Fokus på system - en balansegang

Under NZ bridge Congress spilte undertegnede av flere årsaker på et lag som egentlig ikke hadde så store forhåpninger, dog et brukbart lag. Det opprinnelige laget ble svekket pga. at en sterk spiller som skulle ha spilt ikke kom seg tilbake til NZ i tide, og to andre spillere ble syke under festivalen! Reserver måtte hentes inn.

Det gikk likevel ganske bra, vi greide «cut’en» og kom oss til utslagskampene (R of 16), og vant første KO-kamp før det ble brutalt slutt i kvartfinalen.

Jeg skylder på ingen måte på mine lagkamerater, for de var ganske gode mesteparten av tiden. Men i det første settet i kvart’en som jeg slapp å spille fordi jeg holdt et lite foredrag for begynnere på morgenen spilte laget vårt svakt.

Etter det settet var på en måte kampen over, for vårt lag lå under med 0-68! Ooooops...

Det nevnte foredraget handlet om hva det bør fokuseres mest på hvis man ønsker å forbedre sin bridge. Selv om system og signaler kan være viktig, er å forenkle heller enn komplisere både i systembygging og signaler trolig beste vei å gå for de fleste av de som ønsker å forbedre seg. System er viktig det og, men for at det ikke skal bli alt for mye bør det fokuseres på varianter for frekvente situasjoner. Det er i alle fall min filosofi om en kan bruke et så fint ord.

Etter at vi røk ut med et smell i kvart’en skulle vi spille en ny turnering, og i aller første kamp møtte vi et bra, men ganske ordinært par som har et system jeg nesten blir svimmel av. Det er releer og merkelig ting over alt, et system som nesten gjør Grøtheims Relepresisjon til et enkelt og greit lite system.

I ett av spillene kom det en endeløs rekke meldinger som alle ble alertert. De endte i 4 spar som skulle spilles av den spilleren som hadde 3 honnørpoeng, mens den som hadde 21 honnørpoeng måtte legge sine kort som blindemann. Og i tillegg var de i feil kontrakt.

Men den hadde sjanser og skulle spilles først.

Spillefører var i 4 spar og måtte løse denne trumffargen for maks to tapere:

Hvis trumfen sitter 3-3 spiller det ingen rolle hvilke kort som legges, det spilles esset og en til. De får det stikket, og idet spillefører kommer inn spilles en spar til og motpartens to gjenværende kommer på. No problem.

Det er hvis det sitter 4-2 det er interessant. Du spiller esset og begge følger med småkort. Så en spar til mot hånden. Åtteren kommer på.

Hva legger du?

Det virker litt naturlig å legge nieren, men det er helt feil, og et påspill som ikke kan lykkes. For hvis spar sitter 4-2 og øst har tieren slik at nieren krever en honnør fra vest sitter det på en av to måter:

Hvis du etter esset og en til legger nieren over åtteren vinner vest med sin honnør, men du taper senere to sparstikk til østs honnør-10 dobbel siden du må spille spar fra syd. Hvis det sitter 3-3 spiller det som sagt ingen rolle hva du legger i fargens andre runde.

Det er kun en 4-2 sits du kan løse etter denne starten:

Øst legger liten i andre sparrunde, for bruker han en honnør blir det enkelt, tieren faller og syd har J-9 til å presse ut østs andre honnør. Idet åtteren kommer på bør knekten legges i håp om at det sitter nettopp slik, den sitsen som gjør at du kan lykkes hvis det sitter 4-2. Da blir det kun to spartapere!

Slik så hele spillet ut:

Spillefører som altså hadde et enormt system og et fargesprakende systemkort hadde åpenbart jobbet mye med bridgen sin, men fargebehandling var ikke hans sterkeste side. For i andre sparrunde la han nieren – altså en variant som ikke kan lykkes med denne fargen - og tapte til tieren, og følgelig fikk han tre trumftapere. En bet i 4 spar.

Det er ikke helt nedlegg i 3NT med nord som spillefører, men den vinnes normalt. Og det er den kontrakten de aller fleste vil havne i, og det etter kun et par melderunder: 2NT åpning fra nord, overføring til 3 spar og 3NT forslag neste gang – nord passer.

Det går an å bete 4 spar uavhengig av sparvarianten, men da må vest finne det spektakulære utspillet liten hjerter. Da kan øst gå opp med sparhonnør i andre trumfrunde, spille hjerter til vests ess og få seg en stjeling med en hjerter til fra vest! Det motspillet er selvsagt umulig å finne i praksis.

Close race i Rondane Cup PAR

Rondane Cup er en tradisjonsrik helgeturnering hvor det spilles både lag og parturnering. 

