DAGENS SPILL, 13.4. (Spilleprøve)

SPILLEPRØVE

Du skal forsøke å få hjem den hardmeldte kontrakten 6 spar. Vest spiller ut kløver konge og fortsetter med liten kløver til østs ess og trumf fra syd.

Spilleplan?

Hvilke sjanser har du?

Det er ti stikk i majorfargene og ruter ess= 11 stikk. Det ser umiddelbart vanskelig ut å få tak i det tolvte, selv om en bitteliten sjanse er at ruter konge kan sitte singel.

Normalt er det ikke noe å hente på å trumfe tapere på hånden med flest trumf. Trumfstikket du fikk i andre stikk gir for eksempel ikke noe ekstra da det gikk på bekostning av trumflengden. Du har nå fire trumfstikk pluss den stjelingen i stedet for fem sparstikk rett ned.

Derfor har vi lært at å trumfe på en korte trumfhånden er det som automatisk gir ekstra stikk, fordi vi beholder trumflengden og stikkene på andre siden. Trumfstikket på den korte hånden kommer i tillegg. Det gjelder også om du har 4-4 tilpasning. Hvis du for eksempel trumfer en eller to tapere på den ene siden og beholder fire trumfstikk på den andre blir det 4+2= 6 stikk i fargen.

Det kan, dog sjeldnere være slik at å trumfe på den hånden med flest trumf er lurt. Det kan være for å godspille en farge på den andre siden, men det kan noen ganger gå an å få ekstra trumfstikk på den måten. Da må det imidlertid trumfes mange ganger slik at den andre siden ender opp med flest trumf.

Teknikken kalles "Dummy Reverse" som betyr at du gjør hånd som i utgangspunktet hadde færrest trumf til hovedånd.

Dette er et sånt spill!

Nord må altså gjøres til hovedhånd, og for at "Dummy Reverse" skal gå bra i dette tilfellet må trumfen være fordelt 3-2 hos motparten.

Løsning:

Du trumfer i andre stikk og spiller liten trumf til tieren. Nok en kløver trumfes, så hjerter til kongen før den siste kløveren spilles og trumfes med esset. Nå har du igjen trumfdamen singel som spilles og stikkes over hos nord med kongen. Nords tredje trumf tar ut forsvarets siste mens ruter 8 forsvinner fra syd. Det som har skjedd er at du har tatt tre trumfstikk hos syd som sammen med tre trumtstikk hos nord som i alt gir seks trumfstikk i stedet for kun fem! Etter uttrumfing tas simpelthen hjerterstikkene.

Ikke vær overivrig med å trumfe på den siden hvor det er flest trumf. Et slikt trumfstikk gir i seg selv ikke noe ekstra. I stedet kan det hende du trumfmatter deg selv og mister kontrollen. Det er mye oftere det er lurt å se etter muligheter for å trumfe tapere på den hånden med færrest trumf, for det gir ekstra stikk. Det sagt, det er også greit å være klar over teknikken "Dummy Reverse" som riktignok ikke forekommer så ofte.