"Det skal ikke skje, men..." (et spill fra 1.divisjon)

Av og til må det noteres doblet kontrakt vunnet av motparten. Hvis det er en utgang er det ikke så ille, dårlig spill selvsagt, men slikt skjer. Minus 590 eller 790 kan godt forekomme, for eksempel hvis vi hadde kortene, men litt ekstrem fordeling osv. gjorde at det faktisk stod i 4 hjerter eller 4 spar doblet. Og om ikke kontrakten var pådyttet er det ofte uavgjort spill, eller et ikke så ille tapsspill mot 420/620 ved det andre bordet. 

Så er det de scorene av type -670 eller -730, dvs. doblet delkontrakt som føk hjem. Det er litt mer "katastrofe" om en skal kunne bruke et så sterkt ord om bridge, og noen sier "Det skal ikke skje i lagkamp". Men det skjer, og noen ganger er det ikke så unaturlig. Selv de beste spillerne i verden må notere slike scorer i favør motparten av og til. I parturnering er det langt i fra unormalt. Da er det noen ganger en grei sats å doble deres delkontrakt hvis man for eksempel er ganske sikker på at egen delkontrakt står, og -50 eller -100 for en udoblet bet neppe vil gi noen gladscore. I lagkamp derimot, er det alt for kostbart å doble en delkontrakt hvis den fyker hjem siden det gir så mange IMP. Men likevel skjer det som sagt.

Her et litt dramatisk spill fra kampen mellom Hordaland 1 og Møre og Romsdal 1 i 1.divisjon i helgen.

Du sitter øst, syd er giver og alle i sonen:

Syd åpner med 1 kløver, vest melder inn 1 hjerter og nord sier 2 kløver som viser vanlig høyning (6-9), men normalt med minst femkorts kløver siden åpningen ikke lover fire-korts farge. Du passer, det samme gjør syd før makker kommer tilbake med 2 ruter. Både nord og du passer, men syd gir seg ikke og sier 3 kløver - pass - pass til deg. Dobler du?

Innledningen i dette innlegget har vel gitt deg et hint om at det er grunn til å trå varsomt her, men i praksis er det vel menneskelig å doble 3 kløver. Du sitter bak femkortsfargen, og makker har meldt to ganger i faresonen. Det er vel kanskje et lite moment at syd maktet å si 3 kløver med det som trolig er en tre-korts farge som dermed sikkert er en ganske bra fargekombinasjon, men likevel...

Og med Hordaland 1 som Ø/V doblet øst 3 kløver før det gikk pass rundt. 

Vest har ikke noe helt desidert utspill, eller hjerter ess peker seg vel ut, for øst har ganske sikkert maks en hjerter. Hjerter ess felte imidlertid kongen hos øst, og i neste stikk kom hjerter til stjeling. Derfra kom ruterskift. Det som for sekunder siden så ut som mulig doblet beteplukk for øst var plutselig ikke så morsomt. 

Syd stakk med ruter ess i tredje stikk. Spar til knekten ble fulgt av kløver til tieren. Mer spar til nords ess ble spilt, så kløver til damen. Deretter kløver ess og sparestikkene, det fjerde sparstikket ruteravkast fra nord. Øst måtte følge farge hele tiden, og nå fikk Ø/V kun to stikk til slutt som sammen med de to første stikkene ga kun fire motspillsstikk, N/S -670!

Det var ikke opplagt at syd skulle være med til 3 kløver over vests 2 ruter, og ved det andre bordet fikk Møre og Romsdals vest spille 2 ruter som ble vunnet med ti stikk, +130.

Spillet ga (670 + 130) dermed hele 13 IMP til Møre og Romsdal som vant denne kampen mot det som var lederlaget på det tidspunktet. Hordaland 1 - tittelforsvarerne - er imidlertid fortsatt godt med i mesterskapet (2.plass), men den fine gevinsten i denne kampen gjorde at også Møre og Romsdal etter en svak start har kjempet seg opp i en bra posisjon (5.plass, kun 10 VP bak lederlaget Midt-Trøndelag 1) idet 1.divisjon er halvspilt. 

 

 

Halvspilt 1. og 2.divisjon

Helgens spilling på Lillehammer utgjorde akkurat halve serimesterskapet for de to øverste divisjonene. De har spilt fem og en halv kamp, og resultatene så langt er basert i de fem første kampene pluss resultatet etter en halvrunde i den sjette kampen. Mesterskapet avsluttes i februar. 

Alle resultatene for toppserien og de tre puljene i 2.divisjon finner du her. 

Neste helg spilles den første spillehelgen i 3. og 4.divisjon.

I toppserien har Midt-Trøndelag 1 (Johansen) tatt ledelsen. Det er imidlertid det vanlige, en rekke lag ligger like bak. Det er ikke utenkelig at syv lag, kanskje flere kan blande seg inn i gullkampen i februar! 

Rogaland 1 (HAUGE) ledet store deler av helgen. I runde 5 gikk de imidlertid på et klart tap mot Møre og Romsdal (KINDSBEKKEN) som startet svakt i helgen, men spilte seg opp. Vi tar med et par spill fra kampen som lag KINDSBEKKEN vant med hele 55 IMP (18,65 - 1,35 VP). Her ett spill fra første halvrunde. Det andre spillet fra denne kampen kommer i neste innlegg. 

Giver øst. N/S i sonen.

Ved det bordet lag HAUGE satt Ø/V gikk meldingene slik:

 

Om øst ikke melder 5 spar vet vi ikke noe sikkert om syd løfter til slem, eller passer på 5 ruter. Da syd sa 6 ruter over østs 5 spar handlet det om å stampe over det som er en soneslem, eller ikke stampe og håpe slemmen går bet. Vest har ikke fnugg av motspillskort og satset på stampen i 6 spar.

Er det en god slem i ruterkontrakt?

Den avhenger av kløverfinessen og litt til. Kløveren gir tre stikk (øst dekker knekten), så hjerteren må ordne seg, dvs. normalt må øst ha hjerter konge.

Slik det sitter vinnes 6 ruter. Det går også an å vinne 6 hjerter ved å løse hjerteren med en taper siden syd har hjerter 9. Vests tier faller, og østs hjerterbeholding blir sittende i mellom og gir kun ett stikk. 

I 6 spar doblet ble det fem bet, N/S +1100. I teorien er det en god stamp, N/S ville jo fått +1370 i ruterslemmen de hadde vært i like før. Men det er ikke alltid teorien stemmer med praksis, og selv om det var en god stamp - det beste Ø/V kunne gjøre idet N/S var i 6 ruter - ble det tapt spill for lag HAUGE.

Ved det andre bordet valgte syd å åpne med 1NT. Samme tema som vi var inne på forleden her i bloggen, når er det greit å åpne med 1NT med litt ubalanserte hender?

Syds hånd kan ofte gi et meldeproblem i andre melderunde etter minoråpning. Spesielt om det åpnes med 1 kløver og nord svarer 1 spar blir det ekkelt. Derfor er vel kanskje åpning 1 ruter å foretrekke fremfor 1 kløver, da har i alle fall syd mulighet for å si 2 kløver andre gangen. 

Såklart 1NT i åpning vil ofte fungere greit med disse kortene. Her kom vest med og viste en lang majorfarge med 2 ruter. Vest kunne vel i stedet ha sperret direkte slik vest gjorde ved det andre bordet )dog over 1 ruter), men valgte altså 2 ruter - lang major. Og øst meldte også siden han hadde tilpasning uansett hvilken majorfarge vest satt med. Det ble vanskelig for N/S å finne ut at det var såpass bra tilpasning at det var spill for slem, og de endte i 5 ruter. Og som sagt, det er på ingen måte slik at dette er noen fantastisk slem. N/S kunne med litt annet sits vunnet spillet ved å stoppe i 5 ruter, det andre bordet en bet i 6 ruter. Men med +620 til HAUGE N/S ble det 10 IMP ut siden det var +1100 N/S ved det andre bordet. 

 

 

 

Jevnt i toppserien

Hordaland 1 (Charlsen) som vant 1.divisjon i 2021/22 har tatt ledelsen i denne sesongens mesterskap etter fire kamper. De ligger nesten 4 VP foran Midt-Trøndelag (Johansen) som har nesten 4 VP forsprang på Rogaland 1 (Hauge) på 3.plass. Videre nedover på listen er det jevnt, og det vil nok bli det vanlige "rotteracet" både om å holde seg i toppserien og om hvem som skal kapre medaljer.

Resultater, butler og annen informasjon om seriemesterskapets 1. og 2. divisjon finner du her.

I runde 4 møttes Hordaland 1 (Charlsen) og Nord-Trøndelag 1 (Kippe) som nok har skuffet noe i starten av mesterskapet. Lag HAUGE vant til slutt kampen med 16,25 - 3,75 VP (33 IMP), men det var lag KIPPE som kom best i gang i kampen.