I årets parturnering ble det uhyre jevnt i toppen. Far og sønn Lars og Erik Eide gikk til topps like foran flere par. De var kun 0,2% foran toerne, Johhny Holmbakken-Bjørnar Hargen som igjen var kun 0,1% foran paret på 3.plass, Aksel Hornslien-Kay Strand. Like bak dem igjen var det flere par. 

Hele resultatlisten finner du her.

Vi tar med et spill hvor det handlet om meldeteknikk og system, men i sluttkontrakten må det også gjettes litt, og times korrekt hvis man ønsker å få best mulige prosentsjanse for å vinne sin kontrakt. (Giver vest, N/S i sonen)

Hvordan bør dette meldes med vest som giver og N/S i sonen?

Meldingene avhenger selvsagt av system og avtaler. Mange åpner med 1NT som vest (15-17). Da overfører øst til spar med 2 hjerter, og over vests 2 spar kan mange si 3 kløver som utgangskrav. Hvis 3 kløver er utgangskrav bør åpnerens 3 spar over 3 kløver vise en hyggelig hånd med trekorts spar, 4 spar en dårligere hånd. Det er ikke bare antall HP som avgjør den differensieringen, men hva slags honnører hun har. Her har vest kun 15 HP, men hvis varianten er avtalt slik jeg synes den bør være har vest etter min mening til 3 spar, ikke 4 spar som viser dårligere kort. Dette er nemlig fine kort i sparkontrakt! I så fall er det ingen tvil om at øst bør satse på slem. Hvis vest har en dårligere, flat hånd kan godt slem være for hardt, spesielt om vest har mange poeng i hjerter. Alt dette er hvis Ø/V får melde i fred.

La oss si vest havner i 6 spar og får hjerter ut. Hvordan bør det spilles?

Å kaste en ruter med tanke om å sette opp ruterfargen er ikke riktig plan, for selv om det går greit må man innom kløveren. Hvis den tette kløverfargen godspilles med kun en taper blir øst sin hånd god, ingen flere tapere da en ruter kastes på hjerter ess. Så det er best å bruke hjerter ess til ruteravkast og satse på at kløverfargen løser seg med kun en taper. 

Mellomkortene i kløver gjør at det er en spillplan som peker seg ut, dobbelfinesse i kløver. Da er spillefører kun avhengig av at nord har enten kløver knekt, eller kløver konge, en 75% sjanse.

Det er ikke sikkert alle fikk melde i fred her, men tipper at de fleste på syds plass antagelig holdt kjeft i disse soneforholdene. Eller det er selvsagt mulig noen på syds plass doblet overføringsmeldingen 2 hjerter. I så fall kan det hende nord meldte ved noen bord. 

Hvis det satses på dobbelfinessen i kløver går det bra selv om det ikke spilles helt perfekt, for nord har jo begge kløverhonnørene. For å maksimere sjansene må man sikre seg at det er to inntak til vest for å ta en andre finesse i kløver hvis den første ryker, syd dukker opp med en kløverhonnør. Stikk med hjerter ess (kast ruter), ta for spar knekt og spill spar til damen. Hvis spar sitter 3-2 tas den siste trumfen ut også før kløveren angripes. For det er ikke helt trygt å spille kløver før trumfen er tatt ut. Men siden spar sitter 4-1 bør det gjøres for å beholde ett inntak til vest for en mulig andre finesse i kløver.

Hvis det tas fire runder trumf blir man inne hos øst og har kun ett inntak igjen til vest, ruter konge. Så siden spar sitter 4-1, angripes kløveren etter tre runder så du beholder ett inntak til senere i tilfelle syd har for eksempel kløver konge. Derfor, etter tre runder trumf, inne hos vest spilles kløver dame. I dette tilfellet blir det ingen problemer. Nord dekker med kongen, øst stikker og tar ut nords siste trumf. Så godspilles kløveren.

Både vinnerparet og paret på 3.plass spilte 6 spar med tolv stikk og fikk 75% score.

Å ta ut trumfen og så spille for eksempel kløver ess og kløver mot damen gir dårligere odds, og det må dessuten tippes om syd har knekten eller kongen). Men det ville vært riktig spilt om syd hadde hatt både knekten og kongen i fargen.

Paret som ble nr. 2 satt N/S og spilte mot en som bommet kløveren i 6 spar, og blir det nitrist etter hjerter ut hvis også ruteren bommes. For hvis N/S får komme inn to ganger kan de presse ut østs siste trumf, og resten blir grandspill! Noe slikt skjedde mot toerne da det noterte topp N/S for tre bet i 6 spar.