Ekkelt meldeproblem

Dette er fra finalerundene i parturneringen under bridgefestivalen i New Zealand som pågår denne uken. 

   NORD

N/S er i sonen. Øst er giver og passer. Din makker på syds plass åpner med 1 spar. Hva melder du?

Dette er en hånd som kan være meget sterk, mye sterkere enn de 9 poengene du teller. Men da må det finnes tilpasning i en av rødfargene. Hvis makker har kløver og spar som det ofte er er ikke nords kort verd mer enn de honnørpoengene du kan telle. 

Hva som er riktig melding avhenger av hvilken strategi du velger, optimistisk (tenker: min hånd er sterk...vi har tilpasning), eller pessimistisk...(tenker: det er vel misfit her). Dessuten spiller systemet du spiller en rolle.

Hvis 2-over-1 svar kun viser 10+ poeng må det vel være riktig å svare på to-trinnet. I så fall, bør du si 2 ruter eller 2 hjerter?

Hvis det spilles med 2-over-1 som utgangskrav er svar er å kreve til utgang temmelig stramt. Men alternativet er jo 1NT som er helt ufyselig med disse kortene. Hvis du sier 1NT kan du veldig sannsynlig få en sjanse til, makker sier ofte 2 kløver her. 

Hvis du går 2 over 1 som 10+ har du to muligheter, 2 hjerter og satse på at det finnes tilpasning, eller 2 ruter og kanskje si 3 ruter som ikke krav neste gang, men da kan man miste hjertertilpasningen hvis den er der. Makker sier ofte 2 spar over svaret ditt, og da må du vel passe?

De som svarte 1NT fikk 2 kløver fra makkeren. Siden syd har vist minst ni sorte kort er det sannsynligvis ikke god tilpasning til en av dine farger, men det kan jo være trekorts hjerter eller ruter fortsatt hos syd. Nå kan du melde ruter eller hjerter. Men makker vil tro din melding er sekskorts farge så hvis du satser på 2 hjerter og han har singelton blir det fæl kontrakt, for han kommer til å passe. Å si 2 ruter over gjenmeldingen 2 kløver har dog mye for seg, spesielt siden det dreier seg om parturnering. Makker kommer til å passe, og da må det vel være en sunn delkontrakt? Sånn tenkte flere av de beste spillerne i lokalet, men det var helt på trynet. Det var optimistene som lyktes i dette spillet:

Joda, 2 ruter var for såvidt en grei og trygg kontrakt det, og det ble hele elleve stikk siden det satt så snilt. Men det er litt trist å spille delkontrakt i ruter når det er mulig å vinne 6 hjerter sånn som det sitter!

Mange av dem som fant hjerterkontrakt fikk tolv stikk, noen fikk elleve, og alle de som fant hjerter som trumf var i utgang. Det står også i 3 NT med fem hjerterstikk siden fargen viser seg å være gående, og fire toppstikk ved siden av. 

Det var en god del spillere som syntes de tenkte ok idet de meldte her, og landet i 2 ruter. Men det før de fikk se bordet i den kontrakten. Så den nesten patetiske scoren - slik hele spillet ser ut -  +150 til N/S ga faktisk litt over 20%.