VALG AV ÅPNINGSMELDING

Dette spillet viser hvor mye valg av åpningsmelding kan bety, ikke bare for eget makkerskaps meldinger, men også for mulighetene motparten får slik det starter og utvikler seg. 

Giver øst. N/S i sonen

For Hauge åpnet øst med 1 kløver. Mange leker litt med tanken med å klinke til med en sterk grand med dette, men det er ikke helt de riktige kortene for det. Det er ikke slik at å åpne med oppjustert 1 NT (14 poeng) med litt ujevn fordeling (typisk singel honnør) gir noe sånn helt av seg selv bare fordi man er "tøff i trynet"!

Argumentet for slike valg av åpningsmelding bør være at styrken, eller kortenes egentlige verdi er rundt 15-16 og at fordelingen tilsier at det kan bli problemer med den andre meldingen. Typisk er det med firekorts hjerter og femkorts minor, og kanskje også firekorts ruter og femkorts kløver. Da blir det ofte en ekkel andre melding hvis det går 1 i minor -1 spar, for ingen meldinger blir i så fall særlig gode - for svak for revers, for sterk for 1NT og for dumt å gjenmelde 2 i minorfargen med en halv-ussel femkorts farge. 

Dette er teorien, men man kan legge til noen argumenter for 1NT om strategi, at 1NT faktisk sperrer osv., men mange går etter min mening litt for langt i å melde 1NT med semibalanserte/ubalanserte hender. 

Så med lag HAUGE Ø/V sa 1 kløver som selvsagt er korrekt melding. Syd passet, og vest sa 1 spar. Da meldte Ivar Berg 2NT, minst 5-5 i de to umeldte fargene. Øst sa 3 spar, og syd måtte nesten gi lyd fra seg siden han visste de hadde ti hjertere til sammen: 4 hjerter. Over vests 4 spar meldte Berg 5 hjerter, og da hadde ingen mer å tilføye. Den kontrakten sto med en taper i spar og en i ruter, lag KIPPE +650.

Ved det andre bordet valgte Håkon Kippe å åpne med 1NT med øst sine kort. Da ble det annerledes. Vest meldte 2 hjerter, overføring til spar.

Hva betyr 2 spar nå, melding i den fargen de overfører til? Bør man kanskje spille 2 spar over det som Michaels Cuebid, 5-5 i hjerter og en minor? Avtalespørsmål, men det vil kanskje løst dette spillet for N/S. Syd ville muligens som ved det andre bordet sagt 4 hjerter over vests 3 spar. Men da nord doblet overføringsmeldingen gikk det fort. Øst hoppet til 3 spar med firekorts støtten, syd passet, og vest meldte 4 spar. Nå ble det nokså ukomfortabelt for nord i ugunstig sone. Han visste ingenting om tilpasning til en av sine farger, og 4 spar kunne godt være bet. Så nord passet. 

4 spar var ingen sikker kontrakt, egentlig en slags stamp over N/S sin hjerterkontrakt da det var de som hadde høyeste kontrakt. Men sparfargen løste seg uten taper, og da var det bare om å gjøre å spille kløver riktig vei for å unngå to kløvertapere. Det gjorde Kippe, og dermed noterte nordtrønderne +420 ved det bordet. Med utgang i begge retninger ga det hele 14 IMP.

UTSPILLET

Men lag CHARLSEN tok etter hvert over i denne kampen. Her er et spill noe senere hvor det handlet om å treffe riktig utspill:

Giver nord. Ø/V i sonen

VEST

Nord åpner med 1 kløver og syd sier 1 hjerter, naturlig. Nord høyner til 2 hjerter før syd går i 4 hjerter. Utspill?

Utgjør det noen stor forskjell om nord åpnet med 1 ruter beste minor (3+ ruter)?

Der åpningsmeldingen var 1 kløver valgte lag KIPPE sin vest ruter 5 i utspill. Ved det andre bordet hvor beste minor 1 ruter var åpningen valgte HAUGE sin vest spar 4 i utspill. En kan vel si at utfallet av slikt ofte er litt tilfeldig. Og denne gangen varf det slik at om spar 10 og ruter 10 bytter plass i dette spillet ville ruter ut vært best, men slik det så ut var sparutspillet bedre.

Med spar ut (fra vest) mot 4 hjerter kunne ikke spillefører få det til, øst hadde "alt" i fargen og full kontroll på den. Det ble en spartaper, en rutertaper og to kløvertapere, en bet og lag CHARLSEN +50.

Ved det andre bordet valgte altså vest ruter i utspill, men det var favør. Liten fra nord, og øst måtte bruke honnøren sin, eller om han legger ruter 8 vinner tieren stikket. Hvis øst bruker kongen kan spillefører ta ut trumfen og spille ruter 10 som etablerer knekten som stikk, og det stikket gir avkast for en spar. Da blir det kun en rutertaper og to kløvertapere. Øst la korrekt ruter 8 i første stikk i håp om at vest hadde Q-10 i ruter, men da vant syd for tieren og tapte kun ett stikk i spar og to i kløver - lag CHARLSEN +420. Spillet ga dermed 10 IMP til lederlaget.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seriemesterskapet 2022-2023 er i gang

Sesongens 1. og 2.divisjon startet fredag på Lillehammer med den første av to spillehelger. 

Mesterskapet spilles altså "face-to-face", men det overføres kamper fra mesterskapet på Realbridge. Resultatene og link til Realbridge osv. finner du her.

I første kamp kom det en haug med skumle slemmer som ga store svingspill i mange kamper. Her er et par av dem.

Giver øst. Ø/V i sonen.

Hvilken kontrakt ville du likt å spille med dette?

Svaret avhenger vel av om du er god til å tippe, for tippes hvor ruter dame befinner seg blir det fort tretten stikk her. Dessuten kan jo den damen være singelton slik at det blir "claim" nokså tidlig. Men om to kløver kastes på A-K i hjerter må ruteren sitte 3-2 i tillegg hvis du spiller på damen hos nord. Om det spilles på ruter dame som hos syd kan godt ruteren sitte 4-1. 

Et lag som regnes blant favorittene i 1.divisjon, Møre og Romsdal 1 fikk en dårlig start på dette mesterskapet. De ble soleklart slått av Midt-Trøndelag 1, også en av medalje/gullkandidatene. Mange av  IMP'ene i denne kampen kom i slemspill, og dette var ett av dem. Møre og Romsdal var i 7 spar og spilte på ruter dame hos syd. Da ble det 17 IMP ut:

Midt-Trøndelag 1 var i 6 spar og vant den akkurat, altså 17 IMP, men om ruter dame hadde vært plassert hos syd ville spillet gitt 13 IMP den andre veien - 30 IMP i sving. Vinnermarginen i kampen var 50 IMP i favør Midt-Trøndelag.

Her er et annet skummelt spill som kom ikke lenge etterpå, og nå var det N/S som hadde kortene.

Giver syd. Ingen i sonen.

Hva er toppkontrakten her? Hvordan ville du og din favorittmakker meldt med disse kortene?

Det er slem på gang, og nok en gang en mulig storeslem. I spar- eller grandkontrakt må sparen tippes. Men 7 kløver er en glimrende kontrakt. I kløverkontrakt kan en spar kastes på hjerter konge. Syds to rutertapere trumfes hos nord. Dette er ingen vanskelig konrakt å spille for spillere på dette nivået, og selv i klubben ville vel de aller fleste som spilte kløverkontrakt fått tretten stikk? 

Det er bare en hake ved det prosjektet, slik det sitter må 7 kløver spilles av nord!

Hvis syd spiller kløverkontrakt kan vest spille ut spar til stjeling, og det blir om de har meldt storeslem en nitrist bet.

De fleste var i 6 spar eller 6 kløver som normalt ble vunnet. Noen gikk bet i sparkontrakt da de ikke håndterte den ekle sparsitsen godt nok. Det var også endel som kom bare i utgang, så det ble svingspill i en rekke kamper.

Det var også en del bord hvor sluttkontrakten ble 6 spar eller 6 kløver doblet som ble vunnet. Dobling av 6 spar var ikke så klokt da det gjorde det lettere å vinne den. De som gikk bet i den kontrakten spilte den udoblet.

To par fra de to øverste divisjonene samlet meldte og vant 7 kløver, begge steder naturlig nok spilt av syd. Så det kunne blitt en uheldig  bet med spar ut. 

Dette er også et slikt spill som kan gi enorm dobbelsving, enten slemsving inn eller ut og noenogtyve, kanskje tredve IMP i sving. 

 

 

 

 

 

 

Familien Brogeland på bridgeferie

I Kyrenia på Kypros ble denne uken Merit International Bridge Festival spilt. Familen Brogeland var på plass, og det ble suksess både i Open Pairs og Mix-pairs.

