Søndagens største svingspill?

I en kamp på BBO på søndag kom et sjeldent stort svingspill. Først kan du ta meldeprøven han som hadde fått utlevert den mest spesielle hånden fikk.

                                                     ØST

                                      

Med vest som giver og alle i sonen åpnet vest med 1 kløver, og nord meldte inn 1 spar. Nå viser øst hjerterfargen (han som satt øst sa 2 ruter som for dem viser hjerterfarge i den posisjonen). Selvsagt kom det en høy melding fra syd: 4 spar! Det gikk to passer, og det var øst sin tur igjen.

Noen forslag?

Selv ville jeg sikkert sagt 6 ruter. De er klart at det kan godt stå i storeslem her, men når meldingene har tatt av så voldsomt som dette er det ofte greit å velge en slags middelvei. Lilleslem i en av rødfargene er sannsynlig, og selv om storeslem kan stå er det ikke helt sikkert det står i 6 ruter eller 6 hjerter engang.

Han som satt med østs kort ville ikke helt gi opp storeslem og sa 5 spar. Ikke usannsynlig kommer vest til å melde 6 kløver, og da sier øst 6 ruter. Ved å melde slik har han avgitt en storeslemsinvitt med begge de røde fargene.

Da kom det imidlertid nokså uventet 6 spar fra makkeren!

Hva betyr det?

Han må ha fin-fin tilpasning til en av de røde fargene og tror på storeslem, men sier med den uvanlige overmeldingen av motpartens farge på sekstrinnet (!) at det ikke er sikkert vi skal spille i en av de røde fargene likevel.

Hvorfor ikke?

Vest har nok støtte en plass, men har må ha en god kløverfarge som han tror kan være alternativet som trumf. Øst kunne sagt 7 kløver med for eksempel 0-5-5-3, men er selv ikke med på makkerens forslag det med dette. Han sa 7 ruter som vest korrigerte til 7 hjerter.

Storeslem i hjerter er bra, og jeg synes Ø/V meldte godt. Siden vest var den første som meldte hjerter, og det på syv-trinnet (!)  ble vest spillefører (øst viste jo hjerter med 2 ruter i første melderunde).

Spar knekt kom i utspill fra nord. Hvordan ville du spilt?

Jeg har ikke analysert så veldig på hva som er beste spilleplan her, det kan du pusle litt med selv når du får hele spillediagrammet. Men det er antagelig greit nok å satse på at kløveren går? Han spilte derfor en stor hjerter fra øst etter å ha truffet utspillet med hjerter 8 (viktig å bevare hjerer 2 da det kan være ett ekstra inntak til vest på hjerter 7 om trumfen sitter 3-1 hvis nieren sitter singel). Etter en trumfrunde var han allerede bet. Hele spillet så slik ut:

Siden trumfen satt 4-0 kunne ikke kløverfargen utnyttes.  Litt uflaks, kanskje?

Kontrakten kunne dog vært vunnet, og det er ikke en helt usaklig spilleplan hvis det satse på å trumfe ruter. Sitter den fargen ganske greit (4-2 er fort nok) kan den godspilles, og østs hånd blir god. Spilles ruter ess og ruter til stjeling får han et nytt valg idet det viser seg at nord har fem ruter med kongen. Å ta for kløver konge og så spille trumf kan gå bra noen ganger, men etter å ha trumfet en ruter må i så fall trumfen sitte 2-2, og det går helt galt å skifte fot siden trumfen sitter 4-0. Han får ikke fatt i alle kløverstikkene. Siden nord har vist fem ruter og minst fem spar sitter fort enten kløveren eller hjerteren skjevt. Så om han fortsetter å trumfe ruter går det faktisk bra på en nokså heldig måte. Tre ruter kan stjeles hos vest, og to ruter kastes på A-Q i kløver mens syd fortsatt har trumf, for han følger jo tre ganger kløver!

Spillefører gikk altså en trist bet, +100 til N/S.

Ved det andre bordet meldte Ø/V direkte dårlig. Vest åpnet med en overvektig 3 kløver (men det viste visst 10-13 og lang kløver), og øst sa 4 hjerter direkte. Spillet gikk fort, og i utgang valgte han trumfe sine ruter hos vest. Da endte det med tretten stikk, Ø/V +710. Det tror jeg nok Ø/V trodde var et tapt spill, men bridge er ikke alltid helt rettferdig.

De var altså de som meldte godt som måtte innse de tapte 13 IMP. Om storeslemmen hadde blitt vunnet ville det blitt 17 IMP den andre veien. Hele 30 IMP i sving på ett spill er sannelig en sjeldenhet!