HOFTANISKA og CHARLSEN til topps i ALT INTERNATIONAL!

Det engelsk-norske laget De Botton vant finalen i ALT INTERNATIONAL, den internasjonale lagturneringen som ble spilt på BBO denne uken. De slo lag STREET med 38 IMP i kampen som gikk over tre sett x 12 spill. 

I tillegg til Thor Erik og Thomas regner jo vi nordmenn (når det passer slik...) Artur Malinowski som nordmann også . De andre på vinnerlaget var Janet De Botton, Alexander Hydes og Jason Hackett, alle fra England.

Vi tar med noen fine spill fra kampen.

Her var Hoftaniska i 4 hjerter etter at Charlsen valgte en god melding (4H) da han ble presset til å melde over 3 spar. Det ble samme kontrakt ved det andre bordet.

Singel ruter kom ut ved begge bord, liten fra syd, vest la syveren og damen vant stikket. Thor Erik tok for A-K i kløver og spilte hjerter 10. Øst stakk med kongen og underspilte pent A-Q i spar til vests konge. Derfra kom ruter konge som presset ut esset mens øst kunne trumfe. Men så var det slutt. Øst prøvde spar ess som nord sjal, så trumf til damen. Siden trumfen nå var ute fikk "Hoffa" kastet begge sine rutere på kløver, +420.

Ved det andre bordet tok nord kun en kløverhonnør før han spilte ruter ess. Da stjal øst og skiftet til trumf. Dermed var det helt farvel til syds kort, kløver ess blokkerte. Det ble en bet med to rutertapere og en trumftaper (kongen) i tillegg til den lille trumfen øst hadde vunnet stikk for. Med en bet ved det bordet var det 10 IMP til De Botton.

Noe senere kom et spill som ligner mest på en ren henrettelse utført av Hoftaniska-Charlsen.

Da Charlsen doblet 3NT var det opplagt han hadde spar bak bordets første meldte farge siden han doblet, for ellers ville han meldt et eller annet tidligere, for han må jo ha gode kort. I slike situasjoner er det ofte riktig å spille ut sitt høyeste kort i den fargen makker ber om utspill, og nettopp det gjorde Hoftaniska.: spar knekt! Det fikk en nydelig effekt.

Det gikk spar knekt, konge ess før Charlsen skiftet til hjerter 8 (invitt inni spillet). Vest la damen stukket med nords konge. Spar 9 ble spilt derfra til tieren og damen. Østs syver er en slags stopper fortsatt, men syd spilte ikke mer spar. Han hadde jo full kontroll på beten med ruter ess og sparstikket sitt, så han spilte mer hjerter som vest stakk med esset. Så la han ned kløver konge og kløver knekt som ble dekket med damen og esset. Nord har kløverstopper med 9-x, men det er en finessekombinasjon i fargen hos øst (10-8) hvis vest kan få komme inn. Spillefører forsøkte ruter fra bordet. Charlsen stakk med esset og spilte hjerter til Hoftaniska som tok to hjerterstikk før han spilte spar. Nå hadde de norske paret en sjelden sparfinesse i motspill, syds 8-4 over østs 7-2! Med to sparstikk til endte blodbadet med fire doblede i faresonen, +1100!

Spillefører kunne sluppet billigere om han hadde spilt kløver knekt i fargens første runde. Da har han inntak på kongen om nord dekker, og får fatt i fem kløverstikk. Det blir likevel tre bet etter å ha tatt ett stikk i hjerter og fem i kløver, men da han ikke fant kløverspillet ble det altså enda verre. 

Ved det andre bordet doblet også syd 3 grand, men nord spilte ut spar 2. Etter liten fra øst var det vanskelig for syd å legge åtteren. Han brukte damen. Kontrakten var jo nokså håpløs uansett. N/S fikk tak i to bet, +500 som de sikkert ikke var så misfornøyde med det selv om de så de kunne ha fått mer. Men +500 var for lite, og spillet ga 12 IMP til lag De Botton.

 

DAGENS SPILL 10.4.

Her er en spilleprøve som kanskje ikke er alt for komplisert, men vest ved det ene bordet rotet seg vekk da spillet forekom i eliteturneringen ALT INTERNATIONAL på BBO.

Spillet er hentet fra grunnspillets kamp mellom MILNER (USA) og De BOTTON (England/Norge). Det var sponseren for det amerikanske laget som førte kortene i 7 hjerter (vest) uten at motparten hadde meldt noe som helst.

Nord spilte ut kløver som ble vunnet med esset. SPILLEPLAN?

Den enkleste måten å vinne denne kontakten på er antagelig å spille god sparfargen. Det kan bli vanskelig hvis den sitter 5-1. Uten å ha fundert alt for lenge på det her har jeg kommet til at dette må være en bra plan:

Stikk med kløver ess. Spill hjerter 3 til tieren og ta A-K i spar fulgt av spar som trumfes med esset. Hvis sparfargen sitter 3-3 kan du nå ta ut trumfen, om nødvendig i fire runder - hånden (vests kort) står!

Hvis sparfargen ikke er godspilt etter dette må mer til. Da må du komme deg over til vest for å trumfe en spar til. Du kan stikke over den nest siste hjerteren med kongen, stjele en spar, så stjele en kløver til hånden for å ta ut trumfen. Sitter spar 4-2 må trumfen sitte 3-2 etter den spilleføringen. Det kan være det er andre interessante spilleplaner (for eksempel satse på ruteren?) som muligens kan gi bra sjanser her, men å spille som beskrevet gir veldig bra muligheter. Og det ville enkelt gitt tretten stikk slik det satt:

Merk at Sabine Auken hoppet inn med 3 kløver som nord, mens som allerede nevnt nord ikke meldte i det hele tatt ved det andre bordet.

Hoftaniska tok en tøff, men grei sats da han over vests 3 hjerter smalt til med 7 hjerter. Det kom trumf ut ved det bordet. Thomas stakk på hånden og simpelthen godspilte sparfargen med en stjeling. Like etterpå noterte han +2210.

Millner fikk altså kløver ut mot sin storeslem. Da vant han med esset og trumfet en kløver før han satte i gang med sparefargen. Idet han trumfet spar hos øst var han blitt farlig kort i trumf, for han hadde nå 3-3 tilpasning og syd satt med fire trumf. Etter en sparstjeling som godspilte fargen var han plutselig avhengig av 3-2 i trumf. Han tok to runder, og så kollapset det hele - to bet!

Plus 200 var sammen med 2210 verd uvanlige 20 IMP for de BOTTON. Amerikanerne vant likevel akkurat den kampen, men det er De Botton som skal spille finale på fredag mot lag STREET.