Stig Vestveit vant sammenlagt i SIMULTAN 2019/20 (m/spill)

SIMULTANTURNERINGENE er avsluttet for sesongen 2019/20. Artikkel om det finner du på NBF sin side, her.

Sammenlagseieren gikk dermed til Stig Vestveit fra Hamar BK foran Jørgen Petter Nermo fra samme klubb. På 3.plass kom Birger Pedersen, Kopervik BK.

Hundrevis av par fra hele landet har deltatt. Det har også vært simultanlandskamper mot Sverige. 

Stig Vestveit gikk til topps! (Foto: Snorre Aalberg)

Vi tar med et av Vestveits mange gode spill i denne turneringsserien. Spillet forekom i en simultanturnering i februar, og da vant Vestveit sammen med toeren på sammenlagtlisten, Jørgen Petter Nermo. De hadde hele 73,8%, men det var bare 0,6% foran toerne den kvelden, Per Haltbrekken-Arnfinn Helgemo fra Lundamo BK. Siri Gro Drivdal-Erik Jørgensen (Mandals BK) hadde også over 70% i det 380 par store feltet.

Spillet har noen interessante poeng både i meldingene og motspillet.

Meldingene gikk på mange forskjellige måter, men la oss si vest åpner med 1 hjerter som du (nord) dobler. Øst hopper til 4 hjerter før det går pass rundt. Du spiller ut en ruterhonnør (Ess eller Konge, alt etter avtaler). Makker legger femmeren og vest damen. Hva gjør du i stikk 2?

Det er vel nokså opplagt å fortsette med den andre ruterhonnøren samme hva slags avtaler man har?  Slik så hele spillet ut:

Nord har flere sjanser til å bete denne 4 hjerteren. Han kommer jo inn på trumfesset også, og forsvaret bør få fatt i to ruterstikk, trumfesset og en stjeling. Motspillet bør vel finnes selv helt uten motspillsavtaler? Og det var da også en halvmeter med +50 til N/S for å ha tatt en bet i 4 hjerter. Det ga strø under middels til N/S.

Slike motspillsituasjoner løses enklest hvis man spiller med styrke-svakhet på ess-utspill (A fra AK). Hvis det spilles med lavt som styrke s nord at syds femmer må være hans minste ruter, følgelig har han lagt styrke. Det spiller ingen rolle hva vest legger. Han kan kanskje følge med damen i første stikk for å lure nord til å tro at han ikke har flere ruter. Men nord bør stole på makkeren som har lagt styrke. Ifølge denne motspillsmetoden betyr ikke styrkekast at man er sterk i fargen, men at man ønsker fortsettelse i fargen.

Hvis det spilles med fordeling på slike honnørutspill vil syds ruter 6 kunne mistolkes. Etter mer fordelinsorienterte motspillsmetoder kan det noen ganger være vanskelig å vite om makker har to eller fire kort i fargen.

I dette spillet kan det neppe koste noe å fortsette med ruter uansett.

Mot Vestveit-Nermo klikket motspillet mot 4 hjerer, og de var ett av fem par som noterte +420 Ø/V. Det ga 90% score, kun slått av et par som fikk doblet hjem delkontrakt i hjerter, og noen par som satt i mot spilleførere som mistet kontrollen i doblede sparkontrakter N/S og gikk fra 500 til 800 i bet.

N/S kan spille veldig bra i sparkontrakt, men det kan bli nokså ekkelt om motspillet er bra . Det kan ofte være vanskelig å beholde kontrollen når man spiller på 4-4 tilpasning og trumfen sitter 4-1.

Seks N/S-par vant 4 spar doblet og delte toppen den retningen for +790.

Ytterligere ti par fikke 4 spar udoblet, og de fikk pene 85% for det.

Det går muligens an å være med til 4 spar om meldingene går annerledes enn jeg foreslo her (øst spratt i 4 hjerter). Hvis øst melder 4 hjerter første gangen er det ikke så lett. Å si 4 spar med syd sine kort i den situasjonen er veldig sprekt. Slik de fleste spiller kan nord med en normal, bra åpningshpånd kanskje ha kun tre spar for doblingen. Selv om han har fire kan det bli et par doblede bet om nord hånd er odinær. Dessuten vet ikke syd med sikkerhet at Ø/V vil vinne 4 hjerter heller. N/S er i ugunstig sonen, og å melde 4 spar med relativt jevn hånd og kun 9 HP (hvorav 2 poeng er en verdiløs hjerter dame) er ikke lett.

Hvis øst ikke hopper rett i 4 hjerter kan syd få meldt spar frivillig på to- eller tre trinnet, og da er det ikke usaklig av nord å melde 4 spar. 

