DAGENS SPILL 15.4 (fra HJBK sin Påskecup)

Helgeland Juniorbridgeklubb (HJBK) arrangerte 1.påskedag PÅSKECUP på BBO. Det deltok 76 par som spilte 27 spill.

Vinnere ble Svein Gunnar Karlberg og Alexander Flakstad, Båsmo BK.

Her et spill fra påskecupen.

Makker passer, og nord åpner med 1 ruter. Hva blir din melding?

Noen vil melde inn 1 spar, andre bruker Michaels Cuebid, dvs. 2 ruter som viser minst 5-5 i major.

Begge deler er greit, men hvis man bruker Michaels med 6-5 og 5-6 hender er det best om man er så sterk at det sjette kortet i en farge kan bli vist med en melding til senere. Med ordinære Michaels-hender er det best å vise kortene tvert, så la makker ta avgjørelsene senere. Det er han som vet om vi har god tilpasning, eller ikke!

Fordelen med Michaels er at begge fargene blir vist med det samme, og det kan være fint om makker har tilpasning til den fargen du ikke viser umiddelbart hvis det meldes inn i sekskortsfargen. Hvis du melder inn 1 spar her ønsker du senere være med en gang til for også å vise hjerteren, spørsmålet blir bare hvor høyt tør du gjøre det.

Slike hender kan være veldig spillesterke om det finnes tilpasning. Da kan det stå massevis av stikk med få honnørpoeng til sammen. Men tofargede hender kan også være farlige om det ikke er særlig med trumftilpasning i noen av fargene.

Som så ofte med denne typen hender var det flere som ble for ivrige med disse kortene. Slik så hele spillet ut:

N/S kan vinne 3 grand siden Ø/V ikke kan ikke få fatt i mer enn fire majorstikk. N/S har også 5 ruter i kortene, der tapes til de to majoressene. Det er imidlertid kun ti toppstikk i ruterkontrakt hvis trumfen tas ut i tre runder, ni minorstikk og ett ekstra trumfstikk med en stjeling på syds hånd. Det er flere muligheter til å kunne vinne det ellevte, og en variant etter at øst har fått for spar ess er å presse ut østs spar dame mot trumf slik at spar 10 eller knekt gir stikk.

Både 5 ruter og 3 grand var populære kontrakter. Det var omtrent like mange som vant 5 ruter som gikk bet.

Vinnerparet fikk tak i ti stikk i grand, og det ga +15 av 37 oppnåelige.

Toppen Ø/V gikk til Jim-Thore Thoresen og Gisle Skjold fra Målselv BK som vant 2 spar doblet (+470). Det maksimale i sparkontrakt med beste motspill er åtte stikk. Det skal imidlertid ikke mye til før det blir færre stikk. Merk at begge majorkongene er singeltoner, og gjettes litt feil i majorfargene kan det bli nitrist både i spar- eller hjerterkontrakt, kanskje på et høyt trinn doblet. Det fikk noen Ø/V-par erfare.

Toppen N/S gikk til Steinar Svalstad-Carsten Gunnarstorp fra Bridgekameratene som noterte +1400 i motspill mot 4 hjerter doblet. Det er kun fire stikk til spillefører, og en annen spillefører fikk samme antall i 2 hjerter doblet (+800 til N/S). Mellom de to scorene var det ett N/S-par som noterte +1100 i motspill mot 4 hjerter.