DAGENS SPILL 3.4.

I den spilleprøven du får idag handler det som så ofte om å tenke seg om noen sekunder etter å ha oppdaget den opplagte sjansen. Kanskje er det en tilleggsmulighet du kan prøve?

Ø/V har meldt seg opp i 6 hjerter, og N/S har ikke meldt annet enn pass. Nord spiller ut ruter 10.

Planlegg spillet.

Her ser det ut som om kløverfinessen må gå, en ren 50% sjanse. Før du tar den kløverfinessen, er det andre muligheter?

Sparfargen kan kanskje gi to stikk? Om du får fatt i ett ekstra sparstikk hos øst vil det kunne gi avkast for en kløver fra hånden (vest) og du slipper å ta kløverfinessen. Kanskje du kan vinne 6 hjerter selv om kløver konge sitter hos syd?

Når det er to sjanser for å vinne sin kontrakt er det viktig å få forsøkt begge sjansene. Kløverfinesse er helt klart hoved-sjansen, men hvorfor ikke prøve om sparfargen kan gi det ekstra stikket som du kan kaste en kløver på?

Hvis en enkel finesse er nok, men du har en annen sjanse, så bør den andre sjansen forsøkes først hvis ikke det kan bli fatalt å gjøre det. Så har du finessen i behold som siste sjanse.

Spilleføringen: Du kan ta utr trumfen og spille spar konge for senere å ta for damen og trumfe en spar. Da får du godspilt spar 9 om J-10 sitter tredje eller dobbel. Men det en bedre spilleføring. Syd kan ha spar ess og ikke mer enn tre spar.

Vinn med ruter ess i første stikk, da har du fortsatt to ruterinntak til øst som kan være fint å ha senere, det er jo der det mulige ekstra sparstikket er. Så trumfes ut, og det viser seg at syd har tre trumf og nord kun en. Du vinner tredje runde trumf med østs dame. Så spilles liten spar derfra.

Hvis syd har spar ess og fyker opp med det har du allerede to sparstikk og kan kaste unna en kløver fra vest på spar dame.

Om nord vinner med spar ess over kongen og spiller kløver må du forsøke finessen. Det er dog en annen (liten) mulighet, å gå opp med kløver ess og spille spar dame fulgt av en stjeling. Det lykkes kun om spar J-10 sitter tredje slik at nieren blir godspilt som er en mindre sjanse enn at kløver konge sitter i saksen.

Idet du spiller spar mot kongen, følger syd med spar 8. Du legger kongen som vinner stikket, nord følger med fireren. Da fortsetter du med spar, nord legger toeren og du forlanger nieren. Syd vinner med knekten. Det er fint at syd er inne, for nå får du ikke kløver gjennom øst og må ta finessen, den sjansen har du til gode til senere.

Syd fortsetter med ruter og du er inne hos øst. Nå stjeles spar 7, og hvis du er heldig (og får som fortjent etter en god spilleføring) kommer esset på!

Spar dame er godspilt og gir avkast for en kløver så den finessen i den fargen må ikke lykkes for å vinne 6 hjerter.

Du vinner på denne måten om syd har spar ess tredje, eller spar ess dobbel (samt i noen tilfeller om spar J10 sitter tredje også).

Slik satt det fra start da dette spillet forekom:

Nord kunne beita 6 hjerter ved å spille ut kløver, men hvordan kunne han vite det?

I en lagturnering var nesten 80% av Ø/V-parene i slem. Omtrent halvparten av dem gikk bet etter ruterutspill! De simpelthen tok ut trumfen og tok kløverfinessen, en bet.