VIDEO: 1 grand, eller åpning med 1 i farge?

I denne opplærlingsvideoen som varer ca. en halvtimes tid handler det om valg av åpningsmelding når både 1 i farge og 1 grand er mulig.

Hva med femkorts major? Semibalanserte hender? 2-2-4-5 fordelinger? Sekskorts minorfarge?

Dette kan være litt et stilspørsmål, om hvor ofte det bør åpnes med 1 grand, og når det i stedet er best å velge åpning med 1 i farge.

Noen kvir seg litt for å åpne med 1 grand, andre gjør det kanskje litt for ofte.

I denne videoen får du noen argumenter for en stil som kanskje medfører litt hyppigere grandåpninger enn det du kanskje er vant med.