SPILLEPRØVE

I lagturneringen NZ TEAMS som undertegnede deltar i denne uken er det et par kamper igjen før det blir utslagskamper for de 16 beste lagene helt frem til lørdag. I den siste kampen tirsdag kom en haug med vanvittige fordelinger med slemspill, slem og utgang begge retninger, og en enorm omsetning i nesten alle kamper. Her er et spill, en marginal, men ganske bra slem:

Omtrent 30% av N/S-parene fant frem til 6 hjerter. Den kontrakten ser nokså solid ut, men er ikke helt sikker hvis det blir en trumftaper og sparfargen ikke gir full uttelling. Slik det sitter er det mange måter å vinne tolv stikk, og i teorien mulig å vinne alle stikkene. Men hvordan spiller du 6 hjerter som syd med kløver dame ut fra vest? Motparten har ikke meldt. Legg en spilleplan før du leser videre.

Hvis det tippes riktig hvor trumf dame befinner seg er det nokså greit, men er det beste spilleplan å forsøke finessen den ene eller andre veien? Det går an å forsøke å trumfe to ruter hos syd også, men kan bli litt kronglete med overganger. Sparfargen kan jo være fem stikk fra taket, og i så fall er det nokså greit skulle en tro. 

De fleste forsøkte trumffinessen den ene eller andre veien. Å ta en hjerterhonnør og så slå finesse i neste runde er jo beste fargebehandling, hjerterfargen isolert sett. Og for eksempel Konge så tieren gjør at du kan få med Q-9 fjerde hos vest. Pga. at du rår over syveren og åtteren kan du klare trumfen uten taper med 4-1 på begge sider. Du kan også spille esset fulgt av knekten og løser i så fall trumfen uten taper med Q-9 fjerde hos øst.

Hvilken plan som gir best prosentsjanse her skal jeg ikke si for sikkert. Men selv har jeg en følelse - uten å ha gjort noen finregning på det - at det er best å stikke med kløver ess, kankskje ta for ruter ess og spille to store trumf. Hvis hjerteren sitter 3-2 er du nesten hjemme. Og trumfdamen kan jo falle og, det er, sannsynligheten for suksess er bare 40-60 hvis du topper fremfor å ta finesse med denne fargen.

I går satt trumfen 3-2, men damen falt ikke for dem som spilte ess-konge. Men etter to store trumf er det bare å spille spar fra topp og det er helt sikkert spill om fargen ikke sitter 5-1. Den tredje store sparen gir avkast for en kløver, men øst viser seg å ha knekten fjerde i spar fra start. Etter tre store spar trumfes simpelthen en spar og den femte er god. Så ruter til stjeling og den godspilte sparen gir avkast for en kløver til. Nå er et den kryss-stjelingsposisjon, kløver kan trumfes hos nord, ruter hos syd. Ø/V får kun for trumfdamen.

Det er klart at spillestensilens computeranalyse sier det går an å vinne tretten stikk, men da må trumfen gjettes, så må det tas finesse over østs spar knekt. I lagkamp handler det dog først og fremst om å få hjem kontrakten og derfor finne den planen som gir best sjanse for tolv stikk.

Av de som var i 6 hjerter vant 70% slemmen, og resten gikk bet etter å ha bommet trumfvalget, så tatt ut den siste trumfen idet de kom inn igjen og etterpå oppdaget at det ikke var fem sparstikk fra topp. Da ble det kun fire sparstikk (den femte godspilles), fire trumfstikk (tre stikk pluss en stjeling på ene siden), to kløverstikk og ett stikk i ruter. 

Som du ser er vest alene om kløverholdet og har også ruter konge. Dermed kan det i noen varianter oppstå en skvis også hvis det blir en trumftaper, men antagelig er den enkle planen med å legge ned to store trumf en grei måte å spille denne slemmen. Det kan dog gi noen problemer om trumfen sitter 4-1. 

Hvis du la en skikkelig plan etter å ha lest innledningen, ville du fått hjem 6 hjerter?