Boye spilte med Zia Mahmood i Open Pairs. Det kjempet hardt for seieren, men ble nr. 2 til slutt bak et italiensk par.

Det ble nesten seier for Boye og Zia på Kypros

Tonje spilte med husbonden Boye i mixen, og de gikk like godt helt til topps!

Seier i mixen! Datter Mie er med på premieutdelingen og er som foreldrene veldig fornøyd.

Her er et spill fra Open Pairs hvor Boye og Zia fant frem til toppkontrakten som dog ikke var 100% sikker.

Er dette en lille- eller storeslem?

Det bør spilles ruterkontrakt fordi det gir ekstra sjanse ved at hjerter kan trumfes hos nord. Prosentsjansen for å vinne alle tretten stikkene med ruter som trumf overlater jeg til matematikerne å regne ut. Men det er i alle fall en bra sjanse.

Det må spilles hjerter og trumfe hos nord for å godspille fargen før trumfen er tatt ut. Hvis hjerterfargen sitter 3-3 er det helenkelt. Også om hjerter dame sitter dobbel går det bra, da behøves kun en hjerterstjeling (med kongen) før syds hånd står. Problemet er om øst har bare to hjerter og kan trumfe over hvis det må trumfes to ganger for å få god hjerteren, dvs. om vest har hjerter dame fjerde. 

En variant som ser bra ut er å ta en stor ruter fra syd, så A-K i hjerter og mer hjerter. Hvis damen har falt er det bare å trumfe med ruter konge og ta ut trumfen, resten står. Hvis ikke damen har kommet på spilles hjerter mot nords trumf K-7 gjenværende. Nå går det veldig greit om vest har kun dobbel hjerter og kun to trumf. Det blir trøbbel om vest har 9-8-x og setter i åtteren idet den første stjelingen tas slik at kongen må brukes. Men det går bra om vest har dobbel hjerter og 8-x-x eller 9-x-x i trumf, og øst altså har åtteren eller nieren singel. Og det var sånn det satt:

Idet en stor trumf tas fra syd kommer åtteren på fra øst. Så A-K i hjerter og mer hjerter. Vest blir sittende i mellom med 9-6 i trumf, nord K-7 bak han. Spillefører får trumfet hjerter to ganger slik at den femte hjerteren blir godspilt - tretten stikk.

Meldt og vunnet storeslem i ruter ga nesten 90% score.

 

SAFESPILLING - eller ikke?

Her i Sydney pågår Spring Nationals fortsatt på den den andre uken. Nå er det lagturnering for damer og seniors. Selv spiller jeg i seniors med en australsk dame. Her er et spill fra en den turneringen hvor det er fort gjort å gå i baret. 

Syd åpnet ved mitt bord med 1 hjerter før makker på vests plass hoppet til 3 ruter i gunstig sone - sperr. Nord doblet (take-out), ikke ideelt akkurat med to spar, men om makkeren melder spar ville han vel meldt kløverfargen. Ved vårt bord sa øst pass, og syd valgte å hoppe til 4 hjerter som ble kontrakten.

Hva er dette spør du kanskje nå, de har jo meldt alt for lavt. Dette er en slem, og det kan bli tretten stikk også. Det er dog litt kronglete med overganger, for vest spiller ut ruter (eller øst spiller ut ruter om nord er spillefører). Men i hjerterkontrakt ser det helenkelt ut, syd kan jo spilles inn i kløver.

Vel, det er 4 hjerter som er kontrakten, og ruter konge kommer i utspill fra vest. Øst legger knekten i første stikk. Litt misfornøyd (kanskje) med å ha meldt for lite setter du i gang. Er det noen fare på ferde her?

Ja, det er det. Ved begge bord i vår kamp var 4 hjerter kontrakten. Syd stakk med ruter ess og spilte trumf til esset. Så kløver til kongen, og spilleførerne tenkte nok at her blir det tretten stikk på mindre enn tretten sekunder. Men nei, etter denne starten er det bet i 4 hjerter - altså bet i utgang hvor det så ut som det var en storeslem som var misset!

Det gikk altså ruter konge til esset, hjerter til esset og kløver til kongen. Da stjeler vest, spiller liten ruter til tieren (øst må ha singel knekt eller J-10), nok en kløver til stjeling. Øst kan spille kløver knekt som Lavinthal for spar, og etter å ha fått seg sitt andre trumfstikk spiller vest spar. Da ryker forbindelsen til nords kløver, og det må bli et fjerde stikk til Ø/V for spar konge. Utrolig - en bet!

Er det noen safe måte å spille 4 hjerter på hvis en tenker på at kløveren kan sitte 4-0?

Det går bra å ligge unna med ruter ess i stikk en. Men det er neppe best, og ikke helt safe. Ruteren kan jo sitte 7-1. 

En 100 % spilleplan er å stikke med ruter ess, spille trumf til esset og ruter fra nord. Øst får det stikket og kan spille kløver til stjeling hos vest, men øst har ikke flere hurtig inntak. For idet vest trumfer den første kløveren og spiller spar stikkes med esset, så ruter til trumf og ut med trumfen. Deretter gis bort ett stikk til spar konge, forsvarets tredje stikk. Så utgangen er sikker.

Spørsmålet blir hvor safe man bør spille. At det sitter 4-0 i kløver er en veldig liten sjanse. Å spille så "over"safe koster veldig ofte ett eller flere stikk (minst 1 IMP) hvis de er i samme kontrakt ved det andre bordet. Du skal vente lenge på at en så ekstrem safespilling gir uttelling, men i Sydney på onsdag ville det altså gitt 12 IMP i vår kamp

Favorittene preget junior NM

I junior NM som ble spilt i helgen deltok 22 par.

Når det gjelder erfaring er det stor forskjell på spillerne i juniorklassen. Flere spillere har etter hvert mange år med erfaring fra internasjonal juniorbridge, og noen av dem har begynt å gjøre seg gjeldende i åpen klasse også. Derfor var det ingen overraskelse at toppen av resultatlisten ble preget av velkjente navn. Helt til topps gikk MARKUS LUND og NICOLAI HEIBERG - EVENSTAD, Heimdal/Sørreisa. Sølv gikk til Marius Dalemark Austad - Ida Marie Øberg, Flekkefjord/KGB Klyve Gulset og bronse til Thomas Tøsse - Magnus Sætre, Tr. heim ungd. bridgeklubb/Lyngseidet. 

Hele resultatlisten finner du her.

Dette var parturnering og da er det som mange ganger nevnt like mange poeng i småspillene som når det er utganger og slemmer. Likevel har vi en tendens til å snakke mest om de store spillene. Her er et slemspill fra helgens spilling.

 

Hvis du først ser kun på N/S sine kort, hva er beste kontrakt her?

Slem i spar er bra, og lilleslem i hjerter er heller ikke dårlig. Hjerterslem avhenger av at hjerteren ikke gir to tapere, så det må sitte 3-3, eller kn-x eller Q-x. Sparslem er overlegent best, og hvis det sitter 3-2 i spar er det tretten stikk. I grandkontrakt er det kun tolv stikk selv om sparen sitter rundt, det trettende i sparkontakt er en ruterstjeling hos syd! Det er altså en stjeleverdi hos syd med 8-5 i spar.

Som du ser satt det snilt så 7 spar står ved å trumfe en ruter og kaste to kløver hos nord på A-K i hjerter. 

Litt over halvparten av N/S-parene var kun i utgang og fikk dårlig score. Det var noen i 6 spar som fikk tolv stikk men likevel +3 på spillet (maks var +10). Ett par var i 6NT med tolv stikk, og det ga 70%. Ett par noterte +1010 for 6 spar med tretten og fikk nest-topp. For toppen N/S gikk til Erleta Plana - Maren Idland Sægrov (Sandnes) som tok sjansen på 7 grand og vant den!

I grandkontrakt er det kun tolv stikk selv om sparen gir full uttelling, men det er noen skvismuligheter, for eksempel fire hjerter sammen med fire kløver. Det kan også gå bra hvis ikke forbindelsene brytes om en spiller har hjerterhold, den andre alene om kløverholdet. Da kan muligens en dobbelskvis fungere ved at ingen av motspillerne klarer å holde ruter til slutt.

Det sitter ikke slik at skvis fungerer, men storeslemmen i grand ble likevel vunnet. Det skjedde antagelig fordi Ø/V forsaket seg. Det er aldri lett å holde riktig når det kommer en halvmeter i spilleførerers langfarge (her spar). 

Meldeproblem

Etter at en lang kvalifisering gikk bra for vårt lag i Sydney Spring Nationals Teams ble semifinalen på lørdag en stor nedtur. Dermed var det over og ut, og ikke mer bridge før ny turnering starter på mandag. 

