Dagens (MOT)SPILL

Dette innlegget fikk tittelen Dagens motspill, men kunne like gjerne være kalt tiårets motspill da det forekom. Det var Geir Helgemo som utførte det. For meg og mange andre er han verdens beste bridgespiller.

Unge, talentfulle spillere SER oftere enn andre hva som er riktig uten nødvendigvis å ha lest om varianten, eller sett den før. Geir Helgemo viste tidlig sitt talent, og han var dessuten allerede som veldig ung godt «utdannet» i bridge og kunne alt som finnes av bridgeteori før han var 20 år.

Spillet forekom en gang på 90-tallet og ble publisert flere steder, men det er så vakkert at det godt kan tas med en gang til.

Geir Helgemo (øst) skulle spille motspill mot syds 4 ruter. Vest spilte ut spar, og syd vant med esset før han spilte nok en spar til øst. Geir tok for kløver oss. Hva tror du han spilte etter det?

Han la hjerter konge på bordet!

Slik så hele spillet ut:

Merk at hvis du ser på ruterfargen isolert sett kan den løses uten taper. Da må damen spilles fra nord. Den vinner stikket om ikke øst dekker, og idet knekten faller, kan det spilles liten til tieren fulgt av esset. Hvis øst dekker med ruter konge vinner esset stikket, knekten faller fra vest. Inne hos nord igjen kan det spilles liten ruter til åtteren!

Øst hadde meldt spar og vist gode kort og vest hadde sperre-støttet, så å finne rutervarianten var absolutt mulig.

I dette spillet vil en slik vellykket rutervariant kunne føre til at spillefører taper kun ett stikk i spar, ett i hjerter og til kløver ess.

Spillefører fikk ikke sjansen til å spille så godt (løse ruterfargen uten taper). Da Helgemo hadde tatt for kløver ess og skiftet til hjerter fra kongen tynt fjerde var syd sjanseløs. Skiftet tok bort inntaket til nord for tidlig. Spillefører stakk med hjerter ess og spilte ruter dame. Det  gikk konge, ess og knekten kom på. Spillefører måtte over til nord for å fiske opp østs gjenværende 9-x i trumf, men da han prøvde kløver til kongen stjal Geir og spilte hjerter. Vest vant det stikket med damen og ga øst nok en kløverstjeling, to bet.

Det vil ikke hjelpe spillefører om han lasjerer østs hjerter konge. Geir fortsetter da med hjerter rett opp i saksen til damen og esset. Etter det må spillefører gi bort ett stikk i hver farge, en bet. Hvis han prøver ruter dame dekker øst med kongen og syd med esset. Selv om knekten faller må øst få ett stikk for 9-7 siden spillefører ikke kan komme seg over til nord for å ta ruterfinessse med åtteren.

Det ville ikke fungert for forsvaret om det skiftes til liten hjerter i tredje stikk. Da kan kontrakten vinnes. Spillefører stikker vests dame med esset og drar ruter dame til kongen, esset og vests knekt. Så spilles simpelthen hjerter, og øst blir innspilt. Øst kan: 1) spille trumf, men da kan finessen med åtteren tas. 2) Øst kan spille hjerter, men da får nord komme inn og den dype ruterfinessen kan tas. 3) Øst kan spille spar, men da trumfes hos nord fulgt av ruter til åtteren.

Å slenge en ugardert honnør i bordet for å ta ut blindemanns honnør (som regel esset) kalles Merrimac Coup som kan være gullmotspillet om blindemanns ess er et nødvendig inntak til en lang farge som fortsatt ikke er godspilt. Dette spillet inneholder det enda mer spesielle Deschappeles Coup som er det samme som Merrimac, men også skaper et inntak hos makkeren.