DAGENS SPILL 5.4.20

MELDEPRØVE

Dette spillet er først og fremst en meldeprøve du kan prøve deg på, men en bra konvensjon beskrives også. Dessuten kan du vurdere hvor god slem det eventuelt er i dette tilfellet, og ta stilling til utspillsprøven vest fikk ved det ene bordet. Det er lett å være kategorisk når det gjelder utspill hvis man er tilskuer og ser alle kortene. Ved bordet er det ikke så lett…

Forskjellige system fører til forskjellige meldesekvenser. Er man i slemsonen kan det gå på ulike måter, og den endelige avgjørelsen – slem eller stoppe i utgang – blir tatt med grunnlag i hva slags informasjon som er formidlet. Hvis ikke systemet, eller valg av meldinger gir så god informasjon blir det mer gjetting. Det kan selvsagt gå bra likevel, både om man er optimistisk og «gambler» slem og hvis det sikre tas, det stoppes i utgang.

Hvordan ville du og din favorittmakker meldt disse kortene som er hentet fra den tidligere nevnte kampen mellom Australia og New Zealand denne uken?

Ved vårt bord startet det australske paret med at syd sa 1 kløver – Presisjon – minst 16 poeng. Nord sa 2 ruter som var et spesialsvar og viste balansert, positiv hånd (8+HP). Slike varianter i systemet kan føre til at det blir annen spillefører enn ved det andre bordet, for eksempel her om det blir ruterkontrakt. Da får motsatt motspiller utspillet enn ved det andre bordet , og han kan tilfeldigvis ha kort som gjør at han treffer utspillet, eller bommer. Sånne tilfeldigheter kan gi svingspill og avgjøre både enkeltspill og kamper.

I dette tilfellet viste åpneren hjerterfargen, og de fant hjertertilpasningen. Da syd på et tidspunkt meldte 4 hjerter følte ikke nord at han hadde noe særlig ekstra og passet.

Er dette en bra slem?

Vel, det er i alle fall en brukbar 6 hjerter. Hvis hjerter konge er plassert hos øst er slem nedlegg, faktisk står ofte 7 hjerter da. Lilleslem har i teorien 50% sjanse (en finesse), men det er med spar ut. I praksis har sånne slemmer bedre sjanse enn femti-prosenteren finessen gir. Hvis ikke det kommer sparutspill har nemlig spillefører bedre tid. Selv om trumffinessen ryker vil det bli tolv stikk fordi en spar kan kastes på den fjerde ruteren senere.

Ved vårt bord noterte spillefører +680 i 4 hjerter etter kløverutspill. Vi visste det kunne bli uavgjort spill, eller 1 IMP til dem (+650 etter spar ut), eller vi kunne enten vinne eller tape spillet med 13 IMP hvis det ble meldt slem ved det andre bordet. Så her kunne det bli et stort svingspill!

Våre lagkamerater spiller «standard», dvs. syd måtte velge mellom 1 hjerter og 2 kløver i åpning. Hva synes du om det?

Det er litt lite for 2 kløver som utgangskrav. 1 hjerter føles dog som en undermelding. Det går imdilertid sjelden pass rundt, men det kan bli vanskelig å få vist verdiene sine senere.

Syd åpnet med 2 kløver, og meldingene startet slik:

Meldingene så langt krever en forklaring. Etter standard-starten 2 kløver-2 ruter (avventende) sa syd 2 hjerter som i deres system er tvetydig. Det er konvensjonen «Kokish» hvor 2 hjerter enten er vanlig hjertermelding, eller en 25+HP grandhånd. Over 2 hjerter er 2 spar fra svarhånden nok en avventende melding for at åpneren skal kunne få vist hva han har. Fordelen med «Kokish» er at åpneren får vist sin råsterke grandhånd (25+, balansert) lavere enn om han må hoppe til 3 grand i andre runde. Hvis han nå over hvilemeldingen 2 spar sier 2NT viser det at han har den balanserte stålhånden, og svarhånden kan komfortabelt bruke Stayman (evt. Puppet Stayman) og overføringer. Hvis det i systemet må hoppes til 3 grand i andre melderunde med slike grandhender er det ikke så enkelt for svarhånden, 3 grand kan være riktig kontrakt, og da kan det bli feil å gå videre for å undersøke om majortilpasning.

