DAGENS SPILL 16.4.

I mange spill kan et fint sluttspill være løsningen, en variant som gjerne har et "fint" navn. Det er ikke så viktig å vite det navnet, det er mer nyttig at du forstår hva som faktisk skjer!  I det spillet vi her skal se på handler det om å få med seg hva du egentlig vet med sikkerhet. Det igjen handler om å følge med og registrere fakta. Hvis du vet med sikkerhet hvilken fordeling en motspiller har igjen mot slutten kan det ofte utnyttes!

Syds 1NT viste 15-17HP. Nord la sammen sine 18HP mot makkerens minst 15, og konkluderte med at de skulle spille slem med minst 33 HP til sammen. Hun undersøkte først med Stayman om det var 4-4 tilpasning i hjerter og sa 6NT da syd benektet majorfarge med 2 ruter.

Fra vest kom spar knekt i utspill. Spillefører talte opp sine sikre stikk, 3-3-1-4=11.

Hva er sjansen(e) for det tolvte stikket?

Ruteren gir en meget bra sjanse. Det er en dobbelfinesse, og enten ruter knekt eller kongen hos vest er nok. Den sjansen er på 75%. Det er dog en liten ekstra sjanse, hjerter 9 gjør at det kan være fire stikk i den fargen hvis en motspiller har J-10 tredje. Dobbelfinessen i ruter er dog den primære sjansen.

Spillefører vinner første stikk hos syd og spiller liten ruter til tieren. Når du har en slik kombinasjon og har råd til å «gå dypt» er det ofte riktig å gjøre det, hvis du har «tid» nok (dvs. kan slippe inn motparten uten at det går galt). La oss si det startes med ruter til tieren. Hvis vest har både kongen og knekten i ruter blir det tre stikk i fargen med nok en finesse, og du vinner tretten stikk ganske kjapt. Om finessen med ruter 10 ryker til kongen har to tolv sikre siden ruter dame står. Hvis tieren ryker til knekten bak har du ikke tapt noe om kongen sitter i saks. En senere finesse med damen vil da lykkes like bra som den ville lyktes om du startet med liten til damen i fargens første runde.

Her vinner øst med knekten om du spiller liten ruter til tieren. Øst spiller mer spar. Nå bør du før du forsøker primærsjansen (den andre ruterfinessen) teste hjerteren, for om det sitter J-10-x hos en av motspillerne gir nieren det tolvte stikket, og nok en ruterfinesse er unødvendig. Når det er to sjanser og den ene er en finesse, den andre at en farge sitter pent, så testes først om det sitter pent i den fargen du ikke må slippe dem inn i. Hvis fargen ikke gir noe ekstra har du fortsatt finessen i behold som siste sjanse.

Tre runder hjerter avslører imidlertid at vest hadde tieren femte fra start, og øst som fulgte med liten og knekten før han kastet kløver i tredje hjerterrunde startet altså med dobbelton hjerter. Det er nyttig informasjon som du kan utnytte til å øke sjansen din litt. Følg med!

Du tar nå kløverstikkene, og den fjerde kløveren vinnes på hånden. Det har alle rundt bordet kun tre kort igjen, disse:

Vest kunne på dette tidspunktet hatt igjen en spar og kun en ruter sammen med hjerter 10, men idet du tar det tredje sparstikket har vest ikke vest spar. Så du vet han satt igjen med de tre kortene i diagrammet idet spar idet spar konge ble spilt.

De tre kortene? Det er jo bare spørsmålstegn der i ruter?

Ja, men du vet han har eksakt to ruter igjen, og det er poenget selv om du ikke hvilke kort det er.

Du tar for spar konge.

Hva skal vest kaste?

Hvis han kaster hjerter 10 forsvinner ruter dame fra nord, og ruter ess sammen med hjerter 9 tar de to siste stikkene. Vest må altså holde hjerter 10, og følgelig kaster han en ruter. Da har du ikke bruk for hjerter 9 lenger og kaster det kortet. Nå vet du med 100% sikkerhet at vest med kun to kort igjen har bare en ruter. Idet du spiller ruter mot A-Q og vest følger med et lite kort VET du at han ikke kan ha kongen! Av de to gjenværende kortene hans er jo hjerter 10 det ene så det er hans siste ruter han fulgte på med. Da er det ingen vits i å ta finessen, den kan ikke lykkes. Du tar for esset og får en hyggelig nyhet idet øst må følge med kongen!

Vest var utsatt for det som kalles SHOW UP SQUEEZE. Det navnet behøver du egentlig ikke huske, det du bør gjøre er å dra nytte av at du faktisk vet, nemlig at vest ikke kan ha ruter konge idet det er igjen kun to kort. Ekstrasjansen du da fikk med deg ved å gå opp med esset var at øst hadde K-J dobbel.

Du tenker kanskje nå at kortene kunne vært fordelt annerledes?

Ja, det er kanskje mer sannsynlig at hele spillet så slik ut fra start enn at øst satt med spesifikt K-J dobbel i ruter:

Hvis dette er sitsen vinner du også 6NT om spillet går som beskrevet.

I sluttposisjonen (tre kort) vil i så fall vest ha hjerter 10 og K-x i ruter. Idet syds siste spar så spilles må vest kaste en ruter, for hvis han kaster hjerter 10 gir nieren i den fargen det tolvte stikket. Så vest kaster ruter, og du kaster hjerter 9 som har gjort sin nytte som skvistrussel. Idet du da spiller ruter mot A-Q og vest har to kort igjen kommer kongen på!

Noen sier feilaktig at show up squeeze betyr at du like gjerne kunne tatt finessen. Det er riktig hvis nøkkelkortet (her ruter konge) sitter i saks, men ekstrasjansen du får når du innser at han ikke lenger kan ha det kortet er at du noen ganger topper ut nøkkelkortet til slutt.

Da spillet forekom var det veldig mange som gikk bet i 6NT. De simpelthen tok to mislykkede ruterfinesser. Litt uheldig, kanskje, men ikke bra nok spilt. Noen forsøkte ikke engang ekstrasjansen i hjerter (J-10 tredje).

PS: I parturnering kan det argumenteres for andre spilleføringer. For eksempel kan det spilles liten ruter til damen tidlig. Om den ryker til kongen bak har du en mulig ruterfinesse til med A-10 hos nord, og spillet fortsetter som beskrevet over. Hvis damen beholder stikket slik at «alle» vil vinne 6 grand har du sjansen for det verdifulle, trettende stikket via en skvis i hjerter og ruter. Men spilles slik kan du gå glipp av det trettende hvis vest har for eksempel K-J-x(x) i ruter og øst er den som holder hjerteren. 

Ja, du har kanskje oppdaget at det går an å få tretten stikk med det sitsen i de siste diagrammet. Da må det tas ruterfinesse med damen i fargens første runde. En skvis mot vest i ruter og hjerter fungerer senere. Sluttposisjonen for den skvisen kan du pusle litt med selv.

I lagkamp er det imidlertid som alltid viktigst å få med seg flest mulige sjanser for å få hjem kontrakten, overstikk fokuseres ikke så mye på.