Semifinalen vår startet rufsete av begge lag, og for oss fortsatte det enda verre. Spesielt i andre sett (av fire) ble det meste til gråstein. Her er et meldeproblem makker ikke løste, og det tok han så definitivt skylden for. Du kan selv prøve deg på denne meldesituasjonen, og det er klart at det er en litt uvanlig meldeprøve.

Giver nord. Ø/V i sonen

Makker åpner med 1 hjerter (femkorts farge), og øst hopper innpå med 2NT. Og dene meldingen var ikke det vanlige, "begge minor", men en uvanlig konvensjon; 2NT viste 8-9 stikk med en lang farge i kløver, ruter eller spar. De finner jaggu på det...

Vel, vi hadde ingen avtaler mot dette som kanskje burde vært pre-alert så vi kunne være forberedt. Men det kan vi nok ikke skylde på, det er lov å tenke seg om å gjøre det beste ut av det. Og hva synes du er det beste syd kan gjøre her? 

Det kan godt stå slem. Øst har åpenbart sparfarge, og siden han annonserer 8-9 stikk er det lite som tyder på at makker har noe særlig bortkastet i spar. Men hvis nords hjerter ikke er så tett og god kan kanskje 6 i minor være tingen. Mange som har fått meldeproblemet presentert etterpå foreslår en direkte 5NT fra syd, såkalt "pick a slam". 

En litt frustrert syd - det gikk så definitivt ikke veien i denne matchen - meldte bare 4 hjerter. Det gikk to passer før øst sa 4 spar - som forventet? Nå doblet syd, en temmelig svak avgjørelse, og nord som ikke ante noe om disse syd-kortene passet. Slik så hele spillet ut:

Slem er nedlegg i hjerter, og det blir hva nord melder om syd tar sjansen på meldingen 5NT - Pick a slam. 

Ved det andre bordet misset N/S slemmen og spilte 5 hjerter med tretten stikk etter spar ut, N/S +510. I 4 spar doblet ble det kun en bet, N/S +200 og 7 IMP ut. Å melde slem ville gitt 11 IMP inn, en sving på 18 IMP.

I ettertid er det lettere å innse at syd kanskje har en enda bedre løsning. Han kan jo vente litt med den der 5NT'en, og doble 2NT først. Da blir makker tatt med på råd. Uansett om vest melder eller ikke (han sier kanskje 3 kløver, pass-korriger?) vil nord vise håndtypen sin med å melde hjerterfargen en gang til. Da er det tryggere for syd å melde slem siden han vet trumfen trolig ikke er sårbar. 

Vårmesterskap i Sydney

I Australia er det gjennom året haugevis med turneringer og festivaler. De fire store "Nationals" er i Canberra (januar), Gold Coast (februar), Melbourne (juni) og Sydney (oktober). Norske spillere har ikke sjelden besøkt både Canberra og Gold Coast for å spille, festivaler som anbefales under den norske vinteren når det er full sommer her nede.

I Sydney spilles nå Spring Nationals over hele 12 dager. Lagturneringen startet på tirsdag. Her er et spill som på mange måter ble avgjørt ved valget av åpningsmelding.

Hvis du spiller med vanlig system, 15-17 grander som kan inneholde femkorts major osv., velger du da å åpne du med 1NT eller 1 spar?

Dette er på grensen, og mange oppvurderte kortene til 18 og åpnet med 1 spar i den hensikt å vise 18-19 grand neste gang. Merkelig nok ble det lettere å finne toppkontrakten for dem som de som åpnet med 1 spar som i første omgang viste kun åpning, 11-12+ poeng. 

Etter grandåpning blir det Stayman og 4 spar over østs 2 spar. Vest har ikke helt til en sleminvitt, det blir å pushe litt for mye selv om det er en bra hånd. Men de som åpnet med 1 spar fikk flere steder svaret 4 kløver - Splinter (singel kløver og kort gode nok til utgang i spar). Da vokser østs hånd til himmels, helt perfekte verdier!

Og det er en meget god slem i spar. Denne sparfargen kan jo godt være uten taper, og i så fall spilles det om overstikk.

Slik det satt måtte det gis bort ett sparstikk. Men det er en god sjanse i tillegg, hjerterfargen kan gi fire stikk og gi parkering for østs tredje ruter. Kløver 7 kan jo trumfes hos vest.

Som du ser kan spillefører ta fire stikk i hjerter for egen maskin, med kongen først, liten til esset som tar med seg nords knekt, så en finesse med vests nier. Da blir det kun den ene taperen i trumf..

Men denne hjerterbehandnlingen er ikke en gang nødvendig. Syd er ferdig mann. Etter å ha gitt bort for spar konge og stjålet en kløver hos vest er det kun den ene potensielle rutertaperen. Og syd som har hjerterlengden er også alene om ruterholdet. Etter ruter dame ut og ruter tilbake fra nord idet han er inne på trumfkongen stjeles øst kløvertaper, så trumfen til bunns. Det ventes med hjerteren, for går den av seg selv går den av seg selv til slutt også. Idet østs siste trumf spilles ser det slik ut:

På spar 5 må syd enten kaste ruterstopperen eller gi opp hjerteren, tolv stikk. 

Ca. 25% av Ø/V-parene fant frem til slemmen. En av dem gikk bet da han prøvde hjerteren for tidlig og bommet på valget, da var det ingen overgang mellom hendene i sluttposisjonen. Alle de andre slemmelderne noterte +980.

 

 

Parturnering

Her er et spill fra en lokal parturnering i helgen som illustrerer hvor viktig det lille ekstra er i den turneringsformen. Det viser også hvor viktig mellomkortene er for om mulig ordne ekstra stikk.

Giver vest. N/S i sonen

Vest og nord passet. Som øst åpner du i tredje hånd med 1NT og makker plasserer deg i 3NT via Stayman. Syd spiller ut kløver dame.

Spilleplan?

Jeg tror det er riktig å lasjere i første kløverrund. Hvis ruterfinessen som du kommer til å ta ryker og det kommer mer kløver, går det ganske bra likevel om nord har hjerter ess. 

Syd får for kløver dame i første stikk og fortsetter med knekten. Den stikkes hos vest. Det står vel nå mellom å spille hjerter mot hånden, eller ta ruterfinessen. La oss si du drar ruter 10. Det kan jo være et fint spill om nord har lengden i ruter, K-9 fjerde eller femte. Ruter 8 kan komme i spill, spesielt om det viser seg at syd har fem kløver da i så fall nord med kun to kløver blir favoritt til å ha ruterlengde. 

Ruter 10 vinner stikket. Du fortsetter med ruter til knekten som også holder. Påkastene i de to ruterrundene tyder på at ruteren satt 3-3 fra start, men du kan selvsagt ikke stole helt på det. Nå er det vel tid for å jobbe med hjerteren. A-Q i ruter kan det ventes litt med. Spar til bordet og hjerter 8 for å se om det dekkes, det er interessante mellomkort i hjerter også. Og på hjerter 8 fra vest smeller nord i hjerter knekt. Du bruker kongen og syd stikker med esset. Derfra kommer nok en kløver til kongen. Det viste seg i det stikket at syd hadde startet med kun fire kløver, nord tre kløver.

Du har ni sikre stikk hvis det telles fire ruterstikk, 2+1+4+2 = 9.

Herfra blir denne historien litt kornglete med mange småkort som etter hvert blir store. Så her er det bare å holde tunga rett i munnen.

Det koster ikke noe å gi bort ett stikk i hjerter nå, det blir det tredje stikket de får og ett kløverstikk (om syd kommer inn) blir det fjerde. Kontrakten er ikke i fare. En bra sjanse er å spille liten hjerter fra hånden med gjenværende hjerer 7-5 hos vest mot Q-6-4 på hånden. Så hjerter 4 spilles (sekseren er ikke liten, noe du snart skal få se. I det stikket går det hjerter 4, hjerter 3 fra syd (fint!), hjerter 7 og nord stikker med hjerer 9. Nord spiller spar som tar med seg den nå single knekten, syds dame og den siste sparhonnøren fra vest. Bør du spille ruter nå for å sikre kontrakten ved hjelp av en finesse til i tilfelle nord startet med fire ruter?

I lagkamp er nok det riktig i sikre seg de ni stikkene. Nord kan vel ha hatt ruter konge fjerde fra start og følgelig K-x på dette tidspunktet. Det er imidlertid en annen finesse som har oppstått, og som også gir det niende hvis den lykkes. Vests hjerter 5 mot østs K-6 er blitt omtrent som et lite kort mot A-Q! Du kan spille liten hjerter til sekseren.

Du kan kun få tatt en finesse nå siden det er siste gang vest er inne, enten ruterfinesse, eller den litt spesielle hjerterfinessen.

Husk nord har brukt knekten i første hjerterrunde, så stakk han vests åtter med nieren. Kun tieren er ute. Det er overveiende sannsynlig nord har den tieren. Men hvis du tar finessen med hjerter 6 kan den på en helsvart dag ryke. Fargen satt i så fall 3-3, og sitter det slik gikk ikke syd opp med tieren for å ta kløverstikket sitt da du spilte liten mot syveren. Tro du at de er så lure?

