Litt for smart... (fra ALT 3)

I lagturneringen ALT 3 på BBO gikk det ikke så bra for det delvis norske laget De BOTTON etter at de vant den forrige ALT-turneringen. I ett spill fikk imidlertid norsk-engelsk-polske Arthur Malinowski en gavepakke han tok imot og utnyttet maksimalt.

Arthur satt syd og oppvurderte denne 14-poengeren til 15-17 NT (hvis ikke de spiller 14-16 grander, da). Janet De Botton (nord) hadde 18 HP pluss makkerens minst 15 - nok til slem - og hun meldte Stayman for å sjekke om det var hjertertilpasning, og over syds svar 2 ruter hoppet hun direkte til 6 grand.

Det er ikke en direkte dårlig slem, for eksempel kan jo ruterfinessen gå, men det må mer til enn det.

Arthur fikk spar ut og stakk på hånden fulgt av ruterfinesse. Nå falt russeren Krasnoselskii i en klassisk felle, han forsøkte å være lur. Å ligge unna med store kort, for eksempel ess og noen ganger konger er ansett som "ekspert play", men det er ikke alltid det. Mitt tips når det gjelder dette for de aller fleste er å ikke forsøke seg på veldig smarte ting hvis ikke man er sikker på hvorfor man gjør det! Å legge lavt i andre hånd (hvis de spiller et lite kort) er ofte riktig, men å stikke honnører med høyere honnører er annen en grei og fornuftig hovedregel! Honnører er til for å stikke honnører, for eksempel ess er det best å stikke konger med! Å gjøre slikt enkelt vil fungere best i de fleste spill.

Vel, tilbake til Arthur sin 6 NT hvor han altså tok ruterfinessen i andre stikk, og russeren lå unna. Det er åpenbart det motsatte av smart i dette spillet, for han har selv både hjerterstopper og kløverstopper. Ved å ta det stikket med ruter konge kan han nærmest sette seg å vente på beten i en av de andre fargene. Men han lå altså unna. Spillefører hadde sikkert planer om å ta enda en ruterfinesse på et tidspunkt. Han måtte imidlertid ha flere stikk enn i ruter så den andre ruterfinesen hastet det ikke med. Arthur spilte kløver konge og mer kløver. Idet knekten kom på lot han øst få beholde det stikket. Inne på kløver knekt spilte øst spar. Syd kom inn og testet kløveren, og joda, det var fire stikk å hente i den fargen! Nå hadde han elleve stikk (3-2-2-4=11), og flere sjanser for det tolvte. Han innkasserte det tredje sparstikket og A-K i hjerter. Hvis hjerter dame hadde falt ville han forlangt resten. Det gjorde den ikke, men tieren kom på så syds nier var blitt den nest største hjerteren. Så ble de to siste kløverstikken innkassert. Fra nord forsvant en ruter og hjerter knekt. Dette var situasjonen idet syds siste kløverstikk ble tatt:

På kløver 6 med avkast av hjerter knekt fra nord var øst skviset sønder og sammen. Om han blanker ruter konge får spillefører fortsatt et valg, men øst som nå kanskje begynte å få en kledelig rødfarge i fjeset satset på at vest hadde hjerter 9 og kastet damen! Arthur tok da for hjerter 9 og ruter ess i de to siste stikkene. Pluss 990 var verd 11 IMP da N/S spilte 4NT med elleve stikk ved det andre bordet.

Det blir kanskje en stund til russeren med det vanskelig navnet prøver seg på noe så lurt. Stikker han med ruter konge med det samme går denne slemmen bet, og da ville det blitt 11 IMP den andre veien - 22 IMP i sving.

 

 

 

Hardt meldt slem (2)

Om lag De Botton var litt heldige da de vant en stor slemsving i spillet som ble fortalt i går, så var de ganske uheldige i det spillet du får presentert i dag. Denne gang dreier det seg om en storeslem fra kampen mot lag BLASS i ALT 3 turneringen som pågår denne uken på BBO.

