kan bli fatalt om syd ikke har ruter ess, og spesielt om han faktisk har kløver ess.

Husk at et mellomstort kort ikke behøver å være svakhetskast! Tenk alltid gjennom hva som mangler i fargen. Det kan godt hende du oppdager at det var annerledes enn du først tenkte. Det er viktig å være klar over dette, for ikke sjelden har vi fått utlevert kort som ikke er perfekte kort for signalsystemet vårt. Det kan være om bruker lavt som styrke og ønsker å legge styrke, men bare har mellomstore kort. Men det kan like gjerne være når vi har bare småkort, men likevel ønsker å legge styrke, men så bruker vi høyt som styrkekast (for eksempel på et ess i utspill mot fargekontrakt hvor vi har 3-2 dobbel og ønsker kongen og en til så vi kan stjele).

Siden syd har en kløverstopper går det kanskje bra i dette spillet å skifte til kløver i andre stikk, men spillefører har i så fall en sjanse. Han må vinne med kløver ess, ta kun to runder trumf og gjemme en honnør hos øst til senere. Så tas vests andre kløverhonnør. Hvis kløver sitter 3-2 tas forsvarets siste trumf ut, så alle kløverstikkene. Her sitter kløver 4-1, men en liten ekstra sjanse slår inn. Nord med singel kløver har nemlig ikke den siste trumfen! Spillefører kan da spille kløver til damen, trumfe en kløver og spille trumf til damen hos øst. Der ligger ett godspilt kløverstikk som gir avkast for en hjerter. Forsvaret får etter den utviklingen kun ett stikk i hjerter og ett i ruter i tillegg til hjerterstikket i starten. Hvis den andre kløveren blir trumfet etter to runder trumf vil du gå bet selv om du tar tre runder trumf, for kløveren kan ikke godspilles og hentes uten inntak til øst. Du vil i så fall tape ett stikk i ruter og tre i hjerter.

Ved det andre bordet spilte vest 3NT. Nord spilte ut stor hjerter. Nå er det to bet om nord skifter til ruter. Syd vinner med esset, og hjerter gjennom gjør at forsvaret får fem hjerterstikk pluss ruter ess. Nord fant imidlertid ikke det motspillet. Han dengte ned den andre store hjerteren i håp om damen dobbel hos vest, men da stod 3NT!

HOFTANISKA og CHARLSEN til topps i ALT INTERNATIONAL!

Det engelsk-norske laget De Botton vant finalen i ALT INTERNATIONAL, den internasjonale lagturneringen som ble spilt på BBO denne uken. De slo lag STREET med 38 IMP i kampen som gikk over tre sett x 12 spill. 

I tillegg til Thor Erik og Thomas regner jo vi nordmenn (når det passer slik...) Artur Malinowski som nordmann også . De andre på vinnerlaget var Janet De Botton, Alexander Hydes og Jason Hackett, alle fra England.

Vi tar med noen fine spill fra kampen.

Her var Hoftaniska i 4 hjerter etter at Charlsen valgte en god melding (4H) da han ble presset til å melde over 3 spar. Det ble samme kontrakt ved det andre bordet.

Singel ruter kom ut ved begge bord, liten fra syd, vest la syveren og damen vant stikket. Thor Erik tok for A-K i kløver og spilte hjerter 10. Øst stakk med kongen og underspilte pent A-Q i spar til vests konge. Derfra kom ruter konge som presset ut esset mens øst kunne trumfe. Men så var det slutt. Øst prøvde spar ess som nord sjal, så trumf til damen. Siden trumfen nå var ute fikk "Hoffa" kastet begge sine rutere på kløver, +420.

Ved det andre bordet tok nord kun en kløverhonnør før han spilte ruter ess. Da stjal øst og skiftet til trumf. Dermed var det helt farvel til syds kort, kløver ess blokkerte. Det ble en bet med to rutertapere og en trumftaper (kongen) i tillegg til den lille trumfen øst hadde vunnet stikk for. Med en bet ved det bordet var det 10 IMP til De Botton.

Noe senere kom et spill som ligner mest på en ren henrettelse utført av Hoftaniska-Charlsen.

Da Charlsen doblet 3NT var det opplagt han hadde spar bak bordets første meldte farge siden han doblet, for ellers ville han meldt et eller annet tidligere, for han må jo ha gode kort. I slike situasjoner er det ofte riktig å spille ut sitt høyeste kort i den fargen makker ber om utspill, og nettopp det gjorde Hoftaniska.: spar knekt! Det fikk en nydelig effekt.

Det gikk spar knekt, konge ess før Charlsen skiftet til hjerter 8 (invitt inni spillet). Vest la damen stukket med nords konge. Spar 9 ble spilt derfra til tieren og damen. Østs syver er en slags stopper fortsatt, men syd spilte ikke mer spar. Han hadde jo full kontroll på beten med ruter ess og sparstikket sitt, så han spilte mer hjerter som vest stakk med esset. Så la han ned kløver konge og kløver knekt som ble dekket med damen og esset. Nord har kløverstopper med 9-x, men det er en finessekombinasjon i fargen hos øst (10-8) hvis vest kan få komme inn. Spillefører forsøkte ruter fra bordet. Charlsen stakk med esset og spilte hjerter til Hoftaniska som tok to hjerterstikk før han spilte spar. Nå hadde de norske paret en sjelden sparfinesse i motspill, syds 8-4 over østs 7-2! Med to sparstikk til endte blodbadet med fire doblede i faresonen, +1100!

Spillefører kunne sluppet billigere om han hadde spilt kløver knekt i fargens første runde. Da har han inntak på kongen om nord dekker, og får fatt i fem kløverstikk. Det blir likevel tre bet etter å ha tatt ett stikk i hjerter og fem i kløver, men da han ikke fant kløverspillet ble det altså enda verre. 

Ved det andre bordet doblet også syd 3 grand, men nord spilte ut spar 2. Etter liten fra øst var det vanskelig for syd å legge åtteren. Han brukte damen. Kontrakten var jo nokså håpløs uansett. N/S fikk tak i to bet, +500 som de sikkert ikke var så misfornøyde med det selv om de så de kunne ha fått mer. Men +500 var for lite, og spillet ga 12 IMP til lag De Botton.