Andre N/S-par fikk sin sjanse til å finne 4 spar ødelagt fordi nord meldte inn 2 ruter. Det er et dårlig valg, opplysende dobling med femkorts minorfarge er å foretrekke når man har bra tilpasning til de andre fargene, og spesielt med fire kort i den umeldte majorfargen. Opplysende dobling er mye mer fleksibelt enn innmelding med denne type kort. Har man femkorts major er det imidlertid generelt bedre å melde den inn med vanlig åpning.  

Noen av dem som vant ti stikk i sparkontrakt fikk det ganske enkelt fordi vest spilte ut kløver ess. Siden ruteren satt 3-3, og kløveren kunne fiskes opp ble det kun to spartapere og en kløvertaper. Å spille ut en singelton når man ha så god trumf er ikke så ofte det riktige.

Hvis det kommer et annet utspill enn kløver ess blir det mye vanskeligere for spillefører. I så fall, for eksempel hjerterutspill, må han nok for å vinne 4 spar ta den dyp kløverfinesse (fiske opp både tieren og damen). Med hjerterutspill kan Ø/V få kortet nords trumf, og hvis ruterfargen godspilles med en stjeling blir spillefører kortere enn vest i trumf på begge hender.


 

 

 

DAGENS SPILL 7.4.

Her får du en spilleprøve som ikke har noen 100% sikker løsning, men det er ikke langt unna. Hvis du plasserer et viktig kort der det mest sannsynlig sitter kan du få til en vakker spilleføring.(Giver vest, Ø/V i sonen)

Syd er i 4 spar etter at vest har åpnet meldingene med 1 hjerter. Det er en normal utgang med 26 HP til sammen og 5-4 tilpasning, men den er faktisk ikke sikker. Det er fordi N/S har en haug med poeng i 2-2 fargen ruter som altså kun gir to stikk.

Vest starter med AKQ i hjerter, og øst følger tre ganger, siste gang med hjerter knekt. Spillefører trumfer i tredje runde hjerter og tar ut trumfen som viser seg å sitte fordelt 2-2

Spillet handler om å plassere kløveren, og da først og fremst hvor kongen sitter. Vest åpnet og har så langt vist 9 HP i hjerter. Han har jo ingen poeng verken i ruter eller spar, så mest sannsynlig sitter kløver konge hos vest. Enkelte åpner riktignok tynt, kanskje med 10 HP hvis de har bra fordeling, og det blir 10 HP på vest om han bare har kløver knekt og ikke kongen. Etter hans åpning i første hånd i ugunstig sone er imidlertid sjansen for at han har kløver konge veldig stor. Det er dog nødvendigvis ikke nok å plassere kongen i fargen. For hva om vest har K-J-x-x i kløver? Du kan selvsagt spille spesifikt på det med esset fulgt av liten til tieren, men det blir nokså dumt om øst har knekten andre. Men hvis du tar for kløver ess og spiller kløver til liten hos vest og damen fra nord går du bet hvis hele spillet ser slik ut fra start:

Merk at spiller du esset fulgt av liten mot nord må vest legge liten. Stikker han med kongen oppdager du sitsen og kan ta markert finesse med kløver 10.

Det er en lekker variant for å få med seg denne sitsen uten å gå bet om vest har kongen tredje og øst knekten dobbel. Etter to runder trumf tas to store ruter, den andre vunnet hos syd. Så spilles liten kløver, ikke esset først. Vest legger liten, for igjen er det slik at om han stikker opp med kongen vil du finne ut sitsen idet esset spilles senere. Da har i så fall øst har i så fall ikke flere kløver, og du kan ta en markert finesse med tieren. Men å stikke opp med kløver konge vil i den situsjonen være svakt motspill. Så la oss si vest legger liten og du forlanger damen. Om øst følger farge andre gang blir det kun en kløvertaper, fargen sitter 3-2. Her kaster øst en ruter, og da er dette situasjonen:

Å fortsette med kløver fra nord etter denne spilleføringen ville gått det bra om kløver satt 3-2, men her vil det blitt to kløvertapere. Det kan du gardere deg mot om du har kommet på denne mulige sitsen.

Spill deg over til syds hånd i trumf. Så spilles liten kløver mot tieren, du må fortsatt ikke røre esset! Vest må stikke med knekten, men så er han innspilt. Hjerter blir til dobbeltrenons som gir stjeling på den ene siden og avkast av en kløver fra den andre idet du jo har igjen bare Ax mot 10x i kløver. Resten står.

Om vest etter å ha vunnet med kløver knekt spiller kløver er det til kombinert saks. Spiller han kløver 9 får du for tieren hos nord, og spiller han kongen vinner du med esset og tieren står. Å spille slik i diagramsituasjonen koster ingenting. Idet liten kløver spilles mot tieren og vest legger liten kan det hende øst kan stikke tieren med knekten, men da sitter jo fargen 3-2 og esset tar ut forsvarets siste kløver.