Over svarhåndens 2 spar er alle andre meldinger enn 2NT naturlige og sier at han har hjerterfarge, minst femkorts farge (for eks. 3 kløver over 2 spar viser minst 5-4 i hjerter og kløver). Her meldte syd 3 hjerter og viste at han satt med lang hjerterfarge, nå minst sekskorts. Nord hadde bra kort og meldte 4 kløver som var kontrollmelding (første eller andre rundes kontroll) og lovte hjerterstøtte. Syds 4 ruter var også kontrollmelding. Hva ville du meldt nå med nords kort?

Nord er for sterk til å bare si 4 hjerter. Jeg synes Ashley Bach fant en god og beskrivende melding da han sa 5 kløver. Det lover nå A-K i kløver, han har jo kontrollmeldt fargen en gang allerede. Det viser at han er litt for sterk for bare 4 hjerter, men også at han ikke har noe annet å si. Altså benekter han sparkontroll, og han sier også (normalt) at han ikke har nok verdier til å ta kommandoen med 4 grand – Key Card Blackwood. Altså har nord vist omtrent akkurat hva han har med 5 kløver.

Etter dette havnet N/S i 6 hjerter.

UTSPILLET

Vest som skulle spille ut mot 6 hjerter ble den avgjørende spilleren i dette spillet. Han valgte kløver. Det var imidlertid feil, sparutspill beter slemmen.

Spillefører tapte kun ett stikk i trumf og hadde tid til å bli kvitt spartaperen på ruter. Laget vårt heldig denne gangen, 13 IMP inn i stedet for 13 ut hvis sparutspillet hadde blitt funnet, 26 IMP i sving.

Det er når man ser alle kortene lett å si noe sånt som at det var fantasiløst av vest å ikke spille spar ut. Men det er ikke så lett ved bordet. Idet nord benektet sparkontroll og syd likevel gikk på til slem så har han sparen dekket, det spørs bare hvor godt den er dekket.

Med nords spar J10x kunne godt sparutspill vært fatalt om for eksempel syd hadde hatt AKx i spar.

Jeg tror veldig mange ville satset på spar ut?

Vest visste at blindemann ville komme opp med A-K i kløver, så hvorfor spilte han kløver ut?

Kanskje fordi han så for seg noe sånt som AKJx i kløver hos nord og ville tegne et bilde av at han ikke hadde kløver dame, for etter disse meldingene er det vel mer normalt å spille ut spar eller trumf enn unna en dame i en farge alle vet det kommer opp A-K i hos blindemann?

Jeg tror utspilleren tenkte omtrent slik: Han vet han trolig kommer inn på hjerter konge i andre stikk (finesse) og kan spille mer kløver. Det setter press på spillefører om han har noe sånt som AKx – AQJxxx – AK – xx på hånden mot J10x - 10xx - xxx - AKJx eller lignende.

Vel, som så ofte før, hva som er riktig utspill er og blir nokså tilfeldig i mange spill.

Ps. Konvensjonen «Kokish 2hjerter», eller «Kokish Relay» etter 2 kløveråpning er oppfunnet av kanadieren Eric Kokish som er en god spiller, men enda mer kjent som skribent, teoretiker og coach (bla. i en årrekke coach for det amerikanske landslaget). De som er nysgjerrige på den konvensjonen kan lese mer om den her. Merk at i den versjonen som der er beskrevet brukes direkte 2NT over svaret 2 ruter som 25+, 2NT via 2 hjerter viser 22-23 HP. Andre bruker 2NT etter først å ha meldt tvetydig 2 hjerter som den sterkeste NT-hånden. Det blir mest et avtalespørsmål.