Nei, det tror du ikke på. Noen ganger er "verden" sånn som den ser ut. Og lykkes den hjerterfinessen blir det et gyldent overstikk om også ruteren gir to stikk til slutt uten en tredje ruterfinesse (3-3). Med en minimal fare for å gå bet spiller du hjerter 5, hjerter 2 kommer fra nord, og med stø hånd legges hjerter 6. Joda, denne gangen var det akkurat slik som det så ut til å være:

Å få fatt i overstikket var godt jobbet, for det blir altså 2-2-4-2= 10 med ett velfjortjent, ekstra jobbestikk i hjerter.

Pluss 430 for 10 stikk ga 96% da kun to par fikk fatt i overstikket. En etter kløver dame ut fra syd, den andre fikk det etter at nord spilte ut hjerter knekt mot vests 3NT.

Ved samtlige bord var kontrakten 3NT. Ni stikk ga hårfint over middels til Ø/V, for tre par gikk bet i 3NT.

Ps. Nord burde nok dekket ruter 10 i tredje stikk. Da oppstår et valg i ruter fordi øst har åtteren. For nord kan jo muligens ha startet med K-9-x-x. Men å dekkke med det kan bli fryktelig feil, kanskje går det ruter 10, konge, ess og damen kommer deisende fra syd (øst har i så fall ruter A-J-8-x-x). I så fall blir det null ruterstikk til forsvaret med konge-9 fjerde mot damen singel!

Å dekke med kongen tynt tredje har mer for seg. Men det er vel ikke helt utelukket at øst har A-J sjette heller, og da blir første ruterrunde trist for han som dekker: ruter 10, konge, ess og damen kommer på fra syd!

  

UTSPILLET (og litt til...)

Alle bridgespillere vet hvor tilfeldig utspillet kan være, og hvor frustrerende det kan være når man gjetter feil utspillsfarge. I det spillet du får her var det først nødvendig at utspilleren ikke traff riktig farge, men i tillegg måtte det litt mer til for å vinne kontrakten.

Spillet viser også det viktige poenget "Power of the Closed hand", altså det faktum at en kan få lurt til seg stikk fordi motspillerne ikke ser spilleførers kort.

Først en meldevurdering:

Giver ØST, N/S i sonen

Øst passer og det er syd sin tur. Hva melder du?

For svært mange er dette en rutinemessig 1 kløveråpning. En ser imidlertid ofte at toppspillere melder grand med denne typen hender. Sekskorts minor og ellers jevn hånd (5-3-2-2) kan absolutt være en grei grandåpning, men ideelt sett helst om de to dobbeltonene er bra. Her er akkurat det ikke optimalt, men likevel åpnet Boye Brogeland med 1NT.

Jeg liker det. Det sperrer faktisk noen ganger. Dessuten er disse kortene gode, like gode eller bedre enn mange flate 15-16 poengere. Dessuten blir det litt "soft" å åpne med 1 kløver og si 2 kløver neste gang, men for mye Møllers tran å hoppe til 3 kløver andre gangen. Altså, det er mange argumenter for grandåpning, og nedsiden er vel kun at en eventuell grandkontrakt kan havne på feil side om nord har en tynn stopper i spar, for eksempel kongen dobbel eller tredje.

Nevermind, 1NT sa Boye.

Etter pass fra vest meldte Christian Bakke (nord) 2 kløver - Stayman. Øst kom innpå med 2 hjerter. Boye passet, og da det kom tilbake til nord meldte han 3NT.

Fra vest kom hjerter knekt i utspill, og hele spillet så slik ut:

 

Det blir raskt to bet med spar ut. Men vest kunne ikke annet enn spille ut hjerter knekt etter dette. Dermed unngikk spillefører det "dødelige" sparutspillet, men han hadde kun åtte toppstikk. De kunne han ta, men da blir det garantert en bet fordi motspillerene vil finne ut hva dette dreier seg om. Å spille noe annet (ruter) enn å bare ta stikkene sine gir en liten risiko for to bet, men hva så når det er en bra sjanse til å kunne lure til seg det niende?

Boye: Hvordan kan jeg få lurt til meg denne kontrakten?

Og det er sannelig ikke lett for øst, husk han ser ikke syds hånd!

Brogeland stakk med hjerter ess og spilte liten ruter. Øst la liten, og med ett kjapt stikk i ruter kunne Brogeland ta sine ni med to hjerterstikk, ett lurestikk i ruter og seks kløverstikk - SCORWAY +600.

Christian er fornøyd med makkeren som snellet hjem 3NT

Hva som skjedde ved det andre bordet?

Der åpnet Brekka (øst) med 1 hjerter med sin gine 10 poenger. Hva tror du engelskemannen Bakshi gjorde som syd?

En "kjedelig" innmelding 2 kløver?

Nei, toppspilleren Bakshi er også glad i melde grand, så han meldte inn 1NT. Nord løftet til 3NT.

Øyvind Saur for SCORWAY skulle spille ut. Å spille ut makkers farge, spesielt når man har knekten dobbel er litt sånn "safe", man vil ikke bli kritisert om det blir feil. Men Saur er en spiller som tør gjøre det han tror på.

Saur: Utspill i makkers farge? Nei, nei...

Så Øyvind sendte i vei spar 2!

Blink.

Dermed tok Ø/V de seks første stikkene, SCORWAY +200 og 13 IMP på vei mot seier i turneringen.

"Norsk" finale i WBT MASTERS

SCORWAY og DE BOTTON møttes i finalen i Kjøbenhavn fredag. Begge de lagene har norske spillere. SCORWAY hele fem, Boye Brogeland, Christian Bakke, Nils Kåre Kvangraven, Øyvind Saur og Geir Brekka. De hadde med seg Steve Levinson og Barnet Shenking.

På DE BOTTON spiller Thomas Charlsen, og vi regner vel med Thor Erik Hoftaniska og (litt) Arthur Malinowski også når vi skal være litt sjåvinistiske. I tillegg til dem spilte engelske Janet De Botton, Tom Townsend og David Bakshi på laget.

DE BOTTON slo danske PHARMASERVICE i semifinalen i en ganske jevn kamp som ble litt jevnere pga. at danskene som vinnere av kvalik'en hadde carry-over.

I semifinalen mellom BLACK og SCORWAY ble det veldig jevnt. Førstnevnte ledet ved halvtid, men SCORWAY kjempet seg forbi og vant til slutt med 4 IMP. 

Finalen ble også ganske jevn, men SCORWAY hadde hele tiden kommandoen og vant til slutt med 31 IMP.

Her er et spill som gikk i vinnerlagets favør. Spørsmålet er her: Hvilken kontrakt ville du likt å spille? 

Det er vel ingen tvil om at 6 kløver er meget bra. En ruter kan kastes fra syds hånd på nord andre sparhonnør. Så 6 kløver vinnes om ikke det kommer hjerter ut til esset og hjerter til stjeling (4-1 i hjerter).

Hva med 6 hjerter? 

Det er også en god slem som normalt vinnes om ikke det kommer singelton kløver ut og den som har trumfesset kan gi makkeren kløver til stjeling.

Slik det satt var det mulig å bete 6 hjerter, men ikke 6 kløver.

I meldingene er det dog ikke alltid så enkelt å diagnostisere alt, noen ganger forstyrret av motmeldinger også. I dette tilfellet stoppet SCORWAYs N/S i 4 hjerter og vant tolv stikk, +680. Det er et sånt resultat som kan slå begge veier. Spillet tapes stort om de er i 6 kløver ved det andre bordet, eller om Ø/V ikke finner kløverstjelingen. På den annen side vinnes spillet stort om de er i slem og går bet ved det andre bordet.

Ved to av bordene i plasseringskampene ble nord spillefører i 6 hjerter, og da kom ruter ut fra øst - tolv stikk. Men i finalen kom DE BOTTONs N/S i 6 hjerter spilt av syd. Da kom kløver 7 i utspill. Øst stakk seg raskt inn på hjerter ess og ga kløver til stjeling. Dermed ble det 13 IMP til SCORWAY. Å vinne slike marginale, litt tilfeldige spill hjelper på i jevne kamper. 

HARDE TAK (spill fra WBT)

Her er et spill fra WBT MASTERS i Kjøbenhavn. Det er en mildt sagt knallhard utgang, og det er et fint lite motspillspoeng også. Slik kortene satt fordelt ville imidlertid utgangen føket hjem uansett.

Først en meldesituasjon hvor det handler om stil. 

Giver nord. N/S i sonen

                  NORD

Etter pass fra nord åpner øst med 1 spar før syd melder inn en sterk NT. Vest høyner til 2 spar, og det er din tur.

