GRATULERER, BOYE!

Boye Brogeland har fått plass i EUROPEAN BRIDGE LEAUGE HALL OF FAME!

Hall of Fame for europeisk bridge ble startet i 2017. Geir Helgemo var en av de første som ble innlemmet. Når er det altså to nordmenn i den selebre gruppen spillere som har blitt funnet verdige en plass i Hall of Fame.

Boye og Geir har jo i flere tiår vært blant de mest dominerende spillerne i verden. De to har faktisk spilt sammen og, men ikke mye. I 1995 vant de sammen historiens første VM for juniorpar (da ble det norsk sølv også, til Charlsen-Erichsen).

I fortsettelsen av de to HALL OF FAME medlemmenes utrolige bridgekarrierer har de spilt med andre, men mye på samme landslag, for eksempel da Norge triumferte med gull i 2007 (VM) og 2008 (EM).

I forbindelse med Boyes innlemmelse i Hall of Fame nevnes naturlig nok også hans bidrag i den heroiske kampen mot juks i bridgen. Fra EBL sin webside sakses dette:

 

 

 

DAGENS SPILL 14.4.: Har du og makker gode nok avtaler?

Dette spillet er fra DOWNUNDER CHALLENGE, en lagturnering på BBO.

Initiativtaker til den er australieren Peter Gill. Han har samlet et felt på 14 lag som skal spille fire mandager fra og med i går kveld. Det spilles Swiss Teams (nr. 1 og 2 spiller mot hverandre, nr. 3. og 4. osv.) og 14 lag er invitert. De fleste er fra Australia, men også lag fra Sør-Afrika, USA/AUS, Japan, China, New Zealand og England deltar.

Makker Nick Jacob og jeg spiller på lag med to spillere fra New Zealand, men begge bor i Australia (lag KIWIS).

I går kveld møtte vi et lag som på papiret ikke er svakt med noen spillere som har vært, og/eller er på australske landslag. Men i går var de veldig svake, for kampen ble vunnet klart selv om vårt lag bommet i flere av de 20 spillene. Kampens siste spill som du her skal få se var en nitrist avslutning på kampen for australierne etter at de tidlig hadde tatt ledelsen i kampen før de falt helt sammen.

Har du og makker gode avtaler når det gjelder 2 kløveråpning (eller 1 kløver om dere spiller med sterk kløversystem) som motparten melder inn mot?

Det er sannsynligvis riktig å avtale det nokså enkelt, slik at om svareren har en positiv hånd med minst femkorts farge så meldes den umiddelbart. Ulempen med sterk 1 kløver (også 2 kløver) er at egen side først ikke viser noe annet enn styrken, og hvis motparten har kort de kan sperre med kan det bli ubehagelig høyt før den sterke hånden og makkeren aner om de har noen trumftilpasning. Da blir det gjettverk. Vi kan og bør ha noen gode avtaler her, for eksempel i denne situasjonen, og de videre meldingene etterpå:

Hvis motparten melder inn en farge, kanskje med hopp, bør vi avtale hva dobler og pass betyr. Det vanligste er sikkert at dobler fra svarhånden viser verdier (positiv hånd) uten en farge (5+ kort). Noen bruker det motsatt, i alle fall etter 2 kløveråpning som er utgangskrav, slik at dobler viser negativ hånd (0-4 eller 0-5) mens pass er krav og viser en jevn, positiv hånd. (Pass kan også være straffepass om man sitter bak med mye i den fargen de meldte inn, og planlegger å gjøre om åpnerens eventuelle opplysende dobling til straff.). Men altså, hvis svarhånden har en bra farge (minst 5) og positiv hånd bør han etter min mening melde den med det samme!

Ved vårt bord åpnet vest med sterk, kunstig 1 kløver, og jeg (nord) hoppet inn med 2 spar. Øst doblet (6+ poeng), og min makker (syd) sa 4 spar. Nå var Ø/V kommet i den ekle situasjonen som skjer ganske ofte etter sterk 1 kløver, de vet de har en del poeng til sammen, men de har ikke fått vist noen av fargene sine.

Hva ville du meldt med vest sine kort nå?

Her må det avtaler til. Vest tenkte antagelig at å spille mot 4 spar udoblet er umulig etter dette. Det kan jeg være enig i. Han sa derfor pass og forklarte det som sterkere enn dobler (på BBO alerteres egne meldinger, men bare motspillerne ser forklaringen). Makkeren har en sjanse til og må melde noe, tenkte nok vest. Men så gikk det utrolig nok pass rundt. Øst og vest var åpenbart ikke på bølgelengde. Øst hadde kun en lusen sekspoenger hvorav spar dame dobbel var 2 av poengene. Likevel, han må vel doble eller melde i en slik situasjon selv om åpningen viser «kun» minst 16 poeng?

Etter 2 kløver som utgangskrav vil det i alle fall være helt opplagt at åpnerens pass er krav til en annen melding enn pass.

Ø/V gikk glipp av en bra slem i hjerter eller ruter, normalt avhengig av at en av to finesser går. Å spille mot 4 spar udoblet er smått pinlig, men slik kan det gå når avtalene ikke sitter selv om dette kanskje like mye handler om dårlige vurderinger.

Selv om vests pass er definert/avtalt som krav, er det spørsmål om det er beste melding med vests kort i denne situasjonen. Vest vil i slem. Å si 5 hjerter kan bli feil, makkeren kan godt passe med dobbel hjerter. Da kan de kanskje ha misset en fin lilleslem i en minorfarge. En mulighet er 5 grand: «velg en slem». Da ender de i 6 ruter i dette tilfellet, og det er en fin slem.

En annen mulighet for vest over 4 spar er 5 spar, motpartens farge. Forskjellen på de to kravmeldingene 5 spar og 5NT bør også være definert.

Uansett, spillet illustrerer godt at avtalene må være i orden. Det gjelder også om det er 2 kløveråpning som er mer vanlig i Norge, og så kommer det heftige motmeldinger.

Dagens tips: Ta en prat med din faste makker om hvordan dere gjør det etter innmelding mot 2 kløver!

Er åpning 2 kløver riktig med vest sine kort?

Jeg synes ikke det selv om hånden er kruttsterk. Det fungerer antagelig bedre å starte med 1 hjerter. Med våre lagkamerater Ø/V ved det andre bordet gikk det slik:

Det ble en god start med åpningen 1 hjerter fra vest. Å få vist fargene tidlig og finne tilpasning er alltid bra!

Over nords 1 spar var østs 3 hjerter sperremelding med minst fire trumf (typisk 3-6 poeng). Det var nok for vest som over syds 4 spar avsluttet meldingene med en praktisk 6 hjertermelding. Den stod, 15 IMP til lag KIWIS.