Ved det ene bordet spilte lag BLASS 6 ruter. Jason Hackett og Alexander Hydes hadde større ambisjoner og førstnevnte skulle spille 7 ruter. Han fikk trumf ut fra vest og øst fulgte farge.

Spilleplan?

Det er tolv toppstikk og tre muligheter for det trettende:

1. Hjerterfinesse

2. Kløverfinesse

3. En kombinasjon av de to

Den soleklart beste planen er den Jason Hackett valgte, nr. 3, kombinerte sjanser.

Han tok ut trumfen i tre runder (satt 3-2) og tok en fjerde runde trumf også med avkast av en hjerter fra nord. Så dro han kløver knekt. Det er gratis, av og til dekker vest. Det kan man ikke forvente i skarpt selskap selv om det ofte er riktig å dekke honnør med honnør. Dette er en storeslem hvor motspilleren ser kløver 10 hos nord som hvis den gir ett stikk trolig er nok for spillefører. Så vest bør ikke dekke. Vest la altså liten kløver og Hackett stakk med esset. Så kløver konge og kløver til stjeling. Hvis kløver dame sitter singel eller dobbel er det allerede over, kløver 10 gir i så fall det trettende stikket. Det er en bra ekstra sjanse at kløver dame sitter tredje hos hvilken som helst motstander og kommer på idet kløver trumfes hos syd. Damen falt ikke tredje gang, og den siste sjansen – hjerterfinessen – var i den reelle muligheten.

Merk at Hackett tok alle sine vinnere før han spilte hjerter. Vest måtte ned på to kort før det skulle kastes fra nord. Med kløver 10 som trussel måtte vest holde kløver dame og derfor kun en hjerter. Idet hjerter ble spilt mot bordets A-Q fulgte vest med knekten, og da kunne han ikke ha hjerter konge siden hans siste kort var kjent, kløver dame. Hackett ba derfor om hjerter ess, finessen var på det tidspunktet meningsløs. Denne "show-up" situasjonen (vest må hvis han har hjerter konge på med den i to-kortsposisjonen) ga imidlertid ikke noen særlig ekstra sjanse i dette tilfellet, kun det helt usannsynlige at øst satt med hjerter konge singel hele tiden.

Øst tok til slutt beten med hjerter konge, N/S -100.

Slik så hele spillet ut:

6 ruter ble selvsagt vunnet ved det andre bordet og lag Botton tapte 16 IMP.

De såkalte GIB analysene som normalt står på spillstensilene, eller sammen med resultatene på nettet sier hvor mange stikk som kan vinnes på spillene. I dette tilfellet vil en slik computeranalyse fortelle at N/S kan vinne 7NT og 7 ruter (og også 7 spar (!) om ikke sparen hadde vært fordelt 5-2). Det er tretten stikk ved hjelp av en vellykket kløverfinesse (4-1-5-3=13).

Det betyr imidlertid IKKE at Hackett spilte feil!

En finesse (enten i kløver eller hjerter) gir en ren 50% sjanse. Kanskje har vest både kløver dame og hjerter konge, og da går det bra samme hvilken finesse som forsøkes. Det kan også hende ingen av dem lykkes, eller at en av de to finessene går bra. Å gjette på hvilken finesse som går vil uansett gi eksakt 50% sjanse. Å ta med seg muligheten for kløver dame singel, dobbel eller tredje (i ruterkontrakt) er en betydelig ekstra sjanse på toppen av de 50% hjerterfinessen gir.

Computeranalyser er «double dummy», dvs. med åpne kort. Derfor kan det godt hende at computerens vinnende variant gir soleklart dårligere prosentsjanse enn en spilleplan som går galt. Det betyr at slike analyser må tas med en klype salt. Det gir ikke noe svar på hva som er beste spilleplan i praksis, hvordan du burde ha spilt. Hvis du spiller på beste prosentsjanse vil du det lange løp få flere poeng enn om du gjetter på en spilleplan som gir mye mindre sjanse.