De fleste vil vel passe med kun 4 poeng, men det er klart at N/S godt kan ha en spillbar kontrakt her om syd har en farge. Kun om syd har fordelingen 4 spar - 3-3-3 blir det feil å aksjonere med dobler som de fleste spiller som "take out" i denne situasjonen. 

Bakke - Brogeland satt N/S, og det er som kjent et par det ikke er enkelt å spille mot.

Chrstian Bakke doblet. Mange vil doble her bare om de har litt mer enn dette, slik at utgang er mulig. Jeg er ikke helt sikker på Bakke-Brogeland sin definisjon, men mener at Brogeland en gang sa til meg at i hans makkerskap spiller de det slik at grandmelderen veldig sjelden går i utgang etter en slik dobling fra svareren, og at det er svareren som med en rundt en 8-poenger som må ta den avgjørelsen. Dette for å få meg seg de fine delkontraktene det noen ganger kan være selv om svarhånden ikke er så sterk, men har fin fordeling, og ikke for ofte la motparten spille en billig 2 spar. Med en slik stil blir det litt mer komfortabelt å doble med tynne blader, for grandmelderen vil for eksempel normalt ikke hoppe til 3NT. 

I dette tilfellet hadde imidlertid Brogeland helt perfekte kort for hjerterkontrakt og hoppet til 4 hjerter. Jeg tviler på at Bakke var veldig bekymret, for de sparsomme verdiene han hadde var bra i hjerterkontrakt, selv om om han nok kunne tenkt seg å ha noe småtteri tillegg til hva han la ned som blindemann. 

Med kun ett poeng i spar hvor nord må ha singelton, og perfekte honnører for hjerterkontrakt spratt Brogeland altså til 4 hjerter.

Vest spilte ut trumf til østs ess fulgt av trumf dame. Spillefører stakk og spilte ruter til esset og spar mot hånden. Øst tok for esset og spilte kløver. Nå kunne Brogeland komfortabelt trumfe en spar, spille ruter til kongen og trumfe en spar til. Så spilte han seg over til syds hånd og kunne ta ut vests siste trumf. To trumfstikk hos nord var sikret, det var tre trumfstikk på hånden, så dette ble en massiv sonetugang til notering. Ved det andre bordet var ikke unaturlig kontrakten 1NT spilt av syd. 

Merk et fint og instruktivt poeng i motspillet her. Idet øst spiller trumf dame til syds konge i andre stikk kan vest legge tieren som Lavinthal (høyt kort: jeg har noe i høyeste rangerte farge). Idet det spilles spar fra bordet kan i så fall øst legge liten, og vest får komme inn så han kan spille en tredje runde trumf. Da blir det kun en sparstjeling hos nord. Men det ordner seg likevel fordi kløveren sitter 3-3. Med kun ett trumfstikk hos nord og tre på hånden samt to ruterstikk blir det likevel ti stikk totalt siden kløveren gir fire stikk. 

Så med beste motspill, trumf hver gang er denne utgangen avhengig av A-Q i trumf foran (og trumfen 3-2) samt kløveren 3-3. Det er dog ikke alltid det kommer beste motspill. Men ja, jeg sa jo dette handlet om en knallhard utgang...  

WBT: Semfinaler på fredag

I WBT Masters i Kjøbenhavn er grunnspillet (Round Robin, RR) ferdig. Lagene blir så plassert i grupper med fire lag hver etter plasseringen i RR hvor det spilles semifinale, så finale som avgjør de endelige plasseringene. 

Norske deltakere gjorde det bra.

Lag Scorway (med bl.a. Saur, Bakke, Brogeland, Brekka og Kvangraven) kom på 3.plass og møter toerne, lag BLACK.

Lag DE BOTTON (med bl.a. Hoftaniska, Charlsen, Malinowski) tok 4.plassen og møter det danske laget PHARMASERVICE som vant grunnspillet.

DE BOTTON avsluttet meget sterkt med fire strake seiere, en av dem mot SCORWAY. Fra den kampen ga dette spillet utslag, og det var først og fremst meldevurderinger som avgjorde. 

                      NORD

Du sitter nord med dette og får etter å ha åpnet med 1NT vite at makker har femkorts spar og en invitthånd. Du har helt maks for åpningen, og det betyr vi skal i utgang. Det er imidlertid umulig å vite med sikkerhet hva som er beste utgang nå, men for meg skriker det litt grandkontrakt mot meg med 3334 fordeling og alle honnørpoengene utenom sparfargen. Og sparstøtten er heller ikke noe å skryte av. Det er dog litt tynt i de røde fargene. Så det kan godt være bedre i 4 spar, men det kan også godt være fire tapere der, men samtidig gode muligheter for å skrape sammen til ni stikk i grand.  

Med SCORWAY N/S ble kontrakten 3NT. Det var ingen dårlig kontrakt, men 4 spar er mye bedre siden det er kun en hjerterstopper (og en ruterstopper). Med stor hjerter ut fra øst var det kun åtte sikre stikk i grand selv om kløveren gir fire stikk. Sparfargen måtte løses for å vinne utgangen.

Riktig spill, som gir best prosentsjanse med denne fargen er en topphonnør først (i tilfelle det sitter singel spar dame bak), så over til nord og liten spar til knekten. Den fargebehandlingen er 60-40 i forhold til å toppe om det sitter 3-2, men mer enn det i denne konteksten fordi det behøves kun tre sparstikk for å komme til ni stikk i grand, så det går bra om øst har mer enn tre spar også. Men her ble det ingen suksess, vest vant med spar dame og de tok beten med i alt fire hjerterstikk.

DE BOTTONs Hoftaniska-Charlsen var i 4 spar som enkelt står, og det ble elleve stikk da Charlsen toppet sparen etter ruter konge i utspill. Etter det utspillet er det greit å toppe sparen for ikke å risikere at sparfinessen ryker så kommer de tre runder ruter og en mulig uppercut i trumf. Med +450 og +50 vant DE BOTTON 11 IMP på spillet i kampen som ble vunnet med 16 IMP (13,81 - 6,19 VP).

Mine opplysninger tilsier at lag SCORWAY med sikret topp-4 plassering i Kjøbenhavn allerede har sikret seg sammenlagtseieren i WBT-touren. 

 

 

 

Hvilken finesse? (Fra WBT MASTERS)

I WBT Masters i København har de tolv lagene spilt åtte 20-spills kamper. Det gjenstår tre kamper torsdag før det blir finalespill på fredag. 

Lag SCORWAY med flere norske spillere leder fortsatt turneringen. Onsdag vant de en klar seier mot helnorske SKEIDAR. Her er imidlertid et spill fra den kampen som SKEIDAR vant. I normalkontrakten 3NT handlet det om å gjette hvilken finesse som ville lykkes.

Giver syd. Alle i sonen.

Syd åpner med 1 kløver. Vest kan ikke doble selv om han har nok HP, for det er ikke korrekt å doble opplysende med vanlig åpningshånd og kun dobbelton i en umeldt major. Etter pass fra vest passer også nord, og øst dobler opplysende. Ø/V ender i 3 NT spilt av vest.

Nord spiller ut en liten kløver, syd setter i kløver knekt og kongen gir stikk. Spillefører har åtte toppstikk og må prøve spar- eller hjerterfinesse for å få tak i det niende. Det ser litt mørkt ut, for syd er favoritt til å ha begge kongene og hvis han kommer inn på en av dem tar de fire kløverstikk. Hvilken finesse ville du prøvd?

Det er vel hipp-som-happ, men hvis hjerterfinessen går kan det blir overstikk om nord har hjerter konge dobbel, og overstikk kan være verd noe det og, selv i lagkamp. Hvis det spilles hjerter til knekten blir det utgang til notering slik det sitter, spillefører får 1+2+5+1=9 stikk siden nord har hjerter konge.

Med SKEIDAR Ø/V ble kontrakten 3NT som ble vunnet, Ø/V +600.

Ved det andre bordet havnet Ø/V i 5 ruter. Det ser ut som om den kontrakten greit bør vinnes etter kløver ut til syds ess. En hjerter kan kastes fra øst på kløver konge, og da bør vel ikke N/S får mer enn ett sparstikk? Men spillefører gikk bet. Jeg vet ikke helt hvorfor, men antar kanskje spillefører hadde noen tanker om å vinne 5 ruter selv om begge majorkongene sitter bak, men så var det det enkle som var det beste i dette spillet - hjerterfinesse. Med +100 ved det bordet vant SKEIDAR 11 IMP som bare ble en redusering siden SCORWAY vant kampen med 18,01 - 1,99 VP (44 IMP).

Ved to bord ble det i dette spillet spilt delkontrakt. Ett par i tillegg til de som gikk bet i 5 ruter havnet i minorutgangen, men de vant den. Alle de andre spilte 3NT. Kun en spillefører gikk bet i 3NT. 

