DAGENS SPILL, 1.4.20

I dag får du en spilleprøve, men det er noen interessante vurderinger i meldingene også (Øst og Vest passer hele tiden).

KORTVURDERING

Det er ikke unaturlig å havne i utgangen 4 spar med disse kortene. 

Vest åpnet med 1 spar (minst fem spar). Øst har for så vidt styrke til en utgangsinvitt og trumftilpasning. Det er imidlertid helt flat fordeling. Å kun høyne til 2 spar med dette har noe for seg, spesielt i parturnering. Østs kort har imidlertid noe positivt også, fine hønnører. Ess og konger er bedre enn en haug med «softe» honnører, knekter og damer. Spesielt når vi skal spille trumfkontrakt.

Om øst bare høyner til 2 spar er det ikke usaklig av vest å invitere til utgang. To dobbeltoner er verd noe, og vest har fine honnører som er i fargene hans. Honnører i langfargene er et pluss. Hånden er vel verd omtrent 16 poeng?

Kommer en utgangsinvitt fra vest etter den forsiktige starten 1 spar-2 spar vil selvsagt øst melde utgang, han kan ikke ha sterkere kort for sin første melding!

SPILLET

La oss si vest havner i 4 spar, og nord spiller ut ruter dame. Planlegg spillet.

Kløver ess må sitte foran kongen for å vinne denne utgangen. Hvis ikke blir det to kløvertapere og (minst) to tapere i de røde fargene.

Minst?

Ja, der ligger nøkkelen til suksess i dette spillet, å innse at det kan bli mer enn to tapere i de røde fargene.

Du har ved å telle tapere kun en i hjerter, en i ruter og en i kløver forutsatt at esset sitter riktig i den fargen. Tre tapere i en trumfkontrakt tilsier at det ofte er ti stikk. Men ikke alltid!

Det er ikke nødvendigvis nok å telle tapere for så å kjøre i gang med spilleføringen. For det er ofte slik at du har noen mulige tapere i tillegg til de opplagte taperne. Husk: du må i det spillet er over ha tatt 10 STIKK for å vinne 4 spar!

Her har du fem trumfstikk, to hjerterstikk, ruter ess og vi regner altså kløver konge for ett stikk (da det er en forutsetning for å kunne notere utgang her). Det blir ni stikk totalt.

Med xxx i en farge mot A-K-x-x på den andre siden teller vi i første omgang en taper i trumfkontrakt. Du har imidlertid to mulige tapere i fargen hvis hånden med AK-fjerde blir gjort til hovedhånd. Når det er slike mulige tapere, må vi finne dekning for dem. Enten må et kort i den fargen (her AKxx) kunne bli kastet på ett stikk på den andre siden, eller vi må få trumfet en slik mulig taper.

Nå har du kanskje sett løsningen?

Hvis du spiller rett etter nesten og vinner med ruter ess for så å ta ut trumfen går du bet når det sitter slik fra start:

Hvis hjerterfargen hadde vært fordelt 3-3 ville du vunnet ti stikk også etter denne nokså slurvete spilleføringen, men her får du to hjertertapere i tillegg til at du avgir ett stikk i hver minorfarge.

Løsningen er å spille hjerter før du trumfer ut! Da kan du om nødvendig trumfe en hjerter hos øst.

Vinn med ruter ess og spill hjerter med det samme. Her går det bra med hjerter A-K og en til. Hvis hjerter sitter 3-3 står den fjerde hjerteren, og du kan bare ta ut trumfen så snart du kommer inn igjen – ti stikk.

Her sitter hjerter 4-2 så du har en liten hjerter på hånden som ikke kan gi stikk. Så snart du kommer inn trumfes imidlertid den fjerde hjerteren høyt, så først trumfes ut. Da vinnes seks trumfstikk (fem hos vest pluss en stjeling på den korte trumfhånden), A-K i hjerter, ruter ess og kløver konge = 10.

Merk at om hjerter sitter 5-1 slik at andre hjerter blir trumfet ville det ikke hjulpet noe å ta ut trumfen først, da vil du endt opp med to hjertertapere.

Vi startet med å poengtere at øst har en flat hånd. Støttehender har jo ideelt en kort farge (stjeleverdi). Pussig nok er det i dette tilfellet en stjeleverdi hos øst som har 4-3-3-3 fordeling!