ALT INTERNATIONAL - De norske til finalen!

Thomas Charlsen og Thor Erik Hoftaniska sitt lag de Botton skal fredag spille finale i ALT INTERNATIONAL, lagturneringen som spilles på BBO. Vi regner jo Artur Malinowski som litt norsk også, mens resten av laget er engelske Jason Hackett, Alexander Hydes og Janet de Botton. De slo vinnerlaget i grunnspillet (lag BLASS, Polen/Nederland) med 43 IMP i semifinalen og møter lag STREET i finalen.

Dette spillet er fra grunnspillet, de Bottons kamp mot Nederland.

Øst visste de hadde 5-3 tilpasning i hjerter, men likevel passet han på 3 grand. Thor Erik (nord) spilte ut ruter dame. Thomas fulgte på med knekten og spillefører stakk andre gang før han spilte hjerter ess og mer hjerter i et håp om singel honnør hos nord. Ikke akkurat veldig inspirert spill, og det førte også til to bet ganske raskt, +200 til de Botton. Ved det andre bordet spilte Hackett-Hydes 4 hjerter som ble vunnet, 13 IMP.

Ser du hvordan spillefører i 3 grand kunne gjort det bedre?

Det er en bra plan å spille på kløveren. Men det holder antagelig ikke om han legger ned en honnør. Vinnervarianten som selvsagt er vanskelig både å komme på og så velge er etter å ha vunnet med ruter ess i andre stikk spille liten kløver. Det kan unektelig være dumt om nord for eksempel har singel kløver dame. Men se hvilket fint spill han får om han gjør det. Hvis det går liten kløver til knekten og damen (syd gjør det bedre om han ligger unna) fulgt av hjerterskift. Vest vinner med esset og spiller kløver til tieren, kløver til finesse med åtteren og så to store kløver til. Dette blir situasjonen etter de stikkene:

Nord har blitt fullstendig skviset på alle kløverstikkene. For å kunne holde spar og hjerter har han måttet kvitte seg med flere ruterstikk. Dermed har ikke lenger nord nok stikk til å bete kontakten, og spillefører kansimpelthen gi bort ett hjerterstikk - utgang til notering!

Det andre spillet er fra semifinalen, og vi definerer det som et av disse KJEDELIGE UAVGJORTE SPILLENE .

Thor Erik og Thomas vurderte godt og meldte 7 kløver. Hvis de hadde fått spille den ville de notert +2140, spilleføringen ville vært en formalitet. Ø/V (Brink-Drijver) var imidlertid gode her og stampet i 7 ruter. Det kostet 1400, en kanonstamp mot 7 kløver som står. Hvis nord hadde visst at syd har hjerter dame kunne han meldt 7 hjerter, men det er umulig i praksis.

Ved det andre bordet fant imidlertid ikke lag BLASS sitt N/S-par storeslemmen, og Ø/V lot dem spille 6 kløver. Det ble +1390 til N/S - uavgjort spill!

Det er nesten sånn at Hoffa-Charlie hadde fortjent at det var BAM turnering, da ville differansen +10 gitt vunnet spill...

 

DAGENS SPILL 9.4. (to spill)

Lagturneringen ALT INTERNATIONAL pågår på BBO denne uken. Åtte inviterte, internasjonale lag deltar.

Etter to dagers spilling leder et polsk-nederlandsk lag (BLASS), mens laget med norsk innslag (Hoftaniska, Charlsen og Malinowski) ligger på 2.plass. Etter grunnspillet blir det semifinaler og finale.

Vi tar med et par spill fra gårsdagens spilling.

Vest ved det ene bordet var vest i 4 hjerter og fikk spar 8 i utspill fra nord. Nord hadde meldt ruter, og syd meldt spar.

Syd vant med spar ess og fortsatte fargen. Nord fulgte med syveren.

Med hvilken sparhonnør vinner du stikket, og hva blir fortsettelsen?

Spillefører stakk med spar konge i andre stikk og spilte hjerter til nieren fra nord, damen og esset. Derfra kom spar som nord trumfet med hjerter 10. Nord spilte deretter liten kløver. Jeg kan røpe at kontrakten nå står om hjertersitsen tippes.

Siden nord har fulgt med nieren og trumfet med tieren er det en mulig finesse hos vest med K-8, hvis syd har igjen J-x og nord er fri for trumf. Hvis det er riktig å ta den finessen satt syd med tre hjerter, A-J-x, og nord 10-9 dobbel fra start.

Alternativet er å spille hjerter konge som er riktig om nord startet med tre trumf, for siden han har trumfet en gang sitter i så fall de gjenværende trumfene 1-1.

Hva ville du gjort?

Spillefører stakk kløverskiftet med kongen og la ned hjerter konge. Slik satt det:

Dermed tapte spillefører tre (!) trumfstikk: ett til esset, en stjeling hos nord og til trumfknekten som sammen med spar ess ga en bet.

Var det feil spilt?

Slik han spilte ble det et ekkelt valg. Noen vil si spillefører burde tippet riktig, og de argumentere kanskje med såkalt «restricted choice»-teori. Idet nord trumfet sparen brukte han tieren. Hvis han hadde hatt J-10-9 fra start (hadde fulgt med nieren allerede), kunne han valgt å trumfe med knekten og beholdt tieren. Med 10-9 dobbel fra start hadde ikke nord noe valg i det han trumfet, han måtte trumfe med sin siste trumf, tieren - restricted choice.

Å tenke slik gir imidlertid ingen garanti, det er og blir et valg.

Det var imidlertid en annen måte å vinne kontrakten på, og den spilleføringen tror jeg er best. Hvis spillefører vinner i andre stikk hos øst og spiller liten trumf mot kongen kan det ikke gå galt med den aktuelle sitsen. Om syd hopper opp med trumfesset for å gi makkeren stjeling blir det kun to trumfstikk til N/S. Og legger syd liten trumf vinner kongen stikket, så nok en trumf. Dermed får ikke nord noen stjeling, og forsvaret vinner kun to trumfstikk og for spar ess.

Den spilleføringen går også bra om nord har trumfesset, hvis fargen sitter 3-2. Om nord har tre hjerter og syd esset, blir det esset dobbel hos syd. Liten til kongen fulgt av mer hjerter gjør med slik sits at de kun kan få for mer enn esset og en stjeling.

Ved det andre bordet spilte øst 4 hjerter. Kløver 10 kom ut. Spillefører hadde ingen store problemer og tapte kun to trumfstikk og til spar ess.

Som fortalt i går fikk polakken Kalita til et nydelig motspill mot 1 grand doblet. Her skal du få se samme mann få til en fin spilleføring i en av gårsdagens kamper.

Nord kunne i andre melderunde hoppe til 3 kløver over 1 grand fordi parets åpning med 1 i farge er begrenset til 16 poeng. Dette er derfor maksimum for dem. Nord har dog bare 13 HP, men fargene er så gode (stikk!) at hånden er klart mer verd. Syd hadde en bra hånd for 1NT-svaret og fine stoppere i rødfargene, og foreslo 3 grand.

Det er en knallhard utgang, dog med sjanser. Hjerter 8 kom ut til syds knekt. Kalita gikk på sparfargen, og vest stakk andre gang før han skiftet til ruter dame. Spillefører hadde nå åtte sikre (4-1-1-2=8). Kalita stakk med ruter ess og tok sine toppstikk. Etter det så det slik ut:

Nå ble det spilt kløver for nord, og fra syd forsvant ruter 9. Vest vant med kløver knekt og kunne ta ett stikk i ruter, men så måtte han spille hjerter som ga syd for hjerter konge, det niende stikket.