 

   

WBT Copenhagen - Honnørpoeng er ikke alt

 I World Bridge Tour Masters i København har det norsk-skotske laget SCORWAY tatt ledelsen etter fem kamper. Foruten Steve Levinson og Barnet Shenkin spiller nordmennene Chrstian Bakke, boye Brogeland, Geir Brekka, Øyvind Saur og Nils Kåre Kvangraven på lederlaget. Lag SCORWAY var i finalen i WBT Masters Lillehammer tidligere i år, men tapte den mot lag GILLIS.

I tirsdagens siste runde kom et spill som viser med all mulig tydelighet at honnørpoeng ikke er alt.

Når man har en trumftilpasning, en kortfarge og makkeren ikke har noe bortkastet i den fargen behøves de honnørpoengene man har til å dekke opp kun tre farger. Da gjelder ikke de vanlige kravene til samlet styrke for utgang.

Her er det drømmetilpasning, og selv om N/S har kun 21 HP til sammen og bare en 4-4 tilpasning i hjerter er 4 hjerter en god utgang. Om det sitter surt kan den gå bet, men det er veldig bra sjanser. 

I denne kampen spilte Kvangraven (nord) med Shenkin (syd). De spilte mot danskene Jepsen-Bilde (Pharmaservice). Slik gikk meldingene:

Østs 2NT viste en god sparløft med minst fire trumf. Rutinerte Shenkin forstod det var god tilpasning N/S og krevde med 3 spar. Etter et par forslag til trum endte de i 4 hjerter. Slik det satt var det en kontrakt som ikke bød på problemer å vinne:

Alt satt brillefint, og Kvangraven tok elleve stikk. SCORWAY +450.

Ved det andre bordet satt Brogeland (vest) og Bakke (øst) mot Caspersen-Plejdrup. Ved det bordet gikk meldingene slik:

Bakke sitt hopp til 4 spar gjorde det nok vanskeligere for N/S enn østs 2NT ved det andre bordet. Ikke urimelig meldte Plejdrup 5 ruter. I ruterkontrakt var det imidlertid ikke noen avkast å hente, så der ble det kun ti stikk. Spillefører fikk en spar- og en hjertertaper,  og om forsvaret ikke gjør feil blir det også en kløvertaper. SCORWAY +50 og 11 IMP.

Alle resultatene fra WBT Masters samt annen informasjon finner du her. 

 

 

WORLD BRIDGE TOUR MASTERS COPENHAGEN

Eliteturneringen World Bridge Tour Masters (WBT) spilles denne uken for andre gang face-to-face etter at det var en sånn World Masters-turnering på Lillehammer tidligere i år. Denne gang spilles i København, og det deltar 12 lag, de fleste lagene med velkjente internasjonale topp-navn i lagoppstillingen.

Det skal spilles en kamp mot hvert av de andre lagene før det blir sluttspill på fredag. 

Etter to kamper av 11 leder det danske laget PHARMASERVICE. Det er tre lag med norske spillere, og de har plassert seg rundt middels i starten.

Noen ganger kommer poengene litt uventet. Her er et spill i helnorske lag SKEIDAR sin andre kamp. 

Hvilken kontrakt ville du likt å være i her? 5 ruter? 6 ruter?

Det er normalt nok med utgang her med disse 24 honnørpoengene til sammen, men det er en ganske bra slem som står veldig ofte om kløveren sitter 4-3. I så fall gir den fargen to hjerteravkast for kløverhonnørene, og den femte kløveren kan godspilles med en stjeling og gi ett avkast til. Dermed kan det bli kun en spartaper. Kløveren satt imidlertid 5-2, men slem vinnes fort likevel siden hele spillet så slik ut:

Slik den satt fordelt kunne ikke kløveren ordne plassering av tre hjertere hos vest, men siden hjerter konge satt singel var det behov for kun to avkast. Kun ett par meldte og vant 6 ruter, franske Lorenzini-Vinciguerra. 

Lasse Aaseng-Jan Petter Svendsen meldte den normale 5 ruterkontrakten og vant tolv stikk, Ø/V +420. De var neppe veldig bekymret selv om de så det kunne vinnes tolv stikk, for det resultatet er normalt et uavgjort spill selv om det kan være taps-spill på en trist dag.

I stedet var det gevinstspill.

Ø/V ved det andre bordet havnet i 4 hjerter! Det er en kontrakt som ofte vil vinnes med disse kortene, men med den fæle sitsen i trumf ble det for vanskelig, tre bet og +150 til N/S. Spillet ga 11 IMP til SKEIDAR. 

All informasjon om World Masters Copenhangen finner du her.

 

 

 

Fokus på system - en balansegang

Under NZ bridge Congress spilte undertegnede av flere årsaker på et lag som egentlig ikke hadde så store forhåpninger, dog et brukbart lag. Det opprinnelige laget ble svekket pga. at en sterk spiller som skulle ha spilt ikke kom seg tilbake til NZ i tide, og to andre spillere ble syke under festivalen! Reserver måtte hentes inn.

Det gikk likevel ganske bra, vi greide «cut’en» og kom oss til utslagskampene (R of 16), og vant første KO-kamp før det ble brutalt slutt i kvartfinalen.

Jeg skylder på ingen måte på mine lagkamerater, for de var ganske gode mesteparten av tiden. Men i det første settet i kvart’en som jeg slapp å spille fordi jeg holdt et lite foredrag for begynnere på morgenen spilte laget vårt svakt.

Etter det settet var på en måte kampen over, for vårt lag lå under med 0-68! Ooooops...

Det nevnte foredraget handlet om hva det bør fokuseres mest på hvis man ønsker å forbedre sin bridge. Selv om system og signaler kan være viktig, er å forenkle heller enn komplisere både i systembygging og signaler trolig beste vei å gå for de fleste av de som ønsker å forbedre seg. System er viktig det og, men for at det ikke skal bli alt for mye bør det fokuseres på varianter for frekvente situasjoner. Det er i alle fall min filosofi om en kan bruke et så fint ord.

Etter at vi røk ut med et smell i kvart’en skulle vi spille en ny turnering, og i aller første kamp møtte vi et bra, men ganske ordinært par som har et system jeg nesten blir svimmel av. Det er releer og merkelig ting over alt, et system som nesten gjør Grøtheims Relepresisjon til et enkelt og greit lite system.

I ett av spillene kom det en endeløs rekke meldinger som alle ble alertert. De endte i 4 spar som skulle spilles av den spilleren som hadde 3 honnørpoeng, mens den som hadde 21 honnørpoeng måtte legge sine kort som blindemann. Og i tillegg var de i feil kontrakt.

Men den hadde sjanser og skulle spilles først.

Spillefører var i 4 spar og måtte løse denne trumffargen for maks to tapere:

Hvis trumfen sitter 3-3 spiller det ingen rolle hvilke kort som legges, det spilles esset og en til. De får det stikket, og idet spillefører kommer inn spilles en spar til og motpartens to gjenværende kommer på. No problem.

Det er hvis det sitter 4-2 det er interessant. Du spiller esset og begge følger med småkort. Så en spar til mot hånden. Åtteren kommer på.

Hva legger du?

Det virker litt naturlig å legge nieren, men det er helt feil, og et påspill som ikke kan lykkes. For hvis spar sitter 4-2 og øst har tieren slik at nieren krever en honnør fra vest sitter det på en av to måter:

Hvis du etter esset og en til legger nieren over åtteren vinner vest med sin honnør, men du taper senere to sparstikk til østs honnør-10 dobbel siden du må spille spar fra syd. Hvis det sitter 3-3 spiller det som sagt ingen rolle hva du legger i fargens andre runde.

Det er kun en 4-2 sits du kan løse etter denne starten:

Øst legger liten i andre sparrunde, for bruker han en honnør blir det enkelt, tieren faller og syd har J-9 til å presse ut østs andre honnør. Idet åtteren kommer på bør knekten legges i håp om at det sitter nettopp slik, den sitsen som gjør at du kan lykkes hvis det sitter 4-2. Da blir det kun to spartapere!

Slik så hele spillet ut:

Spillefører som altså hadde et enormt system og et fargesprakende systemkort hadde åpenbart jobbet mye med bridgen sin, men fargebehandling var ikke hans sterkeste side. For i andre sparrunde la han nieren – altså en variant som ikke kan lykkes med denne fargen - og tapte til tieren, og følgelig fikk han tre trumftapere. En bet i 4 spar.

Det er ikke helt nedlegg i 3NT med nord som spillefører, men den vinnes normalt. Og det er den kontrakten de aller fleste vil havne i, og det etter kun et par melderunder: 2NT åpning fra nord, overføring til 3 spar og 3NT forslag neste gang – nord passer.

