DAGENS SPILL, 2.4.

I dag får du en spilleprøve som kanskje er litt mer avansert enn de foregående. Selv for ganske erfarne spilleførere kan det være vanskelig å komme på hva må gjøres her, og å se for seg den litt merkelige konklusjonen. Spillet handler imidlertid som så ofte om å se for seg en litt ubehagelig sits, og tenke gjennom hvordan spillet vil utvikle seg hvis det sitter slik. Spillet vil forbigås i stillhet ganske ofte, "alle" vinner enkelt maksimalt med stikk, men om sitsen ikke er som du ønsker kan de hende det må mer til enn å spille rett frem. For de mer uerfarne kan dette spillet fungere som en studie-hånd, og det er nok nødvendig å ha tunga rett i munnen når du leser videre. Det er imidlertid også noen betraktninger om meldingene som gjelder for spillere på alle nivå.

Hva ville du åpnet med som syd etter pass fra øst?

Noen liker 1 hjerter med slike kort, andre syns det er 2 kløveråpning.

Hvis du åpner med 1 hjerter kan det jo gå pass rundt, og det skal lite til før du får fatt i utgang med disse kortene. Pass rundt skjer ikke nok ikke så ofte når du har slike kort (motparten har som regel også bra fordeling), men selv foretrekker jeg likevel 2 kløver med slikt. I neste melderunde meldes hjerteren.

2 KLØVER     -     2 RUTER

2 HJERER

Hvis det starter slik er det etablert utgangskrav idet 2 kløveråpner sier 2 hjerter i andre melderunde, og om svarhånden har tilpasning gjelder det såkalte «principle of fast arrival». Når vi støtter i en situasjon hvor vi uansett skal i utgang, utgangskrav er etablert, så er hoppstøtte til 4 i major svakt, og hvis du støtter til 3 viser det verdier. Akkurat grensen for hva som skal til for å vise støtte med verdier er et avtalespørsmål.

I dette tilfellet bør det antagelig gå 2kløver-2ruter, 2 hjerter-4 hjerter. I så fall har ikke syd noen grunn til å gå videre.

La oss si du spiller 4 hjerter og får kløver dame ut fra vest. Spilleplan?

Utgangen er ofte nedlegg, og ikke sjelden vil du få elleve stikk med disse N/S kortene etter å ha tapt kun to sparstikk. Men hvis du ser for deg en litt skjev sits, for eksempel 4-1 i spar, og 3-1 i trumf, er det ikke så lett. La oss si det sitter slik fra start:

Du trumfer altså kløverutspillet. Hvis du nå tar tre runder trumf blir det kun to trumf igjen på hånden. Så angripes sparfargen. Det kan se ut som å tape tre sparstikk fortsatt vil gi deg ti stikk?

Vel, det er kanskje litt vanskelig å se for seg at med slik trumf så blir du faktisk «kort og rar» etter denne starten.

Etter kløver ut til stjeling og tre runder trumf (syd har kun to trumf nå) spilles spar ess og mer spar. Vest vinner og spiller mer kløver som syd trumfer og har da kun en trumf igjen! Hvis sparfargen satt 3-2 ville det vært greit, ett sparstikk til ville blitt gitt bort og syds hånd ville vært godspilt, elleve stikk som alle andre.

Her satt altså ikke sparfargen så fordelaktig. En tredje runde spar vinnes av vest, men han har fortsatt en stor spar igjen. Han spiller kløver, og syds siste trumf blir presset ut. Idet vest kommer inn på sin siste sparstopper har ikke spillefører flere trumf til å stoppe kløverspillet med og det blir bet!

Løsningen er å angripe spar i andre stikk. Å gå på sidefargen tidlig er ofte løsningen i spill hvor det begynner å se litt ubehagelig ut med hensyn til trumfkontrollen, noe det som sagt kanskje ikke er så lett å se for seg her.

Hvis spar angripes med det samme er spillefører ett steg foran og får en slags kontroll, bare følg med her:

Kløverutspillet trumfes altså, så spar ess og mer spar. Vest vinner og spiller kløver som syd trumfer. Som sagt, hvis sparen sitter 3-2 tar du nå tre trumfrunder og gir bort ett sparstikk til vest siste spar, resten står.

Siden spar satt 4-1 må du vente med trumfen. En tredje spar spilles, vest stikker og spiller en tredje runde kløver idet han fortsatt har igjen en sparstopper. Dette er igjen:

Syd har blitt like lang (kort) som øst i trumf, men spillefører har kontroll nå. Det er nords stusselige trumfbeholdning som gir den kontrollen. Nå kan spillefører ta to runder trumf. Hvis den fargen sitter 2-2 trumfes simpelthen en spar i fargens fjerde runde for å godspille den femte sparen, og det blir elleve stikk. Idet det viser seg at øst har tre trumf må spillefører stoppe trumfspillet (har kun en trumf igjen på hånden), for sparen er fortsatt ikke godspilt. Hvis han tar også den tredje trumfen blir resten grandspill idet vest kommer inn på sin siste spar!

Etter kun to trumfrunder spilles med denne trumfsitsen spar til trumfsekseren hos nord. Joda, øst kan trumfe over, men det er det siste stikket forsvaret får – syds hånd står.

Utgangen vinnes altså med denne sitsen ved å gi bort to sparstikk og ett trumfstikk!

Et merkelig spill, dette. For å vinne ti stikk i hjerterkontrakt med denne sitsen i mot må altså spillefører med sin fete trumfbeholdning komme seg i en situasjon hvor han gir bort ett trumfstikk!