Det går an å bete 4 spar uavhengig av sparvarianten, men da må vest finne det spektakulære utspillet liten hjerter. Da kan øst gå opp med sparhonnør i andre trumfrunde, spille hjerter til vests ess og få seg en stjeling med en hjerter til fra vest! Det motspillet er selvsagt umulig å finne i praksis.

Close race i Rondane Cup PAR

Rondane Cup er en tradisjonsrik helgeturnering hvor det spilles både lag og parturnering. 

I årets parturnering ble det uhyre jevnt i toppen. Far og sønn Lars og Erik Eide gikk til topps like foran flere par. De var kun 0,2% foran toerne, Johhny Holmbakken-Bjørnar Hargen som igjen var kun 0,1% foran paret på 3.plass, Aksel Hornslien-Kay Strand. Like bak dem igjen var det flere par. 

Hele resultatlisten finner du her.

Vi tar med et spill hvor det handlet om meldeteknikk og system, men i sluttkontrakten må det også gjettes litt, og times korrekt hvis man ønsker å få best mulige prosentsjanse for å vinne sin kontrakt. (Giver vest, N/S i sonen)

Hvordan bør dette meldes med vest som giver og N/S i sonen?

Meldingene avhenger selvsagt av system og avtaler. Mange åpner med 1NT som vest (15-17). Da overfører øst til spar med 2 hjerter, og over vests 2 spar kan mange si 3 kløver som utgangskrav. Hvis 3 kløver er utgangskrav bør åpnerens 3 spar over 3 kløver vise en hyggelig hånd med trekorts spar, 4 spar en dårligere hånd. Det er ikke bare antall HP som avgjør den differensieringen, men hva slags honnører hun har. Her har vest kun 15 HP, men hvis varianten er avtalt slik jeg synes den bør være har vest etter min mening til 3 spar, ikke 4 spar som viser dårligere kort. Dette er nemlig fine kort i sparkontrakt! I så fall er det ingen tvil om at øst bør satse på slem. Hvis vest har en dårligere, flat hånd kan godt slem være for hardt, spesielt om vest har mange poeng i hjerter. Alt dette er hvis Ø/V får melde i fred.

La oss si vest havner i 6 spar og får hjerter ut. Hvordan bør det spilles?

Å kaste en ruter med tanke om å sette opp ruterfargen er ikke riktig plan, for selv om det går greit må man innom kløveren. Hvis den tette kløverfargen godspilles med kun en taper blir øst sin hånd god, ingen flere tapere da en ruter kastes på hjerter ess. Så det er best å bruke hjerter ess til ruteravkast og satse på at kløverfargen løser seg med kun en taper. 

Mellomkortene i kløver gjør at det er en spillplan som peker seg ut, dobbelfinesse i kløver. Da er spillefører kun avhengig av at nord har enten kløver knekt, eller kløver konge, en 75% sjanse.

Det er ikke sikkert alle fikk melde i fred her, men tipper at de fleste på syds plass antagelig holdt kjeft i disse soneforholdene. Eller det er selvsagt mulig noen på syds plass doblet overføringsmeldingen 2 hjerter. I så fall kan det hende nord meldte ved noen bord. 

Hvis det satses på dobbelfinessen i kløver går det bra selv om det ikke spilles helt perfekt, for nord har jo begge kløverhonnørene. For å maksimere sjansene må man sikre seg at det er to inntak til vest for å ta en andre finesse i kløver hvis den første ryker, syd dukker opp med en kløverhonnør. Stikk med hjerter ess (kast ruter), ta for spar knekt og spill spar til damen. Hvis spar sitter 3-2 tas den siste trumfen ut også før kløveren angripes. For det er ikke helt trygt å spille kløver før trumfen er tatt ut. Men siden spar sitter 4-1 bør det gjøres for å beholde ett inntak til vest for en mulig andre finesse i kløver.

Hvis det tas fire runder trumf blir man inne hos øst og har kun ett inntak igjen til vest, ruter konge. Så siden spar sitter 4-1, angripes kløveren etter tre runder så du beholder ett inntak til senere i tilfelle syd har for eksempel kløver konge. Derfor, etter tre runder trumf, inne hos vest spilles kløver dame. I dette tilfellet blir det ingen problemer. Nord dekker med kongen, øst stikker og tar ut nords siste trumf. Så godspilles kløveren.

Både vinnerparet og paret på 3.plass spilte 6 spar med tolv stikk og fikk 75% score.

Å ta ut trumfen og så spille for eksempel kløver ess og kløver mot damen gir dårligere odds, og det må dessuten tippes om syd har knekten eller kongen). Men det ville vært riktig spilt om syd hadde hatt både knekten og kongen i fargen.

Paret som ble nr. 2 satt N/S og spilte mot en som bommet kløveren i 6 spar, og blir det nitrist etter hjerter ut hvis også ruteren bommes. For hvis N/S får komme inn to ganger kan de presse ut østs siste trumf, og resten blir grandspill! Noe slikt skjedde mot toerne da det noterte topp N/S for tre bet i 6 spar. 

 

 

Slitne bridgespillere

Akkurat som det er når den norske bridgefestivalen spilles og går mot slutten var det mange slitne hoder den siste dagen da New Zealand Bridge Congress ble avsluttet lørdag etter åtte dagers spilling. Da skjer det mye rart. Her er et av de siste spillene i den avsluttende lagturneringen (sideturnering) hvor det som skjedde kanskje ikke var så preget av slitne hoder, for det var et vanskelig spill. Og det ble sving spill galore i mange kamper. Ta nords plass først:

NORD

Vest er giver og alle i sonen. Vest passer. Åpner du med dette?

Hvis du åpner, sier du da 1 kløver, eller 1 ruter? Å åpne med 1 ruter er i så fall av praktiske hensyn, det blir mer komfortabelt å vise frem kløverfargen senere uten å presse meldingene for høyt med så få honnørpoeng. Men det betyr at du ikke vil få frem den riktige fordelingen din (5-6 hånd).

Mange passet, ikke urimelig. Planen var nok å få meldt inn 2NT som begge minor senere. Men slik gikk det ikke. 

Etter pass fra nord åpnet jeg selv som øst med 2 spar og viste 8-10 med sekskorts farge. Syd meldte inn 3 hjerter, og vest spratt i 4 spar. Hva gjør du nå?

Jeg synes 4NT er ganske opplagt etter denne starten, begge minor. Det går an å si 5 kløver også, kanskje. Men å passe blir for tamt. Det gjorde imidlertid nord, og det gikk pass rundt. Slik så hele spillet ut:

 

Det ble fryktelig feil å være så passiv med nord sine kort. 

Ved det andre bordet var nord mye mer aktiv, dog etter å ha passet først. Da Ø/V var i 5 spar tok N/S sjansen på 6 kløver. Mot den kontrakten var det ingen medisin, en strålende +1370 til bokføring for 6 kløver med tolv stikk.

Hvordan går det i 4 spar?

Computeranalysen sier det er en bet. Men er det så lett å få fatt i den beten?

Motspillernes problem her er å få fatt i de to ruterstikkene. Nord eier ikke inntak! Derfor kan K-Q i hjerter bli godspilt og gi to ruteravkast hos øst. Men det står altså at det er kun tre trekk i spar (ni stikk).

Ser du motspillet?

Enten med det samme, eller inne på hjerter ess (eller trumf konge) må syd spille ruter konge som nord stikker over! Så ruter til stjeling. N/S kan ikke få fatt i to ruterstikk så betestikket er en rutersjeling. Det motspillet er ikke så enkelt for nord selv om syd skifter til ruter konge, for husk nord ser ikke øst og syd sine kort.  

Ved bodet spilte syd ut hjerter ess og skiftet til en trumf som nok må være feil motspill da han kan se hjerterne som vil gi ruteravkast hos øst. Etter trumfkift var det ingen problemer, to rutere forsvant på hjerter, og østs to små kløver ble stjålet. N/S fikk kun ett stikk i hver rødfarge og for trumfkongen, elleve stikk og +620 til N/S. 

Med +620 til Ø/V ved det ene bordet og +1370 til N/S ved det andre ble det den hyggelige dobbelscoren +1990 som er verd uvanlige 18 IMP.

Hvis en ser på resultatene i hele feltet (40 lag) var det fem N/S par som meldte og vant 6 kløver. Det kom en rekke +620 til N/S for 5 kløver med tolv, og noen +200 og +500 i sparkontrakter, normalt 5 spar.

Ø/V bør i teorien stampe i 6 spar over 6 kløver, og med beste motspill koster det -800. På Ø/V var det to ganger +620 for 4 spar. Men toppen Ø/V gikk til et par som fikk inn +1100 etter å ha doblet 5 hjerter spilt av syd! Litt av sving for den doblingen! Udoblet er det et kanonspill med fire bet i sonen (+300 eller +400), men om N/S flytter fra deres doblede katastrofeutgang til slem i en annen farge blir det 1370 ut for Ø/V i stedet...